ΔΙΔΑΧΕΣ 20 Μάι 2022 - 19:45

Αμαρτία και θάνατος .

Αμαρτία και θάνατος .
Χαίρεται.
 
” Δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα “
Πόσο πλανεμένος είμαι  που πιστεύω ότι θα διορθώσω αυτόν τον κόσμο ;
Πόσο  εγωιστής και υπερήφανος είμαι που πιστεύω ότι έχω την δύναμη να αλλάξω αυτόν τον κόσμο που  ” ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται “.
 
“Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης” 
Πόσο ταπεινός είναι όμως αυτός που  στρέφεται πρός τον δικό του κόσμο ,βλέποντας την αδυναμία του .
Αυτός που  αναζητά να  διορθωθεί ,γιατί δέχτηκε την φωνή της συνείδησης του ,της
καρδιάς ” του ,την φωνή του Θεού ,ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του .
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Αν δεν μπορώ να ακούσω την φωνή της συνείδησης μου , αν δεν μπορώ να ακούσω τον Θεό μέσα μου .
Είναι λόγω της πώρωσης ,σκλήρυνσης ,της “καρδιάς “ μου και αυτό είναι που με πονάει  , χωρίς να μπορώ να περιγράψω αυτόν τον πόνο .
Η σκληρή ,παγωμένη   βαριά   “καρδιά”   ,αν το θέλετε η συνείδηση , που  δεν αισθάνεται ,δεν φοβάται ,δεν σέβεται και πράττει τα πάντα χωρίς  φόβο  Θεού ,αυτός είναι ο ΘΑΝΑΤΟΣ .
Η αμαρτία .
Η αμαρτία ,η μη τήρηση των εντολών του Θεού ,του Ευαγγελίου , προκαλεί  ότι και   η έξοδος ενός τρένου από τις ράγες “εκτροχιασμό ” της  ανθρώπινης ύπαρξης .
Η αμαρτία είναι σαν να κρύβεις τον ήλιο από ένα φυτό και δεν το ποτίζεις  μαραίνεται ,ξεραίνεται και πεθαίνει ,αν δεν το ποτίσεις και το βγάλεις στον ήλιο έγκαιρα .
Έτσι και ο άνθρωπος που “εκτροχιάστηκε ”  και σίγουρα όλοι συνεχώς  ξεφεύγουμε από τις ράγες , αν δεν  προστρέξουμε  στα μυστήρια της εκκλησίας ,θα  διαλυόμαστε σταδιακά ξεροί  και άνυδροι, έως πλήρους διάλυσης και του   ΘΑΝΑΤΟΥ .
” πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ “
Ο  Θάνατος ,το σκότος .
Η αμετανόητη αμαρτία ,λέγεται και ΘΑΝΑΣΙΜΗ αποκόπτει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής ,από το ΦΩΣ  του ΘΕΟΥ .από τον Χριστό , από την  άκτιστη ενέργεια που λέγεται
χάρη ”   .
Κάνει τον άνθρωπο αδύναμο να αντιδράσει  ,τυφλό  κουφό  ,δεν βλέπει και δεν ακούει πλέον την φωνή της συνείδησης του ,την καρδιά του ,άλλος πλέον  είναι οδηγός του στο σκοτάδι .στον πόνο ,είναι δεσμά  .
Οδηγεί τον άνθρωπο στο ψέμα , την πλάνη ,την διαστροφή ,την διαβολή   και την υπερήφανη στάση απέναντι στον ΘΕΟ ,ενώ υποφέρει υπαρξιακά ,δεν θέλει να αλλάξει .
Αυτός είναι ο Θάνατος .
Ο άνθρωπος   γίνεται όργανο ,κατοικητήριο δαιμόνων ,υποφέρει ,πονά μέσα στην αμαρτία ,αλλά δεν  θέλει να αλλάξει ,δεν μπορεί να αλλάξει ,να μετανοήσει  γίνεται όπως ο  διάβολος
 
Και πολλοί τέτοιοι “νεκροί ”  κυκλοφορούν γελαστοί ,υπερήφανοι   ανάμεσα μας …
 
θανάτω θάνατον πατήσας.
Αλλά και πολλοί  χτυπημένοι από την αμαρτία ,μασκοφορεμένοι με σκυφτό κεφάλι ,μουρμουράνε ταπεινωμένοι , έχουν ακόμα  λίγο ΦΩΣ μέσα τους , έχουν ακόμα λίγο  δύναμη να σταθούν και θέλουν απλά μία στήριξη  ,την κατάλληλη στιγμή .
Ο Χριστός κάποιους θα μας αφήσει να  λυγίσουμε ,να πονέσουμε ,δεν θα μας αφήσει να σπάσουμε εντελώς ,  θα μας αφήσει με  λίγο έλεον να τρεμοπαίζουμε και λίγο πριν σβήσουμε και σπάσουμε απελπισμένοι και ταπεινωμένοι ,αλλά έτοιμοι να τον υποδεχθούμε στην “καρδιά ” μας , θα επέμβει ,για να  πατήσει τον ΘΑΝΑΤΟ .
 
“Ιδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω “
λέει στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ , θα κτυπήσει την κατάλληλη ώρα. με τον κατάλληλο τρόπο και αφού έχουμε  υποστεί την κατάλληλη “παιδαγωγία ” πρώτα ,τότε θα εμφανιστεί ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
Ματθ. 12,20       κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
Όταν κατέβηκε ο Ιησούς  στην γή ανάμεσα στους ανθρώπους  ,βρήκε πολλές ψυχές  χτυπημένες από την αμαρτία ,ως σπασμένα καλάμια έτοιμα να διαλυθούν και καντηλάκια έτοιμα να σβήσουν ,δεν τα διέλυσε ,δεν τα έσβησε ..
Κήρυξε και κηρύττει με πολλούς φανερούς και αόρατους τρόπους ΜΕΤΑΝΟΙΑ στις καρδιές μας ,δίνει άφεση αμαρτιών και ελευθερώνει τους εν Μετανοία ,από τα δεσμά της αμαρτίας .
Από τότε  θεραπεύει όποιον το θελήσει και τον οδηγεί στην κρίση ΝΙΚΗΤΗ 
“εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·”
 χωρίς να μπορεί να τον εμποδίσει καμία αμαρτία ,παρά μόνο η αμετανόητη .
Α Ιω. 3,8           ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
Α Ιω. 3,8                   Εκείνος που επιμένει να πράττη την αμαρτίαν είναι από τον διάβολον, διότι ο διάβολος εξ αρχής με πείσμα εναντίον του Θεού αμαρτάνει. Δι’ αυτόν δε τον σκοπόν ο Υιός του Θεού εφανερώθη ως άνθρωπος επί της γης, δια να καταλύση και καταστρέψη εντελώς τα έργα του διαβόλου.
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση