ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : ΑΠΟΦΩΛΙΑ ΤΕΡΑΤΑ

Ορμώμενος από το άρθρον του εξαίρετου αρθρογράφου κ.Δαπέργολα “ΑΣΒΕΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕΤΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ” (www.triklopodia.gr/ν-δαπεργολασ-ασβεστο-μισοσ-προσ-καθετ/ ), σκοπεύω να διευκρινήσω κάποια θέματα, ασφαλώς όχι προς τον αρθρογράφον, τον οποίον τιμώ αλλά επειδή οι πλείστοι αγνοούν βασικά γνωστικά στοιχεία ένεκεν την επιμελεστάτως κατεστραμμένης και διεστραμμένης από δεκαετιών παιδείας.

Εντός αυτού του πλαισίου της α-παιδείας, αγνοείται σήμερα η φύσις του Ελληνικού Πνεύματος κι έχει υποκατασταθεί με έναν ορυμαγδόν αστοιχειώτων κουρελουργημάτων και ασυστόλων ψευδών, πλήρως αποπροσανατολιστικών, ώστε οι επιτήδειοι διαστροφείς να επιτύχουν τον σημερινόν α-πνευματικόν βούρκον.

Βεβαίως είναι γεγονός, όπως πολλαπλώς έχω αναφέρει, ότι ο Ελληνισμός ποτέ δεν ορίσθηκε με ακρίβειαν, όπως του άρμοζε, παρά μόνον περιγραφικώς, γλαφυρώς, λογοτεχνικώς και ποιητικώς, όπως Ελληνισμός είναι το Φως, η Αλήθεια, το Κάλλος, η Δημιουργία και πάμπολλα άλλα, όμως αόριστα. Αλλά γιατί να μην ομιλούμεν με επιστημονικήν ακρίβειαν, την οποίαν άλλωστε ο Ελληνισμός δημιούργησε και κυρίως Αλήθειαν;

Ας εκκινήσω λοιπόν ποιητικώς, ώστε να καταλήξω επιστημονικώς. Στην πρώτη στροφή του Ολυμπιακού ‘Υμνου των Παλαμά-Σαμαρά αναφέρεται :

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατον, αγνέ Πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού,
κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατον κι αγνέ Πατέρα του ωραίου του μεγάλου και του αληθινού!!! Ποιό είναι το Αρχαίο Πνεύμα, το πανάρχαιον Πνεύμα, το ζωοδοτούν; Ασφαλώς το Άγιον Πνεύμα, το εκπορευόμενον εκ του Αγνού και Αγίου Πατρός, του Δημιουργού των απάντων και επομένως Αληθινών, των μόνων πραγματικώς αιωνίων. Είναι η Αλήθεια, την οποίαν οι πολλοί αγνοούν ότι κατά την Ελληνικήν Φιλοσοφίαν προέρχεται από το παρελθόν αφού σημαίνει το μη λησμονούμενον (α+λήθη~αυτό το οποίον δεν ξεχνιέται). Έτσι πέφτουν στην νοητική παγίδα να ερευνούν την Αλήθεια εις το μέλλον αντί του παρελθόντος. Αλλά ιδού το μέλλον (του χθες) σήμερον με τις διαστρεβλωμένες έννοιες και την διεστραμμένη παιδεία της πάσης φύσεως “διαφορετικότητος”!

Ας τα αναφέρω “πιο λιανά” :

1 – Δυο είναι οι συμπαντικές πηγές εξουσίας : Η πραγματική και μόνη Δύναμις της Αληθείας, του Κάλλους, του Φωτός, της Αγαθότητος, της Δημιουργίας και της Αιωνιότητος του Τριαδικού Θεού και το σκότος, το ψεύδος, η κακία και το matrix (για να είμαι “trendy”) του αρχέκακου, ο οποίος αντιμάχεται την Αλήθειαν.

2 – Ο Ελληνισμός ήταν, είναι και θα είναι το “χέρι του Θεού” επί γης. Υπήρξεν ο ερευνητής της Αληθείας με την Φιλοσοφίαν (φίλος της σοφίας, δηλαδή της Αληθείας – σοφία του ψεύδους δεν υφίσταται) προ της αποκαλύψεως της Αληθείας επί γης. Με την ενανθρώπισιν του Χριστού και την αποκάλυψιν της Αληθείας ανέλαβεν Απόστολος της Αληθείας εις τα πέρατα της γης, δια στόματος του δι Ου τα πάντα εγένετο.

https://www.brighteon.com/f98b1e86-2e57-4639-9ca5-5a085ded6f44

3 – Όσοι μιλούν περί φιλοσοφίας μετά Χριστόν, δυστυχώς πλανώνται μακράν της Ορθοδοξίας. Ποιάν σοφίαν (~αλήθειαν) ερευνάς, όταν η πάσα Αλήθεια είναι ήδη αποκεκαλυμμένη; Όταν για κάθε τι μη γνωστόν ισχύει το «7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον –μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει – μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν» (Ματθ.ζ’7-11), συ τι ερευνάς μόνος σου, όταν «χωρίς Αυτού ου δύνασαι ποιείν ουδέν»; Αυτά ασφαλώς για όσους πιστεύουν Ορθοδόξως, για τους λοιπούς σκληρή η επερχομένη έκπληξις.

4 – Ομιλούντες περί Ελληνισμού δεν σημαίνει ότι περιλαμβάνονται όλοι οι DNA-κώς Έλληνες. Ισχύει το λεχθέν του Ισοκράτους «μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας», καθόσον ο Ελληνισμός είναι πνευματικός και τα κριτήρια αυτού αμιγώς πνευματικά. Είναι αδύνατον να ομιλούμε για πνευματικά θέματα με υλικές έννοιες και καταστάσεις. Δεν περιορίζεται ο Ελληνισμός από εθνοτικά σύνορα κι όπως δέχεται ξένους μετέχοντες της ημετέρας παιδεύσεως αντιστοίχως εκμέσει τους ανάξιους “Έλληνες” της διεστραμμένης παιδείας του ψεύδους, της κακίας και του αιωνίου σκότους.

5 – Αυτοί οι “αίλοινες” είναι τα ΑΠΟΦΩΛΙΑ ΤΕΡΑΤΑ, οι προδότες, οι Εφιάλτες, οι Πηλιογούσηδες, οι Μαυρο(σ)κορδάτοι και μαϊμουδοΚωλέττηδες, όπως άπαντες οι σημερινοί πολιτικοί, οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πλήρως κάθε τι Ελληνικόν, έχοντες προσχωρήσει και υποταχθεί εις τας τάξεις του αρχέκακου και των υποτακτικών του. Ακούσατε ποτέ κάποιον από αυτούς να ομιλήσει ορθώς και αληθώς για κάτι Ελληνικό; Όλοι αυτοί, οι οποίοι προσκύνησαν τα φράγκικα “γράμματα”, όπως ο Στρατηγός Μακρυγιάννης ανέφερε : «καί εἶπαν οἱ ἄθρησκοι πού ἐβάλαμεν εἰς τόν σβέρκο μας νά μή μανθάνουν τά παιδιά μᾶς Χριστόν καί Παναγίαν, διότι θά μᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καί βγῆκαν ἀκόμη νά ‘ποτάξουν τήν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλήν δύναμη και την φοβοῦνται. Καί εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τούς παπάδες. Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σέ κάστρα, σέ ντερβένια, σέ μπογάζια καί σέ ταμπούργια. Καί αὐτός ὁ Σταυρός μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τήν νίκη καί ἔχασε (ὁδήγησε σέ ἥττα) τόν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στόν Σταυρό, τόν σωτήρα μας!».

Ακόμα δε πλέον παραστατικά τους περιέγραψεν ο μάρτυρας γ.Χριστόφορος Παπουλάκος :

«Είναι ντροπή μας, ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτή πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε, κι ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγυρίσουμε το σπίτι, που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουνε από τον Χριστό, και πασχίζουνε να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντικών, που’ναι πιο δαιμονισμένοι από τους τούρκους».

Ο πραγματικός Έλλην λοιπόν ακολουθεί «Εγώ ειμί το Φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ΄ έξει το Φως της ζωής» (Ιωάν.η΄12), ενώ ο “αίλοινας” περπατά εις το σκότος κι ακολουθεί την λαϊκή παροιμία “όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκ@τά πατεί”. Τρανό δείγμα οι πολιτικοί με τα σκυλάκια τους, όσοι ζητούν υλικήν εξουσίαν και ικανοποίησιν. Θα πρέπει δε να προσέξουν, όσοι ανοήτως τους ακολούθησαν, ώστε κοσμικώς να ωφεληθούν.

Αυτοί είναι τα ΑΠΟΦΩΛΙΑ ΤΕΡΑΤΑ, οι κυριολεκτικώς “πλέον δαιμονισμένοι από τους τούρκους”, αφού υπηρετούν τον αρχέκακον και αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίον έχουμε τους περισσότερους προδότες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπως έχω εξηγήσει : http://oimos-athina.blogspot.com/2019/12/blog-post_60.html

Συνοψίζω :

Ο πραγματικός «Έλλην εγεννήθη κατά Θείαν Πρόνοιαν διδάσκαλος της ανθρωπότητος», όπως ο ‘Αγιος Νεκτάριος ερμήνευσε. Την όλην δημιουργικήν του ικανότητα την αντλεί από το “Αρχαίο Πνεύμα αθάνατον του αγνού Πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού”, όπως αναφέρει ο εθνικός ποιητής Παλαμάς. Μακράν του ανέσπερου Φωτός καταντά χειρότερος των βαρβάρων, “πιο δαιμονισμένος από του τούρκους, καταντά φράγκος, καθίσταται ΑΠΟΦΩΛΙΟΝ ΤΕΡΑΣ.

Σε όσους διαφωνούν συνιστώ λίγην υπομομονή, ώστε συντόμως να το διαπιστώσουν με πλήρη μεγαλοπρέπεια, όταν θα διασκορπισθούν οι εχθροί Αυτού και θα φύγουν από προσώπου γης οι μισούντες Αυτόν! Οι προσπαθούντες να είναι πραγματικοί Έλληνες έχουν την υπομονήν, οι λοιποί αντέχουν; Τότε θα φανεί ποιός είναι ο Ελληνισμός!!!

https://www.brighteon.com/2170036f-df63-4039-9bb7-0cf5dbf95342

Κυανούς Ουρανός

Αφήστε μια απάντηση