Μόλις τραβήξει πίσω το κεφάλαιο….
Χαίρεται.
Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός: Θα γίνει Πολιτειακή Ανωμαλία.
Όταν  όμως ..Το κεφάλαιο είναι διεθνές, εβραϊκό. Μόλις τραβήξει πίσω το κεφάλαιο, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι.
” ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν “
Τότε αυτοί που σκέφτονται “σαρκικά “ ή θα αλλάξουν ,θα στραφούν πρός τον ΘΕΟ ,θα εναποθέσουν την ελπίδα τους στον ΘΕΟ  , ή θα μετανοήσουν ,θα στρέψουν τον “νου “ πρός τον ΘΕΟ ,προς τον Χριστό ή θα Χαθούν μέσα στην απελπισία  την ΘΛΙΨΗ η οποία θα γεμίσει όλο τον κόσμο τότε .
Λουκ. 17,27        ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε ὁ Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
Θα έλθει ξαφνικά σαν τον κατακλυσμό ,σαν την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομμόρας 
Όσοι είμαστε “σάρκες “ κολλημένοι με την δουλεία μας ,τα υλικά αγαθά ,τους κοσμικούς τραπεζικούς μας λογαριασμούς και δεν έχουμε “καταθέσεις “ στον χώρο της καρδιάς ,προσευχή ,νηστεία ,αγρυπνίες ,ελεημοσύνες ,ΜΕΤΑΝΟΙΑ  . .
θα είναι δύσκολα πολύ δύσκολα ,χωρίς ΠΙΣΤΗ στην πρόνοια του ΘΕΟΥ 
Ότι θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε ,όταν και όσο χρειαζόμαστε
Όταν κάποιες άλλες καταθέσεις θα μετρούν …
Όσοι δεν έχουμε αποκαταστήσει κάποια σχέση με τον Θεό ,με την “εκκλησία “ του και δεν έχουμε  ανοίξει  βιβλιάριο με καταθέσεις στην εκκλησία ,στα μυστήρια της, όσοι δεν πληρώνουμε τις δόσεις  μας στον ΘΕΟ  ,δεν θα έχουμε κάτι για να ξεπληρώσουμε τον ΔΙΚΑΣΤΗ την ώρα  της δίκης μας  ,για τις αμέτρητες παραβάσεις μας …
“Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καί ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτία”
Πλανώντες και πλανωμενοι 

Όσοι πιστεύουμε στην αξία της κοινωνικής μας  θέσης , της εργασίας μας ,στην υλική  περιουσία μας ,στα σπίτια , στα ακίνητα και  αυτοκίνητα μας ,στις καταθέσεις μας  εσωτερικού ,εξωτερικού , ομόλογα   ,κοσμήματα  κ.α  αξίες ,υλικά  αγαθά που έχουμε στις αποθήκες μας ,ότι θα μας σώσουν
“ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ”
 
Όταν θα έλθει η ώρα της κατάρρευσης του κόσμου τούτου ,το ΕΛΕΟΣ του Θεού θα είναι που θα τον γκρεμίσει ,για να μας συνεφέρει ,να μας συνετίσει ,να μας ξυπνήσει ,να μας σώσει από τα “σαρκικά “ μας δεσμά …
Τότε μόνο το ΕΛΕΟΣ του ΘΕΟΥ ,θα δίνεται στους  με πλήρη επίγνωση ,ταπεινούς ,ταπεινωμένους ως φάρμακο ,ως κατάθεση σε ουράνιο βιβλιάριο ,σε αυτούς που έδειξαν ΕΛΕΟΣ στον πλησίον  τους ..
Θα το λαμβάνουν πίσω από τον ΘΕΟ με τόκο …
Διαφορετικά θα μας  πλακώνει η λύπη ,η θλίψη ,η αγωνία ,το σκοτάδι ,θα μας
” σκοτώνει ” χωρίς  ΕΛΕΟΣ το καντήλι μας θα σβήσει ..
 
πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.”
Η ανάγνωση ,η ερμηνεία των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους .
Αλλά και η προετοιμασία για τα μελλούμενα …
“Το έλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου”.
Ο ένας τρόπος είναι λαμβάνοντας υπ όψη τον ΘΕΟ , την άπειρη ΑΓΑΠΗ για το πλάσμα του , Σκεπτόμενος ότι όλα γίνονται με τελικό σκοπό  έναν και μόνο την σωτηρία της ψυχής μου  και την επιστροφή και  είσοδο μου στην “Βασιλεία των ουρανών “ .
Όσο και αν όλα  αυτά που φαίνονται να έρχονται , μαύρα ,οδυνηρά και σκιώδη ,είναι απαραίτητα μέτρα ,που πρέπει να λάβει η πρόνοια του Θεού ,για να μας σώσει .
“ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.”
 
” διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας”
Ο άλλος  τρόπος σκέψης είναι ,σκέφτομαι και λειτουργώ  σαν μην υπάρχει Θεός  ,χωρίς την ΘΕΩΡΙΑ του ΘΕΟΥ .
Σκέφτομαι και αναλύω τα πάντα , κάνω  σχέδια για το μέλλον ,ενεργώ και βιώνω την  πρόσκαιρη βιωτή μου ,λες και μπορώ να καθορίσω τα πάντα .
Λές και θα ζήσω για πάντα σε αυτή την γή ,μαζεύω αγαθά ,πρώτη προτεραιότητα η “δουλεία ” μου και οι απολαύσεις της “σαρκός “ μου και μόνο οι δικοί μου και όσοι υπάρχει συμφέρον από αυτούς ..
 
Δεν είναι το  ” THE GREAT RESET ”  σχέδιο ανθρώπων, όπως αυτοί οι ανόητοι πιστεύουν ,αλλά σχέδιο του ΘΕΟΥ ,που τους αφήνει να  πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο  , αλλά θα το καταλάβουν αργά για αυτούς ..
Ματθ. 6,21        ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
 
Πλησιάζει η ώρα που  ανάλογα  με το που  ” ἐστιν  ο θησαυρὸς ὑμῶν”  ή θα αντέξουμε αυτά που έρχονται ή θα καταρρεύσουμε με το “σύστημα ” μη μπορώντας με ανθρώπινες δυνάμεις να σταθούμε  .
 
 
Ματθ. 6,19        Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι·
Ματθ. 6,19               Μη συσσωρεύετε δια τον εαυτόν σας θησαυρούς έδω εις την γην, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεσις καταστρέφουν και αφανίζουν, και όπου οι κλέπται διατρυπούν τοίχους και χρηματοκιβώτια και κλέπτουν.
Ματθ. 6,20        θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·
Ματθ. 6,20              Να θησαυρίζετε όμως δια τον εαυτόν σας και να αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανόν, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν, και όπου οι κλέπται δεν τρυπούν τοίχους και δεν κλέπτουν.
Ματθ. 6,21        ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
Οι μόνες καταθέσεις με εγγύηση  απόδοσης  , είναι του ουρανού …
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση