Το σκάνδαλο που έπεσε ο κλήρος.
Χαίρεται.
“οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.”
 
Το αποτέλεσμα του κλήρου ,των ρασοφόρων  που πίστεψαν  ότι   “δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου”   περιγράφεται από τον Ιησού  παρακάτω .
Ματθ. 24,49       καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,

Ματθ. 24,49            και αρχίσει να δέρνη τους συνδούλους του και να τρώγη και να πίνη με τους μεθύσους,

Ο πιστός και ο κακός δούλος
Όταν πιστεύεις ότι είσαι ανώτερος ,ότι είσαι  “πεφωτισμένος “ τα έργα σου ,το επισκοπικό  αξίωμα σου ,οι σπουδές ,οι γνώσεις σου ,το ράσο που φοράς και η εξουσία που σου δόθηκε  ” τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ”  …
Όλα αυτά  σε κάνουν “άξιο ”   να  κουνάς το δάχτυλο ,να μαλώνεις ,να χτυπάς με τα λόγια σου τους  συνδούλους σου ,τότε είσαι ένας πλανεμένος ταλαίπωρος συνδούλος .
“πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός “
Δεν υπάρχει “σάρκα” ,δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό  ,με τα έργα  νόμου και να δικαιωθεί .ότι και να κάνει .
Δυστυχώς όμως  η σημερινή κατάσταση στον κλήρο ,στον μοναχισμό  ,όπως είχε πεί  και ο γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης δείχνει ότι υπάρχει μία  αντίληψη “αξιομισθίας ” .
 
 
Ότι και να κάνω ως άνθρωπος είναι “πονηρό ” . 
 
Το έλεος του Θεού και όχι η τήρηση του κανόνα μου θα με σώσει ,ούτε οι μετάνοιες ,ούτε οι σωματικοί κόποι ,ούτε οι ατελείωτες αγρυπνίες ,ούτε οι εξοντωτικές νηστείες ,ούτε  τίποτα …
Όλα ένα σκοπό έχουν να με φέρουν στην  ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
Η επίγνωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
 
“Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.”
 
Τα έργα μου ,οτιδήποτε  αφορά την πιστή και απόλυτη  τήρηση του νόμου  , αυτά δεν θα με “δικαιώσουν” απέναντι στον Θεό ,δεν μπορούν να με δικαιώσουν  ,όσο και να πιστεύω ότι είμαι άξιος …
Είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μου , στο μυαλό ,στα λόγια ,στις πράξεις μου ,που είναι άγνωστες σε μένα  ,κάθε αναπνοή μου είναι και μία σωρεία αμαρτιών .
Σε τι μόνο λοιπόν μπορώ να ελπίζω  ,στο να το κατανοήσω ,να το δεχθώ ώς δεδομένο και να ελπίζω ,
χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον…
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.
Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
οὐδὲν ὠφελοῦμαι…..
 
Οι δε τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού.
 
Σε αυτήν την επίγνωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  διαχρονικά φτάνουν οι αμαρτωλοί πρώτοι και προηγούνται των “τυπολατρών ”   ,τους προσπερνούν και τους αφήνουν πίσω .
Έλεον θέλω και ου θυσίαν”
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση