ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Κυανούς Ουρανός : ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ & ΛΗΡΩΔΙΑΙ (2) Χριστός και Θεοτόκος Έλληνες ή ο βρεφοκτόνος Ηρώδης;

(συνέχεια του άρθρου www.triklopodia.gr/παλαια-διαθηκη-ληρωδιαι-χριστός-και-θ/ ) Εις τις δυσκολίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την μητρική τους γλώσσα, πόσο μάλλον όταν μαρτυρούν και κάποιοι νοσηροί…