Ἀπάντηση στους προφητειομηδενιστές για την “ἀναλαμπή” (μιά μελέτη)

Ἀπάντηση στους προφητειομηδενιστές για την “ἀναλαμπή” τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (μια μελέτη).

Ἀφορμή για την συγγραφή αὐτῆς τῆς μελέτης, στάθηκε ἡ ἀνάρτηση τῆς 5ης/9/2020 στο ἰστολόγιο “Ἀττικά Νέα– info” τοῦ ἂρθρου “Σημεῖα τῆς Συντελείας τοῦ κόσμου” τοῦ μακαριστοῦ π.Ἀρσενίου Κουμπούγια

https://attikanea.info/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85/

Ὃταν θέλουμε την πίστη μας καθαρή και την πατρίδα μας χωρίς ἲχνος “ἑβραϊλας”, τότε δεν πρέπει ἀμέσως και ἀνεξέταστα να παίρνουμε θέση ὑπέρ ὃσων γράφουν διάφορα ἂρθρα παρασυρόμενοι ἀπό τον συναισθηματισμό μας, ἀλλά να τα περνᾶμε ἀπό την “κλεισάρα” τῆς Ἁγίας Γραφῆς, (ὃπως την ἐρμήνευσαν οἱ Ἃγιοι διδάσκαλοι και ἑρμηνευτές), και ἀπό την “κλεισάρα” τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱερῶν Συνόδων, τῆς Συμφωνίας τῶν Ἁγίων, και τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Προφητῶν και μεμονωμένων Ἁγίων (τῶν τελευταίων, ὃταν δεν ἒρχονται σε ἀντίθεση με την διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας) ὃπως κατά σειρά τους τοποθετεῖ ὁ Ἃγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στο Ἱερό Πηδάλιο.

Αὐτοί λοιπόν οἱ «νεωτεριστές – προφητειομηδενιστές ἢ προφητειομάχοι», που ἀπορρίπτουν τις Προφητεῖες τῶν παλαιῶν και νέων Ἁγίων Προφητῶν συλλήβδην, ὂχι μόνο πλανῶνται, ἀλλά και βλασφημοῦν το Ἃγιον Πνεῦμα το ὁποῖο ἐφώτισε τους Προφῆτες, ὣστε να διατυπώσουν τις προφητεῖες τους, καθώς λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στην ἐπιστολή του: “….πσα προφητεία γραφς δας πιλύσεως ο γνεται.  ο γρ θελματι νθρπου νχθη ποτ προφητεα, λλ’ π Πνεματος γου φερμενοι λλησαν γιοι Θεοῦ ἄνθρωποι” (Β’ Πέτρου 20-21). Μετάφραση«λλά να ξέρετε πρτα ατότι καμμία προφητεία τς Γραφς δεν μπορε να ρμηνευθε πό τον νθρωπο φ’αυτο (λλά με τον φωτισμό το γίου Πνεύματος). Διότι καμμία Προφητεία δεν προλθε ποτέ πό θέλημα νθρώπουλλ’ μπνεόμενοι πό το Πνεμα το γιο μίλησαν κλεγμένοι πό τον Θεό νθρωποι»

Και ἒχομε συμφωνία Ἁγίων για το θέμα αὐτό, ἒχομε δηλαδή πολλές δεκάδες Προφητῶν που συμφωνοῦν μεταξύ τους για την λεγόμενη “ἀναλαμπή” τῆς Ὀρθοδοξίας πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου, και μετά τον Γενικό Πόλεμο: Ἁγίου Μεθοδίου Ἐπισκόπου Πατάρων (†311 μ.Χ.), Ἁγίου Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (730 – 25 /2/ 806), Ἁγίου Ἀνδρέα διά Χριστόν Σαλοῦ (τἐλη 9ου – ἀρχές 10ου μ.Χ. αἰῶνος), Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυροβλήτου (†12/11/1651), Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ (1714 – 24/8/1779), Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου (1913–5/8/1960), και πολλῶν ἂλλων Ἁγίων Προφητῶν στην Παγκόσμια Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς και πλειάδος ἁγιασμένων Μακαριστῶν Γερόντων και Γεροντισσῶν που ἒζησαν κατά την ἐποχή μας, ὃπως τῶν  ἁγιασμένων: Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου (25/7/1924 –12/7/1994),  Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, (πού εἶχε πεῖ: «Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι σὰν τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τότε ὁ κόσμος εἶχε φθάσει σὲ μιὰ ἄθλια κατάσταση. Ὁ Θεὸς ὅμως μᾶς λυπήθηκε. Καὶ τώρα δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα ἀπὸ τὴ συμφορὰ νὰ ἐμφανίζεται κάποιος πολὺ σπουδαῖος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ  συνεγείρει καὶ θὰ ἑνώσει τὸν κόσμο πρὸς τὸ καλὸ» (Πατάπιος μοναχὸς – Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλιβίτης, Ι.Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου), Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ ΒατοπαιδινοῦΣίμωνος Ἀρβανίτη, και π.Ἰωάννου Καλαϊδη, ἀλλά και ἀπό το ἐξωτερικό ὃπως τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Τσέρνικωφ, Ἁγίου Ἀριστοκλῆ τῆς Μόσχας, και πολλῶν δεκάδων ἂλλων Προφητῶν, ἁγιοκαταταγμένων ἢ ὂχι.

Βλέπουμε λοιπόν ὃτι ἒχομε σ’αὐτό το θέμα, (δηλ. περί τῆς “ἀναλαμπῆς” τῆς ὀρθοδοξίας), συμφωνία Ἁγίων, και θα πρέπει να εἲμαστε πολύ ἐπιφυλακτικοί στο να ἀπορρίπτουμε αὐτήν τη συμφωνία τῶν Ἁγίων, γιατί αὐτό ὀδηγεῖ κατευθείαν στην βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Λέγει ὁ Ἃγιος Μάξιμος ὁ Ὀμολογητής:  “αὐτὸς ποὺ δὲν δέχεται τοὺς ἀποστόλους καὶ τοὺς προφήτες καὶ διδασκάλους καὶ δὲν ὑπολογίζει τὰ λόγια τους, δὲν ὑπολογίζει τὸν ἴδιο τον Χριστό” (Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐξήγησις τῆς κινήσεως.., κεφ. ιγ΄, P.G. 90, 128 A-C)

Δεν θα ἦταν λοιπόν πολύ καλύτερο σε ὃσους ἀπιστοῦν, ἢ δυσπιστοῦν, τουλάχιστον, να μην ἀπορρίπτουν την συμφωνία τῶν Ἁγίων Προφητῶν, ἀλλά να περιμένουν την πραγματοποίησή της, μέχρι την ἒλευση τοῦ ἀντιχρίστου, και τότε να ἐκφέρουν γνώμη;

Πῶς προτρέχουν με φοβερή ἀθεοφοβία σήμερα στον 21ο αἰῶνα μετά ἀπό τόσους αἰῶνες (π.χ. ὁ Ἃγιος Μεθόδιος Πατάρων ἒζησε στα τέλη τοῦ τρίτου και ἀρχές τοῦ τετάρτου αἱῶνα), να ἀπορρίπτουν μάλιστα χλευάζοντας (μερικοί ἀπ’ αὐτούς) τις προφητεῖες Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, την στιγμή που κανείς ἀπό τους μετέπειτα ζήσαντες μυριάδες Ἁγίους, δεν ἐξέφερε κρίση στις προφητεῖες τῶν Ἁγίων Προφητῶν;

Αὐτό  το  ἒκαναν  και  το  κάνουν δυστυχῶς μερικοί πλανεμένοι Ἀρχιμανδρίτες που ἒζησαν στην ἐποχή μας και παρασύρουν πολλούς δυστυχῶς (θεωρούμενοι ἀπό μερικούς ὡς “ἃγιασμένοι”, ἒτσι αὐθαίρετα, χωρίς Θεόθεν ἀποδείξεις, ἢ κἂν ἐνδείξεις), ἐνῶ ἒχουν πέσει σε φοβερά σφάλματα και μάλιστα δογματικά.

Ἐκτός τοῦ ἐν λόγῳ μακαριστοῦ ρχιμανδρίτου ρσενίου Κουμπούγια, που ἀπορρίπτει τα κείμενα τῶν προφητειῶν τῶν Ἁγίων Προφητῶν περί ἀναλαμπῆς (χ ω ρ ί ς     ἀ π ο δ ε ί ξ ε ι ς), χαρακτηρίζοντάς τα,  ὡς νόθα και ἐμβόλιμα, ἐπικαλοῦνται οἱ προφητειομάχοι και τον πλανεμένο μοναχό Μάξιμο Βαρβαρή, ὁ ὁποῖος  ἒχει γράψει και βιβλίο, ὃπου  ἀποφαίνεται ὃτι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Σωτρος Χριστο θα ἐγίνετο το 2018 +- 2 χρόνια, και ἒχει γελοιοποιηθεῖ, ἐνῶ ἀκόμα δεν ἒχει ἐμφανιστεῖ !!! κἂν ὁ ἀντίχριστος και μετά θα γίνει ἡ Β’ Παρουσία τοῦ Κυρίου.  Ἐπίσης ἐπικαλοῦνται και τον μακαριστό Ἀρχιμανδρίτη θανάσιο Μυτιληναο, (σεβαστόν κατά τα ἂλλα ἀπό πολλούς, Γέροντα, ἀλλά κανείς δεν μένει στο ἀπυρόβλητο και μἀλιστα ὃταν κηρύττει κακοδοξίες και αἱρέσεις  δημοσίως, γιατί ὃπως λέγει ὁ Ἃγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ‘‘Κάθε κληρικό τοῦ ὁποίου ἡ πίστη, οἱ λόγοι και τα ἒργα, δεν συμφωνοῦν με τις διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, να μην τον δεχόμεθα στην οἰκία μας, ἀλλά να τον ἀποστρεφόμεθα και να τον μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἒστω κι ἂν ἀνασταίνει νεκρούς και κάνει ἂλλα μύρια θαύματα’’(Ἁγ.Συμεών νέου Θεολόγου, λόγος ΣΤ’)), τον ὁποῖο ἐπίσης ἐπικαλοῦνται, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπό την πλάνη τοῦ προφητειομηδενισμοῦ, ἒχει πέσει και σε ἂλλες πέντε τουλάχιστον κακοδοξίες και αἱρέσεις, και βλέπε στην ἰστοσελίδα:

 https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/12/blog-post.html

Πῶς μποροῦμε λοιπόν να δεχθοῦμε σαν αὐθεντίες αὐτοὐς τους φανερά πλανεμένους Ἀρχιμανδρίτες και μοναχούς (σε αὐτά που ἀναφέραμε δογματικά θέματα, δεν τους κρίνουμε σε ἂλλα που ἒλεγαν, ἢ που ἒκαναν, ὃσα μπορεῖ να ἦσαν Θεάρεστα και ὀρθόδοξα), οἱ ὁποίοι ἀπορρίπτουν (χωρίς ἀποδείξεις) τις Προφητεῖες τόσων Ἁγίων;     Πρέπει ὃμως να γνωρίζουμε ὃτι οἱ αἱρετικοί που ἀναθεματίστηκαν ἢ ἀφορίστηκαν ἢ καθαιρέθηκαν ἀπό τις Οἰκουμενικές Συνόδους, δεν κήρυτταν σε ὃλα αἱρέσεις, ἀρκεῖ σε ἓνα δογματικό θέμα να ἒσφαλλαν, τους ἐπιβλήθηκαν αὐτά τα ἐπιτίμια.

Ὃπως ὃταν ἒχουμε μια λαχταριστή τούρτα και κάποιος στάξει μια σταγόνα δηλητήριο πάνω της, δεν το ρισκάρει κανείς να φάει ἀπό αὐτή τη τούρτα, ἒτσι ἀκριβῶς και ὃταν κάποιος ἱεροκήρυκας τα λέει ὃλα σωστα, ἀλλά σε ἓνα δογματικό θέμα σφάλλει μιλῶντας δημοσίως, τότε το πνευματικό δηλητήριο που ἒσταξε, μπορεῖ να παρασύρει στην αἳρεσή του ὃσους τον πιστέψουν και να τους ὁδηγήσει στην ἀπώλεια.

Αὐτός θα πρέπει ἂν μετανοήσει, να ἀνακαλέσει δημοσίως και με λίβελο να ἀποκηρύξει τις κακοδοξίες του αὐτές, ἂλλως εἶναι ἀναθεματισμένος ἀπό τις Ἃγιες Οἰκουμενικές Συνόδους ὂχι μόνο αὐτός ἀλλά και ὃσοι τον ἀκολουθοῦν: Ἡ Γ’ και ἡ Πενθέκτη Οκουμενικές Σύνοδοι«Ἀναθεματισαν ὃλους τους αἱρετικούς και ὃσους  (ἐπι)κοινωνοῦν με αὐτούς». (Ἰερόν Πηδάλιον ζ’ κανών τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς και α’ κανών τῆς Πενθέκτης)  Ἡ Ζ’ Οκουμενική Σύνοδος‘‘Ἐμεῖς, αὐτούς που προσθέτουν ἢ ἀφαιροῦν κάτι μικρό ἀπό την Καθολική (Ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία, ἀναθεματίζουμε”.(*) Καί“Ἐάν κανείς κάθε παράδοση Ἐκκλησιαστική, ἒγγραφη ἢ ἂγραφη ἀθετεῖ, ἀνάθεμα’’.(*) Καί‘‘ὃποιος δικαιώνει αἳρεση ἃς εἶναι ἀναθεματισμένος’’.(*) Καί‘‘σε αὐτούς που ἐπικοινωνοῦν με ἐπίγνωση (με τους αἱρετικούς) ἀνάθεμα’’. (*πρακτικά Σπ.Μήλια σελ.805, 825, 878, 879)

 Πῶς τους ἀσπάζονται λοιπόν αὐτούς τους φανερά κακόδοξους οἱ προφητειομηδενιστές; Μήπως θεωροῦν τους ἑαυτούς των ἀνώτερους τῶν Ἁγίων;

 Δεν ἀκοῦνε τον Ἃγιο Ἀπόστολο Πέτρο που στηλιτεύει τους τολμητίες ἀθεόφοβους που ἐκφέρουν βλάσφημες κρίσεις; “Τολμηταί, αθάδειςΔόξας ο τρέμουσι βλασφημοντεςπου γγελοισχύει και δυνάμει μείζονες ντεςο φέρουσι κατ’ατν παρά Κυρί βλάσφημον κρίσιν;(B’ Πέτρου Β’ 10-11) Μετάφραση: «Θρασες, λαζόνες! Δεν τρέμουν να χλευάζουν νδοξα πράγματα (δόγματα τς πίστεως, μεγαλειότητες το Κυρίου δίως την παντοδυναμία Του, τα θαύματα, τις προφητεεςτά χαρίσματα που δίνονται σε κλεκτούς πό το γιο Πνεμα), ν και γγελοιν και εναι νώτεροι σε σχύ και δύναμηδεν κφέρουν νώπιον Το Κυρίου βριστική κρίση κατ’ατν».    

Το βασικό τους πλανεμένο ἐπιχείρημα ἒγκειται στο ὃτι οἱ Ἃγιοι διδάσκαλοι τῆς Ἑκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐρμηνεύουν τις Ἃγιες Γραφές και ἀναφέρονται στην ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου, ἐπειδή δεν ἀναφέρουν περί “ἀναλαμπῆς” τῆς Ὀρθοδοξίας πρό τῆς ἐμφανίσεώς του, βγάζουν αὐθαίρετα το συμπέρασμα, ὃτι οἱ προφητεῖες περί ἀναλαμπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, δεν ἰσχύουν, μερικοί τις χλευάζουν και τις ἀπορρίπτουν αὐθαιρέτως, ὡς νόθες και ἐμβόλιμες.

Αὐτοί μπερδεύουν τους Διδασκάλους τῆς Ἑκκλησίας, με τους Προφῆτες. Ὁ Ἀπόστολος λέγει: Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα· καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος·  καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον.  ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, ἑτέρῳ δὲ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται.(A’ Κορινθ.ΙΒ’ 4-11) και παρακάτω λέγει: μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι;”(Α’Κορινθ.ΙΒ’ 29-30)

Κατά την γνώμη τους, ἐάν ἐπρόκειτο να συμβεῖ ἡ “ἀναλαμπή” θα ἒπρεπε να το ποῦν (δηλαδή να το προφητεύσουν) αὐτοί οἱ μεγάλοι Διδάσκαλοι και ἐρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὃπως ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Ἃγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων, ὁ Ὃσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος και ἂλλοι. Μα δεν εἶναι Προφῆτες. Εἶναι διδάσκαλοι, ἐρμηνευτές τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Ἐρμηνεύουν αὐτά που ἀναφέρουν οἱ Γραφές. Ἂλλοι εἶναι οἱ Προφῆτες πού  με την χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Προφητεύουν. Και το σπουδαιότερο, δεν ἀναφέρονται στην ἲδια ἐποχή που ἀναφέρονται οἱ προφητεῖες περί “ἀναλαμπῆς” τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τότε δεν θα ἒπρεπε να ὑπάρχει στην Ἐκκλησία ἡ τάξη τῶν Προφητῶν.  Δεν θα χρειαζόταν, ἀφοῦ οἱ διδάσκαλοι και ἐρμηνευτές θα προφήτευαν τα πάντα, ποιός ὁ λόγος να δώσει ὁ Θεός ξεχωριστό  χάρισμα στους Προφῆτες; Και ἂν κάποιοι ἀπό τους Ἁγίους Ἀποστόλους, Διδασκάλους ἢ Ἑρμηνευτές ἐπέτρεψε ὁ Θεός, να ἒχουν προφητεύσει σε ὁρισμένες περιπτώσεις, αὐτό δεν σημαίνει ὃτι θα μποροῦσαν να προφητεύσουν και σε ἂλλες, ὃπως π.χ. για την “ἀναλαμπή” ἀπό μόνοι τους, γιατί την κάθε Προφητεία την δίνει ὁ Θεός στον κάθε Ἃγιο, ὃποτε Αὐτός θέλει και για ὃποιο μελλοντικό γεγονός Αὐτός θέλει. Ἀκόμα και οἱ Ἃγιοι Προφῆτες δεν προφητεύουν ἀπαραίτητα τις ἲδιες προφητεῖες, ἀλλά  και δεν προφητεύουν πάντοτε με χρονολογική σειρά (βλέπε π.χ. στους Ψαλμούς τοῦ Δαυϊδ), ἀλλά ὃπως τους φωτίσει τὁ Ἃγιο Πνεῦμα.

Ἀκόμα και οἱ Ἃγιοι Διδάσκαλοι και Ἑρμηνευτές ἀδυνατοῦν πολλάκις να ἑρμηνεύσουν κάποια δύσκολα χωρία τῆς Ἁποκαλύψεως (που εἶναι καθαρά Προφητικό Βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς), βλέπε: Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος και ἂλλοι, δίνοντας μερικές φορές δύο και τρεῖς ἑρμηνεῖες ὁ καθένας για το ἲδιο χωρίο, και μερικές φορές δίνουν διαφορετικές ἑρμηνεῖες που ἒρχονται σε ἀντίθεση με τις ἑρμηνεῖες ἂλλων Ἁγίων Ἑρμηνευτῶν. Κανείς τους ὃμως δεν ἀπορρίπτει την Ἀποκάλυψη ὡς νόθα γραφή και ἀλλοιωμένη.

Αὐτό ἀκριβῶς ὃμως που ἰσχυρίζονται, ὃτι «ἀφοῦ δεν το λέγει ἡ Ἁγία Γραφή και οἱ Ἃγιοι Διδάσκαλοι και Ἑρμηνευτάι αὐτῆς, ἐμεῖς δεν το ἀποδεχόμαστε», εἶναι ἒωλο και δεν μπορεῖ να ἀποδείξει κανέναν ἰσχυρισμό, γιατί κατά τον Ἁγιο Μάξιμο τον Ὀμολογητή, “Ἡ σιωπή τῶν λόγων εἶναι ἀναίρεσις τῶν λόγων. Λέγει το Ἃγιον Πνεῦμα μέσῳ τοῦ Προφήτου Δαβίδ: «Οὐκ εἰσί λαλιαί, οὐδέ λόγοι, ὣν οὐχί ἀκούονται αἱ φωναί αὐτῶν».Ἃρα λοιπόν ὁ λόγος που δεν λέγεται,δεν εἶναι κἂν λόγος

Και ὁπωσδήποτε δεν μπορεῖ να συγκριθεῖ ὁ μη λόγος με τον λόγο. Δεν μπορεῖ λοιπόν κάποιος να ἀντιπαραβάλει τον μη λόγο, (δηλαδή κάτι που δεν εἶπαν οἱ Ἃγιοι Διδάσκαλοι, και Ἑρμηνευτές, ὃπως για την “ἀναλαμπή”), σαν ἀποδεικτικό στοιχεῖο, κατά τοῦ λόγου τῶν Ἁγίων Προφητῶν που ἐλάλησαν ὑπέρ τῆς “ἀναλαμπῆς”. Νικάει πάντα ὁ ὑπαρκτός λόγος, τον μη λόγο που εἶναι ἀνύπαρκτος.

Πῶς λοιπόν διαγράφουν με μια μονοκοντηλιά προφητεῖες Ἁγίων Προφητῶν ὡς τάχα νόθες (και μάλιστα χωρίς ἀποδείξεις), ἐνῶ μεγάλοι Ἃγιοι δεν μποροῦν να ἑρμηνεύσουν σαφῶς προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Μήπως θεωροῦν τον ἑαυτό τους προφήτη και αὐθεντικό ἑρμηνευτή; (γιατί το ἀκούσαμε και αὐτό ἀπό κάποιον λαϊκό προφητειομηδενιστή, που δηλώνει  ἑρευνητής τῶν Γραφῶν και μᾶς εἶπε, (ἂκουσον, ἂκουσον!!!) ὃτι: γιατί, δεν μπορεῖ ὁ Θεός να ἒδωσε το χάρισμα σε μένα να ἑρμηνεύω ἀκριβῶς αὐτά που δεν μπόρεσαν να ἑρμηνεύσουν οἱ Ἃγιοι;” !!!!!!!!! Δηλαδή ὁ Θεός δεν φώτισε τους Ἁγίους Διδασκάλους και Ἑρμηνευτές τῶν Γραφῶν και φώτισε στον 21ο αἰῶνα (τον κατεξοχήν ἁπατεῶνα), αὐτόν τον δυστυχή που κάθεται προφανῶς πάνω σε βουνά ὑπερηφανείας,  για να βλέπει τους Μεγάλους Ἁγίους τῆς Ἑκκλησίας μας, ὂχι ἁπλῶς ὑποδεέστερους αὐτοῦ, ἀλλά σαν μικρά μυρμηγκάκια μπροστά στην “ἀφεντομουτσουνάρα” του (ἒκφραση Θεάτρου Σκιῶν, τοῦ Καραγιόζη).  Ἓνα δυστυχῶς ἀκόμα “σημεῖο τῶν καιρῶν” τῆς σημερινῆς ἐποχῆς τῆς πλάνης και τῆς διαστροφῆς !!!

Δεν τους περνάει λοιπόν καθόλου ἀπό το νοῦ τους (τῶν προφητειομηδενιστῶν), ὃτι ἀφοῦ ἒχουμε Συμφωνία Ἁγίων Πατέρων και στην μία και στην ἂλλη περίπτωση, μήπως ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ;  

Ἣ μήπως ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει τα πάντα, και ὃλα τα γεγονότα που θα γίνουν μέχρι την συντέλεια τοῦ κόσμου, ὣστε να τα ἐρμηνεύσουν οἱ Ἃγιοι Διδάσκαλοι; Μερικά μόνο ἀναφέρει. Κάποια ἂλλα θέλησε ὁ Θεός, να τα ποῦν οἱ Προφῆτες,  ὃπως για τον Κοροναϊό, που τον προφήτευσε ὁ σύγχρονός μας ἁγιασμένος Γέροντας και ὀμολογητής Αὐγουστῖνος Καντιώτης βλέπε βίντεο ἀπό το σημεῖο 32΄10΄΄ https://www.youtube.com/watch?v=aGIad5RdgY0Ἐπίσης για το ἐμβόλιο και την ἠλεκτρονική ταυτότητα – πιστοποιητικό που προφήτευσε ὁ Ἁγιασμένος Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἂλλα μελλοντικά γεγονότα, δεν ἐπέτρεψε ὁ Θεός να βγοῦν στο φῶς, δηλαδή να προφητευτοῦν. Δεν προφητεύτηκαν για παράδειγμα, ἀπό κανέναν οἱ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που ἒγιναν.  Ἒτσι τα ἒχει ὁρίσει ὁ Παντογνώστης Θεός. Πῶς θα το κάνουμε δηλαδή; Θα φτάσουμε μηπως στο σημεῖο να ὑποδείξουμε στον Θεό;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁ ἓνας ἀπό τους δύο Πρωτοκορυφαίους, δεν φωτίστηκε κατευθεῖαν ἀπό τον Θεό ὁ ἰδιος, ἀλλά ὁ Προφήτης προεφήτευσε: πιμενντων δ μν μρας πλεους  κατλθ τις π τς ουδαας προφτης νματι γαβοςκα λθν πρς μς κα ρας τν ζνην το Παλουδσας τε ατο τος πδας κα τς χερας επε· Τδε λγει τ Πνεμα τ γιον· τν νδρα ο στιν  ζνη ατηοτω δσουσιν ες ερουσαλμ ο ουδαοι κα παραδσουσιν ες χερας θνν.  ς δ κοσαμεν ταταπαρεκαλομεν μες τε κα ο ντπιοι το μ ναβανειν ατν ες ερουσαλμ….”(Πράξεων ΚΑ’ 10-12). Βλέπουμε λοιπόν ὃτι ὁ Θεός μιλάει στον Πρωτοκορυφαῖο Ἀπόστολό Του και στους περί αὐτόν ἁγίους (πιστούς), μέσῳ ἑνός Προφήτου. Ἀλλά και σε κατεξοχήν Προφήτη μιλάει ὁ Θεός μέσῳ ἂλλου Προφήτου, ὃπως στον Προφηνάνακτα Δαυϊδ που τον ἒλεγξε ὁ Θεός μέσω τοῦ Προφήτου Νάθαν στην Παλαιά Διαθήκη.  Θα μποροῦσε κανείς να ἀμφισβητήσει, και να πεῖ ὃτι δεν δέχομαι αὐτή τη προφητεία τοῦ ἁγίου Ἀγάβου, ἐπειδή δεν την εἶπε ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Παῦλος και να την ἀπορρίψει; Ἀκριβῶς αὐτό κάνουν οἱ λεγόμενοι προφητειομηδενιστές.

Και για τον ἰσχυρισμό τους, ὃτι δεν την ἀναφέρει (την “ἀναλαμπή”) ἡ Ἁγία Γραφή ὃπως διατείνονται μερικοί ἀπό αὐτούς, ἂρα δεν την  δεχόμαστε, πρέπει να ξέρουν, ὃτι ὃποιος ἰσχυρίζεται ὃτι ἐγώ δέχομαι μόνο ὃ,τι λέει ἡ Ἁγία Γραφή και δεν δέχομαι τους λόγους ἂλλων, ἀκόμα και ἂν εἶναι Ἃγιοι Προφῆτες, ἀκόμα και ἂν ὑπάρχει συμφωνία μεταξύ πολλῶν Ἁγίων Προφητῶν, αὐτό εἶναι καθαρά αἳρεση και μάλιστα πρωτεσταντισμός. Ὑπεμθυμίζουμε το Κυριακόν «Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν·…» (Ἰω.ΙΣΤ’12-13).

 Δεν τα λέει λοιπόν ὃλα ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά το Πνεῦμα το Ἃγιο, ὁδηγεῖ τους Ἀποστόλους και κάθε πιστό εἰς πάσαν την ἀλήθεια. Γι’αὐτό και ἒχουμε Προφῆτες, και Διδασκάλους και Ἑρμηνευτές και θαυματουργούς και Μάρτυρες και Ὀσίους και Ὀμολογητές.

Ἀνεξερεύνητος εἶναι ὁ  πλοῦτος τῶν θεϊκῶν δωρημάτων, ποῦ μᾶς παρέχει τὸ’Ἅγιο Πνεῦμα. Κι ὅλος αὐτός ὁ πλοῦτος μπορεῖ νὰ γίνει κτῆμα κάθε πιστοῦ, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ζεῖ μὲ καθαρότητα καὶ ταπείνωση, μὲ πίστη καὶ ὑπακοὴ στὶς ἔντολές του Θεοῦ καὶ ποὺ παρακαλεῖ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα νὰ ἔλθει καὶ νὰ σκηνώσει μέσα του γιὰ νὰ τὸν καθαρίζει καὶ νὰ τὸν ἐξαγιάζει. Και τον κάνει και αὐτόν Προφήτη ἢ Ὃσιο ἢ Μάρτυρα ἢ Ὀμολογητή. Αὐτά ὃμως ὃλα προϋποθέτουν ὃτι ὁ πιστός, εὑρίσκεται στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, που εὑρίσκεται κατά τον Ἃγιο  Γρηγόριο τον Παλαμᾶ ἐκεῖ που ὀμολογεῖται ἡ ἀλήθεια : Ὃσοι δεν εὑρίσκονται στην ἀλήθεια, αὐτοί δεν ἀνήκουν στην Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τόσο περισσότερο,  ὃσο  ψεύδονται  μεταξύ τους, καλοῦντες και καλούμενοι ἱεροί ποιμένες  και ἀρχιποιμένες, διότι ὁ Χριστιανισμός  δεν  χαρακτηρίζεται  βάσει  τῶν  προσώπων,  ἀλλά  βάσει  τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀκριβείας τῆς πίστεως”. (Συγγράμματα Ἁγίου Γρηγορίου  Παλαμᾶ, Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου 2-4σ.626-627 κ’ Λόγος ἀντιρρητικός Α’ Ε.Π.Ε.5 σ. 136-137).

 Για να ὑποστηρίξουν τις πλάνες τους οἱ προφητειομάχοι, και να ἀπαξιώσουν τελείως τις προφητεῖες περί “ἀναλαμπῆς”, ἒφθασαν δε καί στο ἒσχατο σημεῖο να ποῦν ὃτι μετά Χριστόν δεν ὑπάρχουν Προφῆτες (βλέπε π.Ἀρσένιος Κουμπούγιας  ὁ ὁποῖος λέγει στο βιβλίο του: ……. «Εἶναι τελείως περιττό νά μιλήσουμε γιά τίς προφητεῖες μετά Χριστόν, ἐπειδή ἀφ’ ἑνός μέν ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε ἀσχολήθηκε με αὐτές, οὔτε κἄν ἔδωσε σημασία, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι ὁ Κύριος σαφῶς εἶπε, ὅτι «ὁ Νόμος καί οἱ Προφῆται ἕως Ἰωάννου» (Λουκ. ιστ’, 16). Οἱ Ἅγιοι Προφῆτες προανήγγειλαν, ἄλλοι μέν τά γεγονότα μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ὅσα ἀναφέρονταν σέ Αὐτόν, ἄλλοι δέ τά γεγονότα μέχρι Συντελείας τῶν αἰώνων, δηλαδή ὅσα ἀναφέρονται στήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Μετά ἀπό αὐτούς δέν ὑπάρχουν ἐπίσημοι Προφῆτες τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουμε μέν ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων ἀνθρώπους με προφητικό χάρισμα, ἀλλά προέλεγαν γεγονότα σύγχρονα ἤ μικρῆς ἀποστάσεως πού δέν ἀναφέρονταν σέ ἔθνη, λαούς καί πολέμους, μέ τά ἀποτελέσματά τους).

Ὁ μακαριστός, παρερμηνεύει κατά το δοκοῦν το Κυριακόν χωρίον τοῦ κατά Ματθαῖον ια’13 «πάντες γάρ οἱ Προφῆται και ὁ νόμος ἒως Ἰωάννου προεφήτευσαν…»    Ἀλλά ἡ μία πλάνη και κακοδοξία, ὃταν πάει κάποιος να την στηρίξει ἁγιοπατερικά, θα φέρει ἀναγκαστικά και την ἑπόμενη. Ἀς μᾶς ποῦν λοιπόν ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός ὁ Ἰερομάρτυς και Ἰσαπόστολος δεν εἶναι Προφήτης; Τόσοι Ἃγιοι που οἱ  Ἃγιοι Ὑμνογράφοι τους ἐγκωμιάζουν ὡς Προφῆτες δεν εἶναι; Τι  ψεύδονται οἱ Ἃγιοι Ὑμνογράφοι; Ἃπαγε τῆς βλασφημίας. Μά οἱ προφητεῖες τους εἶναι ὀλοφάνερες και ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ οἱ περισσότερες τουλάχιστον.

   Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς λέγει: «Ὁ Θεὸς ἐκλεξάμενος, ἐξήγειρεν Ἀποστόλους, καὶ Προφήτας, καὶ Διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων. Ὁ δὲ διάβολος, ψευδαποστόλους καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδιδασκάλους κατὰ τῆς εὐσεβείας ἐκλεξάμενος ἐξήγειρεν, ὥστε τὸν παλαιὸν πολεμηθῆναι νόμον καὶ τὸν εὐαγγελικόν.  Ψευδαποστόλους δέ, καὶ ψευδοπροφήτας καὶ ψευδοδιδασκάλους μόνους νοῶ τοὺς αἱρετικούς. ὧν οἱ λόγοι καὶ οἱ λογισμοὶ διεστραμμένοι εἰσίν. Ὥσπερ οὒν ὁ τους ἀληθεῖς Ἀποστόλους καὶ Προφήτας, καὶ Διδασκάλους δεχόμενος, Θεὸν δέχεται. οὕτως καὶ ὁ τους ψευδαποστόλους, καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τὸν διάβολον δέχεται» (βλ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτη αὐτοῦ ἐξορία, ἤτοι ἐν Βιζύη, πάρ.Ι΄, P.G. 90, 144D – 145A.)

Λέγει ο Κύριος ἡμῶν Ἰ.Χριστός: «ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας  καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν» (Ματθ. Κγ’ 31-34).

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων β’17-18 : “και  ἒσται  ἐν  ταῖς  ἐ σ χ ά τ α ι ς  ἡ μ έ ρ α ι ς, λέγει ὁ Θεός,  ἐκχεῶ  ἀπό τοῦ πνεύματός μου ἐπί πᾶσαν σάρκα,  κ’ π ρ ο φ η τ ε ύ σ ο υ σ ι ν  οἱ  υἱοί  ὑμῶν  και  αἱ  θυγατέρες  ὑμῶν  και  οἱ  νεανίσκοι  ὑμῶν  ὁράσεις  ὂψονται, και οἱ πρεσβύτεροι  ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται  και γε ἐπί τους δούλους μου και ἐπί  τάς  δούλας μου  ἐν ταῖς  ἡμέραις  ἐκείναις  ἐκχεῶ  ἀπό  τοῦ  πνεύματός μου  και  π ρ ο φ η τ ε ύ σ ο υ σ ι’’.    [ὁμιλεῖ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στους Ἐβραίους για την προφητεία τοῦ Προφήτη Ἰωήλ πού ἐπαληθεύθηκε πρίν λίγο, ὃταν ἂκουαν,  ὁ καθένας στην γλῶσσα του, ὁμιλοῦντος τοῦ Ἀποστόλου στα πλήθη (Πράξ.β’5-16). Το Πνεῦμα Το  Ἃγιον λοιπόν ὁμιλεῖ διά στόματος τοῦ Προφήτου Ἰωήλ, για Προφῆτες μετά την Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,  στους ὁποίους ὁ Θεός  ἐκχέει ἀπό τοῦ Πνεύματός Του Τοῦ Ἁγίου και οἱ ὁποῖοι προφητεύουν βλέποντας ὁράσεις και μέσω ἐνυπνιασμοῦ]. 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ια’27-28 :    “Ἐν ταύταις  δε ταῖς ἡμέραις  κατῆλθον ἀπό Ἱεροσολύμων π ρ ο φ ῆ τ α ι  εἰς Ἀντιόχειαν`  ἀναστάς δε εἷς ἐξ αὐτῶν ὁνόματι Ἂγαβος ἐσήμανε  διά τοῦ  Πνεύματος  λιμόν  μέγαν  μέλλειν ἒσεσθε  ἐφ’ὃλην την οἰκουμένην,  ὃστις και ἐγένετο ἐπί Κλαυδίου Καίσαρος”.       

Α’προς Κορινθίους ἐπιστολή Ἀποστ.Παύλου: «Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν…»(ΙΒ’28)  Οἱ Προφήτες ἦσαν ξεχωριστή Ἱερατική τάξη τους πρώτους αἱῶνες μ.Χ. 

Πεντηκοστάριον-Κυριακή Πεντηκοστῆς ἐν τῶ Μεγ.Ἐσπερινῶ :  «Πάντα χορηγεῖ το Πνεῦμα το ἃγιον΄  β ρ ύ ε ι   π ρ ο φ η τ ε ί α ς,  ἱερἐας  τελειοῖ,  ἀγραμμάτους  σοφίαν ἐδίδαξεν,  ἁλιεῖς  θεολόγους  ἀνέδειξεν,…» [βρύει  λέγει  προφητείας (πάντοτε βρύει),  ὂχι ἒβρυε κάποτε, ὃπως  παρακάτω  λέγει:  ἐδίδαξεν  ἢ ἀνέδειξεν ὁμιλῶντας σαφῶς περί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων].   

Τῆ 6η τοῦ Μηνός Φεβρουαρίου,  μνήμη  τῶν Ὁσίων:  Βαρσανουφίου και Ἰωάννου τοῦ Π ρ ο φ ή τ ο υ.   [ἀναφέρεται ὁ Ὃσιος Ἰωάννης στο Συναξάρι ὡς Π ρ ο φ ή τ η ς].

Τῆ 7η τοῦ Μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη τοῦ Ἁγ.Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκων.   Στο Μηναῖο΄ ὃρθρος, ζ’ ὡδή (ποίημα Ἁγ.Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου): «Ἐν   σοί   ἐνσκηνώσασα  ἡ  Θεία  Χάρις, Π ρ ο φ ή τ η ν  σε  δείκνυσι,  τα  μέλλοντα φθεγγόμενον΄ …». 

Και πλῆστοι Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρονται ὡς Προφῆται ἀπό τους ἁγίους ὑμνογράφους και πρῶτα ὁ Θεός να δώσει, ὣστε να ὁλοκληρώσουμε την μελέτη περί τῶν μετά Χριστόν Προφητῶν προσεχῶς και να την δημοσιεύσουμε.

Ξέρουμε βεβαίως ὃτι ὑπάρχουν και τα λεγόμενα “ἀπόκρυφα εὐαγγέλια”, τα ὁποῖα κατέγνωσαν οἱ Ἃγιοι Πατέρες ὡς νόθα, και τα ἀπέβαλλαν ἀπό την Ὀρθόδοξη Παράδοση. Γιατί δεν ἒκαναν το ἲδιο και με τις προφητεῖες περί “ἀναλαμπῆς” τῶν Ἁγίων Προφητῶν, ἂν ἦσαν νόθα ἢ ἐμβόλιμα τα προφητικά κείμενα αὐτά, ἀπό κάποιους που θα ἢθελαν να ἀλλοιώσουν την Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὃπως αὐθαίρετα λέγουν οἱ προφητειομηδενιστές χωρίς να το ἀποδεικνύουν;

Γιατί ἀκριβῶς ἦσαν Ἃγιοι Πατέρες και οἱ Ἃγιοι, εἶναι σοφοί γιατί ἒχουν φόβο Θεοῦ, «Ἡ ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Ψαλμ. 110 : 10), και ὂχι ἀθεόφοβοι, ὣστε να ἀπορρίπτουν τις προφητεῖες μεγάλων Ἁγίων (και ἒχουμε Ἁγίους και στην ἐποχή μας, ὂχι λίγους).

Ὃλοι αὐτοί οἱ Ἃγιοι, με σεβασμό στους Ἁγίους Προφῆτες, και με φόβο στο Ἃγιο Πνεῦμα, περίμεναν (ὃπως και ὃλοι μας πρέπει να κάνουμε), την ἐκπλήρωση τῶν Προφητειῶν. “..πσα προφητεία γραφς δας πιλύσεως ο γνεται” διδάσκει ὁ Ἀπόστολος, ὃπως προείπαμε. «Ὂχι λέγουν οἱ προφητειομηδενιστές, ἐμεῖς οἱ ἲδιοι, την ἀπορρίπτουμε την Προφητεία, γιατί δεν συνάδει με την δική μας τοποθέτηση». Την ἀθεόφοβη και πλανεμένη ἀπαντοῦμε !

Και γιατί ἂλλωστε να ἀλλοιώσουν τις Προφητεῖες τῶν Ἁγίων και να προσθέσουν τα περί “ἀναλαμπῆς” ὃσοι τάχα το ἒπραξαν τότε, πρό πολλῶν αἱώνων ὃπως π.χ. στα κείμενα τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου Πατάρων ἢ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ δια Χριστόν Σαλοῦ και τῶν ἂλλων Προφητῶν;  Τι θα εἶχαν να κερδίσουν; Αὐτοί ὑποτίθεται ὃτι θα ὑποκινοῦνταν ἀπό τον πατέρα τους τον διάβολο, για να προσθέσουν στα κείμενα τῶν Ἁγίων Προφητῶν, προφητεῖες ἀνύπαρκτες. Μήπως ὁ σκοτεινός διάβολος γνωρίζει το μέλλον; Ξέρουμε ὃτι μόνο ὁ Θεός γνωρίζει το μέλλον.

Και αὐτή ἡ ἀλλοίωση ἒγινε σε τόσο μεγάλη ἒκταση που περιλαμβάνει κείμενα τόσων πολλῶν Ἁγίων, χωρίς να γίνει ἀντιληπτή οὓτε κἂν για ἓναν ἀπό τους δεκάδες Ἁγίους Προφῆτες, στους μετέπειτα ζήσαντες Ἁγίους ἢ στους ἱστορικούς, ἢ στους βιβλιοθηκάριους ἢ στους ἀντιγραφεῖς;

Κάποτε ἀμφισβητοῦσαν μερικοί την αὐθεντικότητα τῶν Προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ, μέχρι που ἐπέτρεψε ὁ Θεός και βρέθηκε κατά το Ἑλληνικό Ἒπος 1940-41στην Βόρειο Ἣπειρο, το κείμενο τῶν Προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στην Ἀλβανική, που συμφωνεῖ στο Ἑλληνικό, με μερικές φραστικές μόνο διαφορές, (ὃπως ἀναφέρονται στις σημειώσεις τῶν προφητειῶν) και περιέχει και ἂλλες Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου, (βλ.Βιβλίο μακαριστοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη Ἐπισκόπου Φλωρίνης «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Προφητεῖες και Διδαχές» σελ.334, 341,343) πολλές δε προφητεῖες τοῦ Ἁγίου ἒχουν ἢδη ἐκπληρωθεῖ.

Στο σημεῖο αὐτό να ἀνοίξουμε μια παρένθεση ἀναφέροντας τον ἰσχυρισμό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτη Ἀρσενίου Κουμπούγια που προλογίζει το βιβλίο του: «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» λέγοντας: «ἀναγκαζόμεθα, κατόπιν καἱ ὑποδεἷξεως πολλῶν, ὡς τοῦ ἐν ‘Αγίῳ ”Ορει Θεολόγου μοναχοῦ π. Θεοδωρήτου κἀὶ τοὓ Θεολόγου διακόνου π. Μάρκου Μανὠλη, ἰδίως δὲ τοῦ Σεβασμιωτἀτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνου, νἀ προβωμεν είς ἔκδοσιν εἰδικοῦ τεύχους, περιέχοντος τὰ πρὸ ὀκταετίας ἐν τῷ «’Ορθοδόξῳ Τύπῳ» δημοσιευθέντα ἄρθρα ἡμῶν ὑπὸ τὸν τίτλον «’Ορθόδοξος καἱ ἀντἵχριστος χιλιασμὸς διὰ μέσου τῶν αἰώνων», μὲ προσθήκην καὶ πολλῶν ἄλλων στοιχείων.

Πως ὃμως γίνεται ὁ Μακαριστός Αὐγουστίνος να ἐκδίδει βιβλίο με τις Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ στις ὁποῖες περιλαμβάνονται και οἱ προφητεῖες περί “ἀναλαμπῆς” χωρίς να τις ἀπορρίπτει, και συγχρόνως να ὑποδεικνύει στον μακαριστό Ἀρχιμανδρίτη να δημοσιεύσει εἰδικό τεῦχος περιέχοντος δημοσιευθέντα ἂρθρα κατά τοῦ χιλιασμοῦ με προσθήκη και ἂλλων στοιχείων; Αὐτό το τεῦχος ἀπορρίπτει ὡς νόθες τις προφητεῖες και τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ὃπως και ὃλων τῶν ἂλλων προφητειῶν περί “ἀναλαμπῆς”. Ἐδῶ ὑπάρχει ἀντίφαση, κάτι δεν πάει καλά ὃπως καταλαβαίνουμε. Δεν μποροῦμε να σκεφτοῦμε ἂλλη ἐξήγηση περί αὐτοῦ, παρά μόνο ὃτι κατά πᾶσαν πιθανότητα ἂν πράγματι ἒχει ὑποδείξει, ὁ ἁγιασμένος Γέροντας  Αὐγουστῖνος στον Ἀρχιμανδρίτη την δημοσίευση αὐτή, μᾶλλον θα πρέπει να ἐννόησε βάσει τοῦ τίτλου ὃτι καταφέρεται κατά τῶν χιλιαστικῶν αἱρέσεων χωρίς βέβαια να ἒχει διαβάσει το περιεχόμενο τοῦ βιβλίου που ἀπαξιεῖ τις προφητεῖες ὂχι μόνο τῶν ἂλλων Προφητῶν, ἀλλά και τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ, γιἀ τον βίο, τις διδαχές και τις προφητεῖες (και περί “ἀναλαμπῆς”) τοῦ ὁποίου, ὁ ἲδιος ὁ ἁγιασμένος Ἐπίσκοπος και ὀμολογητής Αὐγουστῖνος ἒγραψε ὁλόκληρο βιβλίο!

Oἱ νεοταξίτες οἰκουμενιστές δεν ἀνέχονται την πολεμική τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ (στα κηρύγματά του και στις προφητεῖες του), κατά τοῦ παναιρετικοῦ “πάπα” Ρώμης, τον ὁποῖο ὁ Ἃγιος ἀποκαλεῖ ἓναν ἀπό τους προδρόμους τοῦ ἀντιχρίστου και γι’αὐτό δεν ἀποδέχονται τις προφητεῖες αὐτές ὡς αὐθεντικές και τις ἀπορρίπτουν ὡς τάχα νόθες και ἐμβόλιμες.

Το ἲδιο κάνουν και οἱ σημερινοί πλανεμένοι (δυστυχῶς) προφητειομηδενιστές, ὂχι γιατί εἶναι ὃλοι νεοταξίτες και αὐτοί, και οἰκουμενιστές (μερικοί μάλιστα εἶναι και ἀποτειχισμένοι ἀπό την παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ), ἀλλά για ἂλλους λόγους. Δεν μποροῦμε να ἑρμηνεύσουμε αὐτή τους την στάση λογικά, ἐκτός και ἂν σκεφτοῦμε, ὃτι μᾶλλον ἒχουν τρομοκρατηθεῖ ἀπό τα γεγονότα και χωρίς την χάρη τοῦ Θεοῦ, μη ἒχοντας διάκριση, βάζοντας μπροστά τον συναισθηματισμό τους, και ἀπό ἒλλειψη πίστεως στην Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἐπλανήθηκαν νομίζοντας ὃτι τώρα ἒρχεται ὁ ἀντίχριστος,  ἐνῶ δεν ἒχουν γίνει πάμπολλα γεγονότα που ἀναφέρουν οἱ Ἃγιοι Προφῆτες και πού μέλλουν να συμβοῦν πρίν την ἐμφάνισή τοῦ ἀνόμου.

Θέλουν “σώνει και καλά” να πείσουν  ὃτι τώρα ἒρχεται ὁ ἀντίχριστος. Μα δεν ἒχει ἐμφανιστεῖ ἀκόμα, δεν ἒχει γίνει οὖτε ἡ παγκοσμιοποίηση (δεν ἐχουν παραδώσει οἱ ἑβραιοσιονιστές ἡγέτες τουλάχιστον φανερά την ἐξουσία τους σε ἓνα πρόσωπο), δεν ἐχει ἐπιβληθεῖ οὒτε το τσιπάρισμα ὡς ταυτότητα σε ὃλους, παρά μόνο σε λίγους στην ἀνθρωπότητα. Δεν ἒχει ὁλοκληρωθεῖ οὗτε ἡ πανθρησκεία, δεν ἒχουν ἒρθει οἱ Προφῆτες Ἡλίας και Ἐνώχ, δεν ἒχει κατασκευαστεῖ οὒτε ὁ ναός τοῦ Σολομῶντος στον ὁποῖο  θα γίνει ἡ στέψη τοῦ ἀντιχρίστου κατά τις Γραφές. Πῶς λοιπόν θα ἒρθει τώρα ὁ ἀντίχριστος;

Ναι ὃλες οἱ σατανοκίνητες σκοτεινές δυνάμεις, γι’αὐτά ἐργάζονται, ἀλλά δεν τά ἐχουν ὀλοκληρώσει ἀκόμα. Και ἀπ΄ ὃτι φαίνεται, θα ἀργήσουν ἀρκετά χρόνια ἀκόμα, γιατί θα προηγηθεῖ και ὁ γενικός πόλεμος (μην ξεχνᾶμε), που εἶναι ἐπί θύραις. Και τον πόλεμο θα τον κάνουν γιατί με τον θανατηφόρο “ἐμβολιασμό” μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπου ἀπέτυχαν, γιατί οἱ περισσότεροι ἂνθρωποι πληροφορήθηκαν τις ἐπιπτώσεις και δεν δέχονται να τον κάνουν, ὁπότε πῶς ἀλλοιῶς θα καταφέρουν σύντομα την μείωση τῆς ἀνθρωπότητας πού ἒχουν σχεδιάσει με την προτροπή τοῦ πατέρα τους τοῦ σατανᾶ; (βλέπε κατευθυντήριοι λίθοι στην πολιτεία Τζώρτζια τῶν Η.Π.Α.: https://terrapapers.com/i-tafoplakes-tis-anthropotitas/  ). Πῶς λοιπόν θα ἐπιβληθεῖ ὡς παγκόσμιος ἡγέτης, πολιτικός και θρησκευτικός ὁ ἀντίχριστος ἀφοῦ δεν ἒχουν γίνει ὃλα αὐτά τα ἀπαραίτητα πρῶτα;

Ἀλλά ὁ Παντοδύναμος Θεός θέλει να μᾶς διδάξει, να Τοῦ ἒχουμε ἐμπιστοσύνη.         Ὃπως στην Α’παρουσία Του ἐμφανίστηκε μέσα στην σατανοκρατούμενη ἐκείνη ἐποχή και ἒφερε την λύτρωση στον πιστό κόσμο, και ἂρπαξε μέσα ἀπό την κοιλιά τοῦ ἀνθρωποκτόνου δράκοντα ὃσους καλοπροαίρετους εἶχε καταπιεῖ, ἀποθαμένους και ζῶντες,  ἒτσι και τώρα στα ἒσχατα θα ἐπέμβει και πάλι ὁ Κύριός μας ὃχι με ἂλλη παρουσία Του βέβαια (αὐτό θα γίνει μόνο στα ἓσχατα), ἀλλά μέσῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου και τῶν βοηθῶν του, που θα στείλει για να ἰσχυροποιήσει στην Ὀρθόδοξη πίστη τους καλοπροαίρετους, (κατά τους Ἁγίους Προφῆτες) και να ἀποδείξει ὃτι “ζεῖ Κύριος ὁ Θεός”, την παντοδυναμία Του στους ἀνίσχυρους δαίμονες, και σε ὃλους ὃσους τον ἀπέρριψαν και τάχθηκαν με τον ἀντίχριστο και στους αἱρετικούς και στους ἀλλοθρήσκους, που ὃσοι ζήσουν θα μετανοήσουν και θα ἐνταχθοῦν στην Ὀρθοδοξία.     Εὐχόμαστε και στους προφητειομηδενιστές να μετανοήσουν τότε, ὃσοι ἀπ’αὐτούς ἐπιτρέψει ὁ Θεός να ζήσουν, μετά την φοβερή πεῖνα στην Ἑλλάδα και τον παγκόσμιο γενικό πόλεμο, και να μην ἀπορρίψουν τον Ἃγιο τοῦ Θεοῦ και τον πολεμήσουν ἐκτελῶντας το θέλημα τοῦ πονηροῦ, ὃπως κάνουν τώρα. Και για ὃσους ἀπ’αὐτούς πρόκειται να ἀποθάνουν στις κακουχίες που ἒρχονται, εὐχόμεθα να προλάβουν να μετανοήσουν ἀπό πρίν, γιατί μετά θάνατον δεν ὑπάρχει μετάνοια.

Στο σημεῖο αὐτό, να  θυμίσουμε και την παραβολή τοῦ πλουσίου και τοῦ Λαζάρου: (Λουκᾶ ΙΣΤ’19-31) ὃπου ὁ Κύριος με την μορφή τοῦ Ἀβραάμ, συνομιλεῖ με τον πλούσιο : https://www.oodegr.com/oode/dogma/psyxika/plousios_lazaros_3.htm  «….. Στὴ συνέχεια ὁ πλούσιος, ἀφοῦ βλέπει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλλει τὴν κατάστασή του, δείχνει ὄψιμο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἀδελφούς του, ποὺ βρίσκονται στὸ πατρικό του σπίτι ἐν ζωή. Μ’ αὐτὰ ὅμως τὰ λόγια, δείχνει ὅτι κι ἐκεῖνοι εἶναι ἀσεβεῖς, καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸν Θεὸ καὶ περιπαίζουν τὸν λόγο Του. Μένουν ἀσυγκίνητοι καὶ ἀδιάφοροι στὶς προειδοποιήσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καὶ ἐπιδίδονται σὲ ἀνάλογα ἔργα, ὅπως καὶ ὁ Πλούσιος. Στὴν ἀπάντηση τοῦ Ἀβραάμ, «ὅτι ἔχουν τὸν Μωυσῆ καὶ τοὺς προφῆτες»ὁ δὲ εἶπεν: «Οὐχὶ πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐὰν τὶς ἀπὸ νεκρῶν πορευθεῖ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν» (στίχος 30)….. Πίσω ἀπὸ τὴν κολακευτικὴ προσφώνηση «Πάτερ Ἀβραάμ», κρύβεται ἡ ἄρνηση καὶ ἡ ἀντίρρηση, καὶ ἡ ἔνσταση στὸ Θεῖο Θέλημα, (ὃπως ἀκριβῶς και τῶν σημερινῶν προφητειομηδενιστῶν).

Ὁ Ἀβραὰμ ὅμως τοῦ λέγει, ὅτι «ἂν δὲν ἀκούσουν τὸν Μωυσῆ καὶ τοὺς Προφῆτες, οὔτε κι ἂν κάποιος ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν θὰ πιστέψουν». Καὶ αὐτὸ τὸ λέγει μεν προφητικὰ ὁ Χριστός, διότι ὅταν ἀνέστησε λίγο πρὸ τοῦ πάθους του τὸν φίλο του Λάζαρο, ὄχι μόνο δὲν πίστεψαν οἱ Φαρισαῖοι, ἀλλὰ ἀντίθετα ζητοῦσαν νὰ σκοτώσουν καὶ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Λάζαρο. «Συνεβουλεύθησαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, διὰ νὰ θανατώσωσι καὶ τὸν Λάζαρο» (Ἰωάννου ΙΒ’: 9-11). Αὐτό ὃμως, ἀποτελεῖ συγχρόνως και διδασκαλία τοῦ Κυρίου ὂχι μόνο για ὃλους τους Ἑβραίους που πίστευαν στον Νόμο και στους Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά πολύ περισσότερο ἰσχύει και και σε ὃλους τους πιστούς τῆς Καινῆς Διαθήκης, που πιστεύουμε στην Ἁγία Γραφή και στην Ἰερά Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Κύριος λοιπόν μᾶς ζητᾶ να ἀκοῦμε και να πιστεύουμε τις προφητεῖες τῶν Ἁγίων Προφητῶν και να μη τις παραβλέπουμε, πολύ περισσότερο βέβαια να μη τις ἀπορρίπτουμε (ὡς νόθες και μάλιστα χωρίς ἀποδείξεις), γιατί ἡ θέση μας ἂν δεν μετανοήσουμε θα εἶναι δυστυχῶς κοντά στον πλούσιο και ὂχι κοντά στον σεσωσμένο Λάζαρο.

Ἂλλωστε και μέσῳ τοῦ Ψαλμωδοῦ ὁ Θεός μᾶς προειδοποιεῖ: «μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μη πονηρεύεσθε». (Ψαλμός 104ος 15). Και ὁ Ἀπόστολος: «Προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε». (Α’Θεσσαλ.Ε’20)   

Μερικοί δε ἀπό τους προφητειομηδενιστές, μπερδεύουν το ὃτι μπορεῖ ἀκόμα και ἓνας ἃγιος να κάνει λάθος σε κάτι που ἒχει πεῖ, ἢ σε κάποια ἑρμηνεία Γραφῆς, (ἀρκεῖ βέβαια να μην εἶναι δογματικό το λάθος, γιατί αὐτό ἀποβαίνει αἳρεση, ἂν δεν το ἀποκηρύξει), με το να προφητεύσει κάποιος ἃγιος. Λέγουν δηλαδή ὃτι ὃπως ἓνας ἃγιος μπορεῖ να κάνει κάποιο λάθος σε κάτι και να ἐξακολουθεῖ να εἶναι ἃγιος, ἒτσι μπορεῖ και να προφητεύσει λανθασμένα κάποιος ἃγιος. Προφανῶς ἑννοοῦν ὃτι ἡ προφητεῖα που κάνει, δεν προέρχεται ἃνωθεν, ἀλλά ἀπ’ τον πεπερασμένο ἀνθρώπινο νοῦ του. Μέγα λάθος. Ὁ ἃγιος μπορεῖ να κάνει κάποιο λάθος, γιατί ἀλάθητος εἶναι μόνο ὁ Θεός (και ὁ “πάπας” μετά την α’ και Β’ Βατικάνιες ψευδοσυνὀδους του, λέμε σκωπτικά χάριν εἰρωνείας), ἀλλά ἓνας ἃγιος δεν θα μποροῦσε ποτέ  να ξεστομίσει προφητεῖα που δεν θα προερχόταν ἂνωθεν ἐκ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων και θα ἦταν ἀποκύημα τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ του, γιατί τότε ὂχι μόνο δεν θα ἦταν ἃγιος, ἀλλά ἀντίθετα ἀσεβής και θα βλασφημοῦσε το Ἃγιο Πνεῦμα.

Ἂς το ξεχάσουν λοιπόν αὐτό το ἐπιχείρημα ὃσοι το χρησιμοποιοῦν, γιατί δογματίζουν λαθος, και “παίζουν ἐν οὐ παικτοῖς”.

Ἡ μόνη περίπτωση που μπορεῖ να νομισθεῖ  λανθασμένη μια προφητεῖα ἁγίου, εἶναι ὃταν μιλήσει για ἐπερχόμενη καταστροφή και ζητήσει την μετάνοια τοῦ λαοῦ και εἰσακουστεῖ. Ὃπως ἡ προφητεῖα τοῦ Προφήτη Ἰωνᾶ στην Παλαιά Διαθήκη που δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί μετανόησαν οἱ Νινευϊτες. Αὐτό ὃμως δεν σημαίνει σε καμμία περίπτωση ὃτι ἦταν ψευδοπροφητεῖα, γιατί το θέλημα τοῦ Θεοῦ μεταβάλλεται, ἀνάλογα με την μετάνοια τοῦ λαοῦ.

Και εἶναι και αὐτός ἓνας λόγος που θα μᾶς κάνει ἐπιφυλακτικούς στο να ἀπορρίπτουμε μια προφητεῖα, ὃσο και ἀπίθανη και ἂν μᾶς φαίνεται, ἀκόμα και ἐάν δεν πραγματοποιηθεῖ, γιατί δεν ξέρουμε ἂν ὁ Θεός μεταβάλλει τελικά την ἀπόφασή Του για τα ἐπερχόμενα προφητευμένα γεγονότα, λόγῳ τῆς μετανοίας τοῦ λαοῦ. Πρᾶγμα που εὐχόμαστε ὃλοι για την σημερινή κατάσταση που ζοῦμε και για ὃσα χειρότερα ἒρχονται.

Και θα ἐρωτοῦσε κάποιος εὒλογα, ἀφοῦ μπόρεσαν να ἀλλοιώσουν τα κείμενα τόσων δεκάδων Ἁγίων Προφητῶν, γιατί να μην ἒχουν καταφέρει να ἀλλοιώσουν και τα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Γιατί ἂν ἢθελε ὁ πονηρός και οἱ δικοί του, να ἀλλοιώσουν κάποια κείμενα για να πλανήσουν τους πιστούς, ποιά κείμενα θα ἐπεδίωκαν πρῶτα να ἀλλοιώσουν; Μα ἀκριβῶς τῆς Ἁγίας Γραφῆς και μάλιστα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γιατί ἐκεῖ ἀκριβῶς ὁ Ἲδιος ὁ Κύριός μας, ἀποκαλύπτει την ὀδό τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Δεν ἐπεδίωξε λοιπόν ὁ πονηρός να ἀλλοιώσει την Καινή Διαθήκη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (ὃπως οἱ ἲδιοι παραδέχονται, και μάλιστα ἀναφέρονται και σε μερικά χωρία τῆς Ἀποκαλύψεως), που μᾶς ὀδηγεῖ στον Ἲδιο, που εἶναι ἡ ὀδός και ἡ Ἀλήθεια και ἡ Ζωή, ἀλλά ἐπεδίωξε και κατάφερε (κατ’αὐτούς) να ἀλλοιώσει μόνο την ἀναφορά στα κείμενα τῶν Ἁγ.Προφητῶν και μάλιστα μόνο περί “ἀναλαμπῆς” τῆς Ὀρθοδοξίας !!!

Φοβερή ἐπιτυχία τοῦ πονηροῦ ἒ ;;;; δεν νομίζετε;;;;  Μᾶλλον φοβερή θα λέγαμε ἐπιτυχία τοῦ πονηροῦ, ἡ διαστροφή τοῦ νοῦ τῶν προφητειομηδενιστῶν!!!

Και πῶς δεν την ἀντιλήφθηκε αὐτή την ἀλλοίωση κανείς; Γιατί ὑπῆρχαν και ὑπάρχουν χειρόγραφα σε πολλές βιβλιοθῆκες τοῦ Ἁγίου Ὃρους και ἀλλοῦ. Ἐάν αὐτές οἱ ἀλλοιώσεις εἶχαν γίνει σχετικά πρόσφατα, αὐτό θα μποροῦσε να ἀποδειχθεῖ πολύ εὒκολα, ἀνατρέχοντας σε παλαιότερες ἐκδόσεις. Ἂρα δεν εὐσταθεῖ το ἐπιχείρημά τους ὃτι ἡ ἀλλοίωση ἢ ἡ νόθευση τῶν κειμένων αὐτῶν ἒγινε σχετικά πρόσφατα.

Θα πρέπει λοιπόν ἀναγκαστικά να ἰσχυριστοῦν ὃτι οἱ ἀλλοιώσεις ἒγιναν σε πολύ παλαιούς χρόνους. Και αὐτό το ἐπιχείρημά τους ὃμως δεν μπορεῖ κανείς εὒκολα να το “καταπιεῖ”  κατά το δεῖ λεγόμενο. Γιατί ἁπλούστατα, θα ἒπρεπε ὃλοι οἱ βιβλιοθηκάριοι ἢ οἱ ἀντιγραφεῖς, ἀνά τους αἱῶνες, να  ἦσαν ἀθεόφοβοι και πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου, για να κάνουν ὃλη αὐτή τη νοθεία σε τόσα πολλά κείμενα, ὃσοι και οἱ Ἃγιοι Προφῆτες που μιλοῦν για την “ἀναλαμπή” και μάλιστα στο πολλαπλάσιο, γιατί κείμενα τῶν Ἁγίων σε ἀντίγραφα, ὑπάρχουν ταυτόχρονα σε πολλές βιβλιοθῆκες. Πράγμα ἀδύνατον, γιατί μιλᾶμε για τις βιβλιοθήκες τοῦ Ἁγίου Ὃρους τουλάχιστον, και ξέρουμε ὃτι θα ἦταν ἀδύνατον τῶν ἀδυνάτων να χρηματιστοῦν τόσοι πολλοί μοναχοί βιβλιοθηκάριοι ἢ ἀντιγραφεῖς, και να κάνουν αὐτή την ἀλλοίωση ὣστε να ἀποκρυβεῖ ἀπό τους ἑπόμενους.

Ἢ μήπως αὐτοί οἱ βιβλιοθηκάριοι ἢ οἱ ἀντιγραφεῖς ἦσαν ἀγράμματοι και μπόρεσαν να τους κοροϊδέψουν; Μά ἐκτός τοῦ ὃτι στο διακόνημα αὐτό μπαίνουν ὡς ἐπί το πλεῖστον, λόγιοι Μοναχοί, για τις ἀλλαγές ἢ τις προσθῆκες που θα τους πρότειναν κάποιοι να κάνουν, δεν θα ἒπαιρναν εύλογία ἀπό τον Ἠγούμενο, ἀφοῦ στα πάντα οἱ Μοναχοί παίρνουν ἀπαραίτητα εὐλογία ἀπό τον ἀνώτερό τους; Ἀπίθανες συνομοσιολογίες, σκαρφίζονται οἱ προφητειομηδενιστές για να ἀποδείξουν κάτι πλανεμένο και συγχρόνως συκοφαντικό και βλάσφημο!!!

Ἐπίσης αὐτοί οἱ προφητειομηδενιστές, με ἀθεοφοβία συγχέουν τις προφητεῖες τῶν Ἁγίων περί ἀναλαμπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, με τις πρωτεσταντικές και χιλιαστικές πλάνες περί χιλιετοῦς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ πάνω στην γῆ, που θα γίνει τάχα στο μέλλον. Μᾶλλον ἐπειδή δεν ἒχουν ἐπιχειρήματα κατά τῶν προφητειῶν τῶν Ἁγίων, ἐπιστρατεύουν και ἀναμιγνύουν ἂλλο θέμα – πλάνη τῶν αἱρετικῶν, για να ἀποπροσανατολίσουν τον κάθε ἁπλοϊκό. Γι’αὐτούς δεν διαφέρει σε τίποτα ἡ λεγόμενη “χιλιετής Βασιλεία”, με την ἀναλαμπή τῆς Ὀρθοδοξίας που θα διαρκέσει ὃπως ἀναφέρουν οἱ Ἃγιοι Προφῆτες (Ἃγιος Ἀνδρέας διά Χριστόν Σαλός), μόλις για 32 χρόνια ἢ κατά ἂλλους Προφῆτες για 35 χρόνια !!!

Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς (τους προδητειομηδενιστές), δέχονται ἐπιλεκτικά τις προφητεῖες περί γενικοῦ πολέμου και πείνας στην Ἑλλάδα, ἑνῶ ἀπορρίπτουν μόνο την “ἀναλαμπή”. Πῶς γίνεται αὐτό, ἀδυνατοῦμε να το ἐξηγήσουμε λογικά. Να δέχεται δηλαδή κανείς ὃλα τα ἂλλα γεγονότα τῶν προφητειῶν και να ἀπορρίπτει μόνο τα σημεῖα τῶν προφητειῶν περί “ἀναλαμπῆς”, που και αὐτή ἀναφέρεται στα ἲδια κείμενα τῶν προφητειῶν τῶν Ἁγίων ὡς συνέχεια τῶν γεγονότων που προφητεύουν.

Τους ἐρωτοῦμε λοιπόν να μᾶς ἀπαντήσουν. Ἐάν ἢθελε κάποιος να ἀλλοιώσει κάποια κείμενα, γιατί να μην ἐπιχειροῦσε να ἀλλοιώσει και ἂλλα μελλοντικά γεγονότα που προφητεύονται, ἀλλά μόνο το συγκεκριμμένο; Γιατί τόση ἐπιμονή στην “ἀναλαμπή”; Θα ἢθελε ποτέ αὐτός ὁ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος διάβολος, (ὃπως τον χαρακτήρισε ὁ ἲδιος ὁ Κύριός μας) την ἀναλαμπή τῆς Ὀρθοδοξίας;

Δεν γνωρίζουμε (και μάλιστα σήμερα το βλέπουμε πολύ καθαρά) ὃτι ὁ πονηρός και τα ὂργανά του θέλουν την καταστροφή τῆς Ὀρθοδοξίας; Και ἂν ὑποθέσουμε ὃτι το ἀλλοίωσε ψευδῶς για να πλανήσει τους Ὀρθοδόξους (ὃπως λέγουν), σε τι θα τους ἒβλαπτε παρεμβάλοντας την “ἀναλαμπή”;

Ἀλλά ἐδῶ εἶναι και το πλέον παράδοξο. Ἐνῶ παραδέχονται ὡς ἀληθινές τις προφητείες περί πεῖνας και γενικοῦ πολέμου,  τα γεγονότα αὐτά τα μελλοντικά, τα παραβλέπουν σαν να μην πρόκειται ποτέ να συμβοῦν, και πηγαίνουν κατευθεῖαν στην “ἀναλαμπή”.

Μάλιστα μᾶς κατηγοροῦν ὃτι ἐμεῖς τάχα που μιλᾶμε (βασιζόμενοι στους Ἁγίους Προφῆτες), ὑπέρ τῆς “ἀναλαμπῆς”, ὃτι καθησυχάζουμε τάχα τον κόσμο, ὣστε να μην ἀγωνίζεται, περιμένοντας την “ἀναλαμπή”.

Το ἀντίθετο ὃμως πραγματικά συμβαίνει. Ἐμεῖς μιλᾶμε στους πιστούς και στους ἀπίστους, για την ἐπερχόμενη πεῖνα στην Ἑλλάδα και τον γενικό πόλεμο στον κόσμο και προτρέπουμε σε μετάνοια ὃλους, γιατί οἱ περισσότεροι στον κόσμο, θα πεθάνουν ἀπό αὐτές τις καταστάσεις τοῦ γενικοῦ πολέμου και ἀπό τα ἐπακόλουθα δεινά,  ὃπως ἀσθένειες, κρύο, πείνα, ἒλλειψη νεροῦ κ.ο.κ. Mετά ἀπό αὐτές τις φοβερές καταστροφές  ἒρχεται ἡ “ἀναλαμπή” κατά τους Ἁγίους Προφῆτες.

Ἀντίθετα ὃταν κάποιος διαβάζει τα κείμενα τῶν προφητειομηδενιστῶν, ὃτι τώρα τάχα ἒρχεται ὁ ἀντίχριστος, ἐνῶ δεν ἒχει ἐμφανιστεῖ ἀκόμα, οὒτε ἒχει γίνει ἀκόμα ἡ παγκοσμιοποίηση, οὒτε ἡ πανθρησκεία, οὒτε τα ἂλλα γεγονότα που θα προηγηθοῦν, μπορεῖ να μένει ἀμέριμνος μέχρις ὃτου  ἐμφανιστεῖ αὐτός.

Ἂρα θα μποροῦσε να εἰπωθεῖ, ὃτι αὐτοί εἶναι οἱ καθησυχαστές και ὂχι ἐμεῖς ὃπως ἀδίκως μᾶς κατηγοροῦν.

Οἱ Προφῆτες ὃμως μιλοῦν γι’αυτά τα γεγονότα (τῆς πείνας και τοῦ γενικοῦ πολέμου), πρίν ἒρθει ἡ “ἀναλαμπή”.  Μάλιστα ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός, (ὁ σύγχρονός μας †2009), προφητεύει με λεπτομέρειες πῶς θα ἐπέλθει ἡ πεῖνα στην Ἑλλάδα και ὁ γενικός πόλεμος σ’ὁλόκληρο τον κόσμο. Μα δεν τα βλέπουμε σήμερα (Φεβρουάριος τοῦ 2021), πόσο κοντά εἶναι ἡ πεῖνα, ἀφοῦ ἢδη ὃλοι οἱ εἰδικοί οἰκονομολόγοι μιλᾶνε ὃτι ἡ Ἑλλάδα (και πολλές ἂλλες χῶρες) ἒχουν ἢδη καταστραφεῖ οἰκονομικά (λόγω τῆς γενικῆς καραντίνας, τῶν ἀλλεπάλληλων “lock-down” και τῆς καθίζησης τοῦ Τουρισμοῦ στην Ἑλλάδα λόγῳ τοῦ λεγομένου “κοροϊδοϊοῦ, και ἡ πτώχευση εἶναι γεγονώς, ἂν και δεν ἒχει ἀναγγελθεῖ ἐπίσημα; Δεν βλέπουμε ὃτι ἡ ἀνεργία ἒχει ἐκτιναχθεῖ στα ὓψη, και πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά και ἀπολύουν ὃσους δεν εἶχαν ἀπολυθεῖ μέχρι σήμερα, ἐνῶ πολλοί ἐργάζονται με μισές ἀπολαβές και μειωμένο ὡράριο; Δεν βλέπουμε τον Τοῦρκο που ἒχει ἀφηνιάσει και σηκώνει πολέμους παντοῦ γύρω ἀπό τα σύνορά του και “βάζει πόδι” στα κυριαρχικά δικαιώματα τῆς χώρας μας; Δεν βλέπουμε τους ἑβραιοσιωνιστές, μασόνους, ἰλουμινάτι και κάθε σατανιστή που κυβερνᾶ την χώρα μας, να δημιουργοῦν ὁλόκληρες πόλεις λαθροεποίκων μωαμεθανῶν και να φέρνουν και ἂλλους με σκοπό να ἀποτελοῦμε σε λίγα χρόνια μειοψηφία οἱ Ἓλληνες στη χώρα μας;

Ὃλοι οἱ στρατηγοί τῶν χωρῶν μιλοῦν για τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο που ἒρχεται, και ἐμεῖς που ἒχουμε την ἂμεση ἀπειλή ἀπό τον Τοῦρκο, ἐκτός ἀπό την μύτη και το στόμα, (λόγω μασκοφορίας – φίμωτρου) ἒχουμε κλείσει και τα μάτια ἀδυνατοῦντες να δοῦμε και το “ἡλίου φαεινότερο”;

Ἓνας λοιπόν ἀπό τους λόγους που θα ἐπιτρέψει ὁ Θεός να γίνουν αὐτά τα γεγονότα, εἶναι: για να μηδενιστεῖ με τον γενικό πόλεμο ἡ δύναμη τῶν σατανιστικῶν δυνάμεων που κυβερνοῦν σήμερα τον κόσμο, ὣστε να μπορέσει να κυβερνήσει ὁ Θεόσταλτος Ἃγιος αὐτός βασιλέας ὁ Ἰωάννης, την Ἑλλάδα, και τον ὑπόλοιπο κόσμο μέσῳ τῶν ἁγίων συμβουλῶν που θα δίνει στους κυβερνῆτες τῶν κατεστραμμένων ἀπό τον γενικό πόλεμο χωρῶν. Αὐτά προφητεύουν οἱ ἁγιασμένοι Προφῆτες (βλέπε προφητεία τοῦ ἁγιασμένου Γέροντα Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ https://www.youtube.com/watch?v=jusqiOuwKOo , που για την ἀκρίβεια  δεν εἶναι δική του προφητεία, ὃπως ὁ ἲδιος ὁμολογεῖ, ἀλλά ἁγιασμένων γερόντων, που τα εἶδαν! Μπορεῖ ὃμως να κρύβεται με αὐτό που λέει, λόγω ταπεινοῦ φρονήματος).

Αὐτός ὁ Ἃγιος Ἰωάννης, μαζί με τους βοηθούς του, θα μεριμνήσουν ὣστε να εὐαγγελιστοῦν ὃλοι οἱ λαοί τότε στην Ὀρθοδοξία, γιατί θα ἒχουν ἐπιζήσει κατά το πλεῖστον λίγοι και καλοπροαίρετοι. Αὐτοί θα βαπτιστοῦν, και θα στηριχθοῦν στην πίστη ἀπό τον Ἃγιο και τους βοηθούς του, (ἀλλά και ἀπό ὁλόκληρο τον Ὀρθόδοξο λαό, που θα γίνουν  ἱεραπόστολοι), ὣστε να ἀντιμετωπίσουν τον ἀντίχριστο που θα ἒρθει κατόπιν, κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, να πλανήσει και να καταδυναστεύσει ὃλους τους λαούς.

Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Παϊσιος εἶχε πεῖ: «Θὰ γίνουν πράγματα ποὺ θὰ συγκλονιστοῦν τὰ ἔθνη. Δὲν θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία, ἀλλὰ θεία ἐπέμβαση. Θὰ ψάχνουν οἱ ἄνθρωποι νὰ βροῦν κάποιον νὰ τοὺς μιλήσει γιὰ τὸν Χριστό. Θὰ σὲ τραβᾶνε ἀπὸ τὸ χέρι. Ἔλα ἐδῶ κάτσε νὰ μᾶς πεῖς γιὰ τὸν Χριστό. Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστός, θὰ δώσει μιὰ σφαλιάρα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα, θὰ πατάξει τὸ κακό. Ἔτσι θὰ κηρυχθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη καὶ μετὰ, ὁ Χριστὸς θὰ ἔρθει ὡς Κριτής, νὰ κρίνει τὸν κόσμο. Ἄλλο κρίση, ἄλλο ἐπέμβαση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸ πλάσμα του».  (Ἀπὸ τὸ βιβλίο, Πνευματικὴ Ἀφύπνιση, ἔκδοση Ἱεροῦ Ἠσυχαστηρίου Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος-Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης. Ὁ  Ἃγιος Κοσμάς ὁ Αἱτωλός προφήτευσε: «χαρά σ΄ αὐτούς που θα ζήσουν μετά τον γενικό πόλεμο, θα τρῶνε με ἀσημένια κουτάλια», και «καλότυχος ὃποιος ζήσει σε ἐκεῖνο το βασίλειο». Ἀσημένια κουτάλια ἑννοεί την ὑλική, ἀλλά και την πνευματική εὐημερία τοῦ λαοῦ που θα ἀπολάβει μετά τον γενικό πόλεμο και την φοβερή πεῖνα που ἒρχεται.

Αὐτό το χλευάζουν οἱ προφητειομηδενιστές σαν ἀντορθόδοξο που ἀντιβαίνει τάχα στο πνεῦμα τῆς λιτότητας που πρέπει να διέπει την ὀρθόδοξη ζωή τῶν πιστῶν. Ἐδῶ ὃμως πρόκειται για μια ἒκτακτη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ που και με αὐτόν τον τρόπο θα εὐλογήσει τον πιστό λαό του, που θα ἒχει ἢδη ὑποφέρει τον καταστροφικότερο πόλεμο και την φοβερότερη πεῖνα στην ἀνθρωπότητα, και ἐπειδή ὁ πιστός λαός Του θα ἒχει ὡς διακόνημα (ὡς ἒργο του) τον Ὀρθόδοξο ἐπανευαγγελισμό τῶν λαῶν (γιατί ὁ Εὐαγγελισμός τους ἒχει γίνει ἀπό τους Ἁγίους Ἀποστόλους: «Εἰς πάσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καί εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν». (Ρωμ. Ι΄ 18)  Βλέπε και Ἁγίου  Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: “λόγος εἰς τὴν παραβολὴν τὴν καλοῦσαν εἰς τούς γάμους τοῦ υἱοῦ”. Ε.Π.Ε. Τόμ. 10 σέλ.554).  Ἀλλά  και ἡ “ἱεραποστολή” που γίνεται τις τελευταῖες δεκαετίες, κάθε ἂλλο παρά ὀρθόδοξη εἶναι, ἀφοῦ προωθοῦν και κηρύττουν τον οἰκουμενισμό στα ἒθνη).

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ λοιπόν θα τους διευκολύνει σε αὐτό το θέμα τοῦ ἐπισητισμοῦ, ὣστε να μην χρειάζεται να ἀφιερώνουν χρόνο στα βιωτικά, ἀλλά στα πνευματικά, στην Ἱεραποστολή, γιατί ὁ χρόνος θα εἶναι λιγοστός  μέχρι τον ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου. «Και κηρυχθήσεται τοῦτο το Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὃλη τῆ οἰκουμένη εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἒθνεσι, και τότε ἢξει το τέλος». (Ματθ. ΚΔ’, 12-14)  Ἂλλωστε και ὁ Κύριος δεν εὐλογησε τους πέντε και τους ἑπτά ἂρτους στην ἒρημο και ἐχορτἀσθησαν ἃπαντες χιλιάδες λαοῦ; Εἶχαν ἒρθει να ἀκούσουν το κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, να εὐαγγελιστοῦν. Και τους ἀντάμειψε, τους διευκόλυνε, για να μην φύγουν ἀπό το κήρυγμα ὣστε να μεριμνήσουν τι θα φάνε με τις οἰκογένειές τους.

Γιατί να μη το κάνει ὁ Κύριος και γι’αὐτόν τον λόγο που εἲπαμε, ἀλλά ἲσως (μιά ὑπόθεση κάνουμε) και για να ἀποδείξει στους κατηχουμένους τῆς ἐποχῆς που ἒρχεται, ὃτι Αὐτός ζεῖ και  μεριμνᾶ για τους δούλους Του, ὣστε και με αὐτό να αὐξήσει την πίστη τους σ’Ἐκεῖνον, ἐν ὃψει και τοῦ ἀντιχρίστου, που ὃταν θα ἒρθει και θα ξαναγίνει πεῖνα και ἡ γῆ δεν θα καρποφορεῖ, να ἀντιληφθοῦν τότε την διαφορά και να τον ἀποστραφοῦν και γι’αὐτό, καθώς ὁ ἀντίχριστος δεν θα μπορεῖ να τους χορτάσει ὃπως ὁ Χριστός; Ἀλλά τις ἒγνω νοῦν Κυρίου;

Ἀλλά και οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι ὃταν τους διέταξε ὁ Κύριος να ρίξουν τα δίκτυα στα δεξιά τοῦ πλοίου και ἒπιασαν 153 μεγάλα ψάρια και παρ’ὃλο το βάρος τα δίκτυα δεν σχίστηκαν, δεν εὐεργετήθηκαν ἀπ’Αὐτόν; Δεν ἒφαγαν ἐκεῖνες τις ἡμέρες οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι με “ἀσημένια κουτάλια;”  Μήπως και αὐτούς πρέπει να τους κατηγορήσουμε ἢ μᾶλλον τον Κύριο που τους τα ἐδωσε, ὃτι δεν τηρεῖ την χριστιανική λιτότητα; Ἂπαγε τῆς βλασφημίας! Εἶναι δυστυχῶς λυπηρό πόσο μίζερη και ἐπιφανειακή σκέψη ἒχουν οἱ προφητειομηδενιστές. Ἐάν την συγκρίναμε με τῶν γραμματέων  και Φαρισαίων τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ (που ἐνῶ ἒβλεπαν φοβερά θαύματα και νεκραναστάσεις πού ἒκανε ὁ Χριστός, αὐτοί τον κατηγοροῦσαν ὃτι τα κάνει Σάββατο που ἀπαγορευόταν να ἐργάζονται οἱ ἑβραῖοι, λές και το θαῦμα εἶναι μια συνήθης ἐργασία), ἂραγε θα πέφταμε ἒξω;

Αὐτός θα εἶναι και ὁ κύριος σκοπός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ βασιλέα (κατά τους Ἁγίους Προφῆτες και ἁγιασμένους Γέροντες), ὁ ὁποῖος θα ἒρθει για να ἐνισχύσει την Ὀρθόδοξη πίστη ὃσων ζήσουν μετά τον καταστροφικό γενικό πόλεμο και την φοβερή πεῖνα, ὣστε να ἀντιμετωπίσουν τον ἀντίχριστο Ὀρθόδοξα, να μην πλανηθοῦν, να μην σφραγιστοῦν, να παραμείνουν στην πίστη, με ὃ,τι κόστος θα ἒχει αὐτή ἡ στάση τους, ἀκόμα και την ζωή τους να θυσιάσουν παρά να ἀρνηθοῦν τον Σωτῆρα Χριστό, και την Ἁγία Τριάδα, στο ὂνομα τῆς ὁποίας βαπτίστηκαν.

Πολλοί ἀπό τους προφητειομηδενιστές, ἀπορρίπτουν και διαγράφουν τις προφητεῖες τῶν Ἁγίων παγκοσμίως, ἐπειδή ἒχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. π.χ. λέγουν μερικοί Προφῆτες Ρῶσοι, ὃτι ὁ ἃγιος βασιλεύς, θα ἐμφανιστεῖ στην Ρωσία και ἐκεῖ θα δράσει, ἐνῶ ἡ κύρια Προφητεία τῶν περισσοτέρων ἁγίων Προφητῶν τοποθετοῦν την ἐμφάνισή του, στην Κωνσταντινούπολη μετά την καταστροφή της. Ἐδῶ, φαίνεται ἀπό πρώτη ματιά, μια διαφορά, την ὁποία μάλιστα χλευάζουν πολλοί ἀπ’αὐτούς, ὃτι τάχα δεν συμφωνοῦν οἱ προφητεῖες αὐτές μεταξύ τους, ἂρα γι’αὐτούς, πρέπει να τις ἀπορρίψουμε.

Ἀλλά δεν μποροῦμε οὒτε και αὐτήν την διαφωνία να ἑρμηνεύσουμε ἐμεῖς οἱ κοινοί θνητοί, γιατί ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός, λέει ὃτι ὁ Θεός θα ἀναστήσει και ἂλλους, βοηθούς τοῦ ἁγίου στο ἒργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν. Ἀλλά και ὁ ἲδιος ὁ Ἃγιος Ἰωάννης, θα δίνει συμβουλές στους ἀντιπροσώπους τῶν κατεστραμμένων χωρῶν που θα τον ἐπισκέπτονται και θα τον ἐρωτοῦν, για τον τρόπο  διακυβέρνησης τῶν χωρῶν τους. Μπορεῖ ἀκόμα, γιατί ὂχι, κατά την διάρκεια τῶν  32 ἢ 35 ἐτῶν που θα βασιλεύσει στην Ἑλλάδα, να ἐπισκεπτεῖ κάποιες ἀπό αὐτές τις χῶρες, (ὃπως την μεγαλύτερη σε πληθυσμό ὀρθόδοξη χῶρα, την Ρωσία), και να μείνει για κάποιο (μπορεῖ και μεγάλο) διάστημα σ’αὐτές τις χῶρες, ὣστε να βγοῦν ἀληθινές και αὐτές οἱ προφητεῖες που φαίνονται να ἒχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους και τελικά να μηδενιστοῦν αὐτές οἱ διαφορές, στην πραγμάτωση τῶν γεγονότων, και να ἀποδειχθοῦν  μετέωροι και βλάσφημοι οἱ χλευασμοί τῶν προφητειομηδενιστῶν.

Αὐτό ὃμως καθ’ ἑαυτό το γεγονός τῆς ἀναλαμπῆς που το προφητεύουν και συμφωνοῦν ὃλοι οἱ Προφῆτες, ἂσχετα ἀπό τις φαινομενικές αὐτές διαφορές που ὑπάρχουν μεταξύ τους, δεν το βλέπουν οἱ προφητειομηδενιστές;

Μιλοῦν κατά κόρον, ἐπίσης χλευαστικά για τον Mαρμαρωμένο βασιλειά” ἀναφερόμενοι συνήθως και πολλάκις στον λαϊκό αὐτό μῦθο, ἀπαξιωτικά, ἀποφεύγοντας τις προφητεῖες τῶν Ἁγίων Προφητῶν, λές και δεν ὑπάρχουν τόσες προφητεῖες τῶν Ἁγίων που ἀναφέρονται στην “ἀναλαμπή”!!!, ἀλλά μόνο αὐτός ὁ λαϊκός μῦθος!

Οὖτε και αὐτή ὃμως ἡ λαϊκή δοξασία ὃπως και το δημοτικό ἃσμα “σώπασε Κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θἂναι” και ἂλλα παρόμοια, πρέπει να ἀπαξιώνονται και να χλευάζονται, γιατί ἒχουν στον πυρῆνα τους την πίστη τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ στις προφητεῖες τῶν Ἁγίων Προφητῶν, που εἶχαν προφητεύσει την “ἀναλαμπή” τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά την πτώση τῆς Ἂγαρ, σε ἐποχές που δεν εἶχαν κἂν ἐμφανιστεῖ οἱ Τούρκοι σαν ἒθνος, οὒτε ἡ Κωνσταντινούπολη ὑπῆρχε, ἀλλά μια μικρή ἀρχαία πὀλη το Βυζάντιο (βλέπε Προφητεία τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου Πατάρων).

Χλευάζουν τις προφητεῖες τῶν Ἀγαθαγγέλου, Ἀνωνύμου, Ἀρέθα, και τοῦ κειμένου που βρέθηκε πάνω στο μνῆμα τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀποτελούμενο μόνο ἀπό σύμφωνα που το ἑρμήνευσε ὁ Λέων ὁ Σοφός και ἀπαξιοῦν ὃλους αὐτούς, λές και τους γνώρισαν προσωπικά, λέγοντας ὃτι δεν δέχονται τις προφητεῖες τους γιατί δεν εἶναι ἃγιοι. Και ἐδῶ πέφτουν σε πλάνη, γιατί ὁ Θεός προφητεῖες ἒχει ἐμπνεύσει ἀκόμα και σε εἰδωλολάτρες, ὃπως ὁ μάντης Βαλαάμ στην Παλαιά Διαθήκη, που προφήτευσε την γέννηση τοῦ Μεγάλου Βασιλέα Σωτῆρα τοῦ Ἰσραήλ και το σημεῖο τοῦ “Ἀστέρα“ στον οὐρανό, που ὁδήγησε τους τρεῖς Μάγους να βροῦν τον Μεσσία Χριστό στην Βηθλεέμ «Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ λαοῦ αὐτοῦ θὰ προέλθει ἕνας ἄνδρας, τοῦ ὁποίου ἡ βασιλεία θὰ μεγαλυνθεῖ σφόδρα καὶ θὰ συντρίψει ὅλους τοὺς ἐχθρούς του Ἰσραήλ…» (Ἀριθμ.Κδ´,7). Προφητεῖα που πραγματοποιήθηκε και βέβαια ἐδόθη ἀπό τον Θεό στον Μάντη, παρόλο που ἦταν εἰδωλολάτρης. Μήπως θα πρέπει να ἀπαξιώσουμε την προφητεῖα, γιατί ἐγράφῃ ἀπό ἓναν μάντη;  Ἕνα ἀστέρι ὁδήγησε λοιπὸν τοὺς μάγους στὸν Χριστὸ καὶ μία ὄνος ἤλεγξε καὶ δίδαξε τὸν μάντη Βαλαὰμ τὸ κατ’ εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Θεοῦ! 

Προφητεία ἒκανε και ὁ διώκτης και σταυρωτής τοῦ Χριστοῦ Καϊάφας: «εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.  τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν».(Ἰω. ΙΑ’49-52)

Γιατί λοιπόν να μη μπορεῖ να προφητεύσει ἓνας ἂνθρωπος ἒστω και ἂν δεν εἶναι ἃγιος, μια ἀληθινή προφητεῖα προερχόμενη ἀπό το Πνεῦμα το Ἃγιο; Ἂλλωστε «το Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὃπου θέλει πνεῖ…» (Ἰω.Γ’8).

Ποιός μπορεῖ να περιορίσει το θέλημα τοῦ Θεοῦ; Φαίνεται μόνο ἡ ἀθεοφοβία ἢ στην καλλίτερη περίπτωση, ἡ ἀγνωσία τῶν προφητειομηδενιστῶν.Και ποιός μπορεῖ να μᾶς ἐγγυηθεῖ ὃτι και ὁ Ἀνώνυμος Προφήτης  τοῦ 1050, που προφητεύει και αὐτός περί τῆς “ἀναλαμπῆς” δεν ἦταν ἁγιασμένος ἂνθρωπος, ἀλλά δεν ἁγιοκατατάχτηκε ὃπως πλεῖστοι ὃσοι ἁγιασμένοι ἂγνωστοι που κρύβονταν, ἒχοντες ταπεινό φρόνημα για να μη τους τιμοῦν οἱ ἂνθρωποι; Πῶς τους ἀπαξιώνουν αὐθαίρετα ὃλους αὐτούς οἱ προφητειομάχοι; Με τι στοιχεῖα χλευάζουν αὐτές τις προφητεῖες; Μα δεν παραθέτουν γι’αὐτό κανένα στοιχεῖο! Ἒτσι αὐθαίρετα!!! Και ἂν εἶναι τελικά ἀπό τον Θεό οἱ προφητεῖες; πῶς το ρισκάρουν; Τι φοβερή ἀθεοφοβία εἶναι αὐτή;

Κάποιοι προφητειομάχοι, δεν θεωροῦν ὡς πρόσωπα τους Προφῆτες Ἡλία και Ἐνώχ που θα στείλει ὁ Θεός κατά την ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου για να κηρύξουν μετάνοια. Κατά την θεωρία τους, ὃτι βρισκόμαστε στην ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου, θα ἒπρεπε να εἶναι ἐδῶ τώρα και να κηρύττουν, ἀλλά δυστυχῶς γι’αὐτούς δεν ἒχουν ἐμφανιστεῖ ἀκόμα. Για να δικαιολογήσουν αὐτό ἀκριβῶς, ὃτι δεν ἒχουν ἐμφανιστεῖ ἀκόμη, ἐφευρίσκουν (ὡς διέξοδο ἀπό τον φωταγωγό!), την ἀκόμα μεγαλύτερη πλάνη τους, δηλαδή ὃτι οἱ δύο Προφῆτες δεν εἶναι πρόσωπα, και ἒρχονται σε ἀντίθεση με πλῆθος Ἁγίων ἑρμηνευτῶν που βρίσκονται σε συμφωνία για το θέμα αὐτό, ἀλλά και με την Ἁγία Γραφή: Ὁ ἀντίχριστος, που δεν θα ἀνεχθεῖ τον προφητικό ἒλεγχο, «…θα τους φονεύσει ἀφήνοντας τα σώματά τους ἂταφα στην πλατεῖα τῆς Ἰερουσαλήμ». (Ἀποκαλ.ΙΑ’8),  Ἂς μάθουν λοιπόν (ἂν δεν το ξέρουν), ὃτι φονεύονται πρόσωπα, και ἐνταφιάζονται ἢ μένουν ἂταφα σώματα προσώπων.

Ἀλλά τέλος για ποιον λόγο θα μποροῦσε σήμερα να ἒρθει ὁ ἀντίχριστος; Γιατί θα τον ἒφερνε ὁ πατέρας του ὁ σατανᾶς; Τι θα χρειαζόταν;  Για να πολεμήσει μια φοῦχτα Ὀρθοδόξων που ἒχουν διακόψει την ἐκκλησιαστική κοινωνία με τους παναιρετικούς οἰκουμενιστές και σχισματικούς ἐμβολιασμένους και μασκαράδες ψευδεπισκόπους και ἀπό ὃσους τους μνημονεύουν ἱερεῖς τῆς αἱσχύνης;

Μα σχεδόν ὃλους τους ἂλλους “ὀρθοδόξους”  “κληρικούς”, “μοναχούς” και λαϊκούς τους κρατᾶ ὁ πονηρός μέσα στην παναίρεση τοῦ Π.Σ.Ε. τοῦ οἰκουμενισμοῦ, και μάλιστα Συνοδικῶς!!!

Ἀλλά και οἱ περισσότεροι ἀπό τους “ἀποτειχισμένους”, ἒχουν και αὐτοί αἱρετικό φρόνημα και μάλιστα το ἲδιο με τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, ἀφοῦ και αὐτοί δέχονται την νεοϊδρυθεῖσα ψευδοεκκλησία τοῦ Κολυμπαρίου ὡς κανονική “ἐκκλησία” με ἒγκυρα μυστήρια που σώζουν, εἲτε κατ’ἀκρίβειαν, εἲτε κατ’οἰκονομίαν!!! Αὐτοί, γι’αὐτόν τον λόγο ὑποτίθεται (ὡς κατεγνωσμένη αἳρεση κατά τον 15ο κανόνα τῆς Α’ και Β’Συνόδου), ἀποτειχίστηκαν ἀπό την Κολυμπάρια παναίρεση που διακηρυξε ὃτι ὃλες οἱ αἱρέσεις εἶναι ἀδελφές ἐκκλησίες με σωστικά μυστήρια! και λένε τα ἲδια με αὐτήν!!!

Αὐτούς τους ἐλάχιστους ἐναπομείναντες ὀρθοτομοῦντας Ὀρθοδόξους ἀποτειχισμένους, θα ἒρθει να πολεμήσει και να νικήσει ὁ ἀντίχριστος;  Ὂχι ἀγαπητοί μου. Ὁ Θεός θα ἐπιτρέψει να πολεμηθοῦν οἱ δικοί Του πιστοί, ὂχι στην πτώση τους στην ὁποία βρίσκονται τώρα, ἀφοῦ ἀπό ἂγνοια, ἀκολούθησαν τους παναιρετικούς ψευδεπισκόπους, και τους μισθοφόρους (και ὂχι Χριστοφόρους), “πνευματικούς” των, στην παναίρεση τοῦ “Π.Σ.Ε.” χάνοντας την χάρη τοῦ Θεοῦ,  (βλέπε https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/07/blog-post_19.html )  ἀλλά ὃταν θα εἶναι ἀνορθωμένοι και ἀρκοῦντως ἐξοπλισμένοι με σταθερή Ὀρθόδοξη πίστη και με τα ἒργα τῆς ἀρετῆς που θα τους ἐμπνεύσει ὁ Ἃγιος βασιλέας Ἰωάννης, που θα εἶναι και ὁ πνευματικός “ἀλείπτης” των στα μαρτύρια που θα κληθοῦν να περάσουν κατά την ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου, που θα ἒρθει μετά ἀπό λίγα χρόνια.

Ἂς δοῦμε ὃμως τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεός και στην Νέα, στα θέματα τῶν Προφητειῶν, ἀφοῦ ἒχει ἢδη συντελεστεῖ το γεγονός που οἱ Προφῆτες περιέγραφαν τότε, δηλαδή ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ στην Α’παρουσία Του.

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη κάποιες Προφητεῖες φαίνονταν ἀσαφεῖς, αἰνιγματικές και ἲσως λανθασμένες; Γιατί, ἂλλα στοιχεῖα φανέρωνε ὁ Θεός και ἂλλα τα ἒκρυβε; Ἀπό ποιούς ἢθελε να τα κρύψει; Γιατί οἱ Προφητεῖες στην Παλαιά Διαθήκη δεν ἦσαν ξεκάθαρες και λίγο – λίγο, σταδιακά ἀποκαλύπτονταν κάποια χαρακτηριστικά τοῦ Μεσσία; Γιατί ὁ Θεός κρατοῦσε σε ἀγωνία μία ὁλόκληρη ἀνθρωπότητα τόσους αἰῶνες;

Γιατί ἀκριβῶς, ὁ Θεός ἢθελε να ἀποκρύψει ἀπό τους ἀνθρώπους και ἀπό τους Ἀγγέλους ἀλλά και πολύ περισσότερο ἀπό τον διάβολο, το πάνσοφο σχέδιό Του για την σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτός ὁ ἀπ’ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος, προσπαθοῦσε να ἐξερευνήσει τις προφητεῖες, για να καταλάβει το σχέδιο τοῦ Θεοῦ και να το ματαιώσει, και να προλάβει να συντρίψει αὐτός τον ἀπόγονο τῆς Εὒας, πρίν προλάβει Ἐκεῖνος να τοῦ συντρίψει το κεφάλι, ὃπως εἶχε προφητεύσει ὁ ἲδιος ὁ Θεός στον διάβολο – πρωτευαγγέλιο.

Οἱ ἲδιοι οἱ Προφήτες μετέφεραν τον λόγο τοῦ Θεοῦ και οἱ ἲδιοι πολλάκις δεν κατανοοῦσαν ποιό νόημα ἒχουν αὐτά που μετέφεραν. Ὁ Θεός ἒκρύβε τον ἐρχομό Του (το πότε θα ἒρθει) ἀκόμα και ἀπό τους Προφῆτες. Ἦταν σαν τα κομμάτια ἑνός “πάζλ” που κάθε Προφήτης μετέφερε μερικά και δεν μποροῦσε κανείς να δεῖ το τελικό θαυμάσιο ἀποτέλεσμα τοῦ πανσόφου σχεδίου Τοῦ Θεοῦ, πρίν αὐτό ὀλοκληρωθεῖ, οὖτε και οἱ ἲδιοι οἱ Προφήτες που μετέφεραν αὐτά τα κομμἀτια.  Ἀπό το σύνολο τῶν 3.000 περίπου Προφητειῶν τῆς Παλ.Διαθήκης για τον Χριστό, οἱ 330 περιγράφουν με λεπτομέρεια τον Μεσσία, ὣστε κινοῦν την ὑποψία πολλῶν ἐρευνητῶν ὃτι ἀποκλείεται αὐτές να γράφτηκαν πρό Χριστοῦ. Γι’αὐτό οἱ Ἑβραῖοι μέχρι πρίν λίγες δεκαετίες, (μέχρι το 1947), ἒλεγαν ὃτι οἱ Προφητεῖες δεν γράφτηκαν ἒτσι ἀκριβῶς ἀπό τους Προφῆτες, ἀλλά τις παραποιήσατε σεῖς οἱ χριστιανοί. Τις γράψατε μετά Χριστόν   στον καιρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, περιγράψατε ἓνα πρόσωπο που ἢδη το ξέρατε, ἀλλοιώσατε τα συγκεκριμμένα χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, και ἒτσι παρουσιάσατε ὡς Μεσσία ἓνα πρόσωπο τον Ἰησοῦ, ἐνῶ οἱ Προφητεῖες δεν ἒλεγαν κάτι τέτοιο”

Αὐτό ἦταν ἓνα ἐπιχείρημα τῶν Ἑβραίων, χωρίς βέβαια ἀποδείξεις, (για δική τους λαϊκή κατανάλωση), μέχρι το 1947, ὃταν στην ἒρημο τῆς Παλαιστίνης κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, στο Κουμράν, βρέθηκαν ἀνυπολόγιστης ἀξίας ἀρχαῖα κείμενα τῆς Παλ.Διαθήκης (στο μεγαλύτερο μέρος τους) τοῦ 2ου και 1ου αἰῶνα π.Χ., στην μεγαλύτερη κοινότητα κοινοβίου τῆς Παλ.Διαθήκης, τῆς κοινότητας τοῦ Κουμράν, που ἀνῆκε μᾶλλον στην θρησκευτική αἳρεση τῶν Ἐσσαίων. Αὐτοί ἒκρυψαν τα ἀρχαῖα χειρόγραφα σε πολλά σπήλαια τῆς περιοχῆς, μέσα σε πήλινα ἀγγεῖα, για να τα φυλάξουν ἀπό τους Ρωμαίους. Πρίν την ἀνακάλυψη τοῦ “θησαυροῦ” τοῦ Κουμράν, τα ἀρχαιότερα Ἑβραϊκά κείμενα τῆς Παλ.Διαθήκης, προέρχονταν ἀπό τον 10ο αἰῶνα μ.Χ., ἐνῶ τα παλαιότερα κείμενα τῶν “Ἑβδομήκοντα” ἀπό τον 4ο μ.Χ. αἰῶνα. Ἐπειδή ἀποτελοῦσαν μεταγενέστερα τεκμήρια, δεν ἐπέτρεπαν στους ἐπιστήμονες να ὑποστηρίξουν με βεβαιότητα ὃτι το σημερινό Ἑβραϊκό κείμενο εἶναι το ἲδιο που προῆλθε ἀπό την γραφίδα τῶν πρώτων συγγραφέων του.

Ἡ ἀνακάλυψη τῶν χειρογράφων τοῦ Κουμράν, ἀπέδειξε την γνησιότητα τῆς Παλ.Διαθήκης (και τοῦ Ἑβραϊκοῦ και τοῦ Ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν “70”, που χρησιμοποιεῖ ἐπίσημα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) και διέλυσε κάθε ἀμφιβολία ὃτι μεταξύ τῶν κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (ἂρα και τῶν προφητειῶν για τον Μεσσία) τοῦ 1ου π.Χ.αἰώνα και τοῦ 10ου και τοῦ 4ου μ.Χ.αἰώνα, δεν ὑπάρχουν διαφορές. Αὐτά τα κείμενα οὒτε ἀλλοιώθηκαν, οὒτε ἒχουν προσθαφαιρέσεις, περιγράφουν τα ἲδια χαρακτηριστικά για τον Μεσσία. Aὐτή λοιπόν ἡ ἀμφισβήτηση, διαλύθηκε κατά το ἒτος 1947, ὃταν ἀνακαλύφτηκαν τα χειρόγραφα τῶν σπηλαίων τοῦ Κουμράν.

Θέλουμε να τονίσουμε ὃτι αὐτός εἶναι και ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀμφισβητήσεων σε προφητικά κείμενα, δηλαδή ἡ ἀνακάλυψη παλαιοτέρων αὐθεντικῶν κειμένων, που ἀποδεικνύουν την γνησιότητα ἢ ὂχι τῶν νεωτέρων και ὂχι το περιεχόμενο τῶν προφητειῶν αὐτό καθ’ἑαυτό, ἐπειδή φερ’εἰπεῖν φαίνεται ἀνεφάρμοστο, ἢ ἐκτός λογικῆς στον ἀναγνώστη, ἢ ἀπίθανο κ.ο.κ., ὃπως ἀκριβῶς κρίνουν και ἀπορρίπτουν αὐτά τα κείμενα οἱ σημερινοί λεγόμενοι προφητειομηδενιστές, γιατί  τα κείμενα τῶν προφητειῶν Ἁγίων Προφητῶν, δεν μπαίνουν σε κρίση πρίν συντελεστοῦν τα γεγονότα που ἀναφέρονται σ’αὐτά. Ἀπόδειξη, σ’αὐτόν τον συλλογισμό εἶναι το γεγονός ὃτι κανείς Ἃγιος τῆς Ἐκκλησίας δεν ἒκρινε ποτέ  την γνησιότητα τῶν προφητειῶν με μόνο κριτήριο το περιεχόμενό τους, το ὁποῖο πολλάκις ὁ Θεός θέλησε να εἶναι δυσνόητο, ἢ και ἀντιφατικό, ἢ να φαίνεται και ἂτοπο σε μερικές περιπτώσεις,

Μερικά ἀπό τα προφητικά κείμενα τῆς Παλ.Διαθήκης, μᾶς φαίνονται ἀκόμα και σήμερα στην μετά Χριστόν ἐποχή, ἀκατανόητα. Αὐτά θα τα κατανοήσουμε πλήρως στην Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, που προορίζεται για μετανοημένους ἁμαρτωλούς (και ὂχι για ἀμετανόητους βλασφήμους τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὃπως διδάσκει ὁ ἲδιος ὁ Κύριός μας στα Εὐαγγέλια), την ὁποία εὐχόμαστε ὃλοι να κληρονομήσουμε, ἀφοῦ μᾶς δώσει ὁ Θεός ἒμπρακτη μετάνοια.

Ἀς ἀναφέρουμε λοιπόν κάποιες “ἀπίθανες”, ἀνερμήνευτες και ἀκατανόητες για την ἐποχή τους προφητεῖες τῆς Παλ.Διαθήκης για τον ἀναμενόμενο Μεσσία, για να ἐννοήσουμε καλύτερα την σημερινή πλάνη και άσέβεια τῶν προφητειομηδενιστῶν ἢ προφητειομάχων.

Ἒλεγαν λοιπόν οἱ Προφῆτες στην Παλαιά Διαθήκη, ὃτι ὁ ἀναμενόμενος Χριστός θα εἶναι “ἀπάτωρ,ἀμήτωρ και ἀγενεαλόγητος”. Ἂν ζούσαμε στην πρό Χριστοῦ ἐποχή στο Ἰσραήλ, τι θα καταλαβαίναμε ἀπ’αὐτό; Ὃτι ὁ ἀναμενόμενος Χριστός, δεν θα ἒχει οὒτε πατέρα, οὒτε μητέρα, οὒτε χρονικό προσδιορισμό. Εἶναι δυνατόν; Ἀ δ ύ ν α τ ο ν  θα   ἒκραζαν   οἱ   σημερινοί  προφητειομηδενιστές, λ ά θ ο ς, το  κείμενο εἶναι  ν ό θ ο, ἀλλοιωμένο. Ἀποκλείεται ὁ Προφήτης τοῦ Θεοῦ να ἒκανε τέτοιο τρανταχτό λάθος; Ἀπορρίπτεται !!!   Ποῦ να καταλάβαιναν οἱ ἂνθρωποι τῆς πρό Χριστοῦ ἐποχῆς, ὃτι ὀ Χριστός θα εἶναι ἀπάτωρ ὡς ἂνθρωπος, ἀμήτωρ και ἀγενεαλόγητος ὡς Θεός, καθότι Θεάνθρωπος; ( http://aktines.blogspot.com/2014/08/blog-post_0.html  )

Ἂλλη ἀκατανόητη για την πρό Χριστοῦ ἐποχή, προφητεία τοῦ Προφήτη σαΐα (Ζ’,14)“δι τοτο δώσει Κύριος ατς μν σημεον· δο  παρθένος ν γαστρ ξει, κα τέξεται υόν, κα καλέσεις τ νομα ατο μμανουήλ’ (περ μεθερμηνευόμενον, μεθ’μν  Θεός), Μεγάλης βουλής γγελος, Θεός σχυρός, ξουσιαστής, ρχων ερήνης, Πατήρ το μέλλοντος αἰῶνος”. Πῶς να χωρέσει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ὃτι θα ἒρθει ὁ Χριστός ἀπό παρθένο γυναῖκα; Λ ά θ ο ς  θα λέγαμε ἐμεῖς σήμερα, ἀδύνατο. Ν ό θ ο ς ἡ προφητεία θα ἒλεγαν οἱ σημερινοί προφητειομάχοι.

Δεν θα το ἒλεγαν; Μα αὐτην την προφητεία την ἀμφισβήτησε και ἓνας μεγάλος Ἃγιος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Δίκαιος Συμεών ὁ Θεοδόχος, πού ἦταν ἓνας ἀπό τους “ἑβδομήκοντα” που εἶχαν στείλει οἱ Ἑβραῖοι στον Πτολεμαῖο τον βασιλιά τῆς Αἰγύπτου, στην Ἀλεξάνδρεια, για να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη ἀπό την Ἑβραϊκή στηνἙλληνική γλῶσσα. Ὃταν ὁλοκλήρωσαν την μετάφραση αὐτή, πῆραν τον δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στη πατρίδα τους. Καθ’ὀδόν ὁ Ἃγιος Συμεών, σχολίαζε με τους συντρόφους του την προφητεῖα τοῦ Προφήτη Ἡσαου δηλ. το χωρίο αὐτό που ἀναφέραμε: “ἰδού, ἡ παρθένος ἒξει….”  Ἀδύνατον,  ἒλεγε ὁ Δίκαιος, πῶς θα γεννήσει μια παρθένος; Ἂν εἶναι να συμβεῖ αὐτό, τότε να ξαναβρῶ και ἐγώ το δακτυλίδι μου. Και βγάζει ἀπό το δάκτυλό του το δακτυλίδι που φοροῦσε, και το πετάει στα νερά τοῦ ποταμοῦ που ἒρρεε κατά μῆκος τοῦ δρόμου που βάδιζαν. 

 

 Τότε δέχτηκε ἁοράτως ἓνα ράπισμα και ἂκουσε μια φωνή που τοῦ ἒδινε την ὑπόσχεση ὃτι δεν θα πέθαινε μέχρι να δεῖ τον Σωτῆρα τοῦ κόσμου. (Το ράπισμα βεβαίως ἦταν για την ἀμφισβήτηση ἀπό τον Ἃγιο και Δίκαιο Συμεών,  τῆς Ἁγίας Γραφῆς δηλ. τῆς προφητείας τοῦ Προφήτου Ἠσαϊα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Το ράπισμα το δίνει ὁ Θεός στον Δίκαιο, για να τον ἐπαναφέρει ἀπό την ἀμφισβήτηση και να μη χάσει την Χάρη Του, γιατί αὐτός, ὁ δίκαιος, μπορεῖ να σηκώσει αὐτό το ράπισμα, με την μετάνοιά του. Ὁ Θεός ὃμως δεν δίνει πάντα ράπισμα στους σημερινούς ἀθεόφοβους, γιατί αύτοί δεν θα μπορέσουν να το σηκώσουν, και δεν θα ὡφεληθοῦν, ἀντίθετα μπορεῖ να Τον βλασφημήσουν χειρότερα. Γι’αὐτό δεν τους παιδεύει ὃλους, ἀπό ἀγάπη, για να μην τους δεῖ στην χειρότερη κόλαση. Σε μερικές ὃμως περιπτώσεις, ὁ Θεός παραχωρεῖ την παίδευση ἢ την τιμωρία τῶν ἀσεβῶν, για νουθεσία τῶν ἂλλων και βλέπε την πάταξη τοῦ αἱρετικοῦ Ἀρείου, ἢ την κατακεραύνωση τοῦ ἀσεβοῦς πατρός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας και ἂλλων ἀσεβῶν, ἀπό την δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὃπως την θανάτωση τοῦ Ἀνανία καὶ τῆς Σαπφείρας, πού εἶπαν ψέμα καὶ προσέβαλαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, την τύφλωση τοῦ Ἑλύμα τοῦ μάγου, πού διέστρεφε τοὺς εὐθεῖς δρόμους τοῦ Κυρίου. Και ὁ Ἀπόστολος λέγει, «Ἀποκαλύπτεται ὀργὴ Θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πάσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἑν ἀδικία κατεχόντων»(Ρωμ. 1:18).

 Ὁ Ἀπόστολος, ἀπευθυνόμενος στὸν καταχραστὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, λέγει, «Κατὰ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῶ ὀργήν ἐν ἡμέρα ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἐκάστω κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ρωμ. 2:5-6). Ἀποστολικὸς εἶναι και ὁ λόγος, «Φοβερόν το ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. 10:31). 

 Θεὸς ἔχει ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἔχει ἀγάπη και σεβασμό πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους του. Καὶ ἂν δὲν ἔχει ἀγάπη, ἀλλὰ κακίες καὶ κακὰ ἔργα, ὁ Θεὸς τὸν τιμωρεῖ παιδαγωγικῶς, γιὰ νὰ μετανοήσει καὶ νὰ διορθωθεῖ, ἢ παραδειγματικῶς, γιὰ νὰ ἰδοῦν ἄλλοι καὶ νὰ φυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἢ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ διορθωθοῦν.

      Ἂς μη ξεθαρεύονται λοιπόν ὂχι μόνο οἱ ἀσεβεῖς προφητειομάχοι ἀπό την μακροθυμία τοῦ Θεοῦ προς αὐτούς και την προς στιγμήν ἀτιμωρησία τους, για τις βλάσφημες κρίσεις τους κατά τῶν προφητειῶν τῶν Ἁγίων, ἀλλά και ὃσοι ἂλλοι σημερινοί ἀθεόφοβοι, που βλασφημοῦν το Ἃγιο Πνεῦμα ἀπορρίπτοντας π.χ. την Παλαιά Διαθήκη, στην ὀποία ἀναφέρεται πολλάκις ὁ ἲδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἢ λέγοντας ὃτι το ὂνομα τοῦ Γιαχβέ που σημαίνει Κύριος στα Ἑβραϊκά, τάχα εἶναι το ὂνομα τοῦ σατανᾶ και ὂχι τοῦ Θεοῦ ἢ ὃτι ἒχουν ἀλλοιώσει ἐκτός τῆς Παλαιᾶς και την Καινή Διαθήκη οἱ Ἑβραῖοι, κλπ., ἐνῶ κανένας ἀπό τα ἑκατομμύρια Ἁγίους που ἒχουμε στην Ὀρθοδοξία δεν διαπίστωσε κάτι τέτοιο, (βλέπε παναιρετικός Δημοσθ.Λιακόπουλος και οἱ πλάνες του, https://norfid.wordpress.com/2013/04/22/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-2/, Μωϋσῆς “μοναχός” ἐκ Πρεβέζης (τοῦ ὁποίου ἡ πτώση ἦταν τραγική και κρίμα γιατί ἦταν στην ἀρχή μαζί μας στην “ἀποτείχιση”, ἀλλά κατόπιν που “ἒμπλεξε” με τους σχισματοαιρετικούς παλαιοημερολογῆτες, ἒχασε την χάρη τοῦ Θεοῦ και ἀσπάστηκε τελικά τον γνωστικισμό τοῦ Λιακόπουλου, που εἶναι καταδικασμένη αἳρεση, και θεωρεῖ τον ἑαυτό του νέο Προφήτη Μωϋσή) : https://nikosxeiladakis.gr/%CE%BF-%CE%B5%CE%BA-%CF%80%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CF%89%CF%8B%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CF%83/  και ἂλλοι).

Ὃταν ἀργότερα σταμάτησαν σε ἓνα πανδοχεῖο που συνάντησαν παρακάτω, για να φάγουν και να ξεκουραστοῦν, να τασουν και να ποτίσουν τα ἂλογά τους, ὁ πανδοχέας τους σερβίρησε φρέσκα ψάρια, ἀπό το ποτάμι και ἀνοίγοντας το δικό του ὁ Ἃγιος Συμεών, βρίσκει το δακτυλίδι του μέσα στα σπλάχνα του ψαριοῦ που ἑτοιμαζόταν να φάει. Ἡ προφητεία αὐτή Τοῦ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε κατά την Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ (την γιορτάζει ὁ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στις 2 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο), ὃταν ὁ Ἃγιος Συμεών ἦταν 280 ἐτῶν!!! και βάστασε στα χέρια του τον νεογέννητο Χριστό, ὃπως τοῦ εἶχε προφητεύσει ὁ Θεός και μετά ἀπό λίγο ἀπέθανε και πρῶτος αὐτός εὐαγγέλισε τον Μεσσία στους κεκοιμημένους στον Ἂδη και κήρυξε μετάνοια, για να ὑποδεχθοῦν τον Χριστό που θα “κατέβαινε” σε 33 χρόνια στον Ἃδη, ὣστε να πιστέψουν σ’Αὐτόν και να σωθοῦν, ὃπως και ἒγινε για τους καλοπροαίρετους ἀπό τους μέχρι τότε κεκοιμημένους. https://choratouaxoritou.gr/?p=93126&cn-reloaded=1

     Βλέπε και ἂλλες περιπτώσεις ἀπίθανων προφητειῶν στην Παλαιά Διαθήκη, που τελικά πραγματοποιήθηκαν, στο Video: https://www.youtube.com/watch?v=dsuuJLJUIow με τίτλο: Το μυστήριο των προφητειών και τα μαθηματικά του Θεού!” Στην πολύ καλή αὐτή κατήχηση, δεν συμφωνοῦμε μόνο στο τέλος, ὃπου ὁ ὁμιλητής ζητᾶ να ξανανοίξουν οἱ “ἐκκλησίες” για να “ἐκκλησιάζονται” οἱ πιστοί και να “κοινωνοῦν”, ἐνῶ μετά την ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τοῦ Ἰουνίου 2016, οἱ ψευδεπίσκοποι (ἒτσι τους ἀποκαλεῖ ὁ 15ος Κανόνας τῆς Α’και Β’Συνόδου στο Ἰερό Πηδάλιο) τῆς “κρατοῦσας ἐκκλησίας”, ἲδρυσαν την πρώτη παναιρετική Π.Σ.Ε.υδοεκκλησία τοῦ ἀντιχρίστου και ὃπως διατάσσουν οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι και ὃλοι οἱ Ἃγιοι, πρέπει οἱ πιστοί να φεύγουν μακρυά ἀπό τους αἱρετικούς “ἐπισκόπους” και ὂχι μόνο να μην κοινωνοῦν («κοινωνία δαιμονίων» κατά τον Πανόσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη), στην παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ (ὃπως την χαρακτήρισε ὁ Ὃσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς), ἀλλά οὗτε και χαίρετε να τους λέγουν, γιατί ὑπάρχουν πολλά ἀναθέματα ἀπό ὃλες τις Οἰκουμενικές Συνόδους και ἀπό την Τοπική Σύνοδο τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς (Ρ.Ο.Ε.Δ.) τοῦ 1983. Βλέπε τι ψηφισαν στο ἂνομο αὐτό συνέδριο τοῦ Κολυμπαρίου οἱ ψευδεπίσκοποι, στο ἂρθρο: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ”  τοῦ καθηγητοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου Κυριάκου Κυριαζόπουλου:  https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_23.html

Ἀλλά και στην Καινή Διαθήκη ὑπάρχουν προφητεῖες πραγματοποιημένες, οἱ ὁποῖες πρίν να πραγματοποιηθοῦν, φαίνονταν τελείως ἀπίθανες και τρελλές. ’Eάν π.χ. ζοῦσαν στην ἐποχή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ, και ἂκουγαν την προφητεία τοῦ Ἁγίου, ὃτι θα δεῖτε στον κάμπο ἁμάξι χωρίς ἂλογα να τρέχει γρηγορώτερα ἀπό τον λαγό”  (“Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός, Προφητεῖες και διδαχές” ἘπισκόπουAὐγουστίνου Καντιώτου Μητροπολίτου Φλωρίνης: προφητεiα 117 σελ.381) ἢ την προφητεία: (ὃ.ἂ.119): “θἀρθεῖ καιρός που οἱ ἂνθρωποι θα ὁμιλοῦν ἀπό ἓνα μακρυνό μέρος σε ἂλλο, σαν νἆναι σε πλαγινά δωμάτια, π.χ. ἀπό την Πόλη στη Ρωσία”, τι θα ἒλεγαν; Το πιο πιθανό, θα θεωροῦσαν ἀπίθανα τα προφητευόμενα και θα τα ἀπέρριπταν χλευάζοντάς τα ὡς νόθα και ψευδεπίγραφα, ὃπως ἀκριβῶς κάνουν και τώρα για την προφητεία τῆς “ἀναλαμπῆς”.

Ἰσχυρίζονται ἐπίσης, ὃτι ὃταν θα ἐμφανιστεῖ ὁ Ἃγιος βασιλεύς Ἰωάννης που προφητεύεται, δεν θα εἶναι αὐτός, ἀλλά ὁ ἀντίχριστος, για να τον προσκυνήσουν ὃλοι. Ἂς ἀπαντήσουμε και σ’αὐτόν τον παιδιάστικο συλλογισμό τους: Στους συνειδητούς Χριστιανούς Ὀρθοδόξους, εὒκολα θα γίνει ἀντιληπτός, αὐτός ὁ σατανοκίνητος, ἀπό αὐτά που θα λέει και θα πράττει στον κόσμο. Μήπως θα μιλάει για τον Χριστό, την Παναγία, τους Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας; Κουβέντα! Θα μιλάει για την πανθρησκεία, και θα ὑποστηρίζει τον οἰκουμενισμό στα πρῶτα  χρόνια τῆς βασιλείας του, γιατί μετά θα το ἀλλάξει το “τροπάριο”  και θα ἀνακηρύξει τον ἑαυτό του θεό και θα ζητάει ἀπό ὃλους να τον προσκηνήσουν.  Αὐτός θα στεφθεῖ στο ναό τοῦ Σολομῶντος που θα ἒχουν φροντίσει οἱ ἑβραιοσιωνιστές να τοῦ κτίσουν. Οἱ ναοί που θα μπαίνει αὐτός θα εἶναι τῆς πανθρησκείας, ἒστω και ἂν φέρουν την μορφή και το ὂνομα τῆς ὀρθοδοξίας (και αὐτό ἒχει ἢδη ξεκινήσει μετά την ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τοῦ 2016, ὃπου οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου,“ἀρχιερεῖς” ἲδρυσαν την πρώτη “ἐκκλησία” τοῦ ἀντιχρίστου).

Αὐτός θα λέει ὃτι οἱ Ἃγιες Γραφές εἶναι ἀλλοιωμένες και νόθες!!!

Θα ἢθελαν και τίποτε ἂλλο να άκούσουν ἀπό αὐτόν οἱ πιστοί, για να καταλάβουν ποιός πραγματικά εἶναι; Ἐπίσης θα εἶναι παγκόσμιος και πολιτικός και θρησκευτικός ἡγέτης, ἐνῶ ὁ Ἃγιος βασιλεύς, θα εἶναι ἡγέτης μόνο στην Ἑλλάδα (θα συμβουλεύει μόνο τους ἀπεσταλμένους τῶν ἂλλων χωρῶν που θα ζητοῦν τη συμβουλή του). Αὐτός θα μιλάει για τον Χριστό τον Ναζαρινό τον ἐσταυρωμένο και ἀναστημένο, για την Παναγία Μητέρα Του, για τον Τίμιο Σταυρό, για τους Ἁγίους. Δεν θα ἀπορρίπτει τις Ἃγιες Γραφές ὃπως θα κάνει ὁ ἀντίχριστος, θα ἀποκαταστήσει την Ὀρθοδοξία τῶν περισσοτέρων πεπτωκότων, δηλ. την σημερινή “κρατοῦσα ἐκκλησία”, ἐνῶ ὁ ἀντίχριστος θα ἐπικροτεῖ και θα ἐνισχύει την πανθρησκεία και τους ναούς της.

Στην ἐποχή τοῦ ἀνόμου, ὃλοι οἱ ναοί, θα μετατραποῦν σε ναούς τῆς πανθρησκείας. Αὐτό ἒχει ἢδη ξεκινήσει δυστυχῶς σήμερα, ὃπως στον νέο ναό τῆς πανθρησκείας στην Ρωσία «Σε ἀπόσταση δέκα χιλιομέτρων από την πόλη Καζάν τῆς Ρωσίας, και ἀκριβέστερα στην κωμόπολη Staroye Arakchino, ἒκτισαν ναό τῆς πανθρησκείας. Έναν ναό στον οποίο ἀντιπροσωπεύονται οἱ 12 μεγαλύτερες θρησκεῖες τοῦ κόσμου. Ἡ Καζάν βρίσκεται 800 χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Μόσχας και εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ταταρστάν. Ἡ πόλη θεωρεῖται ὡς “τρίτη πρωτεύουσα” τῆς Ρωσίας και σ’ αὐτήν ζουν χριστιανοί και μωαμεθανοί [….]»http://aktines.blogspot.com/2016/01/blog-post_377.html

 

        Ναοί τῆς πανθρησκείας ὑπάρχουν ἢδη και ἂλλοι σ’ὃλο τον κόσμο, και βλέπε στο διαδίκτυο:https://www.newsbeast.gr/world/arthro/2433704/o-entiposiakos-naos-bachai-pou-enoni-oles-tis-thriskies  και: https://www.protothema.gr/world/article/389279/verolino-ston-idio-nao-tha-proseuhodai-hristianoi-evraioi-kai-mousoulmanoi/

Ἒτσι οἱ ὀρθόδοξοι συνειδητοί Χριστιανοί, πολύ εὒκολα θα καταλάβουν ποιός θα εἶναι ὁ ἂνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ Ἃγιος βασιλέας, και ποιός ὁ ἀντίχριστος, ὂχι ἀπό τα θαύματα μόνο, γιατί ψευτοθαύματα θα κάνει και ὁ ἀντίχριστος, με τη δύναμη τῶν δαιμονίων, ὃπως λέγουν οἱ Ἃγιοι Προφῆτες και Διδάσκαλοι. Οἱ ἂλλοι βέβαια οἱ ἀδιάφοροι, οἱ “χριστιανοί” τῶν μεγάλων ἑορτῶν, οἱ χλιαροί και σε ἂγνοια εὑρισκόμενοι, (ἡ ὁποία ἂγνοια, ἀποτελεῖ μεγαλύτερη ἁμαρτία ἀπό την ἀσέβεια και ὀδηγεῖ σ’αὐτήν κατά τον Ἃγιο Μάρκο τον Ἀσκητή, και βλέπε: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/10/normal-0-false-false-false-el-x-none-x.html ), αὐτοί σκοτισμένοι καθώς θα εἶναι, “δεν θα καταλάβουν” ὡς συνήθως, και οἱ περισσότεροι μάλιστα, θα τον δεχθοῦν σαν σωτῆρα τους και θα πίνουν κρασί στο ὂνομά του κατά τους Ἁγίους Προφῆτες, μέχρι να περάσουν τα πρῶτα χρόνια και να ἀποκαλύψει το ἀληθινό του πρόσωπο.

Πῶς κάποιος λοιπόν,  μπορεῖ να δέχεται μόνο τα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς και να μη δέχεται τους λόγους τῆς Συμφωνίας τῶν Ἁγίων Προφητῶν; Αὐτό κι’ἂν μυρίζει πρωτεσταντισμό και σιωνιστική ἑβραϊλα!!!  Αὐτό δεν θα κάνει και ὁ ἀντίχριστος ὃταν ἐμφανιστεῖ στον κόσμο;

Λέγει ὁ Ἃγιος Προφήτης Δανιήλ για τον ἀντίχριστο: “και λόγους προς τον Ὓψιστον λαλήσει και τους ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει και ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιώσαι καιρούς και νόμον, και δοθήσεται ἐν χειρί αὐτοῦ ἒως καιροῦ και καιρῶν και ἣμισυ καιροῦ”(Δανιήλ κεφ. 7 στ. 25).

Αὐτό ἀκριβῶς θα πεῖ αὐτός ὁ σατανοκίνητος ἀντίχριστος: Ὃτι “οἱ Γραφές που πιστεύατε μέχρι τώρα και τις θεωρούσατε Ἃγιες, δεν εἶναι καθόλου Ἃγιες”!!! “Εἶναι ἀλλοιωμένες. Τόσους αἰῶνες οἱ ἐπίσκοποι, οἱ θεολόγοι και οἱ παπάδες σας, σᾶς παραμύθιαζαν με πλάνες περί τοῦ Μεσσία. Δεν ἦταν αὐτός ὁ Μεσσίας Χριστός που πιστεύατε μέχρι τώρα. Μα και οἱ ἲδιοι οἱ χριστιανοί ἐπίσκοποι, ἀρχιμανδρίτες σας, μοναχοί  και πολλοί ἀπό σᾶς τους χριστιανούς δεν ἀμφισβητούσατε τις Γραφές και τις Προφητεῖες τῶν δικῶν σας Ἁγίων και Προφητῶν ὡς νόθες και ἀλλοιωμένες; Γιατί λοιπόν ἀντιδρᾶτε τώρα σε μένα που σᾶς λέω το ἲδιο πρᾶγμα, ὃτι δηλ. οἱ Γραφές σας εἶναι ἀλλοιωμένες και νόθες;”

 Ὃσοι λοιπόν πιστεύουν και γράφουν ὃτι “ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ”, δεν συμβάλλουν και αὐτοί, (πιστεύω ἂθελά τους), παρασυρόμενοι ἀπό μια φαινομενική ἀνευλαβή εὐλάβεια κάποιων ἀθεόφοβων, στα ἐπιχειρήματα τοῦ ἀντιχρίστου και στην ἀθεοφοβία τῶν προφητειομηδενιστῶν;

Ἀλλά αὐτοί, (οἰ προφητειομηδενιστές) μᾶλλον θα πρέπει να εἶναι  και ἂπιστοι στην παντοδυναμία  τοῦ  Θεοῦ !!! Γιατί ἀδυνατοῦμε να βροῦμε κάποια ἂλλη ἐξήγηση στην ἐμμονή τους να μηδενίζουν τις  προφητεῖες τόσων Ἁγίων.   Ἀλλά στον  Θεό  τι  εἶναι  αὐτό που ἀδυνατεῖ;Τ Ι Π Ο Τ Α  άπολύτως !!!

Βλέπουν ἐπιφανειακά ὃ,τι τους λέει το συναίσθημά τους, και το σκότος τῆς λογικῆς τους, και ἀπορρίπτουν τους λόγους τόσων Ἁγίων Προφητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, που εἶναι οἱ φάροι στα πελάγη τῶν σκοτεινῶν πλανῶν, κακοδοξιῶν και αἱρέσεων, ὃπως λέγουν οἱ Ἃγιοι Πατέρες. Βλέπουν το “ἀδύνατο” τῆς ἀνατροπῆς τῆς καταστάσεως στον κόσμο τῆς παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων και δεν βάζουν τον νοῦ τους να σκεφθεῖ ὃτι τίποτα δεν ἀδυνατεῖ παρά τῶ Θεῶ, και ὃτι ὃλα αὐτά τα παραχωρεῖ ὁ Θεός για το καλό τῶν ἀνθρώπων, για την μετάνοια και  παιδαγωγία μας, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶναι Ἀγάπη;

Τους προτρέπουμε λοιπόν να μελετήσουν τον 32ο Ψαλμό: « Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, λαός, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ. ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος, εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν, ὁ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ. ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ρύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ».

Προτρέπουμε λοιπόν ὃσους ἒσπευσαν να συνταχθοῦν ὑπέρ τῶν προφητειομηδενιστῶν, ἐάν ἒχουν καταλάβει το λάθος τους, να ἀναθεωρήσουν τη στάση τους αὐτή κατά τῆς “ἀναλαμπῆς”, και να συνταχθοῦν πλέον με την Συμφωνία τῶν Ἁγίων Προφητῶν και να το δηλώσουν με ἀνάρτησή τους, ὣστε να συμβάλλουν  και σε αὐτό, ὣστε να λάμψει ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως,  ὃπως και στα θέματα τοῦ πατριωτισμοῦ, που πολύ καλά ἐνδιαφέρονται και ἐνημερώνουν τον Ἑλληνικό λαό.

Ἢ ἂν δεν ἒχουν ἀκόμα πειστεῖ, τουλάχιστον να πάψουν την ἀπόρριψη τῶν προφητειῶν και να ἀρκεσθοῦν, στο “θα δείξει το μέλλον”. Ἂλλωστε ὁ καιρός ἐγγύς! Ἂς διορθώσoυν λοιπόν την ἀρχική τους στάση, γιατί ὃπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν παραπάνω ἐκτεθέντων, αὐτοί εἶναι τελικά που προωθοῦν την “σιωνιστική ἑβραϊλα”(ἒστω και ἂν δεν το καταλαβαίνουν) και ὂχι ὃσοι ἀποδέχονται την Συμφωνία τῶν Ἁγίων Προφητῶν τῆς ὀρθοδοξίας, γιατί ἡ βλασφημία στο Ἃγιο Πνεῦμα, δεν συγχωρεῖται λέγει ὁ ἲδιος ὁ Κύριός μας (Ματθ. ΙΒ’31-32).

 “Φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμῳ”

 

Ἒγραφον (τελικῶς) τῆ 13η 2 2021 

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Μαρτινιανοῦ

και τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Ἀκύλλα

και Πρισκύλλης τῶν ἐν Κορίνθῳ. 

π.Νεκτάριος Μοναχός,

ὁ ἐκ Κορίνθου.

 

Ὑ/γ.: Θα πρέπει να τονίσουμε ὃτι ὃταν μιλᾶμε για την “ἑβραϊλα”, πρέπει να ἐννοοῦμε τους “σιωνιστές” ἐβραίους και ὂχι ὃλους, γιατί δεν εἶναι ὃλοι οἱ ἑβραῖοι “σιωνιστές”. Μάλιστα αὐτοί βρίσκονται σε ἀντίθεση μεταξύ τους, μερικοί ἀπό αὐτούς δε, εἶναι και κρυπτοχριστιανοί, ὃπως ἀκριβῶς στην Τουρκία. Δεν τους δικαιολογοῦμε σαν λαό, εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἐβραίων που σταύρωσαν τον Χριστό και φέρουν την κατάρα τῶν παπούδων τους που μόνοι τους καταράστηκαν τους ἑαυτούς τους και τα παιδιά τους λέγοντας στον Πόντιο Πιλάτο “το αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ἡμῶν και ἐπί τα τέκνα ἡμῶν”.  Αὐτοί σαν λαός, ἒχουν την εὐθύνη που τους ἀναλογεῖ,  γιατί ἀκολούθησαν τους Ραββίνους τους (τους ἱερεῖς τῆς αἱσχύνης τῆς ἐποχῆς τους) και ὂχι τον Χριστό, ἀλλά αὐτοί που ἒχουν δημιουργήσει ὃλα τα κακά στον κόσμο, εἶναι οἱ ἐβραιοσιωνιστές.

Ἂλλωστε Ἑβραῖοι ἧσαν και ὁ Χριστός (ἀπό την φυλή τοῦ Ἰούδα και ἒλαβε περιτομή που ἑορτάζουμε την 1η Ἰανουαρίου) και οἱ περισσότεροι Ἃγιοι Ἀπόστολοι, και πλῆθος μαρτύρων ἒχομε στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, που ἦσαν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς.

Και στην σημερινή (και ὂχι μόνο) Ἑλλάδα, δεν κυβερνοῦν Ἑλληνόφωνοι ἑβραιοσιωνιστές και τα “τσιράκια” τους μασόνοι, ἰλουμινάτοι, μέλη τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, κ.ο.κ.;

Θα μποροῦσε κάποιος να παραδεχθεῖ ὃτι ὃλος ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι ὑπεύθυνος τῶν ἀποφάσεων τῶν κυβερνώντων μαριονεττῶν πολιτείας και “κρατούσης ἐκκλησίας” τῆς νέας τάξης πραγμάτων; Ὃτι ἒχει την εὐθύνη που τοῦ ἀναλογεῖ ναι, γιατί ἐξακολουθεῖ να τους ψηφίζει και να τους ἀκολουθεῖ, ὂχι ὃμως ὃλοι.

Ὑπάρχουν εὐτυχῶς ἀκόμα πολλοί που τους πολεμοῦν ὃπως και οἱ διαχειριστές τῶν πατριωτικῶν ἰστολογίων και ἐμεῖς και πολλοί ἀκόμα. 

Ἂς προσέξουμε λοιπόν, προσπαθῶντας να ἀποφύγουμε το ἀριστερό χαντάκι στον δρόμο, (τους ἐβραιοσιωνιστές και τα “τσιράκια” τους, μασόνους, ἰλλουμινάτι, λέσχες μπίλντεμπεργκ, κλπ σατανοκίνητους), μη πέσουμε στο ἀπέναντι χαντάκι που λέγεται ἐθνοφυλετισμός, που εἶναι μάλιστα και καταδικασμένη αἳρεση ἀπό την Ἐκκλησία (Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 1872).   

Αφήστε μια απάντηση