“ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·”
Χαίρεται.
“ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ”
Τι σημαίνει  άραγε  ; αυτό που λέμε “είναι πονηρές οι μέρες 
 Μήπως βιώνουμε “ημέρα πονηρά ” ; ημέρες κοσκινίσματος …
Αφύλακτοι πνευματικά .
Όταν μας εγκαταλείψει ο Θεός ,όταν αναγκάσει και την Κυρία Θεοτόκο να  σηκώσει το “ωμοφόριο “ της και τότε μείνουμε αφύλακτοι πνευματικά  ,είμαστε σε “ημέρες κοσκινίσματος”.
Τότε ξεκινούν οι  πονηροί λογισμοί να πέφτουν βροχή  ,είναι σαν περπατάμε στον κατακλυσμό χωρίς ομπρέλα
Σαν να είμαστε στην πλημμύρα έξω από την κιβωτό
Σαν να είμαστε εκτεθειμένοι σε σύννεφα από βέλη ,χωρίς ασπίδα ,κράνος , κατάλληλη στολή
Τότε υποκύπτουμε  και πέφτουμε από τον έναν πειρασμό στον άλλον .
 
Δεν υπάρχει καμία εσωτερική ή εξωτερική αντίσταση και πέφτουμε στον βούρκο της αμαρτίας Μέσα σε πειρασμική κατάσταση …
Φόβος ,κατάθλιψη ,ντροπή , σκληρότητα ,αναισθησία ,ατυχήματα,γκρίνια , πόνος άφατος ,απερίγραπτος με λόγια και συνεχώς να επιδεινώνεται  ..
Μέσα στον κατακλυσμό ”  κακόβουλων σκέψεων ,γύρω μας  να μας πνίγει
 Η  δαιμονική “πονηρή” ενέργεια γύρω μας είναι διασκορπισμένη παντού  ,μέσα μας έξω στον χώρο ,στα γεγονότα ,στα συμβάντα 
Ο Απόστολος Πέτρος  ,όταν παραδόθηκε στον “πονηρό “…
Λουκ. 22,31        Εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
 
Έτσι απλά μπορεί να περιγράψει κάποιος την “πονηρή ημέρα ” ..
 
Όταν ο σατανάς ζήτησε την άδεια από τον Θεό να κοσκινίσει τον Απόστολο Πέτρο .
Επέτρεψε ο Κύριος ,στον σατανά ,να παιδαγωγήσει ,να ρίξει τον Πέτρο “ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ”
Απέσυρε ο Θεός την προστασία του ,την φώτιση ,την χάρη του και ο Απόστολος Πέτρος ,φοβισμένος  ,ενώ ήταν σίγουρος για την δύναμη του  ,τον αρνήθηκε .
Λουκ. 22,32 ..στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
Μπορεί και ένα έθνος ,όλος ο κόσμος να επιτρέψει ο Θεός ,να πέσει στα χέρια “ του σατανά ,να μας κοσκινίσει καλά ,με  φοβερά γεγονότα  ,που θα επιφέρουν ΜΕΤΑΝΟΙΑ  .
Όπως επέφεραν και στον Απόστολο Πέτρο  ,ταπείνωση και ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Ο Κύριος του προλέγει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ του ,αφού τον καλύπτει με την δέηση του ,για να μην εκλείψει η πίστη του  ..
και του λέει ότι θα γίνει στήριγμα μετά για τους αδερφούς του .
Λουκ. 22,32        ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
Λουκ. 22,32             Και εγώ προσευχήθηκα για σένα, να μη χαθή η πίστις σου. Και συ, όταν κάποτε μετανοημένος επιστρέψης κοντά μου, στήριξε τους αδελφούς σου και με τους λόγους σου και με το παράδειγμα της μετανοίας σου”.

“σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος”

Η ιστορία του Αποστόλου Πέτρου ,ενός δυναμικού , νευρικού ,θυμώδους απλού ψαρά .
Τον οποίο επέλεξε ο  Χριστός
“Συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν “
 
Τον  παρέλαβε  “πέτρα ”  ας μην ξεχνάμε τι είπε  στους Εβραίους  ..
“δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ.

Ο “Κηφάς ”  ένας άνθρωπος “πέτρα ”  σκληρός και όμως έγινε  “Τέκνο του ᾿Αβραάμ “..

που  κλήθηκε ,λαξεύτηκε , λειάνθηκε ,μαλάκωσε ,από τον Θεό  πέρασε μεγάλες δοκιμασίες και θλίψεις ,άκουσε το
“ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων “
Εγκαταλείφθηκε ,αφορίστηκε από τους υπόλοιπους μαθητές  ,αφέθηκε στον σατανά  να κοσκινιστεί ..
Μαρκ. 16,7         ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ
Ακόμα και όταν αναστήθηκε ο Κύριος   ,ήταν ακόμα  “εκτός ” των μαθητών ..
 
Και όμως δεν εγκατέλειψε τον Κύριο του ..
 
Αυτός είναι ο Κύριος  ,αυτή είναι η ΑΓΑΠΗ   “Όν αγαπά Κύριος παιδεύει “….
 
 
Αυτοί είμαστε εμείς  οι Ρωμιοί   “πέτρες ”  όπως ο “Κηφάς”  …
Θα αφήσει τον σατανά να μας “σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον”  με πόλεμο ,πείνα ,μεγάλες προσωπικές ,οικογενειακές ,εθνικές ,παγκόσμιες θλίψεις
Έτσι μόνο ως “πέτρες ” θα μαλακώσουμε  ,θα λειανθούμε ,θα κλάψουμε  ,θα μετανοήσουμε ,θα επιστρέψουμε
και θα αποτελέσουν τον οδηγό της οικουμένης πρός την Ορθή δόξα του Θεού .
 
Έτσι μόνο θα γίνουμε οι  ” ἐκ τῶν λίθων τούτων “δάσκαλοι της τελευταίας κήρυξης του Ευαγγελίου σε όλο τον “κόσμο ” ..
 
Αδερφοί …
 
“ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·”
 
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω…

Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας

Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση