Τώρα που πέφτει το σκότος…
Χαίρεται.
Μαρκ. 13,32       Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν.
Ο Θεός ,δεν  θέλει να παριστάνουμε τις “χαρτορίχτρες “ ούτε τις “καφετζούδες ” ,να λέμε και να  ψαχουλεύουμε το μέλλον .
 
Αλλά δυστυχώς είναι γλυκιά η “δόξα ” του κόσμου και πέφτουμε μέσα και μιλώ και προσωπικά ..
Πλάνη είναι να  προσπαθώ να ερμηνεύσω τις προφητείες  ,για να προετοιμαστώ πριν τα γεγονότα ,για να πουλήσω “μούρη ” .
 
Μέσα στις προφητείες ..όταν πέφτει το σκοτάδι στο “νου ” 
 
Δεν κατανοώ ότι είναι αρκετό  και  σημαντικό να αντιληφθώ όταν  βιώνω τις “προφητείες ” .
Μου είναι αρκετό να “γρηγορώ “, να είμαι ξύπνιος  εσωτερικά με την σωστή “πληροφορία “ ,το ορθό πνεύμα ,όταν εκτυλίσσονται .
Αυτό είναι το τραγικό  Ενώ  βιώνω τα γεγονότα των προφητειών, να ενεργώ στην βιωτή μου ανέμελος ,να συνεχίσω τον ίδιο αμετανόητο τρόπο βιωτής να κοιμάμαι ..ανευ αγώνος να παραδίδομαι  στο “σκότος ‘  την ωδύνη ,την απελπισία ,τον φόβο του σκότους ή στις ηδονές  ..
Ένας είναι ο σκοπός και μία η προετοιμασία ,όταν πέσω  στην “παγίδα ” των γεγονότων, να κατανοώ ότι είμαι ΜΕΣΑ και να πιάσω τα “όπλα του Φωτός”  ..
 
Η καθαρή καρδιά ,ο καθαρός “νους “ η συνεχής νίψη της  ,ο καθαρισμός από “λογισμούς” παντός είδους στον λύχνο του σώματος τον “νου ” 
Η  συνεχής στροφή του νου  ,της διάνοιας και της ψυχής , με ελπίδα  πρός τον Θεό ,η ΜΕΤΑΝΟΙΑ δηλαδή μόνο αυτή θα μου δείξει που είμαι κα τι να κάνω .
Αλλά όταν εγώ δεν έχω , τότε πρέπει να με ενδιαφέρει όχι η ερμηνεία των προφητειών ,αλλά να αποκτήσω  ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,στροφή …πίσω στο ΘΕΟ στον Κύριο .
Αλλά πώς  ;
” Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». … 
γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ΄ 27).
Να “ντυθώ”  τον Χριστὸν …
Προσευχή ,κομποσκοίνι ,ψαλτήρι ,Αγία γραφή , μελέτη Πατερικών κειμένων εκκλησιασμός ,υπακοή σε πνευματικό  ,συμμετοχή στα Μυστήρια της εκκλησίας .
 
Δημιουργούν νοητό κάστρο  απρόσιτο  στο “κακό” ,γύρω μου 
Από μακριά βέβαια με καλεί και προσκαλεί πίσω ,σαν “σειρήνα “
αλλά αν δεν θέλω να γίνω  “στήλη άλατος “δεν γυρνώ τον νου μου εκεί ,πάση θυσία 
Μέσω της  ΠΡΟΣΕΥΧΉΣ  ,μέσω της επίκλησης του ΕΛΕΟΥΣ του
“Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με “
 
Με τις συνεχείς επικλήσεις στην μεσιτεία της Κυρίας Θεοτόκου.
“ΥπερΑγία Θεοτόκε σώσον ημάς ” της ανάγνωσης των χαιρετισμών της .
 
Μέσω της ανάγνωσης του “δαιμονιδιώκτη ” των δαιμονικών πονηρών λογισμών κάθε είδους του  ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ,εκεί να δεις πόλεμος στον νου ,αλλά και γύρω μου ,λες και κρατώ πολυβόλο ,βαρύ οπλισμό  …
 
Ιω. 5,39             ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς…
Μέσω της αναζήτησης του Χριστού στο Ευαγγέλιο …
“ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ”
 
Αυτό είναι  που θέλουν να προκαλέσουν τα γεγονότα ,οι “προφητείες ” και οι προφήτες του Θεού .
 
Την ΣΤΡΟΦΉ  πρός  την προσευχή,  την επίκληση του ΕΛΕΟΥΣ  ,της ΑΓΑΠΗΣ και μόνο του ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΕΟΥ μας 
 
πρός το άρρωστο πλάσμα του ,την   στροφή στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
 
ΚΑΘΑΡΣΗ το πρώτο βήμα της Θεραπείας 
 
Να μας καθαρίσει από τα πονηρά πνεύματα , να τα εκδιώξει ,να τα εκβάλλει
δηλαδή τις πονηρές σκέψεις ,πεποιθήσεις που φώλιασαν με τα χρόνια μέσα μας 
 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Στην θέση της διαστροφής  του ψέματος ..
Να εγκαταστήσει την ΑΛΗΘΕΙΑ του  ,το ΦΩΣ την μοναδική ΑΛΗΘΕΙΑ που οδηγεί στην ΕΙΡΗΝΗ από μέσα πρός τα ΕΞΩ και όχι έξω και μόνο ,αλλά μέσα  παραμένει ο “οχετός ” ακαθαρσίας πονηρών δαιμονικών πεποιθήσεων .
 
ΘΕΩΣΙ 
Ιω. 14,27           Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν
 
Τότε έρχεται στον καθαρό νου μας και κατοικεί , μας γεμίζει με την χάρη του ,το ΦΩΣ την ΑΛΗΘΕΙΑ του και μας οδηγεί σε μία άπειρη  διαρκή πραγματική  χαρά στο “καθ ομοίωση “ 
 
Να πάρω τα όπλα  του ΦΩΤΟΣ που μου  προσφέρει και να πολεμήσω το σκοτάδι που ξεκίνησε να πέφτει στον κόσμο …

Το δύσκολο , παρά πολύ δύσκολο ,είναι.
 
Πλανεμένος  μέσα στην  πλάνη και την διαστροφή που προκαλεί ο “σατανάς “
μπλεγμένος μέσα στην αμαρτία  και τις μέριμνες ,να καταλάβω ότι βρίσκομαι μέσα στην εκπλήρωση των προφητευμένων γεγονότων .
Λουκ. 21,34        Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη·
 
Το Εσωτερικό ΦΩΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ που οδηγεί στην σωτηρία είναι ο Χριστός ,ας τον ψάξουμε στο ψηλαφητό “σκότος ” γύρω μας .
Τώρα που βρισκόμαστε  “ἐν τῇ νυκτί”  ας ελπίσουμε να  μην προσκόψουμε και πέσουμε αλλά το εσωτερικό του ΦΩΣ , να μας οδηγεί .
Ιω. 11,10           ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
 
“ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει “
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση