Η “Καλή Ανάσταση “….
Χαίρεται.
Όταν ευχόμαστε “Καλή Ανάσταση ” ….
 
ὅτε ἤμην νήπιος…την καλή ανάσταση την εννοούσα ως  καλοπέραση μετά το “Χριστός Ανέστη “
Στις 12.01  ακριβώς  ,επιστροφή  και “σαρκικές” απολαύσεις ,γλέντια και διασκεδάσεις .
Μετά από μία λίγων ημερών  συμβολική νηστεία  ,ένα σύντομο πέρασμα από την εκκλησία με τον απαραίτητο ευσεβισμό .
Μετά  ένα καλό φαγοπότι , αρνί την Κυριακή , κρεπάλες και μέθες  και επιστροφή στην ασωτία ,που καιρός για  μετάνοια .
 Αυτή ήταν  η στενή κατανόηση  της “καλής ανάστασης “ για μένα  …
ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου….Η  “καλή ανάσταση”  τώρα , δεν  αφορά την καλοπέραση  μετά το  “”Χριστός Ανέστη ” 
και αυτή έχει την θέση της ,ως  αποτέλεσμα ενός σαρακοστιανού ,κατά δύναμιν αγώνα εγκράτειας και μετανοίας ,εσωτερικής  στροφής και αλλαγής .
“Καλή Ανάσταση ” είναι  η ομορφότερη ,η τέλεια ευχή ,για έναν άνθρωπο ,που κατανοεί  ότι  οι βιοτικές μέριμνες ,οι κρεπάλες και οι μέθες ,έχουν ξινούς ,πικρούς ,παροδικούς ψεύτικους ,απατηλούς ,μάταιους καρπούς που “σκοτώνουν “ το πνεύμα
Πάντα   σε σχέση με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος ,που είναι πνευματικοί και είναι αυτοί που επιδιώκω μέσα από και τις απολαύσεις της σάρκας ,αλλά δεν μπορεί να μου τους δώσει  .
Είναι  οι καρποί του Αγίου Πνεύματος που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ;
Γαλ. 5,22           ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
Γαλ. 5,23           πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.
 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
Προσδοκῶ την  ” ἀνάστασιν νεκρῶν και  ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος “
 
Προσδοκώ ,να μην είμαι ο  “σίτος πεσὼν εἰς τὴν γῆν ”  που δεν θα έχει κάνει ότι μπορεί   για την  “ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ” ώστε να έχει εκείνη την φοβερή ώρα ..”Καλή Ανάσταση “..
Η ζωή  και ο θάνατος είναι δύο έννοιες που  όμως διαφορετικά τις βλέπει ο  σαρκικός ,ο ψυχικός και ο πνευματικός  άνθρωπος .
Όλοι είμαστε ο “κόκκος του σίτου ο πεσών εις την γῆν”  .
 
ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ , αὐτὸς μόνος μένει.
Ερχόμαστε στην ζωή  και ζούμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  εδώ πάνω στην γή .
Επιλέγουμε ελεύθερα αν   θα πολεμήσουμε τα πάθη ,θα νεκρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο ή θα τον αφήσουμε να μας κυριεύσει ,απαιτώντας   τα καλά αυτού του κόσμου και είναι δικαίωμα μας  .
Αν αποφασίσουμε να απολαύσουμε αυτή την σύντομη ζωή , μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας η “σάρκα “ μας και το πολύ πολύ η οικογένεια μας
τότε  ο Θεός μας εγκαταλείπει στην τρυφή και τις απολαύσεις  ,την μάταιη  δόξα  του “άφρονα πλούσιου ” 
παραδομένοι στα πάθη μας  .στους “δαίμονες “  μας  σκοτώνοντας το “πνεύμα ” μας .
Κατ εγκατάλειψη… επιτυχία.
Στον κόσμο μπορεί να φαινόμαστε επιτυχημένοι ,μπορεί έτσι να νοιώθουμε
Η αλήθεια όμως είναι ότι είμαστε γεμάτοι και κυριευμένοι από  “πάθη ” που δεν θέλουμε να αποχωριστούμε 
Έτσι μας εγκατέλειψε ο δημιουργός ,δάσκαλος και παιδαγωγός μας,ξέρει ότι κάθε προσπάθεια θα πάει  στράφι..
Μακριά από την “κοινωνία ” με τον Θεό ,δεν μπορούμε να έχουμε καμία σχέση με τον απαθή ΘΕΟ ,μέσα στην εμπάθεια μας  ,δεν τον θέλουμε ….
 
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
 
Δεν μπορούμε ως “σάρκες “ να κοινωνήσουμε με τον Θεό εις τον άπαντα αιώνα .
Αν δεν πολεμήσουμε την “σάρκα ” με την βοήθεια του Θεού ,με την χάρη του και το εκπαιδευτικό σταδιακό πρόγραμμα του .
Με εγκράτεια ,με νηστεία ,με προσευχή  ,με “βιασμό “ του απαιτητικού σώματος και της πιεστικής διάνοιας  ,μα κυρίως  και πάνω από όλα με την βοήθεια της χάριτος που θα μας δυναμώνει ,γιατί έτσι το θελήσαμε μέσα βαθιά  …τότε “κόκκος του σίτου ο πεσών εις την γῆν ”  μπορεί να “ἀποθάνῃ”…
 
Το λέει ο Απόστολος Παύλος τι σημαίνει  “ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ”
 
Γαλ. 5,24           οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
Γαλ. 5,24                  Οι δε αληθινοί οπαδοί και μαθηταί του Χριστού έχουν σταυρώσει και νεκρώσει τον παλαιόν σαρκικόν άνθρωπον, μαζή με τα πάθη και τας αμαρτωλάς επιθυμίας του.
 
“πολὺν καρπὸν φέρει.”
 
Ποιοι είναι οι ” καρποί “ που μου υπόσχεται ο Χριστός   αν “ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ” 
 Τι κυνηγάω και τι θέλω περισσότερο κυνηγώντας τις ματαιότητητες αυτού του κόσμου  ;
Δεν είναι  οι καρποί του Αγίου Πνεύματος που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ;
Γαλ. 5,22           ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
Γαλ. 5,23           πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.
 
 
Τελικά ποιά ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ γιορτάζω ; ποιά ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ εύχομαι ; ,ποια ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ προσδοκώ ;
 
“Καλή Ανάσταση”  σε όλους .
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση