Oἵτινες… ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ .
Χαίρεται.
 οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ”
 
Ο απογοητεύμενος  και κυνηγημένος  Προφήτης Ηλίας  , πιστεύοντας ότι  έχει επικρατήσει πλήρως ο σατανάς ,ο Βάαλ και έχει μείνει μόνος ,απευθύνεται στον Θεό  .
” Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν καὶ τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου “
  “Κυριε,  εφόνευσαν τους προφήτας σου, εκρήμνισαν και κατέσκαψαν τα θυσιαστήριά σου, εγώ δε απέμεινα πλέον μόνος και ζητούν αυτοί να μου πάρουν την ζωήν!”.
Ο Θεός όμως για να τον καθησυχάσει του απαντά ότι .
” κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ.”
“Εχω αφήσει και έχω φυλάξει δια τον ευατόν μου επτά χιλιάδας άνδρας, οι οποίοι δεν έκλιναν τα γόνατά των, δια να προσκυνήσουν το είδωλον του Βααλ”.
Η συνέχεια είναι η γελοιοποίηση των αμετανόητων ιερέων του Βάαλ από τον Προφήτη  και η σφαγή τους.
Την συνέχεια  μπορεί να την διαβάσετε  στην Παλαιά Διαθήκη  ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ’ και Δ .
” ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ.  “
 
Βλέπουμε γύρω μας  μία  περιρρέουσα  συνεχής  “θλίψη ”  , αποτέλεσμα  της παράδοσης  μας στον Βάαλ και στις πονηρές του διαθέσεις .
Πίεση , φόβο ταραχή  ,ανήμποροι πλέον  ,μην ξέροντας τι θα ξημερώσει .
Με μία ψεύτικη πεποίθηση και διάθεση   ,ότι όλο αυτό θα  σταματήσει κάποια στιγμή και θα επιστρέψουμε στα παλιά .
Όταν είσαι υπό τον Βάαλ 
όταν ο Θεός σε  “εγκαταλείψει” ,δεν θα ησυχάσει ο Βάαλ  αν δεν σε δεί στην “κόλαση ” μόνο το κακό θέλει ..
Αν δεν σε οδηγήσει στο σκότος ,σε “σκοτώσει ” τον πνευματικό θάνατο ,του χωρισμού  από τον Θεό …
 
 ” Η τέλεια αγάπη έξω διώχνει τον φόβο …τον Βάαλ”
 
 Ό Θεός αγάπη εστί και ό μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ό Θεός εν αύτώ
 (Α’ Ίωάν. δ’ 16)
Ο φόβος ,η κατάθλιψη ,η αγωνία  ,η αμφιβολία ,η ταραχή ,σημεία της παρουσίας του Βάαλ στην ζωή μου…
 Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ,της απομάκρυνσης από το ασφαλές πνευματικό ,ψυχοπνευματικό  περιβάλλον της χάρης του Θεού.
Έξω από το “Θέλημα του ΘΕΟΥ “  χωρίς προσευχή  ,μετάνοια ,υπάρχει ο Φόβος , παρέα με τον Βάαλ .
Στο θέλημα του Θεού ,στην μετάνοια  ,στην προσευχή  ,υπάρχει η ΕΙΡΗΝΗ η σιγουριά ,όπως το μωρό στην αγκαλιά της μάνας .
Οι προσκυνητές του Βάαλ.
Αυτή η “πλάνη ” έχει καταλάβει όλους αυτούς  που   ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ. “.
Ότι αυτός είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ ,τα ευρώ και τα δολάρια  του , που θρέφουν την κοιλία ,αυτά είναι η σωτηρία .
Έκαναν και κάνουν όλα αυτά που τους διέταξε .μάσκες , πιστοποιητικά ,εμβόλια ,δόσεις ,για να απολαμβάνουν  τα αγαθά του  …
“εις το ειναι αυτους αναπολογητους “
 
” Τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καθοραται η τε αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους “
 
Δεν θέλουν τον ΘΕΟ ,δεν πιστεύουν στην δύναμη της προσευχής ,της νηστείας
Δεν πιστεύουν στους πνευματικούς νόμους που διέπουν την αόρατη πνευματική κτίση ,εκεί που ανήκει και ο  αιώνιος πνευματικός άνθρωπος  ,την πνευματική αόρατη  κτίση .
Βλέπουν μόνο  τους φυσικούς  νόμους  που διέπουν την ορατή φύση ,κτίση ,αλλά δεν μπορούν να δούν τον ΘΕΟ ,ούτε μέσα σε αυτήν την θαυμαστή δημιουργία .
Η  “Θεά τύχη “  .
Ανόητα ,Βλέπουν την “Θεά τύχη “ … ως δύναμη που κινεί ,μετρά και συντηρεί τα πάντα σοφά  μέσα στην κτίση ,αλλά δεν βλέπουν τον Θεό και τους πνευματικούς νόμους ,τους τον κρύβει ο Βάαλ και έτσι παραδόθηκαν σε αυτόν  …
Στην υπηρεσία  της “πλάνης ” του Βάαλ ,
 
Ανθρώπους  μασκοφορεμένους ,φοβισμένους ,εμβολιασμένους με   συνεχείς δόσεις ,που από ότι φαίνεται δεν θα σταματήσουν  ,δόσεις επί δόσεων …
Ασθενείς πνευματικά , πλέον δεν μπορούν να ξεφύγουν πρός το παρόν  ,από τα δεσμά του Βάαλ .
Για να μπούν οπουδήποτε ,να λάβουν τις  υπηρεσίες  από το  δαιμονικό “σύστημα ” του Βάαλ  ,μασκοφορέθηκαν  , απέκτησαν  το “συστημικό  πιστοποιητικό “, τι έκαναν   ;
 ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ .
 
Αλλά ο Βάαλ δεν κάνει και δεν έχει φίλους ,αλλά μόνο αλυσοδεμένους σκλάβους  ,με “πιστοποιητικά ” και ειδικές  “ψηφιακές ταυτότητες”  και την  “ουσία”  του ,μέσα στο  στο DNA του ανθρώπου,να τον διαφοροποιεί .. …
προσκυνητές   του ,που τους καθοδηγεί πρός την πνευματική  καταστροφή …..
Τα δαιμόνια μόνο την καταστροφή ξέρουν και θέλουν ..
Λουκ. 8,33         …τὰ δαιμόνια ….. εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.
Λουκ. 8,33                …. τα δαιμόνια …., εμπήκαν στους χοίρους και ώρμησε ασυγκράτητο όλο το καπάδι επάνω στον κρυμνόν, ερρίφθη από εκεί εις την θάλασσαν και επνίγησαν οι χοίροι.
 
” Καί θρίξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μή ἀπόλλυται “
 
Όταν  απαρνηθώ το είδωλο ,τον Βάαλ και επιστρέψω στον ΘΕΟ 
Όταν του παραδοθώ πλήρως θα ξεκινήσει η θεραπεία μου ,το άδειασμα της ψυχής μου ,από την ακαθαρσία ,θα  “νηστέψω “ από τις ακαθαρσίες υλικές και πνευματικές   τηλεόραση ,διαδίκτυο  ,κοινωνικά δίκτυα ,θα ξεκινήσω  να προσεύχομαι  ,για να μπει το Άγιο Πνεύμα στην θέση του Βάαλ  ,να επιστρέψει η χάρη του Θεού .
 «Πιστεύω αυτώ ως βασιλεί και Θεώ».
Με τον οποιοδήποτε φόβο μου ,οτιδήποτε και αν έκανα  ,δεν υπάρχει  περίπτωση να μην με καθαρίσει ,να μην με λευκάνει ,να μην με φυλάξει από τον Βάαλ και τις  κρυφές πονηρές και  κακές του προθέσεις .
Αυτός θα επιμένει απ έξω …
Ο Βάαλ μπορεί να χτυπιέται απ’έξω από την “καρδιά “ μου και την ψυχή μου ,να με φοβερίζει ,να με απειλεί ,να ωρύεται , να υποκρίνεται ,να κλαίει και να γελά ταυτόχρονα , ότι έχει καλές προθέσεις και ότι του λείπω …αλλά καμία εξουσία δεν
όταν θα με χάσει από πελάτη ,γιατί με είχε σίγουρο και “δεμένο “
Όλα αυτά θα τα κάνει όταν του ξεφύγω ,από τα νοητά δεσμά που με είχε δεμένο
Μου φόραγε μάσκα ,με εμβολίασε ,με πίεζε αφόρητα και με απειλούσε συνεχώς .
 
“τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει “
 
Όλη αυτή η πίεση  ,η θλίψη που  θα εντείνεται συνεχώς ,τελικά θα μας βγει σε καλό
Θα ξεθάψει  την θαμμένη πίστη
θα ξεπαγώσει την ψυχραμένες καρδιές μας
θα μαλακώσει και θα σπάσει την πώρωση της πέτρας που συσσωρεύτηκε γύρω από τις καρδιές μας .
Θα μας λευτερώσει από τον Βάαλ και θα μας επιστρέψει στον ένα και αληθινό Θεό .
Θέλεις υγιής γενέσθαι;
Άραγε καταλαβαίνω ότι προσκυνώ τον Βάαλ ; 
Αν ναι τι να κάνω   ; 
Αρκεί να κατανοήσω ότι είμαι στα  νοητά και αόρατα δεσμά του Βάαλ ,να κατανοήσω ότι τον προσκύνησα ,να κατανοήσω ότι όλο αυτό δεν θα μου βγει σε  “καλό ” στο τέλος
Να σηκωθώ ,να μετανοήσω και να στραφώ πρός τον ΘΕΟ ,μακριά από τον Βάαλ ..
Και να επαναλαμβάνω συνεχώς ,σε κάθε μου κίνηση  και ευκαιρία εκεί που μου επιτίθεται νοητά ο Βάαλ
Να λέω πλέον εγώ ο ίδιος  ,αυτό που είπε ο ιερέας και  ο νονός μου ,για μένα όταν  με βάπτισαν ..
“Αποτάσσομαι σοι, σατανᾶ, καὶ τῇ πομπῇ σου καὶ τῇ λατρείᾳ σου, καὶ συντάσσομαί σοι, Χριστέ”
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση