100 ἑκ. βαρέλια πετρελαίου χρειάζεται ὁ πλανήτης ἡμερησίως καί τά 70 ἐκ. τά παράγει ἡ Ρωσία

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ

Μέσα στόν ορυμαγδό της ὑπερπληροφόρησης καί τῆς παραπληροφόρησης, οἱ στῆλες αὐτές σέ κάθε περίπτωση ἀνιχνεύουν τίς πραγματικές πληροφορίες καί τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τήν περίπλοκη κατάσταση πού ἐπικρατεῖ διεθνῶς καί φλερτάρει μέ τόν Γ´ Παγκόσμιο πόλεμο. Λίγες μόνον ἡμέρες πέρσαν ἀπό τότε πού γράφαμε στό ἂρθρο μέ τόν τίτλο <ὁ λιγνίτης πέθανε, ζήτω ὁ λιγνίτης>, ὃτι ὁ πραγματικός πόλεμος θά μποροῦσε νά ἀρχίσει ἀπό τήν στιγμή πού θά κλείσουν οἱ στρόφιγγες τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Δύση.

Καί πρίν ἀλέκτωρ φωνῆσαι τρίς ἐπαληθευθήκαμε. Ὁ πρόεδρος Πούτιν μέ τήν κίνηση μάτ ἀποφάσισε τό φυσικό ἀέριο νά πωλεῖται πρός τίς <μή φιλικές χῶρες> μέ ρούβλια.

Βεβαίως, ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἐννοεῖ πάντα αὐτά πού λέει. Ὡστόσο:

Ἡ ροή πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου οὐδέποτε σταμάτησε ἀπό τήν στιγμή πού ἐξερράγη ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία. Οἱ συμβατικές ὑποχρεώσεις τῆς <Γκάζπρομ> ἐκτελοῦνται κανονικά παρά τίς παράλογες κυρώσεις πού ἐπέβαλε ἡ Δύση στήν Ρωσία, μέ πρωτοστατοῦσα τήν Ἀμερικη. Καί ἀλοίμονο ἂν σταματοῦσαν οἱ ροές.Ἡ Εὐρώπη θά εἶχε παγώσει καί ἓνα μεγάλο μέρος τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς θά εἶχε ἀντιμετωπίσει σοβαρα προβλήματα. Ἐπώνυμοι μάλιστα Ἓλληνες ἐφοπλιστές πρωτοστάτησαν στίς μεταφορές αὐτές χωρίς νά προσεγγίσουν σέ ρωσικά λιμάνια, ᾽λλά μέ μεταφορτώσεις στήν μέση τῆς θάλασσας.

Ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία μετά τήν παράνομη εἰσβολή τῆς Ρωσίας (γιά λόγους ἀρκούντως ἀποχρῶντες) εἶναι στήν ούσία <ἐνεργειακός>. Ὁ πόλεμος θα γίνει πραγματικός ὃταν κλείσουν οἱ στρόφιγγες τοῦ ρωσικοῦ ἀερίου καί πετρελαίου, διότι οἱ ἐλλείψεις θά ὁδηγήσουν σέ κοινωνικές ἀναταραχές σέ ὃλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου, ἐξ αἰτίας τῶν παρενεργειῶν ἀπό τό ὑψηλό κόστος ἐνέργειας, μέ ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις.

Ἐπειδή εἶναι ἀδύνατον, ὃπως ἒχουν τά πράγματα σήμερα, οἱ δυτικές οἰκονομίες νά ἐπιβιώσουν χωρίς τό φυσικό ἀέριο καί τό πετρέλαιο τῆς Ρωσίας, οἱ <ἂφρονες> δυτικοί καταναλωτές καί οἱ <μή φιλικές χῶρες> θά βροῦν τρόπους νά παρακάμψουν τήν ἀπόφαση γιά τό ρούβλι, ἂλλες θά ἒλθουν σέ συνεννόηση διά τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ καί ἂλλες θά ἐπινοήσουν ἂλλους τρόπους προμήθειας τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων. Δέν βρίσκεται καί τόσο ἐδῶ τό πρόβλήμα.

Διαβάστε λοιπόν μέ προσοχή τά στοιχεῖα πού θά σᾶς παραθέσω στήν συνέχεια γιά νά εἶστε πάντα σωστά ἐνημερωμένοι καί ὂχι παραπληροφορημενοι, οὒτε ὑπερπληροφορημένοι. Ἁπλῶς, γιά νά εἶστε ἐνημερωμένοι καί νά ξέρετε γιά τί πρέπει νά ἀνησυχῆτε.

Ἡ ἡμερησία κατανάλωση πετρελαίου σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη ἀνέρχεται σέ 100 ἑκατομμύρια βαρέλια. Ἀπό αὐτές τίς ποσότητες, τά 70 ἑκατομμύρια βαρέλια παράγονται ἀπό τήν Ρωσία, τά 12 ἑκατομμύρια ἀπό τήν Σαουδική Ἀραβία, τά 4 ἑκατομμύρια ἀπό τόν Καναδᾶ (πού τά ἐξάγει στίς ΗΠΑ) καί τά ὑπόλοιπα ἀπό ἂλλες χῶρες, ὃπως ἀπό τίς πετρελαιοπαραγωγές χῶρες τοῦ ΟΠΕΚ, τό Κατάρ, τά Ἐμιράτα, ἀπό τό Ἰράν, τήν Νορβηγία στήν Βόρειο Θάλασσα (bred) κ.ἂ. Ἂν διαταραχθεῖ αὐτό τό ἰσοζύγιο παραγωγῆς καί κατανάλωσης, τότε ἀρχίζουν οἱ παρενέργειες στίς διεθνεῖς χρηματαγορές. Ἂν ὁ πρόεδρος Πούτιν ἒβαζε ἐμπόδια στήν ροή τοῦ πετρελαίου πρός τήν Δύση, καθώς ἡ χώρα του ἒχει τήν συντριπτικότερη σέ μέγεθος παραγωγή πετρελαίου, τότε τό βαρέλι τοῦ πετρελαίου θά μποροῦσε νά <πετάξει> θεωρητικά  καί στά…1.000 δολάρια τό βαρέλι. Ἀλλά κάτι τέτοιο δέν μπορεῖ νά συμβεῖ. Μπορεῖ νά διαταράχθηκαν σοβαρά οἱ σχέσεις Ρωσία καί Δύσης, ἀλλά οἱ ἀκρότητες πρέπει νά ἀποκλεισθοῦν.

Σοβαρότερες ὃμως παρενέργειες θά ὑπάρξουν. Ὃλα θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό τίς προθέσεις τῆς Ρωσίας. Ἂν δέν ὑπάρξει κλιμάκωση τοῦ πολέμου (ὁ Πούτιν εἶναι ἀπρόβλεπτος), τότε ὁ ἂμεσος κινδυνος γιά τήν ἀνθρωπότητα θά εἶναι ὁ στασιμοπληθωρισμός πού τρέμουν ὃλοι οἱ οἰκονομολόγοι. Δηλαδή ἡ ἀκρίβεια τῆς ἐνέργειας θά προκαλέσει ἀνάσχεση στήν παγκόσμια παραγωγή καί ἡ ἀκρίβεια ἐνεργείας πρώτων ὑλῶν καί κατειργασμένων προϊόντων καθώς καί εἰδῶν ἐπισιτισμοῦ θά δυσκολέψει φοβερά τήν καθημερινότητα καί τήν ἐπιβίωση τῆς ἀνθρωπότητος. 

Αὐτά τά δεινά διαγράφονται ἐπί τοῦ παρόντος, χωρίς βέβαια νά ἀποκλείονται τά χειρότερα καί τά ἀπρόβλεπτα. Ὁπωσδήποτε θά ὑπάρξουν πολλές ἐσωτερικές ἀναταράξεις στίς διάφορες χῶρες ἐξ αἰτίας τοῦ ἐνεργειακοῦ καί τῆς ἐπισιτιστικῆς κρίσης πού ἒρχεται καί στήν Ἑλλάδα. Ὃλοι γνωρίζουν τίς συνέπειες τοῦ στασιμοπληθωρισμοῦ πού εἶχε προκληθῆ στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽70, πάλι ἐξ αἰτίας τῆς πετρελαϊκῆς κρίσης, καί εἶχε ἐκτοξεύσει στά ὓψη τόν πληθωρισμό καί τήν ἀνεργία στίς ΗΠΑ.

Στά χέρια τῶν λαῶν τοῦ κόσμου (καί τῆς Ἑλλάδος) βρίσκεται τώρα ἡ ἐπιλογή τοῦ καταλλήλου πολιτικοῦ προσωπικοῦ, πού μέ τίς πράξεις καί τίς παραλείψεις του ὁδήγησε στά σημερινά ἀδιέξοδα.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση