Φοβάμαι την πείνα Θεέ μου!!!

Καλά, και δε ντρέπεσαι;

Πρόσφερε στο Θεό τα αιτήματά σου, όπως αρμόζει στη δόξα Του, για να μεγαλώσει ενώπιόν Του η αξία σου και να χαρεί για σένα.

Όπως όταν κάποιος ζητήσει από το βασιλέα ένα δοχείο με κοπριά, όχι μόνο ο ίδιος εξευτελίζεται εξ΄ αιτίας της μηδαμινότητας του αιτήματός του, που δείχνει την άγνοιά του, αλλά με την αίτησή του προσβάλλει και το βασιλέα, έτσι συμβαίνει και με κείνον που ζητά από το Θεό κατά τις προσευχές του τα γήινα.

Ιδού, οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, οι μεγιστάνες του Βασιλέως, ατενίζουν προς εσένα την ώρα της προσευχής σου, για να ιδούν, ποια αίτηση κάνεις προς το Δεσπότη τους και εκπλήττονται και αγάλλονται, όταν ιδούν το γήινο άνθρωπο να εγκαταλείπει τη σάρκα του και να ζητά τα ουράνια, όπως βέβαια στεναχωρούνται γι’ αυτόν που άφησε τα επουράνια και ζητά την … κοπριά του.

Μη ζητήσεις από το Θεό κάτι που ο ίδιος προνοεί να μας δώσει και χωρίς αίτησή μας και όχι μόνο στους δικούς τους και στους προσφιλείς του, αλλά και σ’ αυτούς που είναι ξένοι προς τη γνώση του.

Ο Κύριος παράγγειλε να ζητούμε τον καθημερινό άρτο λόγω της ασθενείας της διανοίας των ανθρώπων. Πρόσεξε όμως τι έχει παραγγείλει στους τελείους κατά την γνώση και υγιείς στην ψυχή. Διότι λέγει «Μη μεριμνήσετε για την τροφή και το ένδυμα». Πράγματι, αν φροντίζει για τα άλογα ζώα και τα πτηνά και για τα άψυχα ακόμη, δε θα φροντίσει περισσότερο για σας; «Αλλά ζητήσατε μάλλον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν».

ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ

(ΛΟΓΟΣ ΜΔ, 4-9)

Αφήστε μια απάντηση