ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε… κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς. Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου (συνοπτικῶς)

Μέγας Αθανάσιος Ὧν τὸ φρόνημα ἀποστρεφόμεθα τούτων τὴν κοινωνίαν πρoσήκει φεύγειν» (P.G., 26. 1188BC)  Άγιος Μάρκος Ευγενικός “Πέπεισμαι γάρ ἀκριβῶς, ὅτι…

Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ι’ συμμετείχε στην εναρκτήριο προσευχή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιρέσεων!

Στην παρδαλοπανήγυρη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Αιρέσεων η παρατηρούμενη έκρηξη χρωμάτων θυμίζει, εκτός από τα χρώματα των ομοφιλοφύλων, το αποτέλεσμα…