Το ποθούμενο ενός ασώτου λαού .
Το “ποθούμενο ” του Θεού .
 
Ο Θεός  “πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν” 
Θέλει όλα τα πλάσματα του ,όλοι οι άνθρωποι να  σωθούμε  και να μπούμε “καθαροί “  ,έτοιμοι  στην “Βασιλεία των Ουρανών ” .
Αυτό είναι το “ποθούμενο ” του Θεού ,για εμάς τα  πλάσματα του .
Το “ποθούμενο ” των ανθρώπων .
 
Εν πνεύματι ,αόρατα και πνευματικά ,  ο Θεός επικοινωνεί  με τον καθένα από εμάς και μας προσκαλεί στο δείπνο του ,στην Βασιλεία του ,στο “ποθούμενο ” .
Μας μιλά στην “καρδιά “ κρυφά ,μυστικά  μας προσκαλεί στο  “αληθινό ποθούμενο” τον αγιασμό μας ,την σωτηρία της ψυχής μας ,τον καθένα κρυφά και  ξεχωριστά .
Εμείς αν  συμφωνούμε  ξεκινά η  οδυνηρή “κάθαρση “  των παθών μας , μετά  μας ντύνει κατάλληλα  για τον δείπνο ,το “ποθούμενο ” .
” Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα “
Από τον θάνατο στο “ποθούμενο ” του ασώτου .
Εμείς όμως  μπορεί και γοητευμένοι, ελευθερα επιλέγουμε  άλλα ως “ποθούμενα “ γήινα και σαρκικά .
Τότε μας αφήνει  να  πάθουμε , να χαθούμε στο σκοτάδι  της αμαρτίας ,να βασανιστούμε  από τους δαίμονες , να παιδαγωγηθούμε    ,να φτάσουμε κοντά στον πνευματικό θάνατο και μετά να αναζητήσουμε το ποθούμενο  .
” ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἢν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἢν καὶ εὑρέθη.”
“ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου”
 
Μετά την “ταπείνωση “ ,τον εξευτελισμό μας   ,την μάχη με τους δαίμονες  , μόνο τότε έρχεται η  επίγνωση αληθείας ,ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και καταλαβαίνουμε την πλήρη αδυναμία μας ,την τραγική μας κατάσταση όταν φύγουμε μακριά από τον Θεό Πατέρα  ,όπως ο άσωτος .
Μακριά και έχοντας  χάσει την  ενέργεια του ,που λέγεται χάρη “ ,αυτή μας συντηρεί και μας προστατεύει από τις τρομερές  δαιμονικές ενέργειες  ,αυτή μας συντηρεί  ζωντανούς και μας φυλάει
Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι ” 
Ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να κάνουμε και να πάμε όπου θέλουμε ,μας περιμένει  ,με υπομονή για ορισμένο καιρό ,συντηρεί σε εμάς δωρεάν την χάρη ” .
Δεν αφήνει τα λυγισμένα  καλάμια να σπάσουν και τα τρεμάμενα καντηλάκια να σβήσουν ,παρά μόνο όταν ο άνθρωπος επιμένει και δεν θα αλλάξει με τίποτα ,τον εγκαταλείπει ολοκληρωτικά και αιώνια ηττημένο ,όπως τους δαίμονες .
Ματθ. 12,20       κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
Του είναι γνωστό από πριν αν θα  “νικήσουμε ” αν θα γυρίσουμε ή όχι ,ποτέ θα γυρίσουμε  ,του είναι γνωστά όλα και κάθε έκβαση  ,αλλά και κάθε εκδοχή ,από τις ενέργειες μας ,πρίν τις πράξουμε και τα φέρνει έτσι  μπροστά μας ,ώστε να μας βοηθήσει .
Μας προσφέρει νερό συνεχώς ,αλλά εμείς διαλέγουμε την φωτιά.
Αυτός επιτρέπει και παραχωρεί τις δυσκολίες  μας , αυτές είναι που μας ταπεινώνουν ,μας προετοιμάζουν ,αυτές μας οδηγούν στην “επίγνωση της αληθείας ” 
 
“οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου”
 
Κάνει τα πάντα έτσι ώστε να γυρίσουμε και να σωθούμε ,ξεχνά κάθε λάθος και αμαρτία μας ,δεν μας ζητά τον λόγο της  φυγής ,απλά μας  συγχωρεί  όταν επιστρέψουμε .
“ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν ” 
 
Αυτός μας φέρνει “Εἰς ἑαυτὸν “ με τον κατάλληλο τρόπο και τις θείες ενέργειες .
Εμείς όμως  “αναπολόγητοι “  δεν επιστρέφουμε  στην αλήθεια  και πιστεύουμε στις δυνάμεις μας ,στην επιστήμη , στο ΕΓΩ μας ,στις επιλογές μας …
“οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος “
Ένας άσωτος λαός  αν δεν βοσκήσει χοίρους ,δεν φάει ξυλοκέρατα , δεν  βασανιστεί με εμβόλια ,μασκοφορία ,πείνα ,φόβο πολέμου   δεν μπορεί να έλθει “”Εἰς ἑαυτὸν “
Δεν μπορεί να έλθει σε επίγνωση Αληθείας “ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου”
Αφού περάσουν αυτά τότε  θα έλθει και το “ποθούμενο “  από τον Θεό ,πρώτα στην καθαρισμένη “καρδιά ” και μετά στην Πόλη …
“εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.”
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση