Το μπακάλικο της ψυχής μου.
Χαίρεται.
“οὐκ ἐπ’  ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος”
.Ακούμε για επισιτιστική κρίση  ,ακούμε για επερχόμενο λιμό ,πείνα .
Ας προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα της διατροφής ,πιο πνευματικά ,πριν μας πιάσει ο φόβος και ο πανικός .
Να δούμε  το πνευματικό μπακάλικο μας  , μήπως είναι άδειο ;
Ιω. 4,32   ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
 
Η απάντηση του Ιησού στους μαθητές του ,όταν του έφεραν φαγητό στο τέλος του διαλόγου του με την Σαμαρείτιδα “ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ”  εγώ έχω φάγητον να φάγω….
Μας  βάζει σε σκέψεις ότι υπάρχει  και κάποιο άλλο  φαγητό που ούτε εμείς ,αλλά ούτε και οι μαθητές τότε  γνώριζαν .
Για αυτό μας λέει .
 
ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε….που σεις δεν το ξέρετε
 
 
Στον πρώτο πειρασμό  που του έβαλε ο διάβολος να σπάσει την νηστεία  ,ο Ιησούς  του έδωσε την απάντηση ,ποιό είναι το φαγητό που  “ὑμεῖς οὐκ οἴδατε”.
“οὐκ ἐπ’  ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’  ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ “
Η καλύτερη διατροφή και δίαιτα .
 
” ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ “
 
Ο άνθρωπος  στην εποχή της πείνας  ,της επισιτιστικής κρίσης  ,της απελπισίας  ,πως θα μπορέσει να σταθεί όρθιος ,να μην καταρρεύσει  ; 
Μόνο με την ΠΙΣΤΗ στην πρόνοια του ΘΕΟΥ 
Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος  ,μόνο με ΠΙΣΤΗ 
 
Τότε θα δει να επιβεβαιώνονται τα λόγια του Ιησού 
 
Ματθ. 6,33        ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
 
Στην εποχή της πείνας   ,  τα λόγια του  Ιησού ,σε αυτόν που έχει ΠΙΣΤΗ ,θα ηχούν σαν εγγύηση ,σαν φαγητό  …
 θα βλέπει ότι μέρα με την μέρα  ,θα βλέπει πρακτικά  ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει  
 
Ματθ. 6,34        Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
 
 
Το μπακάλικο  της ψυχής  μου .
 
Η πίστη στα λόγια του  ΘΕΟΥ “ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν” 
 Είναι το μόνο  “μπακάλικο “και αυτό που  θα μας ταΐσει στα δύσκολα .
 
 
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση