Μία απόφαση είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Χαίρεται.
Γαλ. 2,16  οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.
 
Αυτό  είναι το  βαθύ  και ακλόνητο πιστεύω των αγίων του ΘΕΟΥ .
Είναι άδειοι από κάθε  “αυτοπεποίθηση “ και η μόνη τους πεποίθηση είναι η ΠΙΣΤΗ στον Χριστό .
Έχουν καθαριστεί  ”  εν πυρί “ από κάθε  ΕΓΩ  και  έχουν βαπτιστεί  “εν Πνεύματι Αγίω”   ,έχουν παραδοθεί στον ΘΕΟ   ολοκληρωτικά .
 
” ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός “
 
Αυτός είναι όλος ο αγώνας  ,για αυτό γίνεται όλη η προσπάθεια  ,να “αδειάσω ” τον εαυτό μου   ,για να μπει ο  μόνος αναμάρτητος ,ο αίρων την αμαρτία του κόσμου ,για να με “δικαιώσει ” εκείνος  .
“Ότι συ ει μόνος Άγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός”
Δεν γίνεται κανένα έργο ,καμία πράξη μου ,κανένας λόγος μου, να με κάνει ΔΙΚΑΙΟ να με κάνε ΑΓΙΟ ,όλα έναν λόγο έχουν ,να καταλάβω ,να αποκτήσω ΕΠΙΓΝΩΣΗ ,βαθιά και ολοκληρωτική αποδοχή της  ανάγκης του ΕΛΕΟΥΣ του ΘΕΟΥ ,της μεσιτείας του Μεσσία Χριστού 
“Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται ” 
 
Όταν στην “καρδιά “ μου ,στο υποσυνείδητο μου   ,στο σώμα μου ,στην διάνοια μου κατοικεί ο “πονηρός ” η αμαρτία και με κάνει ότι θέλει .
Ρωμ. 7,19          οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾿ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.
Ρωμ. 7,19                  Διότι δεν πράττω το αγαθόν, το οποίον εσωτερικώς με όλην μου την θέλησιν επιθυμώ, αλλά το κακόν, που δεν θέλω, αυτό πράττω.
Μια απόφαση είναι ….
Ο δρόμος προς την εκκλησία  , η παραμονή μέσα σε μία εκκλησία ,η συμμετοχή στα μυστήρια  της Εκκλησίας ,φαίνεται σαν “βιασμός ” και εναντίωση σε ένα  εσωτερικό άλλο θέλημα αλλά είναι μία απόφαση ,γρήγορη και αρκετή .
Θέλει αποφασιστικότητα  ,νεύρο , δύναμη ,αλλά είναι μία και μόνο απόφαση ,για να μπω στον δρόμο του ΘΕΟΥ .
Η  χάρη του Θεού θα μου δίνει την απαραίτητη δύναμη και πληροφορία κάθε στιγμή τι θα κάνω ,θα κάνει τα υπόλοιπα συνεχώς .
Το “πονηρό θέλημα ” μου αντιστέκεται ,αλλά όταν είναι για αμαρτίες δεν με σταματά ,δεν με εμποδίζει
Μόνο  θέλει να με βγάλει από την εκκλησία ,να φύγω από την θεία λειτουργία ,να μην εξομολογηθώ ,να μην υπακούσω τις εντολές της εξομολόγησης  ..
” και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν “
 
Εγώ όμως  επιμένω παρά τον εσωτερικό πόλεμο  και δεν υπακούω τον πόλεμο των λογισμών  που καταλήγω ;
Ενώ δεν δικαιούμαι την σωτηρία ,με βαραίνουν   σωρεία αμαρτιών και χρεών
Δεν δικαιούμαι βάση του “νόμου ”  την “Βασιλεία των ουρανών “ την ειρήνη ,την ασφάλεια ,την γαλήνη  του ΘΕΟΥ .
Ξέρω και δέχομαι ότι δεν τα δικαιούμαι   ,ξέρω ότι είμαι ένας  αχρείος δούλος ,\
 Έρχεται όμως η ώρα ,που θα μάθω ότι έχω έναν ΚΥΡΙΟ και έναν ΠΑΤΕΡΑ  που με αγαπάει   με την τέλεια ΑΓΑΠΗ  ,γιατί είναι η ΑΓΑΠΗ .
 
Ιω. 1,12             ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Ιω. 1,12                      Αλλοι όμως τον εδέχθησαν. Εις όσους δε τον εδέχθησαν με πίστιν ως Σωτήρα και Θεόν των έδωκε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του.
Ποια κανονικότητα ; 
 Παραδοθήκαμε σε  “αδόκιμο νουν ”     χάσαμε την  θεωρία του Θεού ,  δεν τον βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι που μας έκλεισαν οι αμαρτίες μας .
Πιστεύουμε ότι  μπορούμε  μόνοι μας να ξεφύγουμε ,να γίνουμε καλά ,να γυρίσουμε στην
“κανονικότητα ” .
Δεν είμασταν σε καμία “κανονικότητα ” είμασταν και είμαστε στην ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
Απλά υπάρχουν ανάμεσα μας αυτοί οι λίγοι ,που  για αυτούς ακόμα υπάρχει ο “κόσμος ” .
´Άνοιξαν οι πόρτες της κολάσεως  και μας περιμένουν …
 
Η θα περάσουμε μέσα ή θα κάνουμε μεταβολή και θα γυρίσουμε τρέχοντας  πίσω στην πηγή της ζωής  ,σε αυτή την απόφαση θα μας οδηγήσουν τα γεγονότα ,σε αυτή την απόφαση θα μας οδηγήσει ο ΘΕΟΣ και το σχέδιο του.
Ο Θεός είναι πίσω ,πάνω και γύρω από όλα  , αυτό ας κατανοήσουμε και σε αυτόν ας  επιστρέψουμε ,γιατί από αυτόν  απομακρυνθήκαμε και αυτό μας “σκοτώνει”…
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση