Γεώργιος Φλώρος: «Αλλ’οι ευσεβείς αναγνωρίζοντο και από το εξής: (Μέρος 1ο)

Σχόλιο ιστολογίου:

΄Ενα εξαιρετικό κείμενο του Γεωργίου Φλώρου, το οποίο λόγω της μεγάλης έκτασής του θα δημοσιεύσουμε σε δύο μέρη. Αξίζει να διαβαστεί…

==============================================

«Αλλ’οι ευσεβείς αναγνωρίζοντο και από το εξής:

Διότι τότε ενεθυμήθησαν οι Μαθηταί Του, λέγει, ότι είναι
γραμμένον. Ο ζήλος του Οίκου σου θα με καταφάγει».

Όσο για τους ασεβείς, αυτοί αναγνωρίζονται διότι επιτρέπουν
την ύπαρξη των ληστών..άκουσον, άκουσον, όχι απλώς στον
περίβολο , αλλά εντός του Οίκου του πατρός τους ,επειδή
ακριβώς είναι ..ασεβείς.

Αποσπάσματα ομιλίας Ι.Χρυσοστόμου
«Και άλλος μεν Ευαγγελιστής λέγει ότι, όταν τους εξεδίωκεν,
έλεγε: «Μη κάμνετε τον οίκο του πατρός μου σπήλαιον
ληστών», ο δε Ιωάννης λέγει «Οίκον εμπορίου», και δεν
λέγουν αντίθετα μεταξύ των αλλ’ αποδεικνύουν, ότι τούτο
έπραξε δια δευτέραν φοράν και ότι δεν έγιναν και τα δύο κατά τον ίδιον χρόνον, αλλά το έκαμεν αυτό την μεν πρώτην φοράν
κατά την αρχήν της προαναγγελίας, την δε δευτέραν όταν
επορεύετο προς το πάθος. Δι’ αυτό χρησιμοποιών
αυστηρότερα λόγια ονόμασεν εδώ σπήλαιον, αλλά εις την
αρχήν των θαυμάτων έχει χρησιμοποιήσει μάλλον
μετριοπαθεστέραν την επιτίμησιν. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι
έκαμε τούτο δια δευτέραν φοράν.

Και διατί, λέγουν ,έκαμεν αυτό ο Χριστός ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΕΙΡΙΣΘΗ
ΤΟΣΗΝ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ, πράγμα που δεν
φαίνεται να έκαμε πουθενά αλλού και μάλιστα όταν υβρίζετο,
όταν περιεπαίζετο και όταν εκαλείτο από αυτούς σαμαρίτης
και δαιμονισμένος; ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ
ΛΟΓΙΑ ΑΛΛ’ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ ,ΤΟΥΣ ΕΞΕΔΙΩΞΕ
ΚΑΤ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ (….).

Άλλοτε λοιπόν έλεγεν ότι ο ναός είχε μεταβληθεί από αυτούς
εις σπήλαιον ληστών, δεικνύων ότι τα εμπορεύματα
προήρχοντο από κλοπήν, από αρπαγήν και από πλεονεξίαν και
ότι αυτοί επλούτιζαν από τας ξένας συμφοράς, άλλοτε οίκον
εμπορίου, δια να δείξει το αναίσχυντον εμπόριόν των (.…).

Επειδή όμως ήτο φυσικόν εκείνα να παραδοθούν εις την λήθην
με το πέρασμα του χρόνου αφού μάλιστα δεν ήσαν εις όλους
γνωστά, επειδή εξάλλου είχεν ανατραφή εις οικίαν πτωχήν και
ταπεινήν, κάμνει αυτό επί παρουσία όλων (διότι ήσαν
παρόντες πολλοί, επειδή επλησίαζεν η εορτή) και μάλιστα με
κινδύνους.

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΞΕΔΙΩΞΕΝ ΑΠΛΩΣ,ΑΛΛ’
ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ,ΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΧΑΡΙΝ
ΤΗΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ,ΔΕΝ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ
ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥΤΟΝ.
Διότι, αν αυτά τα έκαμνεν από προσποίησιν, έπρεπε μόνον να
συμβουλεύσει. Αλλά το να διακινδυνεύση ήτο πολύ τολμηρόν.
Διότι δεν ήτο καθόλου τυχαίον να παραδώση τον εαυτόν του
εις την τόσην οργήν ανθρώπων(….).
ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΖΗΛΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΗΤΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΡΕΤΗΣ;
ΑΛΛ’ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΖΟΝΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΗΣ:
«ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΕΝΕΘΥΜΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ, ΛΕΓΕΙ, ΟΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ.Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΟΥ ΘΑ ΜΕ
ΚΑΤΑΦΑΓΗ». (…)
(ΕΠΕ εργ.13, Ομιλία Ι.Χρυς.ΚΓ’2,11-23,σελ.351)
********************
Λένε οι υποκριτές, ληστές και προδότες του Χριστού ότι
ακολουθούν την Αποστολική διαδοχή, ακολουθούν την
Εκκλησία και πως ό,τι λέει η Εκκλησία κάνουν.
Μα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, -ψεύτες και υποκριτές- ,μας
λέει: «…ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι».
Είδατε εσείς έστω και έναν ποιμενάρχη να ακολουθεί τον
Ιησού Χριστό και να Τον μιμείται σε ό,τι έκανε; ..και μάλιστα
όταν ο Οίκος Του γίνεται σπήλαιο ληστών;
Είδατε ποτέ να πάρει κάποιος φραγγέλιο για να επιφέρει τη
δογματική τάξη στους ναούς που κηρύττεται παναίρεση και
πανθρησκεία;

Ροκανάνε τον χρόνο και τις ψυχές του εκκλησιάσματος μέχρι
να φέρουν τον αντίχριστο (τον οποίο θα φέρουν οι αιρετικοί
(Άγιος Ιωάν. ο Θεολόγος)). Ασχολούνται με ο,τιδήποτε άλλο
εκτός της διαφύλαξης των Εντολών και των Παραδόσεων.
Επέτρεψαν να εισέλθει στην αγιασμένη ποίμνη των προβάτων
ο ένας εκ των δύο αντιχρίστων. Είναι το λιγότερο αφελής
όποιος πιστεύει ότι θα εμποδίσουν τον ίδιο τον αντίχριστο να
αφανίσει τα πρόβατα, αφού προετοίμασαν λεπτομερώς τον
δρόμο για την προσωπική έλευσή του. Πρόδωσαν τον Χριστό,
πρόδωσαν την Ελλάδα μας και θα διστάσουν να προδώσουν
όσους τους ακολουθούν; «Στους απολυμένους θα έχει τη
δύναμη!»
Ο Ιησούς τους εκδίωξε από τον περίβολο του
ναού και οι άθλιοι τους αγκαλιάζουν μέσα στους
ναούς.
Ενώ με το στόμα ασύστολα ψεύδονται ότι Τον ακολουθούν, με
τις πράξεις αποδεικνύουν ότι ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΔΙΩΚΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ!!
Οι Απόστολοι μαρτύρησαν (εκτός ενός) και απέδειξαν ότι
ακολουθούν τον Κύριο. Οι Άγιοι απέδειξαν ότι ακολουθούν
τους Αποστόλους για να ειπωθεί δικαίως ότι ακολουθούν την
Αποστολική διαδοχή.
Οι σημερινοί υποτιθέμενοι διάδοχοι τρέμουν μήπως χάσουν
θέση και …μισθό! Κατά τ’ άλλα ..ακολουθούν τους Θεοφόρους
Αγίους Πατέρες. Μας έχουν ..φλομώσει (ναρκώσει) με τις
προφητείες και αφήνουν το ποίμνιο απροστάτευτο στο στόμα
των «λύκων» να βιώνει Δευτέρα Παρουσία «κατά το θάνατο
του καθενός».

Περιμένουμε να επέμβει ο Θεός ,για να τρώμε μετά με…
«χρυσά κουτάλια».
Μα γιατί να επέμβει, δεν δημιούργησε την Άμπελο;
«Δεν έβαλε φράκτη εις Αυτήν ,προσδιορίζοντας τα όρια Της;»
«Δεν μας έστειλε τους Προφήτες, τους φωτισμένους, τους
Αγίους κάνοντας την τελευταία προσπάθεια να μας σώσει;»
Ακριβώς έτσι μας είπε. Δεν μας είπε ποτέ ότι αν
απομακρυνθείτε από Εμένα ,Εγώ θα σας σώσω.
Αλλά τί μας είπε;
«Εάν δεν μείνετε ενωμένοι με Εμέ έχετε ήδη πεταχθεί έξω».
Αλλού μάς είπε:
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι,
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς».
Δεν είπε να μείνουμε στο βόρβορο της αμαρτίας και
αποστασίας και ότι θα έρθει Αυτός προς εμάς, αλλά ΕΜΕΙΣ
ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ να επιστρέψουμε εις Αυτόν, αγαπώντας Τον,
αποδεχόμενοι Αυτόν και τηρώντας τας Εντολάς Του προς
επιβεβαίωση της Ορθής Πίστης μας.
Τελικά, ο ρόλος ο δικός μας ως προς τη διαφύλαξη του Οίκου
του Πατρός μας, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;
Μήπως να μιλάμε συνεχώς και ακατάπαυστα για…μετάνοια
και υπακοή;
Ωραία..!!!
Ας το πούμε και έτσι…
Μετανοήσαμε από την καρδιά μας (όσοι μετανοήσαμε), θα
μετανοήσουν κι άλλοι και κλαίμε μέρα-νύχτα για το κατάντημά
μας.

Ελάτε τώρα να βγάλουμε τους ληστές έξω από τη μάντρα του
ποιμνίου που κατέλυσαν τα ΠΑΝΤΑ και διατάζουν αντί να
διακονούν.
Είδατε τη ζημιά που προέκυψε από την καθυστέρηση της
πάταξης του κακού εν τη γενέσει του;
Είδατε ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε από την αδιαφορία μας
και την ανυπακοή μας, γι’ αυτό θα πληρωθούν όλα μέχρι
δεκάρας ,κατά τα έργα του καθενός.
Το οξύμωρο είναι ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε για τα λάθη
μας.
Παράδειγμα:
Είπε ιεράρχης : «Γιατί να με βρει εμένα;» Δηλαδή ποιόν να
βρει; Εσύ αγκάλιασες τον έναν εκ των δύο αντιχρίστων, άλλον
να βρει; Ο ίδιος κατέταξε το πνεύμα των Ελλήνων ότι
ευθυγραμμίζεται με το «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα».
Γιατί καλέ μου άνθρωπε, τέτοια λάθη;
Είναι δυνατόν «όλοι στην εκκλησία του Χριστού ,όπως
είναι;»
Τί είναι η Εκκλησία; Χώρος διασκέδασης και επίδειξης
«μόδας»;

Η συνάντηση με έναν εκ των δύο αντιχρίστων.

«Ποία συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του σατανά;» (Β’Κορ.στ’15.)

«Για τις περιπτώσεις του παρελθόντος και του παρόντος ..κατά τις οποίες οι γιοί και οι θυγατέρες…της καθολικής εκκλησίας αμάρτησαν με πράξεις ή παραλείψεις ..εναντίον των Ορθοδόξων αδερφών, είθε ο Κύριος να εισακούσει τη συγνώμη μας».

Αυτά είπε ο διάβολος και ο δικός μας τον πίστεψε.

  Παρακούς τας Εντολάς; Ετοιμάσου για τα  δυσάρεστα.

 • «Αιρετικόν άνθρωπον, μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παράτησέ τον και απόφευγέ τον.»
 • «Και χαίρειν αυτό μη λέγετε.»
 • «..και δίπλα του να περάσεις θα ζημιωθείς..».
 • Αν τον φιλήσεις δε, μάλλον θα υποστείς κάτι χειρότερο
  από το να ζημιωθείς.
  ΔΙΟΤΙ … ΑΘΕΤΕΙΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ !

 •  Τον φιλάς υποκριτικά.
 • Αποδέχεσαι την ψεύτικη συγνώμη του για το παρελθόν, ενώ αγνοείς τα χειρότερα που διαπράττει στο παρόν.

«Εκείνος που επιμένει εις την αμαρτίαν, κατάγεται από
τον διάβολον..» και οφείλεις να τον έχεις υπό στενή
παρακολούθηση, εκ του ασφαλούς όμως.
Είδατε εσείς να μετανοούν οι παπικοί μετά από τόσα
χρόνια ή μήπως θα μετανοήσουν τώρα που το σχέδιό
τους βρίσκεται στην αποπεράτωση;
Γι’ αυτό δεν κάνουμε αλλαγές, αλλά ακολουθούμε τη
σίγουρη, πεπατημένη οδό των Αγίων.
Ο νοών νοείτω. Και αυτός που κατάλαβε, να μη σφάλλει.

 Διαθρησκευτικές συζητήσεις και συμφωνίες ο Θεός δεν
επιτρέπει. «Συμβιβασμούς με την παράταξη του
διαβόλου δεν δέχομαι, όπως φαντάζεστε σεις».

Θρησκευτικές και εκκλησιαστικές διπλωματίες ο Θεός
(τις )βδελύσσεται, γιατί η διπλωματία στηρίζεται στο
ψεύδος και την υποκρισία.
Καινοτόμους τρόπους «διδασκαλίας» ,γιατί το απαιτεί ο
σύγχρονος άνθρωπος, πλην εκείνων που δίδαξε ο Κύριος
και συνέχισαν οι Απόστολοι, δεν νοούνται. Αυτός που θα
τους επιχειρήσει θα συνθλιβεί στον ακρογωνιαίο λίθο της
στερεάς, αληθινής και απαρασάλευτης διαχρονικής ισχύς
των.
«Ούτε (γ)ιώτα δεν πειράζουμε. Ούτε κόμμα δεν
αλλάζουμε», «τίποτα δεν αφαιρούμε ,ούτε προσθέτουμε
από τους λόγους του βιβλίου αυτού». Ούτε να το
σκεφτόμαστε καν, γιατί ήδη αμαρτήσαμε κατά το ήμισυ.
Αυτά μας έχει πει και ψέματα δεν λέει.

Τώρα δυστυχώς, «άνοιξαν τα σύνορα», γκρέμισαν τους
«φράκτες». Αγάπησαν τους εχθρούς του Θεού (αιρετικούς) και
ως αναμενόμενο …ήρθε η θεία νέμεσης, που «και στου βοδιού
το κέρατο να κρυφτούμε ..θα μας βρει!» Αυτά θα πληρώσουμε
και να είμαστε χαρούμενοι, μήπως ξεχρεώσουμε!

(Συνεχίζεται…)

Αφήστε μια απάντηση