ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ 13 Μάι 2022 - 19:51

Η ώρα του πολέμου …

Η ώρα του πολέμου …
Χαίρεται.
Η καταστροφή του ανθρώπου. 
Αν κάποιοι  προσπάθησαν με όλους  τους τρόπους να σε οδηγήσουν εσένα και την οικογένεια σου στην καταστροφή .
Να ωθήσουν τα “παιδιά “ σου στα ναρκωτικά , τους γιους σου στην ομοφυλοφιλία και τις κόρες σου στην πορνεία ,την γυναίκα σου και εσένα στην μοιχεία ,να ρίξουν εσένα και τους δικούς σου στα δεσμά της αμαρτίας ,σαν κάτι φυσιολογικό   …
 τα δεσμά της αμαρτίας ,αυτή είναι η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ .
“ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν”
Εσύ  όμως ως πραγματικός πατέρας και ηγέτης  ,ως  πνευματικός οδηγός φύλαξες το σπίτι σου ,το σκάφος σου ,το  τείχισες στις επιθέσεις  ,έβαλες γερά θεμέλια ,ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις  και συνεχώς παλεύεις  να φυλάξεις τους δικούς σου από την καταστροφή ,αλλά όχι όπως την βλέπει ο κόσμος ,αλλά ο ΘΕΟΣ .. .
Ουσιαστικά ετοιμάζεις την οικογένεια του  την πατρίδα σου ,για τον αγώνα ,το μαρτύριο ,την σταύρωση  ,τον πόλεμο για την πίστη και την πατρίδα  ,την είσοδο στην ΔΟΞΑ του Θεού .
“Ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν “
Έρχεται όμως η ώρα της  ολικής σύγκρουσης ,της  δικαιοσύνης ,η ώρα που θα πρέπει να πολεμήσεις το κακό ,έτσι όπως θέλει  και εννοεί ο Θεός ,έτσι όπως το πολέμησε και το νίκησε  ο Ιησούς .
“Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο”
 
Όταν έχει φτάσει στην πόρτα σου απ’ έξω ,η ώρα που θα στεφανωθούν σε αυτόν τον αγώνα “υπέρ Πίστεως και Πατρίδος “ και θα  φύγουν  κάποια από τα “παιδιά σου” ,οι δικοί σου ,  με στεφάνια για την αληθινή ζωή,την αιώνια .
“πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν”
Ο Πόλεμος  είναι θερισμός 
Είναι ο δρόμος πρός την  καταστροφή μακριά από τον Θεό  ή την ΔΟΞΑ μέσα στην μνήμη του  ΘΕΟΥ .
Ο Θεός  δεν θέλει τον πόλεμο , τον επιτρέπει ,παραχωρεί την διενέργεια του ,όπως επέτρεψε και την σταύρωση ,τα μαρτύρια των μαρτύρων του και κάθε τι που φαίνεται οδυνηρό ,καθαρίζει ,οδηγεί καθαρή την ψυχή στην ΔΟΞΑ του Θεού .
Μέσα από τον πόλεμο  άλλοι στεφανώνονται πολεμώντας υπέρ πίστεως και πατρίδος και άλλοι φεύγουν  πρόωρα  ,με έστω και λίγο ΦΩΣ και  ΔΟΞΑ μέσα τους  ,πριν σβήσουν .
Ενώ άλλοι θα χαθούν στο αιώνιο  σκοτάδι της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 Όταν οργώνει ο πονηρός σε μία πολεμική σύρραξη .ο Θεός σπέρνει   και στο τέλος  Θερίζει ΜΕΤΑΝΟΙΑ  και δοξάζει  τα παιδιά  του .
 
Η ώρα του πολέμου .
 
Αποκ. 19,19        Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.
 
Το “πονηρό  ” έφτασε στην πόρτα της Ρωσίας  ,την περικύκλωσε ,την πολεμάει με λύσσα ,κρυφά και φανερά ,σχεδίασε με πολλούς τρόπους την εξόντωση της .
Το επέτρεψε ο Θεός ,γιατί έτσι θέλει η οικονομία του σχεδίου του .
Έτσι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος  ,είναι ουσιαστικά  η “απεικόνιση “  της μάχης του καλού με το κακό στον υλικό κόσμο .
Είναι η εκκαθάριση , το τέλος των αμετανόητων  και η είσοδος στην δόξα του Θεού των Εν Μετανοία υπέρ Πίστεως και Πατρίδος 
 
“Ου το πτύον εν τη χειρί αυτού, και διακαθαριεί την άλωνα αυτού”
Είναι ο έτοιμος από καιρό   “θύλακας “ της Ορθοδοξίας  για τον πόλεμο .
Είναι  το “ξανθό γένος “, που περιγράφεται στις προφητείες  ,άλλοι το βλέπουν  ότι είναι το “κακό “ και άλλοι ότι είναι το “καλό “
Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος . 
 
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι  και ο τρίτος που πλησιάζει είναι οι τρείς εκκαθαρίσεις  ,ο
“τρύγος “της αμπέλου , το ξερίζωμα των ακανθών…
Το “στάρι ” είναι αυτοί που θα στεφανωθούν και θα σε εισέλθουν στην δόξα του Θεού, πολεμώντας υπέρ πίστεως και πατρίδος   .
“καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην”
 
Ενώ οι  αμετανόητοι   που πήραν την  τελική απόφαση τους  ,πολεμάνε στο πλευρό του
 “κακού ” .
“τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ”.
 
Όταν σημάνει η ώρα του πολέμου ή των κατα τόπους πολέμων .
“δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ “
 
Αποκ. 19,18        ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση