Το αντίδοτο το Θανάτου .
Χαίρεται.
Ιω. 6,54  ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
 
Τα “είδωλα ” αυτοκτονούν,πεθαίνουν ….
Όλη σχεδόν η  ανθρωπότητα  ,ο σύγχρονος πολιτισμένος κόσμος ,αντί να απολαμβάνει  τα υποτιθέμενα άλματα προόδου της  επιστήμης και της τεχνολογίας  ,αντίθετα   βιώνει  καταπίεση ,θλίψη , άγχος  , που συνεχώς  επαυξάνει ,αυτοκτονίες ,ψυχοφάρμακα κ.α
Λατρεύει την επιστήμη και κάθε “είδωλο “ και θέλει να του μοιάσει ,ενώ τα είδωλα στο τέλος  “αυτοκτονούν “ πέφτοντας στο ίδιο τους το κενό  ,γεύονται τον πνευματικό Θάνατο  .
Μέσα στην “καρδιά “, στο υποσυνείδητο είναι ο “κυβερνήτης ” 
Η “σάρκα” ,το σώμα ,οι ηδονές  ,η προσωρινή ψεύτικη χαρά  του shopping therapy ,της ψυχανάλυσης , της  γιόγκα ,της συνταγής  “πως να γίνεις χαρούμενος 
 
Τον αφήνουν  πεινασμένο ,διψασμένο ,ασθενή , δυστυχή,  ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ  αγαπολόγο  ...
Στο σκοτάδι και στο ψέμα ο  “κυβερνήτης “   μέσα στα έγκατα μου ,στην “καρδιά “μου είναι ο  “πονηρός ”  με ξεγελά ,με κοροϊδεύει ,του ανήκω  ,αυτός παίρνει τις αποφάσεις  για μένα .
Ακόμα και στα όνειρα μου αμαρτάνω ,δεν αποφασίζω εγώ .αλλά κάποιος άλλος .
Ρωμ. 7,15          ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾿ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ.
Ρωμ. 7,15                  Κυριευμένος και σκοτισμένος από το πάθος δεν γνωρίζω καλά αυτό το κακόν που πράττω. Διότι δεν πράττω αυτό το οποίον εσωτερικώς θέλω, αλλά κάμνω εκείνο το οποίον μισώ.
Γιατί ο ναρκομανής ,ο παχύσαρκος , ο ηδονοβλεψίας , ο μανιώδης καπνιστής ο κάθε εθισμένος αδυνατεί να κόψει το πάθος του , ο δολοφόνος  δεν μπορεί να σταματήσει  
Ο άνθρωπος  διαστρέφεται από την ευθεία  οδό, πέφτει και υποδουλώνεται  στην αμαρτία ;
Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος  “οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω”  αποδεικνύει  στον καθένα μας  ,στον ναρκομανή ,στον μανιώδη καπνιστή ,στον   κοιλιόδουλο   στον αχόρταγο ,στον  κολλημένο με το πορνό ,στον  κάθε εθισμένο   στην “αμαρτία “ .
Ότι ,μέσα στην “καρδιά” του ,μέσα στο υποσυνείδητο ,όπως θέλει να το λέει η επιστήμη ,δεν έχει το έλεγχο ο άνθρωπος αλλά ο “πονηρός “ ως  καταληψίας  τον κυβερνά και τον καταστρέφει  ..
Αν θέλεις  ΑΛΗΘΕΙΑ να νικήσεις τον εθισμό σου στο “κακό ”  ,τον “πονηρό “…
Να αποδεχθείς το “πάθος “ σου ,την αμαρτία σου , την παρέκκλιση από το θέλημα του Θεού ,στο μυστήριο της εξομολόγησης
Αν πράγματι το θέλεις ,αν κατανοείς και μετανιώνεις που επέτρεψες στον “πονηρό ” να σε καταλάβει και να σε κυβερνά  ,τότε έχεις ΜΕΤΑΝΟΙΑ ..
 
Λουκ. 11,22        ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, ἐφ᾿ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
Λουκ. 11,22               Οταν όμως έλθη εναντίον του ο ισχυρός και τον νικήση, του παίρνει τα όπλα, εις τα οποία είχε στηρίξη την πεποίθησίν του, και διαμοιράζει σαν λάφυρα τα υπάρχοντά του. (Ετσι και εγώ, σαν απόλυτα δυνατώτερος από τον σατανάν τον κατανικώ, ελευθερώνω αυτούς που σαν ιδικά του κτήματα τους κρατούσε φυλακισμένους εις την αυλήν του και επί πλέον δίνω εξουσίαν στους μαθητάς μου να κάνουν το ίδιο).
Τα “κλειδιά ” του ΕΓΩ μου .
 
Όταν εγώ ο άνθρωπος κατανοήσω ότι κατω από τα δεσμά της αμαρτίας  των “παθών “ και μάλιστα που την κουβαλάω από Αδάμ μέσα μου ,στην “καρδιά ” μου στο υποσυνείδητο μου .
Είμαι ανίσχυρος,  δέσμιος από κάποιον άλλον που εισέβαλε στην ύπαρξη μου και με κυβερνά ,βασανίζοντας με ,τον υπακούω  δέσμιος  ,ενώ υποφέρω από τον καταληψία που καταστρέφει τον “οίκο “μου  .
Δεν μπορεί κανείς να με ελευθερώσει ,παρά μόνο αυτός που διέλυσε τις πύλες του ΑΔΗ ,μπορεί να με βγάλει από τον δικό μου ΑΔΗ 
 
Κατανοείς  ,μετανοιώνεις ,κοινωνείς  ,σώθηκες …
 
Ιω. 6,53             εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
Το μυστήριο της εξομολογήσεως θα με καθαρίσει  ” Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί” όπως ο Κύριος ‘έπλυνε τα πόδια των μαθητών ,πριν  “κοινωνήσουν ”   ….
 Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  θα βάλει μέσα μου  τον Χριστό ως κυβερνήτη ,“καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου”..
 
Ιω. 6,56             ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
Από ΑΔΑΜ  μπήκε μέσα μας η αμαρτία και μεταφέρετε από άνθρωπο σε άνθρωπο .
 
“Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου”
Η “βάπτιση”  ως μυστήριο μας δίνει την ευκαιρία της “κάθαρσης “ από το δαιμονικό πνεύμα που κατοικεί στην “καρδιά “ μας από ΑΔΑΜ ,με το που θα γεννηθούμε ..
Η  “εξομολόγηση ” ως Μυστήριο  παρέχει την ανανέωση της κάθαρσης .
Η ” Θεία Κοινωνία” ως άχραντα Μυστήρια των Μυστηρίων , μετά την εξομολόγηση ,τοποθετεί τον Χριστό  ,την “Βασιλεία των ουρανών “  στην “καρδιά “
Τότε “ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν” και τὴν πανοπλίαν αυτού αἴρει”
εκδιώκει τον “πονηρό “ από την “καρδιά “ και Βασιλεύει η αληθινή ειρήνη η ειρήνη του Χριστού στον άνθρωπο
 
Ιω. 14,27           Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
Ιω. 14,27                   Εγώ φεύγω και σας αφίνω την ειρήνην, σας δίδω την αληθινήν και αναφαίρετον ειρήνην, την οποίαν εγώ έχω από τον εαυτόν μου εις άπειρον βαθμόν.
 Δεν σας δίδω εγώ ψευδή ειρήνην, όπως δίδει ο κόσμος.
Λοιπόν ας μη ταράσσεται από εσωτερικάς ανησυχίας η καρδία σας και ας μη δειλιάζη εμπρός στους εξωτερικούς κινδύνους, αφού θα έχετε εμέ και την ειρήνην μου μέσα εις τας ψυχάς σας.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση