Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί

 Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί. Κλείστε τα παράθυρα και τα παντζούρια. Μην αφήσετε τίποτα ανοικτό. Και περιμένετε. Λίγο θα κρατήσει,στα δάκτυλα του ενός χεριού θα είναι οι ημέρες (μιλούσε για τον εμφύλιο…)

+ Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης

«Οί Αμερικανοί είναι φίδια δεν άφήνουν τόν κόσμο σε ήσυχία, άλλά θά τό πληρώσουν άσχημα, ζυγώνει ό καιρός! Θά έχουμε φασαρίες… Θέλουν καί επιδιώκουν νά μας βάλουν νά φαγωθούμε. Ό Θεός νά μας φυλάει…»!

Αυτά, τά παραπάνω λόγια του γέροντα π. Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη αποτελούσαν απάντηση στη Στυλιανή, ένα πνευματικό του παιδί, όταν αυτή του μετέφερε κάποια είδηση στό τέλος του 2014, τότε πού ή υγεία του είχε άρκετά κλονισθεί.

‘Όσοι τόν άκουσαν καί τόν είδαν ένιωσαν κάποιο φόβο νά τούς κυριεύει τόσο από τά λεγόμενό του, όσο καί άπό τήν όψη του προσώπου του.

—Γέροντα θά ζήσουμε ανώμαλες καταστάσεις στην Ελλάδα; Μήπως χρειάζεται νά φροντίσουμε να έχουμε προμήθειες;Πολλοί από εμάς ανησυχούμε κυρίως για τα παιδιά μας και ήδη ακούγονται πολλά.

—Ακουσε παιδί μου Μάρκο. Ή εποχή πού διανύουμε έχει ώς χαρακτηριστικό γνώρισμα τήν αποστασία του άνθρώπου άπό τόν Τριαδικό Θεό. Έπαψε ό ’Ιησούς Χριστός νά αποτελεί προτεραιότητα στή ζωή μας.

Νοιαζόμαστε γιά έφήμερα πράγματα καί δεν κατανοούμε ότι πατρίδα μας είναι ό ουρανός.

Ώς έκ τούτου είναι φυσικό άπό τή μία νά εκδηλώνεται αυτή ή άνησυχία, ή όποια προδίδει στήν ουσία τήν έλλειψη πίστης, τήν έλλειψη εμπιστοσύνης στόν Χριστό καί τήν Παναγιά. Κι άπό τήν άλλη είναι φυσικό ο καλός Θεός νά επιτρέπει μερικά τρανταγματάκια γιά νά συνέλθουμε άπό τό γενικό λήθαργο.

Τέτοιου είδους τραντάγματα περιγράφονται λεπτομερώς στήν Αγία Γραφή σε χρονικά διαστήματα πού ό παλαιός ‘Ισραήλ έφευγε μακρυά άπό τό Θεό.

’Επιθέσεις άπό γειτονικούς λαούς, αιχμαλωσίες, σεισμοί, πείνες, επιδημίες, φυσικές καταστροφές άποτελούσαν μέσα επιστροφής τού παλαιού ’Ισραήλ στήν όδό της μετάνοιας. ’Εμείς τί λέτε, ώς νέος ’Ισραήλ, ώς μέλη της ‘Εκκλησίας τού Χριστού μας, θά άποτελέσουμε εξαίρεση του κανόνα;

–- Δηλαδή νά ετοιμαζόμαστε γιά άκόμη πιό δύσκολες καταστάσεις; Μας λέτε ότι θά έρθουν δεινά;

— Κοίταξε Καλλιοπίτσα μου. Ή άλήθεια είναι ότι ό λαός μας ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια έχει άνοίξει διάπλατα πς πόρτες καί τά παράθυρα στόν Άντίδικο καί τά ταγκαλάκια του άλωνίζουν. Γύρισε τήν πλάτη του στό Θεό. Καί όχι μόνο τού γύρισε τήν πλάτη άλλά άρχισε νά τόν βλασφημεί καί νά τόν εκδιώκει άπό τή ζωή του. Προτιμά νά ζεί σέ πνευματικά σκοτάδια καί πνευματική πενία.

Ή πνευματική ξηρασία πού βιώνει ό λαός μας θά φέρει ώς φυσικές συνέπειες μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό, επιδημίες, εμφυλίους πολέμους.

Θά δείτε τίς πολυκατοικίες στήν Αθήνα νά συγκρούονται σάν τά κριάρια μεταξύ τους καί στίς τρείς, ή μία νά μένει όρθια !!!

Θά δείτε τούς καρπούς άπό τά χωράφια σας νά τούς τρώνε σύννεφα άπό ακρίδες καί τά άγρια πουλιά. Θά δείτε ο λαός μας ότι έξ αίτιας αυτών που μας κουβαλήσανε οί Αμερικανοί, δηλαδή των ξένων ( λαθρομεταναστατών ; ) νά διχάζεται.

Θά γίνει εμφύλιος, μ’ αυτούς πού φέρανε εδώ τους ξένους, θα έχουμε μπερδέματα,θα χυθεί αίμα,θα την πληρώσουν άνθρωποι που δεν θα φταίνε.Και μετά θα έρθει δυστυχία,φτώχεια,πείνα,αρρώστιες.Θα δουλεύετε για να πάρετε ένα κομμάτι ψωμί,όλη την ημέρα,ίσα-ίσα το μεροκάματο θα φτάνει.
Σε αυτό το σημείο ο Γέροντας βλέποντας τι θα εξελισσόταν στον ευλογημένο αυτό τόπο ,άρχισε να κλαίει…
Στο σαλόνι επικρατούσε μία περίεργη βουβαμάρα.Κάποιοι άρχισαν να κλαίνε μαζί του.Δεν μιλούσε κανείς..Όλοι κρέμονταν από τα χείλη του.

Ο Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης σκούπισε με το μαντηλάκι του,τα δάκρυά του.
—Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε παιδιά μου.Θυμάστε τι σας είπα πριν από 5 χρόνια,όταν ξεκινούσε η οικονομική κρίση.Και τότε με ρωτήσατε αν θα έπρεπε να έχουμε προμήθειες σε περίπτωση ανώμαλης κατάστασης.

—Ναι γέροντα, εγώ σας είχα ρωτήσει, είπε τότε ο Σταύρος.

—Τότε καλέ μου Σταύρο σας προέτρεψα νά κάνετε άποθήκες πνευματικών τροφών καί όχι βρώσιμων άγαθών, δηλαδή άγαθά τα οποία καταστρέφονται με τα μικρόβια, με το νερό, με το σεισμό κ.λ.π. Νά έχετε αποθήκες πνευματικών αγαθών- σάς είχα τονίσει -γιά να μπορέσετε νά άντέξετε. Νά μάθετε τη νηστεία, γιατί θά έρθουν δύσκολοι καιροί, μάθετε νά επιβιώνετε με τα αγαθά της γης, νά καλλιεργείτε τήν γη ακόμη κι αν έχετε μόνο ένα μέτρο…

–- Θυμάμαι γέροντα, πού μάς είπατε τότε σχολιάζοντας μία πράξη φιλανθρωπίας άπό τά παιδιά πώς τώρα έχετε καί δίνετε. Αύριο δέν θά έχετε γιά νά δίνετε. Καί όποιος έχει γιά νά ζήσει νά μήν ξεχνά νά δίνει καί νά βοηθάει τά άδέλφια. Μήπως έφθασε ή εποχή αυτή πού περιγράψατε σήμερα, συμπλήρωσε ό Σταύρος.

—Βλέπω σύντομα νά μάς άνακατεύουν αύτοί οί άτιμοι οί Αμερικανοί καί οί Γερμανοί. Έγώ δέν θά ζώ, άλλά έσείς θά ζείτε. Θά δείτε πώς θά γίνουν όλα ξαφνικά. Θά κοιμηθείτε ελεύθεροι καί θά ξυπνήσετε σκλαβωμένοι.

Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί.Κλείστε τα παράθυρα και τα παντζούρια.Μην αφήσετε τίποτα ανοικτό.Και περιμένετε. Λίγο θα κρατήσει,στα δάκτυλα του ενός χεριού θα είναι οι ημέρες ( μιλούσε για τον εμφύλιο… )

Πιό πολύ θα υποφέρουν στην Αθήνα,στην Κρήτη και στην Πάτρα..

Στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλεις πόλεις τα πράγματα θα είναι πιό ήπια.Θα επέμβει η Παναγία.
Και στο σημείο αυτό ,διακρίνοντας την αγωνία στα πρόσωπά μας ο Γέροντας Βασίλειος μας είπε:

—Καλό είναι να ετοιμάσετε κάποιες προμήθειες για να μην σας βρουν τα δεινά απροετοίμαστους.
Τα πρώτα και κύρια είναι το νερό, γιατί πρώτα θα κτυπήσουν τις δεξαμενές του νερού..Καλό είναι να έχετε νερό στην άκρη.

 

2 thoughts on “Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Όταν θα δείτε και ξεκινήσουν τα γεγονότα μην βγείτε από το σπίτι ούτε για ψωμί”

Αφήστε μια απάντηση