Αποκ. 7,14 …οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης

Σοκαριστικά στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 24,68% οι θάνατοι τις πρώτες 9 εβδομάδες του 2022

Τα “κρίματα ” του ΘΕΟΥ .
Η λέξη “κρίμα ” σημαίνει απόφαση ,μετά από την“κρίση “  που προηγείται .
Ο Θεός πρώτα κρίνει μια κατάσταση ,έναν άνθρωπο  και μετά  εκδίδει την απόφαση του , το “κρίμα “ του .
Το “κρίμα “ του ΘΕΟΥ ,από τον  σαρκικό και τον ψυχικό άνθρωπο δεν είναι κατανοητό ,τον καίει ,τον κολάζει ,δεν μπορεί να δεί την αιωνιότητα ,κολάει μόνο στα επίγεια .
Ο  σκοπός και στόχος του ΘΕΟΥ , όπως αναφέρει συνεχώς ο Άγιος Νεκτάριος, είναι “το  σκόπιμον και λελογισμένον  τέλος “ του κόσμου και για το οποίο δημιουργήθηκε  , δηλαδή την σωτηρία  του  .
 
“ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.”
 
“Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει”
 
Ποιος μπορεί να εισέλθει μέσα στο “πνεύμα “ του ΘΕΟΥ    να κατανοήσει τα 
“κρίματα “ του ; 
Είναι αστείο ,δαιμονικό  ,να νομίζω  εγώ το “χοϊκό κτίσμα”   ότι  μπορώ  να συμβουλεύσω τον ΘΕΟ ,πριν πάρει την απόφαση του ; 
Η οποία απόφαση του   είναι το τέλειο για τον άνθρωπο ,το καλύτερο που μπορεί να του δοθεί ,σύμφωνα με την προαίρεση του και τις ελεύθερες επιλογές του .
 
Α Κορ. 2,15        ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
 
Ενώ αντίθετα είναι ΕΥΛΟΓΙΑ να πληροφορείται από τον ΘΕΟ ,  για κάποια από τα “κρίματα “ του και να μπορεί να σηκώσει το βάρος των “κριμάτων “ του ΘΕΟΥ .
 
Ιακ. 4,6              ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.
 
“Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·”
 
Η ανθρωπότητα και καθένας ξεχωριστά έχουμε   τόσο προχωρήσει  στην  αμαρτία ,που η απελευθέρωση μας  μοιάζει  να  είναι   άλυτος  “γόρδιος δεσμός ”   .
Εδώ όμως έρχεται  η τέλεια σοφία του ΘΕΟΥ .η πρόνοια και η οικονομία του , να κόψει αυτά τα δεσμά ,με τρόπους που είναι ακατανόητοι για τον άνθρωπο και μη προβλέψιμοι για τον σατανά ,που μας έδεσε και μας θεωρεί σίγουρους .
“οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης”
Κάποιοι θα φύγουν  ,παιδιά ,νέοι  και γέροι  ,  ασθενείς  ,αδύναμοι  , κάλαμοι συντετριμμένοι ,λίνοι τυφόμενοι . 
 
Η επιστήμη σε σύγχυση .
 
Με την επιστήμη από την μία να δικαιολογεί και από την άλλη να κατηγορεί για εγκλήματα  υπαρκτά και εγκληματική αμέλεια , εγκληματική κερδοσκοπία των πολυεθνικών και  δόλο με σκοπό το κέρδος .
 
Και όμως …
 
Είναι ακατανόητο πως από αυτά τα εγκλήματα ,την “μεγάλη θλίψη ” ο ΘΕΟΣ θα οδηγήσει στην σωτηρία  
Αυτό είναι το άπειρο βάθος και το ακατανόητο των κριμάτων του ΘΕΟΥ , για να σώσει το πλάσμα του .
 
Τα αρνιά και τα κτήνη 
 
Τα αρνιά …
Αδύναμοι να ανταπεξέλθουν στον  αόρατο  πόλεμο  ,αγνές και καλής προαίρεσης  ψυχές ,θα πέσουν  στις  παγίδες του“πονηρού “  
Γιατί έτσι θα το επιτρέψει ο ΘΕΟΣ ,έτσι θα οδηγηθούν στην αιώνια ζωή   ,μέσα από την οικονομία ,την πρόνοια του ΘΕΟΥ ,για το 
 Το σκόπιμον και λελογισμένο τέλος .” τους ,την σωτηρία .
 
“ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς”
 
Τα κτήνη …
Όποιος  σαρκικά ή  ψυχικά βλέπει ,δεν μπορεί να διακρίνει   το “μετά “   ,το θεωρεί μωρία ,ανοησία   την μεταθάνατο  κατάσταση .
Μόνο τα επίγεια τον ενδιαφέρουν , στην ουσία αδιαφορεί για την ψυχή του και δεν το καταλαβαίνει ,είναι σε σκοτισμό του “νού ” .
Λειτουργεί όπως “τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις “
 
“οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης “
 
Ματθ. 12,20       κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
 
Καντηλάκια έτοιμα να σβήσουν και  καλάμια λυγισμένα  έτοιμα να σπάσουν  , αντί να παραδοθούν στην κόλαση  ,κάποιες ψυχές  θα φύγουν ,με  μία σπίθα μέσα τους .
 
Αποκ. 7,14   καὶ εἶπέ μοι· οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης
 
Θα φύγουν και θα περιμένουν  ,  απο αυτούς τους πιο δυνατούς ,που μένουν πίσω και πολεμάνε το “κακό ” με προσευχή ,νηστεία ,εξομολόγηση , εκκλησιασμό  .
 
Θα περιμένουν  την προσευχή   ,το τρισάγιο ,το σαρανταλείτουργο ,την μνημόνευση του ονόματος τους ,
Θα περιμένουν την ένωση ,με τον Χριστό και με τους αδελφούς τους .
 
Αποκ. 7,17         ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
 
 
“ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης”
 
Ματθ. 24,12       καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
 
Κλάψτε και στεναχωρηθείτε για αυτούς    που έφυγαν και για τους εαυτούς σας  ο καθένας .
Κλάψτε γιατί δεν νοιώθετε τίποτα ,κλάψτε για την σκληρότητα ,την αδιαφορία σας ,την  ψυχρότητα σας  ,έτσι μόνο σπάει η πώρωση , έτσι αποψύχεται μια παγωμένη καρδία και ξαναλειτουργεί …
 
Κλάψτε για  αυτούς που φεύγουν  και για αυτούς που θα φύγουν .”ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης”  
Κλάψτε  και για αυτούς που μένουν πίσω αδιάφοροι και συνεχίζουν να εγκληματούν ενάντια στους συνανθρώπους τους .
Προσευχηθείτε , μνημονεύστε τους  στις προσευχές σας .
χρησιμοποιήστε την δύναμη της εκκλησία και των Μυστηρίων που μας κληροδότησε ο Σωτήρας  μας Ιησούς .Μνημόσυνα , τρισάγια , σαρανταλείτουργα είναι για την σωτηρία  όλων  μας  και των  κεκοιμημένων μας .
 
 Μεταφέρετε μηνύματα αγάπης ,συγχώρεσης , ευγνωμοσύνης  ,συμπόνοιας σε αυτές τις ψυχές , φίλων ,γνωστών ,συγγενών 
Ας ενωθούμε με αυτόν τον τρόπο με αυτούς μόνο έτσι θα σπάσει η πέτρα που  περικύκλωσε την καρδιά μας .
 
 
Ιω. 17,9             Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι.
 
Αυτό  θα  σώσει και αυτούς και εμάς ,όλοι κάτω  και από την προσευχή ,την δύναμη  και το όνομα  του Ιησού θα σωθούμε 
Ενωμένοι ,παρακαλώντας ο ένας για τον άλλον και όχι μόνο για τον εαυτό μας .
Αλλά για αυτούς που έφυγαν και για αυτούς που μένουμε  πίσω σκληροί και αμετανόητοι .
 
Ιω. 17,21           ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση