Οὐ μή καταμείνει τό πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις.
Χαίρεται
“ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε”
 
Έφυγε η περιστερά… 
´Ολα αυτά που συμβαίνουν ,αυτά που φαίνεται να έρχονται από τον ορίζοντα ως    σύννεφα  ,καταιγίδες  πρέπει να γίνουν .
Αλλά γιατί ;Έφυγε η ειρήνη του Θεού ,το Άγιο Πνεύμα από την γή…
Μέσα από δοκιμασίες και θλίψεις θα αναγκαστώ να   αναζητήσω τον ΘΕΟ ως μοναδικό ψυχολογικό στήριγμα  ,όταν όλα τα άλλα θα καταρρέουν σαν Βαβέλ…  ..
“Δια του Ιησού Χριστού ,εν Πνεύματι Αγίω”
Είναι δύσκολο , θέλει υπομονή ,έχει  θλίψεις  η διαδικασία  ,αλλά όχι ακατόρθωτο να προσεγγίσω και να δώ τον ΘΕΟ .
Η χάρη του ΘΕΟΥ ,ρυθμίζει την ροή της , εκείνη είναι που  κάνει τα πάντα ,ενώ Φαίνεται ότι  συμμετέχουμε και εμείς , αλλά μόνο την απόφαση παίρνουμε  τελικά .
Μετά μας κινεί η χάρη “ .σταδιακά πρός τον ΘΕΟ .
Ματθ. 11,30       ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
 
Ο τρόπος που προσεγγίζω και βλέπω τον ΘΕΟ ,είναι διδακτός και παραδοτέος από τον ΘΕΟ , δια του Ιησού ,εν Πνεύματι Αγίω και μόνο . 
Μόνο με  τον τρόπο  που  ορίζει  και καθόρισε  ο ΘΕΟΣ  μπορώ να τον δώ  και αυτό είναι η σωτηρία .
 
Αίρεση ,βλασφημία ,παραχάραξη .
 
Ο άνθρωπος όμως  επιλέγει άλλους  τρόπους  ,δικούς του να ενωθεί με τον ΘΕΟ .
Φεύγει  ,παρασύρεται ,  σε άλλους δρόμους   ,που φαίνονται ότι καταλήγουν στην ένωση με τον ΘΕΟ  αλλά καταλήγουν στην απώλεια .
Μέσα στην αίρεση ,αρνείται τον τρόπο που όρισε το Άγιο Πνεύμα ,αρνείται την Ιερά παράδοση ,παραφράσει τις γραφές  ,παρά χαράσσει την   πανσοφία του ΘΕΟΥ 
Καταλήγει ,να προτείνει αυτός  τον δικό του  τρόπο ,στο Άγιο Πνεύμα,καταλήγει στην βλασφημία του Αγίου Πνεύματος .
 
Η δυσκολία να “δω ” τον ΘΕΟ 
 
Το παράδειγμα του Μαθητή του που ενώ τον είδε ,τον έβλεπε ,τον ακολουθούσε   δεν τον έβλεπε ,δεν τον  κατάλαβε …
 
Ιω. 1,44 εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.
 
Μετά από αρκετό καιρό και ενώ  ακολουθούσε  τον  Χριστό ο Φίλιππος   και κατά την διάρκεια του μυστικού δείπνου  του λέει .
 
Ιω. 14,8  Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.
 
Αυτό αποδείκνυε την αδυναμία των μαθητών ,των μετέπειτα αποστόλων ,την συγκεκριμένη  στιγμή ,να δούν τον ΘΕΟ 
Ενώ τρία χρόνια ήταν με αυτόν  …
Για ποιό λόγο όμως ,τι έλειπε ;
 
 
Χωρίς ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ δεν υπάρχει εκκλησία  ,δεν “βλέπω ” τον ΘΕΟ …
 
Ιω. 14,20   ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
 
Απλές αποδειξεις της παρουσίας του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
 
Σε Ορθοδόξους  δίνεται μόνο το Άγιο ΦΩΣ  ,όσες φορές βίαια προσπάθησαν άλλοι να το πάρουν ,δεν τους δόθηκε .
 
Η Θεία κοινωνία  ,ενώ κοινωνούν με ένα κουταλάκι ,από ένα ποτήρια ,ασθενείς ,λεπροί κ.α σοβαρές ασθένειές οι ιερείς το καταλύουν μετά όλο   ποτέ κανείς δεν κόλλησε …
 
Ενώ οι καθολικοί αντιλαμβανόμενοι ότι θα εκτεθούν , με το κρασί και το ψωμί  ,που δεν έχει το άγιο πνεύμα  ….το έκαναν μπισκοτάκι ,άζυμο 
Ο αγιασμός δεν χαλάει  όσα χρόνια και να περάσουν …
Οι καθολικοί αλατίζουν το νερό του αγιασμού ..
 
Εξορκισμούς μπορούν να κάνουν μόνο οι ορθόδοξοι παπάδες ..
Στους καθολικούς οι δαίμονες τους κοροϊδεύουν και αδιαφορούν 
 
Ας τα πάρουμε με την σειρά .
Πίστη .
 
Πρώτα αναγνωρίζω τον Ιησού ως τέλειο άνθρωπο και τέλειο Θεό ,που μόνο αυτός μπορεί να με οδηγήσει στον ΘΕΟ
Ιω. 14,11           πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· 
Μετά τηρώ τις εντολές του ,κάνω ότι μου λέει  ,ελαφριές εντολές  που μου δίνονται μέσα από τα μυστήρια της εκκλησίας ,εκεί που τον συναντώ μυστικά
εν Πνεύματι Αγίω .
“ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν”
 
Ιω. 14,17           τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν
Κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα που η πίστη ,γίνεται  ακλόνητη ,γίνεται γνώση  .
Ιω. 14,20           ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
ΤΟ  ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ .
Από ότι φαίνεται όμως γίνεται τώρα  μία μπουγάδα ,ένας “κατακλυσμός “
  καθαρίζει την γή  από την ακαθαρσία μας  
 και περιμένει η περιστερά ,το Άγιο Πνεύμα  να πετάξει πάνω από την γή ,για να βρεί  “καθαρούς ” ανθρώπους να καθίσει ..
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση