«Θλιβερή μασκοφορία»
Πορφυρίτης
Ἡ θλιβερή μασκοφορία ἑντός τῶν ἱερῶν, ἁγιασμένων ναῶν μας συνεχίζεται ἀκάθεκτα. Οἱ πιστοί, μέ ὁλιγοπιστία ἤ καί ἀπιστία, εἰσέρχονται στίς ἐκκλησιές μας μέ «κημῷ καί χαλινῷ»! Φοροῦν τή μᾶσκα, αὐτή πού ὁμοιάζει μέ μουσούδα ζώου καί προσφέρει, σύμφωνα μέ τούς «εἰδικούς», ὑπερ-προστασία, καί «ἀσπάζονται» τόν Νυμφίο Χριστό στό πρόσωπο! Εἰκόνα τρομερή, πού… φέρνει στό νοῦ τόν Ἰούδα!
Ἄν ἀναλογισθοῦμε, πόσο ἀναπολόγητοι θά εἴμαστε, ἐάν ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας αἱρετικός ἤ ἀλλόθρησκος πού εἰσέρχεται στόν ναό του (παπικό, βουδιστικό, τέμενος, κλπ) ἄνευ μᾶσκας, ἀπό ἐμπιστοσύνη στόν ψευτοθεό του, θά πρέπει νά κλαῖμε ὁλημερίς καί ὁλονυκτίς. Τί θά ἀπαντήσουμε καί πῶς θά δικαιολογηθοῦμε στόν μόνο ἀληθινό καί ζῶντα τριαδικό Θεό πού μᾶς κοιτᾶ ἀπό τόν Σταυρό;
Οἱ ἀπορίες καί οἱ ἀνησυχίες πολλές καθώς καί οἱ ἐνδοιασμοί. Οἱ πραγματικοί ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά τίς ἀπαντήσουν μέ πίστη, λιγοστοί. Ἐρωτοῦν λαϊκοί καί κληρικοί, ἀναζητῶντας ἐρείσματα: ποῦ τό γράφει αὐτό στήν Καινή Διαθήκη ἤ στήν Ἁγία Γραφή;
Ἐρωτοῦμε καί ἑμεῖς· ἀγαπητοί μας ἀδελφοί: Ἐάν ἔγραφε κάπου στήν Ἁγία Γραφή, «σέ περίπτωση ἐπιδημίας δέν θά εἰσέρχεστε στήν Θεία Λειτουργία μέ προσωπίδα», ποιά θά ἦταν ἡ στάση σας, ἐάν ὁ καίσαρας καί ὁ ὑποτακτικός του «δεσπότης», φυσικά καί ἡ ἀλάνθαστη Ἐπιστήμη μέ τούς (εἰ)δικούς της ἔλεγαν τό ἀντίθετο; Τί θά ἔπρατταν οἱ ἱερεῖς πού τρέμουν μπροστά στούς δεσποτᾶδες τους; Τί θά ἔπρατταν οἱ λαϊκοί πού τρέμουν ἐμπρός στόν θάνατο ἤ ἀκόμη καί τό πρόστιμο;
Καί ἐπιτέλους πατέρες καί ἀδελφοί, εἴμαστε Ὀρθόδοξοι ἤ προτεστᾶντες, γιά νά πιστεύουμε στό δόγμα «Sola Scriptura», μόνο ἡ Γραφή; Ἡ ὀρθόδοξη Παράδοσή μας βοᾶ· ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, κραυγάζει! Ἔχουν κυκλοφορηθεῖ, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπιδημίας αὐτῆς, πλεῖστα ὅσα κείμενα μέ ἁγιοπνευματικές θέσεις, καταθέσεις καί ἐμπειρίες πού μαρτυροῦν, στηρίζουν καί ἀναπαύουν τούς καλοπροαίρετους πιστούς. Δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά στηρίζει τά ὑγειονομικά μέτρα ἑντός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ!
Ἐπιπλέον, κρίνοντας ἀπό τίς πράξεις τους, ὅλους αὐτούς (πολιτικούς, ἐκκλησιαστικούς, δημοσιογράφους, κλπ) πού ὑποστηρίζουν τίς ὑγειονομικές προφυλάξεις μέ μένος, πού προδίδουν Χριστό καί Πατρίδα, πού καταπιέζουν ἀδίστακτα, κατατρομοκρατοῦν καί ὁδηγοῦν τόν λαό στό χάος, πράγματα πού χαρακτηρίζουν τόν Διάβολο, πόσο λογικό εἶναι νά τούς ἐμπιστευόμαστε;
Ζοῦμε σέ ἕναν «ἀνάποδο κόσμο», στόν ὁποῖο ὀρθά βλέπουν μόνο ὅσοι φοροῦν τά γυαλιά τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, μόνον ὅσοι εἶναι μαζί μέ τόν Χριστό, βαδίζουν στήν Ὁδό Του καί κλαῖνε κάτω ἀπό τόν Σταυρό Του, ἀναμένοντας μέ ὑπομονή τήν Ἀνάσταση!
 
Καλή Ἀνάσταση καί καλό Πάσχα!
One thought on “«Θλιβερή μασκοφορία»”
  1. Και είναι και μια μερίδα “πιστών” που με τη μάσκα απλά σκύβουν στις Άγιες εικόνες και στο Σταυρό και στον Επιτάφιο. Ούτε με τη μάσκα δεν ακουμπάνε τα Ιερά.
    Το μόνο που τους σώζει είναι η μακροθυμία του Θεού. Μάλλον τους περιμένει να αλλάξουν στάση και θεώρηση. Βλέπει το ελαφρυντικό που έχουν, ότι τουλάχιστον δεν είναι αδιάφοροι, ούτε άπιστοι. Έρχονται έστω και αραιά στην Εκκλησία ακόμα και εν κημώ και χαλινώ, ενώ άλλοι κοιμούνται ήρεμοι στο σπίτι τους και τρώνε σουβλάκια τη Μ. Παρασκευή.

    Είθε να φωτιστούν κι αυτοί που μένουν και εμμένουν στην πλάνη κι ας μην ξεχνάμε, υποφέρουν κι αυτοί μένοντας με το φόβο τους.

Αφήστε μια απάντηση