Στην αγκαλιά του πύθωνα …
Χαίρεται.
Μέσα στην λαβή του πύθωνα .
  Ο  “κόσμος ”   μοιάζει με  κάποιον που τον έχει τυλίξει   ένα  τεράστιο φίδι  ,τον έχει υπνωτίσει ,τον πνίγει  σιγά σιγά  και ετοιμάζεται να τον καταπιεί .
Πως αλλιώς μπορείς να περιγράψεις μια κατάσταση  ,με  ανθρώπους να φοράνε μάσκα ,ακόμα και μόνοι τους ,να  λένε “ναι “  σε  όσες δόσεις τους πούνε ,να μην αντιστέκονται  σε τίποτα και πουθενά .
έτσι σκοτώνει ο πύθωνας 
 
Εγκλωβισμένοι μέσα σε έναν σφιχτό  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  εναγκαλισμό ,υπακούουν  πλέον  το φίδι .,δεν μπορούν να αντισταθούν ,μέχρι να σκάσουν , έως να διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος ,να σταματήσει η “καρδιά ” .
Το αίμα και το πνεύμα .
 
Ο πύθωνας σκοτώνει ,διακόπτοντας την κυκλοφορία του αίματος  ,σταματάει η καρδιά
Ο “πνευματικός πύθωνας “ σκοτώνει   διακόπτοντας την κυκλοφορία του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στον άνθρωπο , στον “νου ” την πνευματική καρδιά .
Αδυνατώ να πάρω πλέον  αποφάσεις  διαφορετικές ,παρά μόνο του “πύθωνα ” ...
” αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και μας δείχνουν τον δρόμο της σωτηρίας “
Έτσι φώναζε  μία δαιμονισμένη ψυχή  με “πνεύμα  πύθωνος ”  όταν ακολουθούσε  τον Απόστολο Παύλο στο κήρυγμα του στους Φιλίππους.
Έλεγε την ΑΛΗΘΕΙΑ αλλά με σκοπό “πονηρό ”  .
Αυτό έγινε αντιληπτό από τον απόστολο  Παύλο 
Το αποτέλεσμα ήταν ,να διατάξει το πονηρό πνεύμα να φύγει από την ύπαρξη της δούλης και έτσι να ελευθερωθεί το ταλαίπωρο εκείνο πλάσμα.
 
Το φαινομενικά καλό και η φαινομενική αλήθεια .
 
Για το “καλό ” μας ότι γίνεται ,λέει τώρα το “πνεύμα πύθωνα ” κα τυλίγεται σιγά σιγά  γύρω από την ψυχή μας και την  εγκλωβίζει .
Το “πονηρό ”   έχει τυλιχθεί γύρω από την ανθρωπότητα και την  σφίγγει , μόνο με την επέμβαση του  Θεού ,μπορεί ο άνθρωπος να απελευθερωθεί πλέον .
Θα ανοίξει η γή να τον καταπιεί ,την κατάλληλη ώρα …
 
Ο πύθωνας……ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς.
 
Αποκ. 12,16        καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
Αποκ. 12,16              Και εβοήθησεν η γη την γυναίκα, και ήνοιξεν η γη  το στόμα της και κατάπιε τον ποταμόν, τον οποίον ο δράκων έρριψε από το στόμα του.
 
Όσοι  είναι κοντά και γύρω από την  “γυναικί ”  θα γλυτώσουν για τους υπόλοιπους 
Αποκ. 12,17        καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
 
 
Τώρα ποιά είναι η “γυναικί ” και τι συμβολίζει ; 
 
 
 
Ιω. 2,4    λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί,  γύναι ;
 
Από τους χαιρετισμούς  : Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος….
Αυτή είναι   το φόβητρο των δαιμόνων ,αυτή που θα συντελέσει και συντελεί στην σωτηρία  αμέτρητων ψυχών ,αυτή να  επικαλούμαστε συνεχώς,αυτή μπορεί να μας βγάλει από την αγκαλιά του πύθωνα …
 
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση