Δημήτριος Παναγόπουλος: Μη γίνεστε αιτία σκανδαλισμού των άλλων

Ἦταν νὰ κάνω ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν Πάτρα μὲ τὰ ΚΤΕΛ. Ἦταν μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ περίμενα τὸ ὑπεραστικὸ λεωφορεῖο γιὰ νὰ ἀναχωρήσουμε. Ἐκεῖ στὴ στάση, παρατήρησα ἕναν νεαρό, γύρω στὰ 35, πού μὲ παρακολουθοῦσε καὶ μὲ κοιτοῦσε ἀπὸ πλάγια. Προσωπικὰ δὲν τὸν γνώριζα καὶ ὑπέθεσα, ὅτι ἦταν ἀστυνομικὸς καὶ ἴσως νὰ μὲ μπέρδεψε μὲ κάποιον καταζητούμενο. Ἔφτασε τὸ λεωφορεῖο, ἐπιβιβαστήκαμε καὶ κάθισα στὶς πίσω θέσεις. Ὅσο γιὰ τὸν νεαρό, δὲν γνώριζα ἂν ἐπιβιβάστηκε.

Στο Ξυλόκαστρο τὸ λεωφορεῖο ἔκανε μία στάση γιὰ 15 λεπτά, γιὰ νὰ φᾶμε κάτι πρόχειρο. Ἐγὼ πέρασα μέσα ἀπὸ τὸ κυλικεῖο, πῆγα στὴν τουαλέτα καὶ στὴ συνέχεια βγῆκα ἔξω, εἶχε ἕνα ὑπόστεγο καὶ ἐκεῖ ἔβγαλα ἀπὸ τὴ σακούλα πού εἶχα μαζὶ μου κάτι νὰ φάω, δύο μπανάνες. Πῆγα πέρα σὲ ἕνα διάδρομο γύρω στὰ 50 μέτρα καὶ ὅταν πῆγα νὰ γυρίσω πίσω, βλέπω ἀκριβῶς ἀπὸ πίσω μου, στὸ ἕνα μέτρο, αὐτὸν τὸν νεαρὸ πού μὲ παρακολουθοῦσε.

Καὶ μὲ λέει: ”κ. Παναγόπουλε, εἶσαι ἔξυπνος ἄνθρωπος, σὲ παρακολουθῶ καὶ τώρα εἶναι ἡ τελικὴ ἀναμέτρηση”. Ἐγὼ δὲν κατάλαβα τὶ ἐννοοῦσε καὶ τοῦ λέω: ”Παρακάτω, συνέχισε, δὲν καταλαβαίνω τὶ θέλεις νὰ μὲ πεῖς”. Καὶ μὲ λέει: ”Ἤθελα νὰ δῶ, τὶ θὰ φᾶς σήμερα! Πίστευα ὅτι αὐτὰ πού κηρύττεις, δὲν τὰ ἐφαρμόζεις καὶ θὰ σὲ ἔβλεπα τὴν περίοδο αὐτὴ νὰ μὴν νηστεύεις. Μὰ τώρα βλέπω, ὅτι πράττεις αὐτὰ πού κηρύττεις. Εἶσαι συνεπὴς γιὰ αὐτὰ πού διδάσκεις καὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ προσπαθήσω καὶ ἐγὼ νὰ ἐφαρμόσω αὐτὰ πού κηρύττεις στὶς Ὁμιλίες σου”.

Αὐτὰ μὲ εἶπε ὁ νεαρὸς καὶ ἐπιβιβάστηκε στὸ λεωφορεῖο. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικό, μέσα μου ἄρχισα νὰ κάνω τὸν ἑξῆς συλλογισμὸ: Ἐπειδὴ πάσχω ἀπὸ 6 ἀσθένειες, ἔχω τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν Πνευματικὸ μου, νὰ τρώω ό,τι θέλω καὶ νὰ μὴν νηστεύω. Ὅμως ἐγὼ προαιρετικά, νηστεύω κανονικά. Ἄν ὅμως δὲν νήστευα καὶ μὲ ἔβλεπε ὁ νεαρὸς αὐτὸς μὲ τὴν τυρόπιτα στὸ χέρι, πού βέβαια δὲν ξέρει, ὅτι μὲ ἐπιτρέπει ὁ Πνευματικὸς νὰ τρώω, θὰ σκανδαλιζότανε καὶ ἄντε μετὰ αὐτὸν νὰ τὸν φέρεις στὴν Ἐκκλησία.

Μπορεῖ κάποιος νὰ ἐφαρμόζει 999 πράγματα σωστὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀπὸ τὸ ἕνα πού δὲν κάνεις, νὰ σκανδαλιστεῖ καὶ νὰ βρεῖ ἀφορμὴ νὰ σὲ κατηγορήσει ἐσένα καὶ τὴν Πίστη σου, ἀναπαυόμενος ὁ ἴδιος στὴν πλάνη του. Οἱ χλιαροὶ ἄνθρωποι γίνονται αἰτία σκανδαλισμοῦ, γιατὶ ἄλλα πιστεύουν καὶ ἄλλα πράττουν, σκανδαλίζοντας καὶ δηλητηριάζοντας μὲ τὴ ζωὴ τους, τοὺς ἄλλους πού θέλουν νὰ πιστέψουν.

✞ Δημήτριος Παναγόπουλος

Αφήστε μια απάντηση