Οδηγίες εν ώρα των δεινών από την Παναγία Παρθένον προς τους πιστούς οπαδούς του υιού της, του Θεού και Σωτήρα μας

1. Σαν έρθουν τα δεινά, στους δρόμους έξω να μην βγήτε. Να κλείσετε την πόρτα σας και μέσα να καθήσετε.

2. Ευαγγέλιο να έχετε μέσα στο σπίτι, που έχει χάρη στα δεινά να σας περιφρουρήση.

3. Τον Τίμιο Σταυρό σαν όπλο να κρατήτε, από τις σφαίρες του εχθρού εσείς να φυλαχθήτε.

4. Καθαρό κερί ποτέ να μην σας λείπη, και κερί της Αναστάσεως να έχετε στο σπίτι.

5. Λιβάνι να έχετε και κάρβουνα μαζί με το θυμίαμα, του εχθρού τα μάτια θα τυφλώνη, ποτέ να μην σας βρη.

6. Και πάντα αγιασμό στο σπίτι να κρατήτε λίγο απ΄ αυτό να πίνετε, ποτέ δεν θα διψάσετε.

7. Και αντίδωρο να έχετε φυλαγμένο, με λίγο θα χορταίνει ο κάθε πεινασμένος.

8. Και θεία ρήματα να έχετε και ψαλτήρι, από τα μάτια των εχθρών πάντοτε θα σας κρύβη. Και τέλος πίστη να έχετε σαν βράχο στην καρδιά σας, γιατί εν ώρα των δεινών θα είμαι και εγώ κοντά σας. Με αυτά οπού σας είπα να εφοδιασθήτε. Θέλω αυτό το μάθημα παντού να μοιραστή, ο κόσμος που δεν ξέρει να πληροφορηθή. Ειδήσεις εκ του Ουρανού στέλνω “η Παναγία”, και όσοι τις τηρήσετε θα βρήτε Σωτηρία. Στέλνω για όλους συμβουλές για να προφυλαχθήτε, όταν θα έρθουν τα δεινά εσείς να μην χαθήτε. Στέλνω την Ευλογία μου από της καρδιάς τα βάθη, και εις την ώρα των δεινών τον κόσμο να σκεπάση.

Αφήστε μια απάντηση