ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 30η Μαΐου 2022

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ!

(Σχόλιο σε πρόσφατη επιστημονική είδηση)

Μία από τις σφοδρότερες μορφές Αντιχριστιανισμού είναι και ο Δαρβινισμός, ο οποίος κατέστη, ιδιαίτερα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνος, το «φλάμπουρο» των Αθεϊστών και των Μαρξιστών, για να χτυπήσουν τη χριστιανική πίστη σχετικά με την δημιουργία του Θεού. Στον τιτάνιο και λυσώδη αγώνα τους κατά του Χριστιανισμού «αναμασούν» την εδώ και αιώνες αναπόδεικτη θεωρία τους, γνωστή ως «Θεωρία της εξέλιξης των ειδών», παρουσιάζοντάς την ως δήθεν «επιστημονική» και «διαχρονική», παραθεωρώντας όμως το γεγονός, ότι η θεωρία αυτή εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα ως μια αναπόδεικτη θεωρία. Η θεωρία αυτή δέχθηκε ισχυρότατα πλήγματα από μεγάλη ομάδα μεταγενεστέρων βιολόγων, ζωολόγων, βοτανολόγων, παλαιοντολόγων και άλλων επιστημόνων, οι οποίοι επί τη βάσει ιδικών τους νεωτέρων επιστημονικών παρατηρήσεων και ερευνών, απέδειξαν ομοφώνως το αβάσιμο της θεωρίας αυτής, ώστε σήμερα να θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Γύρω από την θεωρία αυτή αναφερθήκαμε και σε παλαιότερο άρθρο μας με τίτλο: «Από την ζωοποίηση του ανθρώπου από τον Δαρβινισμό και τον Μαρξισμό στην θέωσή του από τον Χριστιανισμό», (9.3.2015). Εδώ απλώς υπενθυμίζουμε ότι εισηγητής της θεωρίας αυτής, υπήρξε ο Άγγλος φυσιοδίφης και βιολόγος Κάρολος Δαρβίνος (1809 – 1882), ο οποίος δέχθηκε ότι η βιολογική ζωή στον πλανήτη στηρίζεται σε έναν αέναο αγώνα ανταγωνισμού μεταξύ των ειδών, στον οποίο επιβιώνουν τα ισχυρότερα, όσα «κατορθώνουν» να εξελιχτούν και να προσαρμοστούν στις συνθήκες επιβίωσης. Όσα είδη δεν μπορούν να εξελιχτούν και να προσαρμοστούν, εξαφανίζονται. Ο άνθρωπος δεν είναι δημιούργημα του Θεού, όπως και όλα τα υπόλοιπα, έμβια και μη, όντα, αλλά «προϊόντα» της «δημιουργού» ύλης. Η ζωή ξεκίνησε τυχαία από κάποια «πρωταρχική μονάδα», η οποία εξελίχτηκε στο πέρασμα των δισεκατομμυρίων ετών! Χαρακτηριστικό της θεωρίας αυτής είναι ότι ο άνθρωπος είναι «μακρινός απόγονος του πιθήκου»! Η ανακάλυψη του γενετικού μηχανισμού που προκαλεί τις μεταλλάξεις, οδήγησε σε μια τροποποιημένη διατύπωση της θεωρίας, που είναι γνωστή ως Νεοδαρβινισμός. Ανάλογες προς τις αντιλήψεις του Δαρβινισμού αναφορές υπάρχουν σε θεωρίες αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Ειδικότερα ο Εμπεδοκλής επεσήμανε την αρχή της επιλογής, στο πλαίσιο της οποίας κυριαρχεί η σκοπιμότητα. Ο Αναξίμανδρος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ανθρώπου και των ζώων από τα ψάρια, ενώ ο Επίκουρος επιχείρησε να εξηγήσει τη σκόπιμη συμπεριφορά των ζώων επικαλεσθείς τη διδασκαλία του Εμπεδοκλή. (Βλ. Ιστ. https://el. wikipedia.org/wiki/ ).

Την ιστορική πορεία της θεωρίας αυτής περιγράφει μ’ ένα θαυμάσιο τρόπο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. κ. Σεραφείμ, σε ένα  εξαίρετο σύγγραμμά του με τίτλο «Κόσμος. Εξέλιξις ή δημιουργία; Τυχαιότης, ή απερινόητος σκοπιμότης; Φυσική επιλογή, ή πάνσοφος Θεία Πρόνοια;». Στην εν λόγω επιστημονική διατριβή του περιγράφει, πως αναπτύχθηκε η ιδέα της εξελίξεως κατά την προχριστιανική περίοδο, στη συνέχεια από της διαδόσεως του Χριστιανισμού μέχρι της μεσαιωνικής περιόδου και από το τέλος του Μεσαίωνος μέχρι των ημερών μας. Κατόπιν παραθέτει τους πολέμιους της «θεωρίας» αυτής, καθώς και τις προσπάθειες των συγχρόνων εξελικτικών για την αναβίωσή της. Εν τέλει, στο τελευταίο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζει κάποιες συμπληρωματικές επιστημονικές αποδείξεις περί του αβασίμου της «θεωρίας της εξελίξεως», της τυχαιότητος και της φυσικής επιλογής, με τις οποίες ανατρέπει πλήρως την θεωρία αυτή και καταλήγει στο συμπέρασμα, μαζί με πλειάδα πολλών άλλων επιστημόνων, ότι «ο Δαρβινισμός  είναι προϊόν καθαράς φαντασίας και ανήκει εις την ιστορίαν, όπως και το έτερον περίεργον του παρελθόντος αιώνος, η Εγελιανή Φιλοσοφία. Ότι η υπόθεσις της εξελίξεως των όντων εν γένει και ιδιαιτέρως της καταγωγής του ανθρώπου από άλλου ζώου είναι χίμαιρα, υπόθεσις ψευδής και μωρά, μη έχουσα ουδεμίαν επιστημονικήν υπόστασιν».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου του επισημαίνει, ότι όπως αποδεικνύουν πολυάριθμες έγκυρες επιστημονικές μελέτες διακεκριμένων επιστημόνων σε απολιθώματα: «βεβαιούται το αμετάβλητον των ειδών χερσαίων τε και εναλίων ή υδροβίων, απ’ αρχής της εμφανίσεώς των, όπως και το απότομον της εμφανίσεως των μεταγενεστέρων, άνευ σχέσεως προς τα προηγούμενα. Ότι ουδαμού υπάρχει και ένδειξις έστω μετασχηματισμού, ή μεταμορφώσεως οιουδήποτε είδους εις έτερον. Ότι η σύζευξις και η γονιμότης μεταξύ ζώων ανηκόντων εις διαφόρους τάξεις, ή οικογενείας είναι αδύνατος και ότι αι διαφοραί κλίματος, ή άλλαι μεταβολαί εις τους όρους της υπάρξεως των φυτών και των αρχαιοτέρων ζώων δεν θα ηδύναντο, να παράσχωσιν ευλογοφανή τινά εξήγησιν του μετασχηματισμού οιουδήποτε είδους, της μεν προσαρμοστικής ικανότητος των όντων ούσης άκρως περιωρισμένης και μη δυναμένης να μεταβάλη ούτε τους οργανισμούς των όντων, ούτε τα κατ’ ιδίαν όργανα αυτών, της δε μονιμότητος και του αμεταβλήτου αυτών όντων εκδήλων επίσης, απ’ αρχής της εμφανίσεώς των μέχρι σήμερον».

Πρόσφατα δύο κορυφαίοι επιστήμονες απέδειξαν τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα της εν λόγω θεωρίας με συγκεκριμένα επιστημονικά πειράματα και μελέτες. Δείτε την σημαντική είδηση: «Επιστήμονες “καταρρίπτουν” την θεωρία του Δαρβίνου: “Όλοι προερχόμαστε από δύο μόνο ανθρώπους”. Με μία ανατρεπτική θεωρία προσπαθούν δύο ανθρωπολόγοι να δώσουν την απάντηση στο αιώνιο ερώτημα, από που ξεκίνησε η εξάπλωση του ανθρωπίνου είδους στον πλανήτη μας. Οι μελετητές του πανεπιστημίου της Βασιλείας στην Ελβετία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στον πλανήτη τα τελευταία 200.000 χρόνια αποτελούν απογόνους ενός μόνο ζευγαριού ανθρώπων που εικάζεται ότι έζησε την ίδια χρονική περίοδο. Οι Μαρκ Στεκλ και Ντέιβιντ Τάλερ υποστηρίζουν ότι μετά από ενδελεχείς έρευνες, που περιελάμβαναν την εξέταση περισσότερων από πέντε εκατομμυρίων γενετικών κωδικών από τουλάχιστον 100.000 ξεχωριστά είδη ζώων -συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου-, διαπίστωσαν ότι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από ένα μόνο ζευγάρι ανθρώπων, μετά από πιθανώς κάποιο καταστροφικό γεγονός, που άφησε την Γη σχεδόν ερημωμένη. Μάλιστα, η ερευνητική ομάδα του ελβετικού πανεπιστημίου θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι αντίστοιχη εξελικτική πορεία είχε και το 90% των ειδών του ζωικού βασιλείου, ενώ εκτιμούν ότι όλες οι μορφές ζωής που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν το ταξίδι τους στην Γη την ίδια περίπου χρονική περίοδο με τον άνθρωπο, πριν από 250.000 χρόνια….Η θεωρία των δύο ανθρωπολόγων, καταρρίπτει σε μεγάλο βαθμό της εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, προκαλώντας έναν μικρό “σεισμό” μεταξύ των επιστημόνων, καθώς μέχρι πρότινος η θεωρία της Εξέλιξης των Ειδών θεωρούνταν η επικρατέστερη εκδοχή για την πορεία του ανθρώπου στον πλανήτη στο πέρασμα των αιώνων» (Ιστ. kataggeilte.blogspot.com/2020/05 /blog-post_5862.html).

Τόσον ο Μαρξισμός, όσο και ο Δαρβινισμός έχουν κοινή προέλευση, τη δυτική σκέψη, τον «Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό», οι θιασώτες του οποίου προσπάθησαν να αποσπάσουν τον άνθρωπο από την πίστη στο Θεό και να τον εξομοιώσουν με τα ζώα, αφού τον θέλουν ως μια «φυσική επιλογή» της «πρωταρχικής ζωής», την οποία «γέννησε» η τυφλή ύλη. Μάλιστα οι «Διαφωτιστές» φρόντισαν να δώσουν και κοινωνική διάσταση στην Δαρβινική Θεωρία, η οποία μας είναι γνωστή ως  «Κοινωνικός Δαρβινισμός», θέλοντας να εξηγήσουν δι’ αυτού, το διαχρονικό δράμα του κοινωνικού ανταγωνισμού στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ισχυρίζονται ότι όπως στην φύση κυριαρχεί η «φυσική επιλογή», δηλαδή ο ανταγωνισμός των ειδών για επιβίωση, με την επικράτηση των ισχυροτέρων, έτσι και στις ανθρώπινες κοινωνίες είναι αναπόφευκτη η ανισότητα και ο ανταγωνισμός! Μ’ άλλα λόγια ο «Κοινωνικός Δαρβινισμός», δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί βάσει κριτηρίων επιβίωσης και ότι η ιστορία του είναι μια διαδικασία εξέλιξης και επιβίωσης των ισχυροτέρων. Εάν στη φύση, τα πιο ισχυρά ζώα κυριαρχούν και υπερισχύουν των ασθενέστερων, το ίδιο μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Οι ισχυρότερες φυλές είναι προορισμένες να επικρατήσουν των ασθενεστέρων. Πάνω στη θεωρία αυτή βασίσθηκε αργότερα ο Χίτλερ για να αναπτύξει τη θεωρία του περί της ανωτερότητος της Αρίας φυλής έναντι των άλλων στο βιβλίο του «Mein kampf», (Ο αγώνας μου). (Βλ. https://el.economy-pedia.com/11040569-social-darwinism)! Και εμπνεόμενος από αυτή την ολέθρια θεωρία ο παράφρων Χίτλερ, οδήγησε στη συνέχεια την ανθρωπότητα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με εκατομμύρια θύματα και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές.

Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η θεωρία χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει ποικίλα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα, όπως ο ρατσισμός, ο ιμπεριαλισμός, ο φασισμός, το μαρξιστικό ταξικό μίσος, ο ναζισμός, ο αντισημιτισμός, ο εθνικισμός κ.λ.π., τα οποία έλκουν την ιδεολογική θεμελίωσή τους στο Δαρβινισμό, όσο και αν οι θιασώτες της δαρβινικής θεωρίας προσπαθούν να  «ξορκίσουν» αυτή την τραγική αλήθεια με κάθε τρόπο!

Κλείνοντας εκφράζουμε τη χαρά μας, που συναντούμε μέχρι σήμερα   πραγματικούς επιστήμονες, οι οποίοι απαγκιστρωμένοι από τον ενορχηστρωμένο αντιχριστιανικό οίστρο και την «μόδα» του Υλισμού, τιμούν την επιστήμη τους. Χαιρόμαστε επίσης που μια ακόμη «Θεωρία», η οποία κυριάρχησε τον περασμένο αιώνα και είχε επιστρατευτεί στον χώρο του Διαλεκτικού Υλισμού και του Μαρξισμού, καταρρίπτεται, αναδεικνύοντας για πολλοστή φορά τον αιώνιο και αλάθητο λόγο του Θεού. Μετά την παταγώδη κατάρρευση της υλιστικής ιδεολογίας, έρχεται και η κατάρρευση του Δαρβινισμού, για να αποδειχθεί και πάλι η μεγάλη αλήθεια της εκ του μηδενός δημιουργίας ολοκλήρου του κτιστού κόσμου υπό του Θεού. Έρχεται να αποδειχθεί η θεοδημιούργητη φύση του ανθρώπου, ως ποίημα υπέρτατης σοφίας και σκοπιμότητος, ως η κορωνίδα της θείας δημιουργίας, και όχι ως μια «τυφλή» εξέλιξη της «φυσικής επιλογής», δηλαδή της τύχης, όπως την θέλουν οι άθεοι δαρβινιστές. Έρχεται να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος, αν και είναι μέτοχος της κτιστής δημιουργίας, είναι προορισμένος για την κατά χάριν θέωση! Χαιρόμαστε και αγαλλόμαστε, που προερχόμαστε από τα χέρια του θείου Δημιουργού μας και όχι από τον πίθηκο!

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Αφήστε μια απάντηση