” Μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος “
Χαίρεται.
“ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος “
 
Τι είναι αυτό που φοβάμαι περισσότερο από όλα και πάνω από όλα ….το ΤΕΛΟΣ
Τι  σημαίνει όμως  ΤΕΛΟΣ  και γιατί το φοβάμαι  ;
 
Είναι έμφυτος αυτός ο φόβος  του ΤΕΛΟΥΣ  είναι ένστικτο  ή είναι κάτι που μου φυτεύει  κάποιος άλλος ;
Αν μου τον σπέρνει ,τον φυτεύει κάποιος άλλος ,ποιός μπορεί να τον ξεριζώσει.
Ο “πονηρός “σπέρνει τον φόβο και μας οδηγεί στην φυλακή του φόβου γιατί το επιτρέπει ο ΘΕΟΣ
η ΠΙΣΤΗ στον Θεό  μας ελευθερώνει ,η γνώση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ η γνώση του Χριστού
“γνώσεσθαι την Αλήθειαν και η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς “
” δεῖ γὰρ γενέσθαι  “
 
Ο Ιησούς  περιγράφει  την μελλοντική επικράτηση του φόβου ,της αναταραχής στον κόσμο  ,  λόγω της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ  .
Αυτά πρέπει να γίνουν ,αυτά είναι  το ” όργωμα “ πριν την  ” σπορά ” 
Αυτά θα ταπεινώσουν  ,θα  γκρεμίσουν  την ανθρώπινη υπερηφάνεια  ,αυτά θα  προετοιμάσουν τον κόσμο για το  τελευταίο  κήρυγμα του Ευαγγελίου ,την τελευταία κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
“Μὴ θροεῖσθε “
 
Μέσα από όλα αυτά ένα πράγμα θα αποδειχθεί ,η αδυναμία οτιδήποτε ανθρώπινου να στηρίξει ,να θεραπεύσει ,να προστατέψει τον άνθρωπο ,από τον φόβο ,από την καταστροφή ,από την απόγνωση και την απελπισία .
“πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.”
 
Όποιος στραφεί στον Χριστό , όποιος ακούσει και δεχθεί το κάλεσμα  για ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,για στροφή  πρός τον Θεό , αυτός θα σωθεί από τον ΦΟΒΟ την δαιμονική κατοχή και ενέργεια .

Η προετοιμασία ,η εκκαθάριση

Αυτά που έρχονται πρέπει να γίνουν ,θα οργωθεί η ανθρωπότητα  πριν την σπορά
Αυτά δεν θα είναι το ΤΕΛΟΣ της ανθρωπότητας ,αλλά η προετοιμασία ,η εκκαθάριση …
πρώτα “κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον”   και μετά   “ἥξει τὸ τέλος.”
Ματθ. 24,14       καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
Ματθ. 24,14             Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.
Κάνω ότι μπορώ από τα παρακάτω ..
 
 
Εξομολογούμαι ,κάνω υπακοή σε ότι μου λέει ο εξομολόγος  πνευματικός ,πάνω από όλα .
Μελετάω τις γραφές ,τους πατέρες ,το ψαλτήρι  .
Κομποσκοίνι και την ευχή “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με “ και
“υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς “ .
Παρακολουθώ  συμμετέχω  προσευχόμενος  σε  λειτουργίες  ,ακολουθίες .
Λέω τους Χαιρετισμούς κάνω το απόδειπνο το βράδυ .
Βοηθάω όσο μπορώ  υλικά και με οποιονδήποτε τρόπο όποιον μου ζητήσει βοήθεια  .
Το κατά δύναμη.
Ετσι …
Αυτά θα με βοηθήσουν  ώστε  “Μὴ θροεῖσθε”  .
μέσα σε αυτά που “δεῖ γὰρ γενέσθαι,” 
και αυτά είναι που θα με διδάξουν “ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος”.
Αυτά είναι που θα στηρίξουν εμένα πρώτα  και θα με κάνουν και στήριγμα  ΑΓΑΠΗΣ για τους άλλους .
Αυτό που θα παίρνω και θα το μοιράζομαι θα  υπερπερισεύει συνεχώς μέσα μου .
όπου έπλεόνασεν ή αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν ή χάρις..
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση