…καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυῤῥός….καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.
Χαίρεται.
“μάχαιραν’.και ”  μάχαιρα μεγάλη  ” στην Αγία Γραφή .
Ματθ. 10,34       Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.
 
Αποκ. 6,4           καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυῤῥός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.
 
Τα λέει ,τα επαναλαμβάνει σε όλη την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ,  αλλά δεν τον ακούμε ,δεν μελετάμε την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ,μας έφαγαν οι “δουλειές ” ..
 
Λουκ. 21,35        ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
Η Γερμανοί είναι φίλοι μας …..ανέκαθεν 
 
Βλέποντας να εκτυλίσσεται ένας πόλεμος  στην Ουκρανία ,με τους νεοναζί  “Φράγκους” σε δράση
Ενώθηκαν πάλι Γάλλοι ,Άγγλοι ,Γερμανοί  … όλη η “Φραγκιά ” 
οι ναζί  έγιναν νεοναζί  .ενάντια σε οτιδήποτε Ορθόδοξο ..
 
Σταύρωσαν και έκαψαν …όπως έκαναν πάντα …
 
Να έχουν μέχρι σταυρώσει και κάψει ρωσόφωνους  Ορθοδόξους  χριστιανούς,όπως έκαναν ανέκαθεν ,στην άλωση της Πόλης το 1204  , στις σταυροφορίες ,στην κατοχή ,
το “πνεύμα ” δεν αλλάζει …το ίδιο είναι διαχρονικά  ,πνεύμα πονηρίας ,κακίας μέσα σε λευκά και μαλακά ιμάτια έγιναν γραβάτες τώρα και  ταγέρ..  …
  και εμείς, υποδεχόμαστε τον πάπα ,λες και θα αλλάξει ….όσο μετανοεί και θα αλλάξει και ο “δράκων ” τόσο θα αλλάξουν και αυτοί ..
Μακριά και αγαπημένοι …
Η “γῆν” όχι μόνο να μην καταδικάζει ,αλλά να συνδράμει στο έργο τους .ήλθε η ώρα για
“μάχαιραν.” …
Για να μην προλάβει ο “δράκων ” που κρύβεται πίσω από την πονηρή  Γερμανική γάγγραινα και την πόρνη Βαβυλώνα ,να διαλύσει την γῆν” ..
 
Η Γερμανία θα “χάσει ” το  χοντρό πορτοφόλι της ,όταν θα καταρρεύσει το ευρώ…
Τα “σημεία”  μίλησαν..
 
Η Γερμανία που βασιλεύει στην Ευρώπη  και η πόρνη Βαβυλώνα θα ηττηθούν με
 ” μάχαιραν.”
 
Για να πάμε στην “παράταση ” της ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ   
Έχε να κάνει  ένα γύρο  τον τελευταίο ,την οικουμένη ο  “λευκός καβαλάρης “,αλλά πριν θα τραβήξουμε πολλά ..
 
Αποκ. 6,2           καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
Ματθ. 12,20 ……ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·

 

Θα πέσει   “μάχαιραν.”

 
Ο Θεός που είναι ΑΓΑΠΗ  ,” πράος και ταπεινός ”  μιλά για μάχαιραν.”
Αλλά με ένα σκοπό ,να  οδηγήσει  να “ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν “
Σε όλη αυτή του την προσπάθεια εργάζεται ώστε κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει ”  είναι απαραίτητη η “μάχαιραν.” όπως η λαβίδα του χειρούργου και το ψαλίδι στην εγχείρηση
 
Τι είδους “μάχαιραν”  όμως εννοεί ;  
 
Γιατί λέει να μην νομίσουμε ότι ήρθε να βάλει “ειρήνη “ στην ” γῆν “.
Η γή είναι το πεδίο της πνευματικής μάχης των ανθρώπων , είναι το πεδίο που θα επιλέξουν ανάμεσα στο καλό και στο κακό πριν αρπαγούν .
Η   “ειρήνη ” είναι έπαθλο του αγώνα και δώρο του Θεού ,μετά την “μάχαιραν” .
 
Αν δεν πέσει “μάχαιρα ”  ,αν δεν κοπούν κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις βιαίως  με την βοήθεια και την συνδρομή του “οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ.”
θα μας έπαιρνε και θα μας σήκωνε όλους ο “δράκοντας ” 
 
Ματθ. 18,8        εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ 
” ἔκκοψον αὐτὰ “
 
Ματθ. 12,20       κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
 
Είναι φορές που η Θεία πρόνοια επεμβαίνει σαν “μάχαιρα ”  που αποκόπτει τα καρκινικά κύτταρα από τα υγιεί  ,ώστε να τα προφυλάξει απ’την γάγγραινα .
Που χωρίζει  το  “νεαρό βλαστάρι”  από τα “ζιζάνια” για να μην το πνίξουν .
Ανάλογα με την πρόοδο που έχει το “βλαστάρι “ ο Θεός το φυλάει και το συλλέγει την κατάλληλη ώρα  για την αποθήκη του 
Όπως και τα “ζιζάνια” τα κάνει δεμάτια και τα καίει την κατάλληλη ώρα 
 
ως λέει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προφητικά 
 
“Ού το πτύον εν τη χειρί αυτού και διακαθαριεί τήν άλωνα αυτού, και συνάξει τον σίτον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστῳ.”
 
Ο Θεός επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία ,υπέρ των “ασθενών ” 
 
 Για τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σπάσουν για αυτούς που είναι έτοιμοι να σβήσουν ,με “μάχαιραν”  και “πτύον “
Επεμβαίνει  για να αποκόψει ,να καθαρίσει , να ξεχωρίσει και να προστατέψει το “ποίμνιο ” του ,ως να “τελειωθούν “ πνευματικά οι εκλεκτοί .
Τους κυκλώνει και τους φυλάει ,διαλύοντας σαν σκόνη κάθε “εχθρό” .
Όπως η πλατυτέρα  “μάνα ” τα παιδιά της  και να τα τρέφει προστατευμένη “πνευματικά ” από τον δράκοντα.
 
Αποκ. 12,14        καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιρούς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.
Λουκ. 21,26        ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
 
Η “γήν ” στενάζει από το βάρος της αμαρτίας ,τα “παιδιά του Θεού ”   πιέζονται αφόρητα από τα πονηρά πνεύματα ,που  βγήκαν από το “φρέαρ της αβύσσου ” .
Επέτρεψε ο ο Θεός να μαυρίσουν  τον ουρανό ,σκοτείνιασαν τον ήλιο ,τον αέρα  και την σελήνη  τα στίφη των δαιμόνων , που δεν δίνουν το φέγγος τους ,δεν φτάνει το ΦΩΣ τους στις καρδιές μας  ..
ο άνθρωπος μασκοφορεμένος ,μπολιασμένος φοβάται , τρομοκρατημένος  ΔΕΜΕΝΟΣ από την αμαρτία …
καταθλίβεται  ,τρέμει  η ψυχή του ,δεν λαμβάνει την  χάρη του Θεού από τον ουρανό  ,δεν το επιτρέπουν οι δαίμονες ,ο άνθρωπος με τις επιλογές του όμως είναι αυτός που έκανε την ΕΠΙΚΛΗΣΗ των ΔΑΙΜΟΝΩΝ και άνοιξε το φρέαρ ..
  καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυῤῥός….
 
«Ἐστερεώθη καρδία μου ἐν Κυρίῳ, 
ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ μου, 
ἐπλατύνθη ἐπ᾿ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, 
εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου».
.
Ματθ. 24,25             Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
Ματθ. 24,25            Ιδού σας τα προείπα, ώστε να λάβετε τα μέτρα σας.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση