.ΕΝΑ παιδάκι γεννήθηκε μέ μιά τρομερή άναπηρία. ΄Ομως…
..ΕΝΑ παιδάκι γεννήθηκε μέ μιά τρομερή άναπηρία.!!
ΤΑ πόδια του ήταν γυρισμένα καί κολλημένα στίς πλάτες του !!
Ή Έπιστήμη έκανε άλλεπάλληλες έπεμβάσεις..!! Αποκόλλησε τα πόδια καί τά έφερε στήν εύθεία.!! Είπαν στούς γονείς ότι τό παιδί τους δέν θά περπατήσει γιατί άπό τή μέση καί κάτω είναι παράλυτο, διότι δέν ύπάρχουν νευρώσεις γιά νά συσφίγγουν τό παιδί καί νά τό κρατούν όρθιο.!!
ΟΤΑΝ γύρισαν στό σπίτι τους στήν Ίστιαία, ό πατέρας άφησε τό παράλυτο παιδί στό κρεβάτι τό κοίταξε καί άρχισε νά κλαίει….
ΘΥΜΗΘΗΚΕ τόν Άγιο Ίωάννη λέγοντας :
‘” ΑΓΙΕ μου Γιάννη ,
δέν θά μπορέσω σάν πατέρας νά σηκώσω αύτό τό Σταυρό σ’όλη μου τή ζωή.
ΣΕ ίκετεύω Άγιε μου Γιάννη
νά μού κάνεις καλά τό παιδί μου. Δέν έχω νά φέρω στή χάρη σου τίποτε άλλο παρά ένα άρνάκι πού μού έχει άπομείνει..!!
ΚΙΝΗΣΑΝ μέ τά πόδια άπό τήν
Ίστιαία Πατέρας καί Μάνα !!
Δυόμιση Μέρες καί Νύχτες δρόμο !! Πότε ό ένας στόν ώμο τό παιδί, πότε ό άλλος τό άρνί.
ΕΦΘΑΣΑΝ στόν Άγιο Γιάννη ,
κλαίγοντας .
ΕΓΙΝΕ παράκληση μπροστά στό Ίερό Λείψανο τού Άγίου , μέ τό παιδί ξαπλωμένο μπροστά στή Λάρνακα καί τό άρνάκι τό είχαν δέσει μαζί του….!!
ΤΟ βράδυ οί γονείς κοιμήθηκαν άπέξω άπό τήν κλειδωμένη πόρτα τής Έκκλησίας.!!
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ Μεσάνυχτα…!!
Ο Πατέρας σκουντάει τό παιδί.
Άναστάση, σήκω παιδάκι μου νά μού ρίξεις λίγο νερό….
(έκεί στήν άκρη ήταν ένα κανάτι μέ νερό καί ένα κύπελο)
ΣΗΚΩ γυναίκα ό Άγιος έκανε τό θαύμα του…!!!
Ό Άναστάσης σηκώνεται όρθιος καί κάνει τά πρώτα βήματα τής ζωής του.
ΔΕΝ άντεξαν οί γονείς, άρχιζαν νά φωνάζουν μέσα στή νύχτα καί μαζεύτηκε όλο τό χωριό παρακολουθώντας τίς κινήσεις τού παιδιού.!!!
ΚΙ’ άπό τότε κάθε χρόνο
ένα λεβεντόπαιδο μ’ ένα ζωντανό άρνάκι στήν άγκαλιά του, κάθε χρόνο πρός τό φθινόπωρο φέρνει τό Τάμα τής ζωής του στόν Άγιο.!!
ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ τό Ίερό Λείψανο καί τό άσπάζεται πολλές φορές, καί γυρίζει στόν άγώνα τής ζωής του..*_
* Ένα άπό τά Πολυάριθμα Θαύματα τού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τού ΡΩΣΟΥ *
*(βιβλ.πρεσβυτ.Ίων .Βερνέζου)*
https://www.facebook.com/anargiros.ksepapadakis

Αφήστε μια απάντηση