Ο καλύτερος φίλος και ο χειρότερος εχθρός .
Χαίρεται.
 Κινούνται παντού δίπλα μου…
Βαδίζω στον δρόμο  , έχω  από την μία μεριά έναν  αληθινό αόρατο  φίλο  που  νοιάζεται για μένα
Από την άλλη έναν  αόρατο εχθρό ,που μου παριστάνει τον φίλο και θα χαρεί  μόνο αν με δεί  να καταστρέφομαι ,να αυτοκτονώ ,να σκοτώνω ,να κλέβω ,να μπαίνω φυλακή , να κάνω το κακό ,την αμαρτία.
Καταλαβαίνω  ότι  σε αυτό τον  μεταπτωτικό “κόσμο “ αυτό είναι δεδομένο .
 
Αόρατος πόλεμος  .
Αυτούς τους  δύο  που κινούνται γύρω μου ,δεν τους βλέπω ,αλλά τους ακούω ,μέσα στο μυαλό μου στην αρχή .
Ο σκοπός είναι να κατέβουν και να καταλάβουν την “καρδιά “ και να κερδίσουν την ψυχή και το σώμα μου
Δεν με υποχρεώνουν να κάνω τίποτα ,αλλά μόνο μου προτείνουν  .
Δεν έχουν δικαίωμα να μου επιβάλλουν  ,είμαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  να επιλέξω σε ποιόν θα παραδώσω τα δικαιώματα μου .
Ο αληθινός φίλος αγωνίζεται με κάθε  τι που μου λέει να  με αποτρέψει από τις καταστροφικές  προτροπές του άλλου .
Η χάρη και ο πειρασμός .
ΧΑΡΗ  
 
Αυτός ο καλός φίλος λέγεται  χάρη “  του ΘΕΟΥ   ,είναι ο δωρεάν φίλος ,ο προστάτης  που δίνει σε όλους μας  ο ΘΕΟΣ  ,είναι γεμάτος  αγαθή ενέργεια ,είναι πλήρης πνεύματος Αγίου .
Πληροφορείται από τον ΘΕΟ και μας πληροφορεί  το “καλό ”  κατευθείαν στην
 “καρδιά “  στην συνείδηση  ,αν δεν έχουμε πωρωθεί ,σκληρύνει .
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
 
Ο άλλος  ,αυτός που παριστάνει τον  καλό ,αλλά είναι “πονηρός “ ,είναι πολέμιος του καλού , λέγεται “πειρασμός ”  και είναι γεμάτος  με κακή ενέργεια ,πλήρης …
Αυτός μας σκληραίνει ,μας πωρώνει .
Προσπαθεί να μας πείσει για τις καλές του προθέσεις , για να πούμε ή να πράξουμε το κακό ,είναι οι κακές σκέψεις που μας  πετάει σαν βέλη και μας πιέζει να τις αποδεχτούμε και να πούμε ή να πράξουμε το πονηρό θέλημα του .
Ο καλύτερος φίλος 
Ας υποθέσουμε ότι χάνουμε  αυτόν τον φίλο ,τον σύμβουλο ,τον προστάτη ,τον οδηγό  που λέγεται χάρη “
Τότε ο άλλος μας  καταλαμβάνει και κάνουμε μόνο το κακό ,το πονηρό .
Είμαστε πλέον  γεμάτοι νεύρα , ταραχή , λύπη , θυμός ,δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τον θυμό μας ,τα νεύρα μας ,δεν έχουμε αυτοέλεγχο σε τίποτα στο φαγητό ,στο ποτό ,σε τίποτα ,κάποιος άλλος μας κάνει ότι θέλει ,η αμαρτία μας έδεσε και μας τραβά ,μακριά από την χάρη “ τον καλύτερο μας φίλο ,που μας δίνει ΕΙΡΗΝΗ ..
Πως όμως χάνουμε την “χάρη ” ;
 
Όταν αρχίσουμε να υπακούμε τον “πειρασμό “ να  λέμε ναι στις προτάσεις του ,έτσι απομακρύνουμε την “χάρη ” 
Καταστροφή η ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Δύο είναι οι δρόμοι  ή κατηφόρα και ο πνευματικός θάνατος ή κόντρα στο ρεύμα επιστροφή στην ζωή .
Έως να έλθει η ώρα της  καταστροφής ,ολοκληρωτικής  και ανεπιστρεπτί  εγκατάλειψης από την “χάρη “ ή την στιγμή της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ της μεταστροφής και  πολέμου ενάντια στα νοητά δεσμά του  “πειρασμού  “  με την βοήθεια της εκκλησίας ,των Μυστηρίων ,υπακοή και καθοδήγηση σε αυτόν τον πόλεμο .
Το κλειδί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
Αν κατάλαβες ότι είσαι σε πειρασμό ,αν κατάλαβες και δέχεσαι ότι έχεις χάσει την χάρη “ ,θέλει αγώνα  για να την κερδίσεις πίσω και να διώξεις τον “πειρασμό “ που επέτρεψε ο ΘΕΟΣ να σε καταλάβει .
Ποιο είναι όμως το κλειδί ; σε όλο αυτό αυτό. 
 
Ο ΘΕΟΣ επέτρεψε να πέσεις σε πειρασμό ,σε έφερε στην κατάλληλη κατάσταση ταπείνωσης .
Ο ΘΕΟΣ σε πληροφορεί  ότι  είσαι σε πειρασμό  και θέλει αγώνα για να βγεις
Δεν είναι  δική σου  η “πληροφορία ” δεν έρχεται από μέσα σου ,αλλά από πάνω… είναι από τον ΘΕΟ και αυτό είναι το πρώτο  σημάδι ΦΩΤΙΣΗΣ  .
Είναι πίσω σου ο Χριστός δεν τον βλέπεις ,αλλά πλέον τον ακούς ,έως να έλθει η στιγμή που θα τον δεις ..
 
Είναι το πρώτο σημάδι της  επέμβασης του  Χριστού ,που  αναλαμβάνει να σε οδηγήσει στην σωτηρία 
 
Ιω. 6,37             Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει
 
Ο Πατέρας επιλέγει ,μετά επεμβαίνει ο Χριστός και αναλαμβάνει να οδηγήσει  τον άνθρωπο στην σωτηρία  .
Ιω. 6,39             τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Ιω. 6,39                    Το δε θέλημα του Πατρός, που με έστειλεν στον κόσμον, είναι ακριβώς τούτο, να μη χάσω κανέναν από όλους εκείνους που μου έχει δώσει, αλλά να αναστήσω αυτούς κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της δευτέρας παρουσίας μου.
Είναι δεδομένος ο “πειρασμός ”  για την αναγέννηση , όπως λέει και η γραφή ” ανάγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα  “
Ο    “πειρασμός ”   είναι   πολυδύναμος και  είναι αδύνατο να ξεφύγει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις  .
Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να πέσει στα  χέρια του  “πειρασμού ”  να καταλάβει την αδυναμία του ,να καταλάβει ότι το ΕΛΕΟΣ του ΘΕΟΥ ,η χάρη ειναι που τον προστάτευε   .
Αν απολέσει την χάρη ” μόνο ο Χριστός μπορεί να τον απελευθερώσει και πλέον ο άνθρωπος το “ακούει “ με τα πνευματικά του αυτιά ..
“ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω “

ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν…

Αν ο άνθρωπος “πληροφορηθεί ”  την απώλεια της Χάρης ,είναι γιατί μέσα από τον “πειρασμό “ ταπεινώθηκε. 

έφτασε η πληροφορία στην καρδιά του ,έτσι επιστρέφει σταδιακά η Χάρη “ ,έτσι   ξεκινά η  πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου .

ω. 3,3              ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Ιω. 3,3                       Απήντησε ο Ιησούς και είπε· “σε διαβεβαιώνω, ότι εάν δεν γεννηθή κανείς από τον ουρανόν, δεν ημπορεί να ίδη και να απολαύση την βασιλείαν του Θεού”.

Η πιστεύεις στον  Χριστό και τον ακολουθείς στην σωτηρία 

“πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον”

Η δεν τον πιστεύεις  και γίνεσαι “υἱὸς τῆς ἀπωλείας”

“οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας “

 

Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση