Το ταξίδι του σολομού …
Χαίρεται.
Κάποιοι άνθρωποι είναι  σαν τους σολομούς ..
 
Ο σολομός ζει στην θάλασσα ,όταν όμως έλθει η ώρα της αναπαραγωγής .
Επιστρέφει ανεβαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού ,στις πηγές του ποταμού που γεννήθηκε ,για να αναπαραχθεί .
Οι επιστήμονες δεν  γνωρίζουν πως βρίσκει τον τόπο που γεννήθηκε …
Η κατασκευή του , ευνοεί αυτό το ταξίδι
Το δέρμα του είναι σκεπασμένο με μικρά λέπια. Τα πλευρικά και ραχιαία πτερύγια είναι επίσης μικρά. Όλη αυτή η κατασκευή του το βοηθά να κολυμπά τόσο στη θάλασσα όσο και στα ποτάμια, όταν μεταναστεύει για αναπαραγωγή αφού πρέπει να περάσει από ρηχά νερά, ανάμεσα σε βράχια και πέτρες, αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών και να υπερπηδήσει φυσικά φράγματα!
Η κίνηση αυτή γίνεται κατά κοπάδια που αποτελούνται από άτομα του ίδιου φύλου, από το τέλος του φθινοπώρου και όλο το χειμώνα μέχρι την άνοιξη. Στην πορεία αυτή, ο πληθυσμός αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια και κινδύνους.
 
Συνήθως, αποδεκατίζεται από την εξάντληση, τις πληγές, τη σύλληψη από διάφορα ζώα, π.χ. αρκούδες και το ψάρεμα από τον άνθρωπο σε λίμνες και ποτάμια. Τα λιγοστά άτομα που φθάνουν στα οξυγονωμένα νερά των ρυακιών αναπαράγονται και έπειτα, πεθαίνουν ή μένουν αδρανή, παρασυρόμενα από τα νερά. Το ταξίδι αυτό μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μια φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του ψαριού.
Ο Θεός μας διδάσκει μέσα από την φύση …
 
Έτσι και εγώ ο άνθρωπος ,έχω συνεχώς μέσα μου την διάθεση της  “επιστροφής ”  στις πηγές του Ιορδάνη ,εκεί που γεννήθηκα από τον ΘΕΟ  ..
Αυτός ο Ιορδάνης είναι ο “κόσμος “ ,αυτός  είναι που με παρέσυρε και με έριξε στην “νεκρά θάλασσα ” 
εκεί που όλα πεθαίνουν ,αδύναμος δεν μπόρεσα να φτάσω στις πηγές του Ιορδάνη ,στον Πατέρα ,στα ” στα οξυγονωμένα νερά  ” της πηγής .
Ιορδάνης …Ο ποταμός της  ζωής 
 
Γέμισε η “νεκρά θάλασσα “ ψυχές  ,εκεί που όλα είναι νεκρά ,που δεν μπόρεσαν,δεν ήθελαν  να φτάσουν  να γυρίσουν στην “πηγή ” .
Σαν  μισοπεθαμένοι σολομοί  περιμένουμε  να μπει κάποιος στον Ιορδάνη ,να μας βοηθήσει ,να αντιστρέψει το ρεύμα ,να μπορέσουμε να σωθούμε ,πριν μας ρίξει στην “νεκρά θάλασσα ” το ρεύμα ,να μπορέσουμε να ανέβουμε στην πηγή .
Ιω. 3,16             οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Ιω. 3,16                     Διότι τόσον πολύ ηγάπησεν ο Θεός τον βυθισμένον εις τας αμαρτίας κόσμον, ώστε παρέδωκεν εις σταυρικόν θάνατον τον μονογενή του Υιόν· δια να μη καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κάθε ένας που θα πιστεύη εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.
Εκεί που μας περιμένει ο Θεός ,να επιστρέψουμε ,απο εκεί που ξεκινήσαμε ..
“Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καί ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι”
Αυτός ο “κόσμος “ δεν πρόκειται να αλλάξει ,αλλά όλο και πρός το χειρότερο θα πηγαίνει ως ποταμός με δυνατό ρεύμα θα παρασύρει  στην νεκρά θάλασσα όσους εν Χριστώ  δεν αντιστέκονται  .
Αλλά τι εννοούμε όταν λέμε “κόσμος ” ;
Εννοούμε την  φιλαυτία ,την φιληδονία ,την φιλαργυρία των ανθρώπων αυτού του κόσμου .
Αυτά είναι που σαν κορυφαία όλων των παθών ,θα τραβούν τον “κόσμο” όλο και περισσότερο μακριά από τον Θεό ,στην ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ .
Αυτά που δεν έχουν καμία αξία στην “πηγή “…
 
” ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι “
 
Όμως μέσα από αυτό τον “κόσμο ” από αυτό το κόντρα ρεύμα  , θα  ανεβαίνουν συνεχώς  νέοι σολομοί και θα φτάνουνε στις πηγές  και πρώτος αυτός που νίκησε τον “ποταμό ” ανέστρεψε το ρεύμα ,μας καλεί να ανέβουμε άφοβα με αυτόν …
“Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο”
Οι σολωμοί φημίζονται για την ικανότητα που έχουν να πετούν  αντίθετα στο ρεύμα των καταρρακτών καθώς ανεβαίνουν τα ποτάμια .”
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση