Κοινωνώντας τον “αντίθετο ” …
Χαίρεται.
Ιω. 6,53             εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
 
Ο  Ἰησοῦς  λέει ότι  η  πρώτη και βασική προϋπόθεση   “ζωής ” για τον άνθρωπο είναι η Θεία  Κοινωνία .
Αυτό όμως το ακούει και ο αντίθετος  και  εργάζεται  στην αντίθετη κατεύθυνση της πλάνης …
Έτσι  κινεί τον άνθρωπο  είτε  να αποστρέφεται την Θεία Κοινωνία  , με διάφορους  τρόπους και λόγους   ,
είτε να κοινωνεί  μην έχοντας  πνευματικό οδηγό, που θα τον οδηγήσει  ασφαλώς   μέσω του μυστηερίου της εξομολόγησης και εν μετανοία στην “Θεία Κοινωνία ”  την κατάλληλη ώρα  .
 
Α Κορ. 11,29      ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως.
 
Α Κορ. 11,30      διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
Α Κορ. 11,30             Ακριβώς δε, διότι αναξίως κοινωνείτε από τα τίμια δώρα, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και πολύ βαρειά άρρωστοι· αρκετοί δε και πεθαίνουν.
Η ” σατανοκοινωνία “
 
Ο “αντίθετος ”  ο σατάν , όμως δεν σταματά  με την βλασφημία  στην “Θεία Κοινωνία  ” 
Αλλά  συνεχώς προσπαθεί να δηλητηριάσει  τον άνθρωπο με “ουσίες ”  που περιέχουν την δική του ενέργεια , για να οδηγήσουν  σωματικά και πνευματικά  σταδιακά τον άνθρωπο στον “θάνατο “ .
Αν του επέτρεπε ο ΘΕΟΣ θα έστελνε τον άνθρωπο κατευθείαν   .
 
Ο άνθρωπος όταν δεν θέλει την “Θεία Κοινωνία ” , θα καταλήξει στην “σατανοκοινωνία ” 
 
Αυτό για να το κάνει  πρέπει να πάρει άδεια από τον ΘΕΟ ,αλλά και ο άνθρωπος να φτάσει σε σημείο  μη επιστροφής και αμετανοησίας 
Ο Θεός θα το επιτρέψει  και το επιτρέπει  μόνο για την οικονομία του σχεδίου του  και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει .
 
Ελεύθερη επιλογή . 
 
Ο Θεός επέτρεψε και επιτρέπει  στον άνθρωπο  ελεύθερα να επιλέξει  ανάμεσα στην  “Θεία Κοινωνία “  και στην “σατανοκοινωνία ” .
 
ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει….
 
Ο σατανάς και αυτός εργάζεται πυρετωδώς  γιατί ξέρει ότι λίγος χρόνος του απομένει .
Η φύση του είναι να θέλει μόνο το “κακό ” ,η φύση του είναι διεστραμμένη  και πονηρή ,δεν μπορεί να κάνει το “αγαθό “ και αν το κάνει , το κάνει “πονηρά ”  ,στο τέλος αποσκοπεί στο “κακό ” .
 
Η τελευταία  και η ισχυρότερη “κοινωνία ” με τον διάβολο , η έγχυση της  ουσίας του μέσα στον άνθρωπο  η κοινωνία του ανθρώπου με μία δόση σατανικού πνεύματος είναι ο εμβολιασμός  ,για αυτό χρειάζονται  συνεχόμενες δόσεις …
Έχουν προηγηθεί   τα ναρκωτικά ,  τα ενεργειακά αναψυκτικά  με σήμα τον διάβολο ….
ακόμα και η  φαινομενικά  αθώα  “cola” που περιέχει εκχύλισμα κόκας που δεν είναι κόκα …
 

 
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση