Ο ΠΟΥ Αλλάζει τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (IHR)… & Aυτό ΔΕΝ είναι καλό

Μετάφραση: Απολλόδωρος

20 Μαΐου 2022 από τον Kit Knightly – Διαβάστε το εδώ

Στις 22 Μαΐου αρχίζει η 75η ετήσια Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στη Γενεύη. Κατά περίεργο τρόπο, είναι η ίδια μέρα που ξεκινά η σύνοδος κορυφής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο ΝΤΑΒΟΣ στην άλλη πλευρά της Ελβετίας.

Μια σύμπτωση, σίγουρα.

Κατά την προετοιμασία αυτών των μεγάλων ημερών στο ημερολόγιο των παγκοσμιοποιητών, συζητήθηκε πολύ η προτεινόμενη από τον ΠΟΥ “συνθήκη για την πανδημία”. Όλοι, από τον Russell Brand μέχρι το GBNews, έχουν μιλήσει γι’ αυτό, και αυτό είναι καλό.

Η συνθήκη αντιπροσωπεύει μια τεράστια απειλή για την εθνική κυριαρχία και την ατομική ελευθερία, με προτεινόμενες ρήτρες που περιλαμβάνουν διεθνείς ψηφιακές ταυτότητες και ακόμη και κίνητρα για τα τριτοκοσμικά έθνη να υπερβάλλουν ή ακόμη και να δημιουργούν μελλοντικές “καταστάσεις έκτακτης ανάγκης υγείας“.

Έτσι, δεν μπορείτε να έχετε υπερβολική ευαισθητοποίηση… αλλά δεν θα πρέπει επίσης να είναι η αποκλειστική μας εστίαση.

Η συνθήκη βρίσκεται μόνο σε πολύ πρώιμο στάδιο, με ακόμη και την πιο πρώιμη εκδοχή του σχεδίου να μην αναμένεται πριν από τον Αύγουστο, και πιθανότατα δεν θα υπάρξει ψηφοφορία επ’ αυτής πριν από το 2024.

Αλλά αυτό που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα είναι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της αμερικανικής αποστολής στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ-IHR).

Αυτό είναι που θα πρέπει επί του παρόντος να είναι η κύρια εστίασή μας.

–> ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΥΚ;

Οι IHR είναι η εξουσιοδοτική νομοθεσία του ΠΟΥ, που καθορίζει τους όρους και τα όρια των εξουσιών του. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των κανόνων έχει σχεδόν άμεσο παγκόσμιο αντίκτυπο.

Αν και αυτό μπορεί να μην αποτελεί απειλή για την ελευθερία στην ίδια κλίμακα με τη “Συνθήκη για την Πανδημία”, είναι σίγουρα πιο πιεστικό. Είναι επίσης πολύ πιο εύκολο να τεθεί σε εφαρμογή.

Εκεί που μια ολοκαίνουργια συνθήκη απαιτεί μήνες σύνταξης και στη συνέχεια την υπογραφή από καθένα από τα 194 κράτη μέλη του ΠΟΥ, μια τροποποίηση της προϋπάρχουσας νομοθεσίας μπορεί να εγκριθεί με απλή ψηφοφορία στη Συνέλευση Υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τη Συνθήκη ως προπέτασμα καπνού.

Μπορείτε ακόμη και να υποστηρίξετε ότι η προοπτική της συνθήκης σε δύο χρόνια από τώρα είναι ένας αντιπερισπασμός από τους κανόνες που θα μπορούσαν να περάσουν ήδη από σήμερα Κυριακή το απόγευμα. Δεν είναι αδύνατο.

–> ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ;

Οι τροποποιήσεις της ΔΥΑ προτάθηκαν για πρώτη φορά από την αποστολή των ΗΠΑ στον ΠΟΥ τον Ιανουάριο, είναι μακροσκελείς και φλύαρες, αλλά αν έχετε τη διάθεση μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.

Παρακάτω θα ξεχωρίσουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές.

Επιτάχυνση της διαδικασίας

Ο τελευταίος τροποποιημένος κανονισμός είναι ο πρώτος που θα εξετάσουμε εδώ. Το άρθρο 59 παράγραφος 1 της ΔΥΑ ορίζει επί του παρόντος [η υπογράμμιση δική μας]…

Η προθεσμία που προβλέπεται σε εκτέλεση του άρθρου 22 του Καταστατικού του ΠΟΥ για την απόρριψη ή την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού ή τροποποίησής του είναι 18 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης από τον Γενικό Διευθυντή της έγκρισης του παρόντος κανονισμού ή της τροποποίησης του από τη Συνέλευση Υγείας.

Η πρόταση των ΗΠΑ θα αφαιρέσει εντελώς τις έντονες αναφορές των τροποποιήσεων και θα προσθέσει μια νέα υποπαράγραφο που θα μειώσει την προθεσμία εκτέλεσης από δεκαοκτώ μήνες σε μόλις έξι…

Η προθεσμία που προβλέπεται σε εκτέλεση του άρθρου 22 του Καταστατικού του ΠΟΥ για την απόρριψη ή την επιφύλαξη για την τροποποίηση των παρόντων Κανονισμών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης από τον Γενικό Διευθυντή της έγκρισης τροποποίησης των παρόντων Κανονισμών από τη Συνέλευση Υγείας. Κάθε απόρριψη ή επιφύλαξη που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής μετά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν παράγει αποτελέσματα.

Αυτό σημαίνει ότι οι κανονισμοί που θα ψηφιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται να εφαρμοστούν πλήρως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Πολύ νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε συνθήκη.

Η “επιτροπή συμμόρφωσης”

Οι τροπολογίες προσθέτουν ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στους κανονισμούς – το κεφάλαιο IV – δημιουργώντας αυτό που αποκαλούν “επιτροπή συμμόρφωσης” (CC). Η υποθετική επιτροπή θα αποτελείται από μη εκλεγμένους περιφερειακούς “εμπειρογνώμονες“, των οποίων η δουλειά θα είναι να αξιολογούν πόσο καλά κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τους νέους κανόνες.

Μεταξύ των πολλών αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής τεχνοκρατών, θα τους επιτρεπόταν να [η έμφαση προστίθεται]…

Να διατυπώνουν συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή/και την ΠΟΥ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το κράτος μέλος μπορεί να βελτιώσει τη συμμόρφωση και οποιαδήποτε συνιστώμενη τεχνική βοήθεια και οικονομική στήριξη.

Η “οικονομική στήριξη” είναι απλώς διεθνής δωροδοκία. Ουσιαστικά, το CC θα εξουσιοδοτηθεί να μοιράζει μίζες σε αντάλλαγμα για να συμφωνήσουν οι εθνικές κυβερνήσεις να παίξουν μαζί με μια αφήγηση περί πανδημίας. Το είδαμε αυτό κατά τη διάρκεια του Covid, όπου ο ξαφνικός θάνατος του σκεπτικιστή του COVID Τζον Μαγκουφούλι, προέδρου της Τανζανίας, ακολουθήθηκε γρήγορα από μια ανατροπή των πολιτικών του για το Covid και ένα δάνειο 600 εκατομμυρίων δολαρίων από το ΔΝΤ.

Συζητήσαμε αυτή την πτυχή στο τελευταίο μας άρθρο σχετικά με τη Συνθήκη για την Πανδημία.

Χαλάρωση του ορισμού της “πανδημίας”

Ο ΔΥΚ είναι η νομοθεσία που εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κηρύξει μια ασθένεια πανδημία ή “έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος” (PHEIC). Οι τροποποιημένοι κανόνες επιδιώκουν να διευρύνουν σημαντικά την εξουσία αυτή με τους ακόλουθους τρόπους:

1) επιτρέποντας την κήρυξη μιας PHEIC σε περίπτωση “δυνητικής” έκτακτης ανάγκης…

Άρθρο 12(2) […]Εάν ο Γενικός Διευθυντής κρίνει, βάσει εκτίμησης βάσει των παρόντων κανονισμών, ότι υφίσταται δυνητική ή πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος

2) με τη δημιουργία μιας εντελώς νέας κατηγορίας “περιστατικού δημόσιας υγείας“, του “ενδιάμεσου συναγερμού δημόσιας υγείας“, ενός όρου στον οποίο δίδεται απολύτως μηδενικός ορισμός εντός του εγγράφου και φαίνεται να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ιδιοτροπία του ΓΔ του ΠΟΥ:

Άρθρο 12(6) Όταν ένα συμβάν δεν έχει κριθεί ότι πληροί τα κριτήρια για επείγον περιστατικό δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά ο Γενικός Διευθυντής έχει αποφασίσει ότι απαιτεί αυξημένη διεθνή ευαισθητοποίηση και πιθανή διεθνή αντίδραση στη δημόσια υγεία, ο Γενικός Διευθυντής, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να εκδώσει ενδιάμεσο συναγερμό δημόσιας υγείας.

3) εξουσιοδοτώντας τους περιφερειακούς διευθυντές του ΠΟΥ να κηρύξουν την (επίσης ολοκαίνουργια) έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας περιφερειακής σημασίας (PHERC):

Άρθρο 12 παράγραφος 7. Ένας περιφερειακός διευθυντής μπορεί να καθορίσει ότι ένα συμβάν συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας περιφερειακού ενδιαφέροντος και να παράσχει σχετικές οδηγίες στα κράτη μέλη στην περιοχή είτε πριν είτε μετά την κοινοποίηση στον Γενικό Διευθυντή ενός συμβάντος που μπορεί να συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος

Επιτροπή έκτακτης ανάγκης

Σε αντίθεση µε την “επιτροπή συµµόρφωσης”, η επιτροπή έκτακτης ανάγκης (ΕΕ) υπάρχει ήδη στο παλαιό πλαίσιο των ∆ΥΑ και θα συγκροτείται κατόπιν αιτήµατος του Γενικού ∆ιευθυντή µετά την κήρυξη µιας κατάστασης ως ΠΦΥΕΚ. Η επιτροπή θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από επιλεγμένα μέλη του “μητρώου εμπειρογνωμόνων ΔΥΚ” και θα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο Γενικός Διευθυντής θα ορίζει ότι θα πρέπει να διαρκέσει.

Αυτό είναι αρκετά κακό, αλλά οι νέοι κανόνες θα άλλαζαν δραστικά τη σύνθεση της επιτροπής.

Προηγουμένως, το άρθρο 48 παράγραφος 2 σχετικά με τη σύνθεση της Ε.Ε. έλεγε…

Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το κράτος μέρος στο έδαφος του οποίου συμβαίνει το συμβάν

Η τροποποιημένη έκδοση έχει ως εξής…

Τα μέλη της επιτροπής έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το κράτος μέρος στο έδαφος του οποίου συμβαίνει το συμβάν, καθώς και εμπειρογνώμονες που ορίζονται από άλλα πληγέντα κράτη μέρη.

Ναι, όλα τα “πληγέντα κράτη” αποκτούν τώρα μια αυτόματη θέση στην επιτροπή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ένα “πληγέν κράτος” ορίζεται στο άρθρο 48 ως εξής:

[Ένα] κράτος μέρος που είτε βρίσκεται γεωγραφικά κοντά είτε επηρεάζεται με άλλο τρόπο από το εν λόγω γεγονός”.

…μια απίστευτα ασαφής έννοια που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σχεδόν σε κάθε χώρα στον κόσμο, και μάλιστα σε εντελώς ad-hoc βάση για τον έλεγχο της αφήγησης.

Υπάρχουν όμως και καλά νέα, τουλάχιστον αυτή η μη εκλεγμένη ομάδα τεχνοκρατών που θα λάβει εξουσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας (ή “δυνητικής” πανδημίας), θα είναι ωραία και ποικιλόμορφη…

Άρθρο 48(2) […]Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγει τα μέλη της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία που απαιτείται για κάθε συγκεκριμένη σύνοδο και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της δίκαιης εκπροσώπησης της ηλικίας, του φύλου και της γεωγραφικής κατανομής.

Η δίκαιη τυραννία είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ.

 

Η υπονόμευση της κυριαρχίας

Η επίθεση κατά της εθνικής κυριαρχίας που περιέχεται σε αυτές τις τροπολογίες δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη ρήτρα ή αλλαγή στη διατύπωση, όσο το επαναλαμβανόμενο θέμα του εγγράφου. Ο ίδιος ο σκοπός κάθε αλλαγής που προτείνουν περιλαμβάνει την αποδυνάμωση του μεμονωμένου έθνους προς όφελος της “Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης“, της “διεθνούς κοινότητας” και φυσικά του ίδιου του ΠΟΥ.

Υπάρχουν κυριολεκτικά πάρα πολλές περιπτώσεις για να τις μετρήσουμε εδώ, αλλά παραθέτουμε τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα.

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 έλεγε: “Ο ΠΟΥ διαβουλεύεται με το κράτος μέλος”…

το νέο κείμενο λέει: “Ο ΠΟΥ ενημερώνει το κράτος μέρος“.

Σαφής και προφανής αναμόρφωση της γλώσσας για την εγκαθίδρυση μιας δυναμικής εξουσίας. Με αυτούς τους όρους ο ΠΟΥ είναι τώρα ανώτερος από το έθνος-κράτος.

Το άρθρο 12(5) άρχιζε: “Εάν ο Γενικός Διευθυντής, μετά από διαβούλευση με το κράτος στο έδαφος του οποίου συνέβη η έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος”…

η νέα διατύπωση είναι: “Εάν ο Γενικός Διευθυντής, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης και τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέρη“.

Στην πραγματικότητα, σε ολόκληρο το έγγραφο, σχεδόν σε κάθε περίπτωση η φράση “το κράτος στην επικράτεια του οποίου έχει εκδηλωθεί η έκτακτη ανάγκη” αντικαθίσταται με το “τα ενδιαφερόμενα κράτη μέρη”.

Όπως συζητήθηκε παραπάνω, ο ορισμός των “πληγέντων κρατών” είναι τόσο ασαφής ώστε σχεδόν κάθε χώρα στη Γη θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι είναι ένα από αυτά. Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτού θα είναι να αποδυναμωθεί η εξουσία ενός μεμονωμένου κράτους να ελέγχει τις δικές του πολιτικές υγείας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει σε πιο ισχυρές χώρες να εισβάλλουν σε κάθε “έκτακτη ανάγκη” και να ελέγχουν την αφήγηση.

Αλλά το πιο ανησυχητικό από όλα είναι το άρθρο 9 παράγραφος 1, το οποίο αφορά εκθέσεις τρίτων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας – δηλαδή εκθέσεις που δεν υποβάλλονται επίσημα από μια κυβέρνηση σχετικά με τη δημόσια υγεία της, αλλά από μια εξωτερική πηγή.

Ο εν λόγω κανονισμός έχει επί του παρόντος ως εξής [η έμφαση προστέθηκε]:

Ο ΠΟΥ μπορεί να λάβει υπόψη του αναφορές από άλλες πηγές εκτός των κοινοποιήσεων [από τις εθνικές κυβερνήσεις] και αξιολογεί τις αναφορές αυτές σύμφωνα με τις καθιερωμένες επιδημιολογικές αρχές και στη συνέχεια κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με το συμβάν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου φέρεται να συμβαίνει το συμβάν. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε δράσης βάσει τέτοιων αναφορών, ο ΠΟΥ διαβουλεύεται με το Κράτος Μέρος στο έδαφος του οποίου φέρεται να συμβαίνει το συμβάν και προσπαθεί να λάβει επαλήθευση από αυτό.

Το νέο σχέδιο αυτής της ρήτρας αφαιρεί πλήρως την έντονη πρόταση.

Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο ΠΟΥ θα μπορούσε να λάβει δεδομένα τρίτων που θα ισχυρίζονταν ότι κάποια νέα ασθένεια σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα Χ και δεν θα χρειαζόταν να επαληθεύσει τα δεδομένα αυτά με την κυβέρνηση Χ πριν κηρύξει διεθνή πανδημία.

Αυτό αποδυναμώνει πλήρως το έθνος-κράτος, ενώ παράλληλα δίνει τεράστιες εξουσίες σε αυτά τα “τρίτα μέρη”, συμπεριλαμβανομένων ξένων κυβερνήσεων και υπηρεσιών πληροφοριών, πολυεθνικών εταιρειών, ΜΚΟ, δεξαμενών σκέψης και διεθνών οργανισμών (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του ΠΟΥ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βλέπετε το μοτίβο εδώ; Καταλαβαίνετε τη λεπτή διαπλοκή του αφηγηματικού ελέγχου που στην πραγματικότητα δημιουργούν αυτοί οι τροποποιημένοι κανόνες;

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, τίθεται σε εφαρμογή ο μηχανισμός που μπορεί να δημιουργήσει μια “πιθανή πανδημία” από το πουθενά όποτε θέλει.

  • Βήμα 1: Κάποιο εργαστήριο της Μεγάλης Φαρμακοβιομηχανίας μπορεί να αναφέρει υπερβολικά/παραποιημένα/παραποιημένα δεδομένα στον ΠΟΥ, ισχυριζόμενο ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη υγείας σε κάποια φτωχή αφρικανική χώρα.
  • Βήμα 2: Ο ΠΟΥ, χωρίς να χρειάζεται πλέον να επαληθεύσει τα δεδομένα αυτά με την εν λόγω χώρα, κηρύσσει αμέσως “πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης”.
  • Βήμα 3: Σύμφωνα με τους κανόνες της “πιθανής έκτακτης ανάγκης”, δημιουργείται μια επιτροπή έκτακτης ανάγκης.
  • Βήμα 4: Δεδομένου ότι κάθε “επηρεαζόμενο κράτος” αποκτά αυτόματα μια θέση στην επιτροπή, οι ΗΠΑ/ΕΕ/Κίνα θα μπορούν πάντα να εισάγουν τους δικούς τους “εμπειρογνώμονες” σε κάθε “έκτακτη ανάγκη”, ισχυριζόμενες ότι “επηρεάζονται” λόγω εμπορικών δρόμων ή οικονομικών δεσμών ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή… οτιδήποτε άλλο.
  • Βήμα 5: Οι “εμπειρογνώμονες” που τοποθετούνται στην επιτροπή “επιβεβαιώνουν” τα δεδομένα της Μεγάλης Φαρμακοβιομηχανίας (χωρίς ποτέ να αποκαλύπτεται ότι πολλοί από αυτούς είτε έχουν εργαστεί είτε εξακολουθούν να εργάζονται για την Pfizer/Merck/GSK κ.λπ.)
  • Βήμα 6: Αν η φτωχή αφρικανική χώρα αρνηθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη υγείας εντός των συνόρων της, θα οδηγηθεί ενώπιον της “επιτροπής συμμόρφωσης”, η οποία θα εξετάσει την υποδομή υγείας της, θα τη βρει ελλιπή και θα της προσφέρει “οικονομική υποστήριξη” και “τεχνική βοήθεια” για να “ανιχνεύσει καλύτερα πιθανές πανδημίες στο μέλλον”.
  • Βήμα 7: Αν ο πρόεδρος της φτωχής αφρικανικής χώρας ξέρει τι του κάνει καλό, θα συνειδητοποιήσει αμέσως ότι τελικά όντως έχει πανδημία. Αν όχι – η υγεία του μπορεί να πάρει μια ταχεία πτώση.

Προφανώς, οι περισσότερες τριτοκοσμικές χώρες θα πάρουν αυτά τα χρήματα χωρίς δισταγμό, επειδή είναι απελπιστικά φτωχές ή/και διεφθαρμένες.

Και κάπως έτσι… έχετε μια πανδημία.

Η πραγματικότητα είναι ότι, όσο άσχημη και αν ήταν η “πανδημία” του Covid19, ήταν επίσης μόνο μια δοκιμαστική διαδρομή. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η αφήγηση, οι άνθρωποι που την διαχειρίζονταν σημείωναν τι λειτούργησε και τι όχι, τι είχαν τη δύναμη να κάνουν και πού υστέρησαν.

Τώρα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αποσπάται από την “ειδική επιχείρηση” της Ρωσίας στην Ουκρανία, θέτουν σε εφαρμογή τα πρώτα νομοθετικά βήματα που θα κάνουν την επόμενη “πανδημία” ένα πολύ πιο σφιχτό δίχτυ.

Σε περίπτωση που νομίζετε ότι αυτό μπορεί να είναι μια μακρινή προοπτική, θυμηθείτε ότι ο Μπιλ Γκέιτς και οι όμοιοί του μιλούν ήδη και επανειλημμένα για “την επόμενη πανδημία” και υπονοούν ότι θα είναι “χειρότερη από το Κόβιντ”.

Με αυτούς τους νέους κανόνες σε ισχύ πρόκειται να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο.

—————–

Δικτυογραφία :

The WHO is changing their International Health Regulations…& that’s NOT good – OffGuardian

https://off-guardian.org/2022/05/20/the-who-is-changing-their-international-health-regulations-thats-not-good/

https://app.sigle.io/macedoniaisgreece.id.stx/ZHJRJCjgHEIfZgwtCRLNL

Αφήστε μια απάντηση