Υπάρχει και “κακή υπακοή”; Ω ναι! Π. Σάββας Αγιορείτης

«Ἡ πλάνη περὶ τῆς “κακῆς” ὑπακοῆς»
Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου
Ἀπόσπασμα 3/4/22

…Πάρα πολλὲς κακοδοξίες, αἱρέσεις, πλάνες κυκλοφοροῦν. Θὰ σᾶς πῶ μία ποὺ εἶναι πολὺ διαδεδομένη στὶς μέρες μας καὶ τὴν ἔχουν ἀσπαστεῖ πολλοί· εἶναι ἡ πλάνη περὶ τῆς ὑπακοῆς, τῆς “κακῆς” ὑπακοῆς.

Καὶ λένε, “ἐγὼ κάνω ὑπακοὴ στὸν πνευματικό μου”, καὶ κάνει ὅλα τὰ παράνομα, καὶ κάνει τὸ διαβόλιο, καὶ φοράει μάσκα, καὶ βλαφημεῖ οὐσιαστικὰ τὸν Χριστὸ μέσα στὸ σπίτι Του, μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπου εἶναι ἕνας χῶρος ἁγιασμένος, ἔμπλεος Ἁγίου Πνεύματος καὶ δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ αἴθουσα.

Ἀλλὰ λέει, “ἐγὼ δὲν ἔχω εὐθύνη, τὴν εὐθύνη τὴν ἔχει ὁ πνευματικός μου”. Ποιός τὸ εἶπε αὐτό; Ὁ καθένας ἔχει τὴν προσωπική του εὐθύνη. Ἄν ὁ πνευματικός σου τρελλαθεῖ, ἄν ὁ πνευματικός σου πλανηθεῖ, θὰ χαθεῖς κι ἐσὺ μαζί του; Θὰ πρέπει καὶ ἐσὺ νὰ ἔχεις ἐγρήγορση πνευματικὴ γιὰ νὰ μὴν πλανηθεῖς.

Γιατὶ λέει ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ μάλιστα στοὺς ἐσχάτους χρόνους, ὁ διάβολος θὰ προσπαθήσει νὰ πλανήσει εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς· καὶ τοὺς μεγαλόσχημους ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ πνευματικούς. Ἑπομένως, δὲν σὲ καλύπτει αὐτὴ ἡ “κακὴ” ὑπακοή. Ἤ ἄλλος ζεῖ παράνομα, συζεῖ κλπ. καὶ κοινωνάει καὶ ἔχει, λέει, τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του.

Ὀφείλεις, ἀδερφέ μου, νὰ βρεῖς πνευματικὸ σωστό, διακριτικὸ ποὺ τηρεῖ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ δὲν φτιάχνει δική του πίστη καὶ δικό Του Πηδάλιο, θὰ λέγαμε ἐξατομικευμένο καὶ δικούς τους κανόνες. Ἕνας πνευματικὸς ποὺ δὲν ἀκολουθεῖ τὴν Θεραπευτικὴ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι σωστὸς πνευματικός.
Τὸ ἴδιο λένε καὶ κάποιοι ἐνδεχομένως ἀνώτεροι κληρικοί, ἀρχιερεῖς· “ἐμεῖς”, λέει, “κάνουμε ὑπακοὴ στὸν πατριάρχη, στὸν ἀρχιεπίσκοπο” ἤ ἀκόμα, λένε κάποιοι, “στὴ Σύνοδο”. Ὀφείλεις, ἀγαπητὲ ἀρχιερεῦ, νὰ ἐξετάζεις ὅλα αὐτὰ ἄν εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· αὐτὰ ποὺ λέει ὁ πατριάρχης, ὁ ὅποιος πατριάρχης, ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἤ καὶ ἡ Σύνοδος ἀκόμα, ἡ ΔΙΣ ἤ ὅλη ἡ Σύνοδος, ἡ Ἱεραρχία ἤ καὶ ὅλες οἱ Σύνοδοι μαζί.

Ὀφείλεις νὰ ἐξετάζεις ἄν ὅλα αὐτὰ ποὺ λένε εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς καὶ τὶς τοπικὲς Συνόδους, μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Καὶ ἄν δὲν εἶναι σύμφωνα, δὲν πρέπει νὰ κάνεις ὑπακοή. Δὲν σὲ καλύπτει αὐτὴ ἡ “κακὴ” ὑπακοὴ τὴν ὁποία ἐπικαλεῖσαι.

Βλέπουμε τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ ποὺ ἀντιστάθηκε σὲ ὅλους τοὺς πατριάρχες, καὶ σὲ ὅλα τὰ πατριαρχεῖα, καὶ σὲ ὅλες τὶς Συνόδους τῆς ἐποχῆς του οἱ ὁποῖες εἶχαν πλανηθεῖ καὶ εἶχαν ἀσπασθεῖ τὸν μονοθελητισμό, ὅτι ὁ Χριστός μας ἔχει μόνο μία θέληση. Καὶ αὐτὸς ὁ ἁπλὸς μοναχὸς ἔλεγε “ὄχι”!

Ὁ Χριστός μας ἔχει δύο θελήσεις, γιατὶ εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Καὶ ἑπομένως, ἔχει δύο φύσεις καὶ κάθε φύσις ἔχει τὸ θέλημά της· ἡ θεία φύσις ἔχει τὸ θεῖο θέλημα καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύσις τὸ ἀνθρώπινο θέλημα. Καὶ τοῦ λέγανε, “μά, καλά, ἐσὺ μὲ ποιόν εἶσαι; Ἐσὺ δὲν εἶσαι στὴν Ἐκκλησία”. “Ἐγὼ εἶμαι στὴν Ἐκκλησία, γιατὶ εἶμαι ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὅπου εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἐκκλησία” .
Καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέει, “ ποιοί εἶναι τῆς Ἐκκλησίας;” Καὶ ἀπαντάει, “οἱ τῆς ἀληθείας”. Ἑπομένως, δὲν σὲ καλύπτει νὰ λές “ἐγὼ κάνω ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία” , ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι στὴν ἀλήθεια, ἡ ὅποια τοπικὴ Ἐκκλησία. Ἄν δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ἀλήθεια, δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Καὶ αὐτοὶ ποὺ τὴν ἀποτελοῦν αὐτή, δὲν εἶναι πλέον τῆς Ἐκκλησίας, ἐφόσον δὲν εἶναι τῆς ἀληθείας.
Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ξεκαθαρίσουμε. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ ξεκαθαρίσει κανείς, θὰ πρέπει νὰ ἔχει αὐτὸ ποὺ λέει ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος, ἐγρήγορση· νὰ μὴν κοιμᾶται πνευματικά. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σὲ ἐπίπεδο κοινωνικό, ὄχι μόνο ἐκκλησιαστικό. Βλέπετε πόσα ἐγκλήματα ἔγιναν καὶ γίνονται, κακὰ τὰ ψέματα, μέσα στὰ νοσοκομεῖα, καὶ τοὺς δίνουν μάλιστα καὶ bonus χιλιάδες εὐρὼ γιὰ κάθε διασωλήνωση, γιὰ κάθε δηλωμένο θάνατο ἤ δηλωμένη περίπτωση covid κλπ. καὶ βγάζανε ὅλους μὲ covid, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχει πλέον, δὲν ὑπῆρξε καμμιὰ ἄλλη ἀρρώστια αὐτὰ τὰ δύο χρόνια, μόνο covid· ὅλοι εἶχαν covid, γιατὶ ἀκριβῶς ἀπὸ πίσω ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ διαφθορὰ στὴν ὁποία συνέπραξαν δυστυχῶς οἱ πλεῖστοι καὶ αὐτὸ εἶναι τραγικό.

Καὶ ἔλεγαν κάποιοι ὅτι “ἐμεῖς δὲν φταῖμε, οἱ ἀνώτεροι φταῖνε, αὐτοὶ ἔχουν τὴν εὐθύνη”. Ὄχι βέβαια! Ἔχεις καὶ ἐσὺ τὴν εὐθύνη, ὁ ἁπλὸς γιατρὸς καὶ ὁ ἁπλὸς νοσοκόμος, ποὺ ὑποκύπτεις στὸ ὅλο σύστημα. Ὀφείλεις νὰ ἀντισταθεῖς ἀκόμα καὶ μὲ ἀπώλεια τῆς ἐργασίας σου, καὶ μὲ κίνδυνο ἀκόμα καὶ τῆς ζωῆς σου γιατὶ ὅποιος δὲν εἶναι μὲ τὴν ἀλήθεια, δὲν εἶναι μὲ τὸν Θεό. Ὅποιος ἐξαπατᾶ τοὺς ἄλλους, ὅποιος συμπλέει μὲ τοὺς ἀνόμους καὶ τοὺς καλύπτει, γίνεται καὶ ὁ ἴδιος ἄνομος καὶ παράνομος.
Ἔχουμε λοιπὸν πάρα πολλὲς πλάνες, ὅπως καὶ αὐτὸ τὸ τραγικὸ ποὺ ζοῦμε τώρα μὲ τὸ Οὐκρανικὸ θέμα, καὶ τὴν ψευτοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ὅπου εἶναι ὅπως εἴπαμε μία συνεχὴς βλασφημία· ἄνθρωποι ἀχειροτόνητοι νὰ στήνονται δίπλα σὲ κανονικοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ νὰ συλλειτουργοῦν. Μά, τί Λειτουργία κάνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι χωρὶς τὴ Χάρη τῆς Ἱερωσύνης! Ἴσως καὶ χωρὶς τὴ Χάρη τοῦ Βαπτίσματος κἄν γιατὶ ἤτανε σχισματικοί, καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς σχισματικὲς ὁμάδες συστάθηκε αὐτὴ ἡ “ Ἐκκλησία” , ἡ λεγόμενη “Ἐκκλησία”.

Ὅταν ὅμως κανεὶς δὲν εἶναι σὲ ἐγρήγορση, ὑποκύπτει καὶ λέει , “ ἐγὼ κάνω ὅ,τι πεῖ ὁ πατριάρχης, ὅ,τι πεῖ τὸ πατριαρχεῖο, ὅ,τι πεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος”. Μά, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἔχει δίκιο. Σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἐπιτρέπεται νὰ στήνεις μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα ἀχειροτόνητους ποὺ παριστάνουν τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἀρχιερεῖς. Καὶ ὅλες οἱ Σύνοδοι τοῦ κόσμου νὰ τὸ ποῦνε, ἐσὺ ὀφείλεις νὰ πεῖς “ ὄχι, κύριοι! Εἶστε αἱρετικοί, εἶστε λάθος! Εἶστε μὲ τοὺς σχισματικοὺς καὶ ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι μαζί σας”. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτό, πρέπει νὰ ἔχουμε ἐγρήγορση. Νὰ μὴν προδίδουμε τὴν πίστη μας χάριν τῶν ἀργυρίων ἤ χάριν τῶν θέσεων. Μετὰ θὰ ἔχουμε τὶς ἀνάλογες συνέπειες.

Αφήστε μια απάντηση