Η χαμένη “πνοή ζωῆς ” ενός διασωληνωμένου…
Χαίρεται .
Γεν. 2,7       καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
Όλη η ανθρωπότητα είχαμε απολέσει  είμασταν διασωληνωμένοι πριν την έλευση του Ιησού και  είμασταν στον Άδη .
Απολέσαμε  την πρώτη δωρεά της χάριτος ,που μας δόθηκε όπως περιγράφεται στην “γένεση “ .
 
 
Τι έδωσε πίσω ο Θεός  δια του Ιησού στον άνθρωπο ,πρώτα στους αποστόλους  και δια των αποστόλων σε όλους μας ,σε όσους το θελήσουμε ; 
Έρχεται ο ΘΕΟΣ με το σχέδιο του , πάλι δια του Ιησού να ξανά δώσει  “πνοὴν ζωῆς ”  στο πλάσμα του .
Ιω. 20,22           καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον·
Η νέα  “πνοὴν ζωῆς “.
 
Έτσι ξεκίνησε η παλιγγενεσία ,η αναγέννηση της ανθρωπότητας  .
Η  χαμένη”πνοὴν ζωῆς ” λόγω της πτώσεως , δόθηκε πίσω στους θεραπευμένους αποστόλους .
Η θεραπευτική μέθοδος  ,πως ο άνθρωπος  μπορεί να αναγεννηθεί και να λάβει πίσω την  “πνοὴν ζωῆς ”  
Δίδαξε τους αποστόλους και αυτοί ανέλαβαν να την διαδώσουν  στην οικουμένη 
Με την ανίκητη  δύναμη που τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα και η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία του εντός της εκκλησίας .
Κατανίκησαν την  Ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίς όπλα ,χωρίς χρήματα  και εδραίωσαν την Ρωμιοσύνη με κεφαλή  και οδηγό τον Ιησού  και  το Άγιο Πνεύμα .
“Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Θέλεις υγιής γενέσθαι ;
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεραπευτήριο με συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο που δίνει πίσω στον χτυπημένο και ασθενή άνθρωπο το οξυγόνο που χρειάζεται η ψυχή του και έτσι θεραπεύεται και το Μέθοδο ,την οποία  δίδαξε  ο Ιησούς   στους αποστόλους και στην συνέχεια  ανέλαβαν την εφαρμογή της οι απόστολοι .
 . 
Ιερά παράδοση…
 
Στην συνέχεια οι απόστολοι ,μετέφεραν  αυτήν την μέθοδο και  εξουσία σε άλλους ,οι άλλοι σε άλλους και μέχρι σήμερα αυτή η μέθοδος ,εξουσία μεταφέρεται δια της χειροτονίας .
Ιω. 20,23     ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
 
Η ΑΜΑΡΤΙΑ είναι η αιτία της  αδυναμίας ,της ασθένειας του ανθρώπου   ,η παράβαση του νόμου του ΘΕΟΥ είναι το αίτιο του Θανάτου   ,του σκότους  που προκαλείται στον άνθρωπο  .
Είναι δεδομένο ότι εγώ ο άνθρωπος δεν μπορώ να μην “πέσω ” στην αμαρτία , είμαι  αδύναμος  και  θέλω να ξεφύγω αλλά δεν μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις 
 
Α Ιω. 2,1 ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·
 
Έτσι  “παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·”   και τους  λειτουργούς του  ανθρώπους “σκεύη εκλογής “ μόνο αυτοί λύνουν από τα δεσμά της αμαρτίας .
Από την εποχή των αποστόλων  ,δια της  χειροτονίας  ,μέχρι σήμερα   έχουν την εξουσία   “ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας,  κρατῆτε τὰς ἁμαρτίας”.
 
Ματθ. 24,5        πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.
 
Το “επιτραχήλιο ”  να φοβάσαι ….
Άνθρωπος  που έχει λάβει την εξουσία  του “δεσμείν και λύειν ”  να λύει τα δεσμά των αμαρτιών ,δια της κανονικής οδού ,δια της χειροτονίας  .
 
Ευχαριστώ και δοξολογώ τον ΘΕΟ ,που υπάρχει ακόμα και δεν χρειάζεται να ταξιδέψω ώρες για να βρω έναν Ορθόδοξο ιερέα με επιτραχήλιο .
 
Δεν με αφορά η τι κάνει και δεν εξετάζω τι κάνει όταν δεν φορά το “επιτραχήλιο “
Εφ όσον ο Θεός του επιτρέπει να το φορά και να τελεί τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,να λύνει και να δένει ,εμένα δεν μου πέφτει λόγος .
 
Νέα “πνοὴν ζωῆς “.
 
Το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει  ,είναι  απλά  μέσα απο αυτόν τον ιερέα , να θέλουμε   να μας ξανά φυσήξει στο πρόσωπο ,να μας δώσει την  χαμένη  “πνοὴν ζωῆς ” και  να ακούσουμε  τον Ιησού μέσα και πίσω από τον ιερέα   να μας  λέει  ..
 
“Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον….”
 
Έτσι να βγούμε από την διασωλήνωση ..
 
Ματθ. 24,5        πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.
 
Η κανονική χειροτονία ,η άδεια να τελεί τα μυστήρια , το επιτραχήλιο πάνω από όλα . είναι  οι ενδείξεις ότι ο ΘΕΟΣ του επιτρέπει να   ενεργεί   .
Όποιος έχει αυτές τις παραπάνω προϋποθέσεις και ειδικά ,εγγυημένα , όταν φορά το επιτραχήλιο ,είναι αδειοδοτημένος και εξουσιοδοτημένος  άνωθεν για την δική μας σωτηρία εντεταλμένος.
Στηθοσκόπιο και επιτραχήλιο ..
Όλοι είμαστε διασωληνωμένοι είτε εντός είτε εκτός νοσοκομείου ,οι γιατροί που μπορούν να μας δώσουν πίσω το οξυγόνο ,να λύσουν τους κόμπους που μας πνίγουν ,είναι μέσα στις Ορθόδοξες εκκλησίες ,θα τους γνωρίσετε  φοράνε το δικό τους στηθοσκόπιο  ,,,το επιτραχήλιο 
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση