ΔΙΔΑΧΕΣ 29 Μαρ 2022 - 19:45

Όταν έλθει και εδώ….

Όταν έλθει και εδώ….
Χαίρεται.
Μελετώντας την ιστορία  μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι  η ιστορία επαναλαμβάνεται Γιατί όμως αυτό συμβαίνει  και δεν μαθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι  ,από τα λάθη μας ;
Ματθ. 23,26   καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
 
“καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος “
 
Εγώ ο άνθρωπος κινούμαι  “πνευματικά ”  πρός το καλό ή το κακό ,αυτό είναι δεδομένο
Ότι και επιφανειακές προθέσεις να δείχνω ,το βαθύ κρυμμένο “ελατήριο της παροψίδος “ είναι αυτό που με κινεί .
Αν εγώ ο άνθρωπος δεν καθαρίσω και δεν  αλλάξω το “ελατήριο της παροψίδος  “ μέσα μου ,δεν θα αλλάξει και ο σκοπός των πράξεων μου τότε…
” τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. “
 
Η “Αγάπη ” του οικουμενισμού ..το κρυμμένο φίδι 
 
Ένα τέτοιο  πονηρό σάπιο ….”ελατήριο της παροψίδος  ” βλέπουμε σε όλη την δύση ,στον πάπα  , στους πολιτικούς ,στα ΜΜΕ  ,στον “κόσμο ” μιλούν για “αγάπη ” αλλά πλέον και στην  ανατολή  μιλούν για τέτοιες αγάπες και πλησιάζουν την δύση ” αγαπητικά ” εκκοσμίκευση λέγεται …..
Όλα τα μυστικά της ανθρώπινης λειτουργίας ,είναι μέσα στο Ευαγγέλιο .
 
Η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί  ο άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει ,το “ελατήριο της παροψίδος  ”  και επιμένει ότι αγαπά Χωρίς ΧΡΙΣΤΟ …
Δεν το αναθέτει στον Θεό ,δεν υπακούει τα του Θεού ,αλλά θέλει εγωιστικά να τα καταφέρει μόνος του να πλησιάσει τον ΘΕΟ ,να τον ξεπεράσει ,μιμούμενος τον σατανά .
Χωρίς ΧΡΙΣΤΟ δεν υπάρχει ΑΓΑΠΗ ,στο βάθος του ανθωπου ,αν δεν καθαριστεί ,αν δεν τον καθαρίσει ο Θεός ,δεν μπορεί να γεμίσει  με το “καλό ” ..
Αφήνουμε αυτή την κατάσταση να παγιώνεται μέσα μας ,να γίνεται ΠΕΤΡΑ ,τερηδόνα
ΠΩΡΩΣΗ να ανακυκλώνεται το κακό και στο τέλος ….να γίνεται στέρεο και αιώνιο ..
Ενώ τα ίδια λάθη κάνουμε ως ανθρωπότητα συνεχώς ,δεν παύουμε να τα κάνουμε .
Είναι γιατί  δεν βλέπουμε και δεν ελέγχουμε  το   “ελατήριο της παροψίδος  ” το κρυμμένο πνεύμα μέσα μας .
Αυτό είναι που θέλει καθάρισμα ..
 
“Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῆ καί νηστεία”
 
 
Την νηστεία δεν κράτησε ο Αδάμ και η Εύα 
 
Γεν. 3,22           καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Γεν. 3,22                   Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός· “ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από ημάς με την ικανότητα να γνωρίζη καλόν και κακόν ! Και τώρα μήπως τυχόν και απλώση το χέρι του και πάρη και φάγη από τον καρπόν του ξύλου της ζωής και γίνη αυτός και το κακόν αθάνατον, πρέπει να εκδιωχθή από τον παράδεισον”.
” καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως “
 
” οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες “
 Το  “κακό ”  στην γή ‘ερχεται η ώρα που γίνεται “αθάνατον “ μέσα σε ενα κομμάτι της ανθρωπότητας .
Η “πώρωση ” συγκεκριμένων  ανθρώπων  δεν επιδέχεται πλέον  θεραπεία και διόρθωση και αυτό είναι ανά πάσα στιγμή  μετρήσιμο από τον ΘΕΟ.
Αλλά και
“οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες “
Όταν έλθει η στιγμή της αρπαγής  εκτός από τους  “φαῦλα πράξαντες ”  φεύγουν και έτοιμοι οι τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες…
“βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου·”
Η ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ του ΘΕΟΥ  όταν σταματά πάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και επιτρέπει στις δυνάμεις του “κακού “ την  παιδαγωγική καταστροφή μας ,την αρπαγή των ψυχών ,που τελειώθηκαν πρός το “κακό “ ή το “καλό “
Όταν βλέπουμε  σεισμούς ,επιδημίες ,πείνες ,μικρούς και μεγάλους πολέμους καταστροφές  καθ όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας  ,δεν βλέπουμε όμως τον Θερισμό των ψυχών …
 
Δύο πόρτες πρός την έξοδο…
 
Υπάρχουν μπροστά μας πρός το παρόν  δύο επιλογές πριν ξεσπάσει η ὀργὴ Κυρίου” και το μόνο ορθό που θα μπορούμε να κάνουμε  τότε είναι…
“εἴσελθε εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον”..
Όταν τα γεγονότα θα είναι καταιγιστικά  και ο χρόνος  θα μετρά περίεργα και ανακατεμένα .
Όταν θα ξεκινήσει η “παιδαγωγία ” και η “εκκαθάριση ”  τότε θα είναι αργά για 
“μετάνοια ” δεν θα μπορέσει να υπάρξει “μετάνοια ” αλλά φόβος ,πανικός , ταραχή και εγκατάλειψη από τον ΘΕΟ ,
τότε θα παραδοθούμε στον άρχοντα και αυτόν που υπηρετούσαμε ,τότε θα δούμε ποιός πραγματικά είναι και πόσο μας αγαπούσε .. ..
“ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.”
Μπορείς να αδιαφορήσεις να πιστέψεις ότι σε αυτό που πλησιάζει ανθρωπινή δύναμη ,πρόνοια θα σε σώσει  ή να  κάνεις προσευχῆ καί νηστεία” και να τα αφήσεις με γνώση της αμαρτωλότητας ,αναξιότητας και βρωμιάς  σου   ..με μετάνοια στον Θεό 
Πριν γίνει αυτό που έρχεται και πάντα έρχεται  όταν δεν το περιμένουμε….
Αδιαφορούμε  και κάνουμε τα ίδια και χειρότερα ή  “ἐν προσευχῆ καί νηστεία” το ανατρέπουμε  φέρνοντας την ειρήνη και μέσα και έξω από εμάς ……
 
Ματθ. 5,26             ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
Ματθ. 5,26               Σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα βγης από εκεί, έως ότου εξοφλήσης και το τελευταίον δίλεπτον.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση