Αμαρτωλοί για τους ανθρώπους, άγιοι για το Θεό…

Πολλὲς φορὲς κάποιοι ἐνῶ ἁμάρτησαν μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, στὴ συνέχεια, χωρὶς νὰ φαίνονται, προσευχήθηκαν μὲ μετάνοια στὸν Θεὸ καὶ πῆραν τὴ συγχώρηση, καὶ ἔπειτα εὐαρέστησαν σὲ αὐτὸν καὶ ἔλαβαν Πνεῦμα Ἅγιο. Αὐτοὶ λοιπόν, ποὺ ἐμεῖς τοὺς θεωροῦμε ἁμαρτωλούς, γιὰ τὸν Θεὸ εἶναι δικαιωμένοι, ἐνῶ ἐμεῖς εἴδαμε τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ δὲν μάθαμε τὰ καλὰ ἔργα ποὺ ἔκαναν κρυφά. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ κατακρίνουμε κανέναν, ἀκόμη καὶ ἂν μὲ τὰ ἴδια μᾶς τὰ μάτια τὸν δοῦμε νὰ ἁμαρτάνει.

~ Ἅγιος Ἀναστάσιος ο Σιναΐτης

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ,

τόμος Γ’, Ὑπόθεση Β’. Ἐκδόσεις “Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας”

Αφήστε μια απάντηση