Συγκλονιστικό! Οἱ φλόγες σέβονταν τήν ἁγία εἰκόνα τῆς Παναγίας…
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑ
Στό ναό τοῦ χωριοῦ Καρυά επι Τουρκοκρατίας , 40 χιλ. περίπου ἀπό τή μονή, φιλοξενοῦνταν μία εἰκόνα τῆς Παναγίας μικρῶν διαστάσεων 0,30×0,30 ἑκ. καί την ἀγνοοῦσαν οἱ χριστιανοί.
Η εικόνα μια μέρα ἔφυγε μέ τρόπο θαυμαστό ἀπό τό ναό τῶν Καρυῶν.
Από θεία ΔΎΝΑΜΗ , ἔφθασε κοντά στή μονή καί κάθησε μέσα σέ μία βάτο.
Ἀμέσως η βάτος ἄρχισε νά φλέγεται καί νά περιβάλλουν τήν εἰκόνα πανύψηλες φλόγες.
Ἡ ἁγία εἰκόνα, μέσα στίς φλόγες, στεκόταν ἀλώβητη.
Οἱ φλόγες σέβονταν τήν ἁγία εἰκόνα τῆς Παναγίας, γιατί ἦταν θεία φωτιά, ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, μέ πύρινες γλῶσσες.
Στόν τόπο αὐτόν ἕνα τουρκάκι τσοπανόπουλο ἔβοσκε τά πρόβατά τους .
Ὅταν εἶδε τή φωτιά ἔτρεξε νά δεῖ πῶς παρουσιάστηκε καί νά τή σβήσει.
Μόλις εἶδε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀνάμεσα στίς φλόγες, πῆρε μία πέτρα καί τήν πέταξε στή θαυματόβρυτη εἰκόνα.
Ἀμέσως τό χέρι του ξεράθηκε καί κρεμόταν σάν ξένο πρᾶγμα ἀπό τόν ὦμο του. Τρομοκρατημένο ἔτρεξε στήν πόλη τῆς Ἐλασσόνας καί διηγήθηκε στούς χριστιανούς τήν παρουσία τῆς ἱερῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας μέσα στίς φλόγες καί αυτό πού ἔγινε στό χέρι του.
Οἱ ἱερεῖς καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ἦρθαν στόν τόπο τοῦ νέου Σινᾶ καί πῆραν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Ἡ εἰκόνα εἶχε λίγα καψίματα, γιά νά τά βλέπουν οἱ χριστιανοί καί νά θυμοῦνται τό ἀξιοθαύμαστο γεγονός.
Μετέφεραν τή φλεγομένη καί μή καιομένη ἱερή εἰκόνα στήν ιερά Μονή τῆς Θείας Μεταμόρφωσης, ἀφοῦ ἐκεῖ κοντά βρέθηκε.
Οἱ Καρυῶτες εν μεταξύ λυπημένοι ἀναζητοῦσαν τήν ἱερή εἰκόνα τους.
Ὅταν πληροφορήθηκαν πώς βρισκόταν στή μονή Μεταμόρφωσης, ἦρθαν καί τήν παρέλαβαν.
Τήν τοποθέτησαν πάλι στό ναό τους.
Τήν ἄλλη μέρα πού πῆγαν στό ναό τους, διεπίστωσαν ὅτι ἔλειπε.
Εἶχε φύγει πάλι γιά τόν τόπο τῆς κατάπαυσής της καί τῆς γαλήνης της.
Μάλιστα, ἀπό τήν τοποθεσία Σπαρμός, πού ἀπέχει περίπου 20 χιλιόμετρα ἀπό τή μονή καί ἀπό τήν Καρυά, ἡ θαυματόβρυτη εἰκόνα ἄρχισε νά ἵπταται (νά πετᾶ) γεμάτη λάμψη καί θεῖο φῶς.
Ἦταν 15 Αὐγούστου, ἡμέρα λαμπρή, ἡμέρα ἑορτῆς, ἡμέρα μνήμης τῆς Μετάστασης τῆς Παναγίας στούς οὐρανούς.
Πολλοί τότε εἶδαν τή σεβάσμια εἰκόνα νά πετᾶ καί νά κατευθύνεται στή μονή τῆς Μεταμόρφωσης.
Τό θαῦμα ἦταν ὁρατό.
Ὅλοι στέκονταν καί ἔβλεπαν τό θαῦμα μέ τά μάτια τους καί σταυροκοπούμενοι δόξαζαν τό Θεό καί τήν Παναγία πού ἀξιώθηκαν νά γίνουν μάρτυρες τέτοιου ἐξαίσιου, θαυμαστοῦ, γεγονότος.
Ἡ εἰκόνα ἦρθε καί ἐγκαταστάθηκε στή μονή.
Ὁ Κύριος, τίς βουλές τοῦ Ὁποίου κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζει.
Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ἀπό τότε, ὅλο ἔκανε λόγο γιά τήν Παναγία, γιά τό θαυματουργικό τρόπο τοῦ ἐρχομοῦ Της καί γιά τά ἄλλα θαύματα πού ἀκολούθησαν.
Τόσο πολύ μιλοῦσαν γιά τήν Παναγία, ὥστε, ὅταν ἔκαναν λόγο γιά τή μονή, τό συνέδεαν μέ τό πρόσωπο τῆς Παναγίας.
Ἔτσι, σιγά σιγά, ξεχάστηκε ἡ πρώτη ὀνομασία τῆς μονῆς Θεία Μεταμόρφωση καί ὅλοι ἀναφέρονταν πλέον στή μονή τῆς Παναγίας Ὀλυμπιώτισσας.
Ἡ ἱπτάμενη ἱερή εἰκόνα σήμερα βρίσκεται στό ἀμέσως, τῆς κυρίας εἰσόδου τοῦ ναοῦ, δεξιό παρεκκλῆσι. Εἶναι ντυμένη μέ ἀσημένιο «ποκάμισο».
Στήν εἰκόνα εἶναι εὐδιάκριτα τά καψίματα καί στό ἐπάνω μέρος εἶναι τοποθετημένη ἡ πέτρα πού πέταξε στήν εἰκόνα τό τουρκάκι.
Νά σημειωθεῖ πώς, ὕστερα ἀπό τό θαῦμα πού ἔγινε πάνω στό τουρκάκι, βεβαιώθηκε γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τή δύναμη τῶν Ἁγίων του καί ἔγινε Χριστιανός .!
(ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ)
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!

Αφήστε μια απάντηση