Γεώργιος Φλώρος : «…Εβγάτε έξω από την πόλιν αυτήν όσοι αποτελείτε τον λαόν Εμού του Θεού..» (Αποκ. ιη’ 4.)

Ιδού η τελευταία συγκλονιστική παρότρυνση του Θεού για αποτείχιση της Βαβυλώνας .

Ο λαός του Θεού στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον συμμορφώνεται (ακούει) στη φωνή του καλού Ποιμένος , φεύγοντας μακριά από τη Βαβυλώνα.

Όσοι δεν αποτελούν τον λαό του θεού, ακούνε τη φωνή των ξένων – αλλοτρίων , κατοίκων της Βαβυλώνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φυσικά επιδίδονται στα δήθεν έργα αγάπης, μιλάνε συνεχώς για μετάνοια, αλλά τους καρπούς της μετάνοιας δεν θα τους απολαύσουν ποτέ, καθόσον δεν αποτελούν τον λαό του Θεού. Στο τέλος, θα έχουν συμβάλλει στον ερχομό του αντιχρίστου και θα χαθούν μαζί του. Ας προσπαθήσουμε όσο μας επιτρέπει, μήπως  κατανοήσουμε -πρωτίστως ο γράφων- τα συγκλονιστικά λόγια των προφητειών που έντεχνα  αποσιωπούνται.

Βρισκόμαστε λίγο πριν του σημείου της Αποκάλυψης. Μιλάει ο Θεός και εμείς επιβάλλεται να  κατανοούμε και να υπακούμε:

«..είδε ( ο Ευαγγελιστής) άγγελον να καταβαίνη από τον ουρανόν (…). Και εφώναξε με δυνατήν φωνήν και είπεν:

  1. Έπεσεν, έπεσεν η Βαβυλών η μεγάλη, και έγινε τόπος, που κατοικούν δαιμόνια, και ασφαλής διαμονή κάθε ακαθάρτου πνεύματος και προφυλαγμένη φωληά κάθε ακαθάρτου και μισημένου ορνέου.

3.Και συνέβησαν αυτά εις αυτήν, διότι από το εξόχως μεθυστικόν κρασί της ειδωλολατρικής αποστασίας και της διαφθοράς της έχουν πιεί όλα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μαζί της, διότι παρεσύρθησαν από την επιρροήν της εις διεφθαρμένην και ασεβή  ειδωλολατρικήν ζωήν .Και οι έμποροι της γης επλούτησαν από την δύναμιν της ηδυπαθείας της και της παραφόρου και αλαζονικής σαρκολατρίας της.

4.Και ήκουσα άλλην φωνήν (του Θεού) από τον ουρανόν να λέγη:

Εβγάτε έξω από την πόλιν αυτήν όσοι αποτελείτε τον λαόν Εμού του Θεού, δια να μη γίνετε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι εις τας αμαρτίας της και να μη λάβετε και σεις μέρος από τας τιμωρίας και τας πληγάς με τας οποίας θα κτυπηθή.

5.Διότι έφθασαν αι αμαρτίαι της μέχρι του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματά της.

6.Και η φωνή τώρα απευθύνεται προς τους εχθρούς της Βαβυλώνος και τους λέγει: Ανταποδώσατέ της, όπως και αυτή ανταπέδωκεν εις άλλους. Και διπλασιάσατε και ανταποδώσατέ της διπλά σύμφωνα με τα έργα της. Μέσα εις το ποτήριον της οργής, με το οποίον αυτή εκέρασε τους άλλους, κεράσατέ την και σεις με το διπλάσιον.

7.Όσον εδόξασε τον εαυτόν της και εδούλευσεν εις την ακολασίαν, τόσον πολύν βασανισμόν και πένθος δώσατέ της.

Διότι μέσα εις την υπερήφανον και ασεβή καρδίαν της λέγει, ότι κάθημαι βασίλισσα και δεν είμαι χήρα και δεν θα ίδω ποτέ πένθος.

8.Δι’αυτό σε μίαν ημέραν θα έλθουν όλαι αι πληγαί της, και θάνατος και πένθος και πείνα και θα κατακαή με φωτιά, διότι είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός, που κατέκρινε και καταδίκασεν αυτήν.» (Αποκ.ιη’2-8)

Βοά ο Λόγος του θεού από τον ουρανό:

Εβγάτε έξω από την πόλη της διαφθοράς και αποστασίας, την Βαβυλώνα, όσοι αποτελείτε τον λαό Εμού του Θεού.

Έπρεπε ΗΔΗ να είχε βγει ΕΞΩ της Βαβυλώνος, ο λαός του Θεού.

Ο..όχι …λένε τα όργανα του διαβόλου για να μπερδέψουν τους πιστούς. Εμείς δεν βγαίνουμε έξω από την εκκλησία.

Ταλαίπωροι για ποιά εκκλησία μιλάτε;

Αυτή νομίζετε ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο πάπας, ο Βαρθολομαίος, ο Ιερώνυμος, οι κάθε είδους διεστραμμένοι αιρετικοί;

Ή μήπως Εκκλησία είναι οι άλλες θρησκείες;

«Ουαί διεστραμμένοι υποκριτές που δεν μπαίνετε εσείς ,δεν αφήνετε και τους άλλους να έμβουν.»

«Για εσάς είναι οι ετοιμασμένες από τον Θεό τιμωρίες , πληγές, βασανισμοί, πένθος, κατακρίσεις, καταδίκες που θα ξεχειλίσουν μέσα από το ποτήριο της οργής του Θεού.»

«Θα είστε συμμέτοχοι  και συνυπεύθυνοι εις τας αμαρτίας της Βαβυλώνας και θα λάβετε και σεις μέρος από τας τιμωρίας και τας πληγάς με τας οποίας θα κτυπηθεί.» Για να μάθετε ότι ο Θεός εκτός της αληθινής αγάπης είναι και ακριβοδίκαιος.

             «…δεν ανήκουν εις την Εκκλησίαν» (Ματθ.ιη’17.)

Οξύμωρο και αντιφατικό είναι να αφορίζεται ένας που δεν ανήκει εις την Εκκλησίαν και να μη αφορίζεται ένας που «ανήκει εις την Εκκλησίαν» και  που καταστρέφει Αυτήν (τα μέλη).

Από πού αφορίζεται, από κάπου πού δεν ήταν ποτέ;

Τιμή του κάνετε εν προκειμένω, διότι εμμέσως πλην σαφώς τον εντάσσετε αντικανονικά για να τον απορρίψετε στη συνέχεια, κάνοντας μεγαλύτερο αμάρτημα. Ενώ ποτέ δεν ήτο από ημάς.

Συνεπώς, ο αφορισμός όχι μόνο δεν έχει νόημα αλλά μόνο για εντυπωσιασμό τελείται. Τουτέστιν γίνεται παίγνιο της τάξης των Κανόνων της Εκκλησίας του Χριστού. Γι’ αυτό οι ειδωλολάτρες πηγαίνουν όποτε θέλουν στην Εκκλησία και κάθονται όπως θέλουν γιατί όχι και χειρότερα από το πώς κάθονται στο καφενείο,

αφού ουδείς δεν στράφηκε ποτέ εναντίον αυτών που τους το επιτρέπουν;

Στρέφονται όμως εναντίον των αποτειχισμένων που θέλουν την Εκκλησία του Χριστού όπως Την παρέλαβαν από τους Αγίους.

Αν βρίσκονταν σε μουσουλμανικό χώρο λατρείας θα τους έκοβαν τα πόδια από τη ρίζα. Εδώ όμως…έχουμε  «ελευθερία» και νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα έρθει σίγουρα η ώρα που θα θερίσει  ο καθένας ό,τι έσπειρε, κατά το διπλούν, όπως μάς αναφέρει ο Λόγος του θεού.

Να γιατί αποθρασύνονται τα δαιμόνια, γιατί απέκτησαν πολλούς οπαδούς και δεν βρίσκουν πλέον αντίσταση ελέγχου.

Η Γραφή μάς λέει :

«Όσους κατ’ επανάληψιν αμαρτάνουν, έλεγχέ τους εμπρός εις όλους, δια να έχουν φόβον και οι λοιποί.» (Τιμ.ε’20)

Οι δεύτεροι καταστροφείς, τον έλεγχο τον ονομάζουν κατάκριση και λένε «μη κατακρίνετε τον πλησίον και μάλιστα τους ιερείς» οι περισσότεροι των οποίων σκάβουν τον λάκκο του ποιμνίου. Αφήστε τους να σας καταστρέψουν και μετά θα λέτε ..κάναμε λάθος. Μετά όμως, μάς προανέφερε ο Κύριος θα «γίνετε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι..»

Μάς λέει το Ι.Ευαγγέλιο  ότι μετά τριών συμβουλών, πρώτον κατ’ ιδίαν ,δεύτερον μαζί με έναν αδερφό και τρίτον από την Εκκλησία, ότι αν αυτός που έφταιξε δε συμμορφωθεί ,δε σεβαστεί  και παρακούσει την Εκκλησία τότε λέει είναι:

«…όπως ο ειδωλολάτρης και ο αμετανόητος τελώνης, οι οποίοι δεν ανήκουν εις την Εκκλησίαν» (Ματθ.ιη’17.)

Εάν αυτός που φταίξει και δε συμμορφωθεί μετά τριών προσπαθειών λογίζεται εκτός Εκκλησίας, τότε όλοι αυτοί που μάχονται την Εκκλησία και επιδιώκουν συνειδητά την καταστροφή των μελών Της, ανήκουν στην Εκκλησία;

Είναι εντός Αυτής;

Θεωρούνται αδερφοί;

Άλλα μας διδάσκει το Ευαγγέλιο και άλλα η… γαστέρα τους. Για την Εκκλησία του Χριστού μιλάμε εμείς, ενώ εκείνοι για αυτήν του εωσφόρου που άρχεται από το Π.Σ.Ε. μέλη του οποίου είστε και εσείς που τους ακολουθείτε στην πόλη Βαβυλώνα δια της μνημονεύσεως.

Ακούστε Τί λέει ο Θείος Απόστολος:

« (…) Τί δουλειά έχω εγώ να κρίνω και τους έξω, τους μη χριστιανούς δηλαδή (…)εγώ μόνον αυτούς, που είναι μέσα εις την Εκκλησίαν, έχω καθήκον και ενδιαφέρον να κρίνω. Τους δε απίστους τούς κρίνει ο Θεός.(…)» (Κορινθ.Α’ε’12,13)

Εσείς τί κάνετε..; Αντί να κρίνετε τους εντός Εκκλησίας , αιρετικούς προδρόμους του αντιχρίστου που την καταστρέφουν, κρίνετε τους έξω της Εκκλησίας από τους οποίους δεν κινδυνεύει. Κάνετε δηλαδή τα αντίθετα του Ευαγγελίου και μετά μιλάτε για μετάνοια η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Ο Απόστολος λέει ότι ο Κύριος είναι εκδικητής και τιμωρός για αμαρτήματα αισχρά : «…διότι ο Κύριος είναι εκδικητής και τιμωρεί όλας αυτάς τας αισχράς πράξεις..» (Θεςς.Α’δ’6)

Συγκεκριμένα μιλάει περί μοιχείας ,για αμαρτήματα περί βίου δηλαδή.

Εσείς λέτε ότι ο Κύριος είναι μόνο αγάπη ,φιλεύσπλαχνος και όχι τιμωρός. Μάθετε λοιπόν εκ του Ευαγγελίου ότι ο Κύριος εκτός του τιμωρού είναι και εκδικητής. Αλλοιώνουν τις Γραφές για να εξυπηρετήσουν τις προθέσεις τους.

Ο Χρυσορρήμων  Άγ. Ιωάννης μάς  λέει ότι «ούτε το αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει αυτόν που έσχισε έστω και μία φορά την Εκκλησία του Χριστού.»

Οι αιρετικοί (πρώτοι καταστροφείς) σχίζουν κατ’ επανάληψη την Εκκλησία και περιμένουν, διδάσκοντας μετάνοια να συγχωρεθούν, ενώ οι δεύτεροι καταστροφείς γνωρίζουν, βλέπουν και δεν κάνουν ΤΙΠΟΤΑ για να σταματήσουν τους πρώτους καταστροφείς. Περιμένουν απλώς να γίνει σύνοδος για να τους καταδικάσει. Λογική πέρα για πέρα … δαιμονοκινούμενη.

Το «σπίτι» έχει πάρει φωτιά και αυτοί περιμένουν να καεί εντελώς για να δουν μετά τί έφταιξε και να το καταδικάσουν!

«Είπεν ο Κύριος:

«ΤΕΤΥΦΛΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΩΡΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ,ΙΝΑ ΜΗ ΙΔΩΣΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙ, ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.» (Ιωανν.ΙΒ’40)

(βλέπε: https://www.triklopodia.gr/%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/ )

Ενώ οι θρασύτατοι ψευδοδιδάσκαλοι επιμένουν,  παραμυθιάζοντας τον κόσμο, ότι ο Θεός θα μας λυπηθεί όλους. Μαζί και τους κακοπροαίρετους και σκληρόκαρδους αιρετικούς που τάχθηκαν εναντίον Του ως εχθροί εντασσόμενοι στο Π.Σ.Ε. και που δια της ψευδοσυνόδου κατέλυσαν Δόγματα και Εντολές. Φωτιά θα πέσει όχι όμως όπως την φαντάζεται η παράταξη του διαβόλου, αλλά όπως την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ο Απ. Παύλος μάς λέει:

«19.Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι φως και φωτιά, μη τα σβήνετε και μη τα αχρηστεύετε.

20.Μη εξουθενώνετε τας Προφητείας, που το Άγιον Πνεύμα αποκαλύπτει δια μέσου των Πιστών.

21.Ερευνάτε και ξεχωρίζετε όλα τα χαρίσματα και τας προφητείας και ό,τι καλόν και ωφέλιμον δια σας εύρετε να το κρατήτε καλά.

22.Από κάθε είδος πονηρίας να φεύγετε μακριά.» (Θεςς.Α’ε’19-22.)

Τα πνεύματα της αντιλογίας κάνουν τα εντελώς αντίθετα. Βρίσκονται πολύ κοντά σε κάθε είδος πονηρίας, μέσα στην πόλη Βαβυλώνα ,ακολουθώντας κατά πόδας την Πίστη των προδοτών δια της ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ! Δεν ερευνούν όλες τις προφητείες αλλά μόνο όσες διευκολύνουν τη διεστραμμένη διδασκαλία τους, ενώ θα έπρεπε τη σημερινή εποχή να επικεντρώνονται πρωτίστως σε αυτές από τις οποίες εξαρτάται η σωτηρία των ψυχών των χριστιανών.

Αναφέρουν δε (οι προφητείες), ότι «θα γίνουν οι χειρότεροι ως προς τα αισχρά αμαρτήματα βίου και ασεβέστεροι ως προς την τήρηση των Εντολών του Θεού.»

Ποιοί είναι αυτοί; Είναι αυτοί που υποτίθεται κάλεσε ο Κύριος για να ποιμάνουν το ποίμνιό Του. Είναι αυτοί που υποτίθεται έστειλε ο Κύριος να βρουν τα απολωλότα ή αλλιώς τους.. πλανεμένους. Δεν τους έστειλε για να δημιουργήσουν νέες πλάνες και αιρέσεις, σχίσματα και διαστροφές. Ούτε να ασχοληθούν και να διώκουν τους 99 δικαίους που από μόνοι τους είναι Νόμος, είναι οι ίδιοι Νόμος.

Oι επίδοξοι δεν ασχολούνται με τα κατάπτυστα θέματα της ψευδοσυνόδου Κρήτης (2016), ούτε με τις προφητείες που αφυπνίζουν πνευματικά το ποίμνιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδίδονται ή «συμβάλλουν εν αγνοία τους» στην καταστροφή της Εκκλησίας, επηρεάζοντας απονήρευτες και ακατήχητες ψυχές. Δεν λαμβάνουν υπόψιν τους το πλέον ουσιαστικό γεγονός και αδιάσειστο επιχείρημα, μολονότι έχει χιλιοειπωθεί, ότι δηλαδή, ο μακαριστός Επιφ. Θεοδωρόπουλος, ο Άγ.Παΐσιος, ο Άγ.Πορφύριος  και άλλοι σύγχρονοι Άγιοι, δεν έζησαν την ψευδοσύνοδο για να τοποθετηθούν ανάλογα, σχετικά με το υποχρεωτικό της διακοπής μνημόνευσης.

Kατ’ αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζουν τις καταστροφικές συνέπειες της ψευδοσυνόδου. Αλλοιώνουν το Ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα, παρασύροντας τους χριστιανούς σε άλλη πίστη, δηλαδή στην απώλεια. Αυτό το κάνουν οι κοινωνούντες μετά των ακοινωνήτων ,περιμένοντας σύνοδο για να καταδικάσει την ψευδοσύνοδο. Ενώ ο Κύριος μάς λέει να φύγουμε, να βγούμε έξω από την ακάθαρτη πόλη όπου συναθροίζονται οι εχθροί Του. Τους φτύνεις τρις και φεύγεις κι αν γίνει σύνοδος να τους καταδικάσει, καλώς έχει, αν όμως ο Θεός δεν το παραχωρήσει, ΕΣΥ είσαι ασφαλισμένος, διότι αποτελείς τον λαό Του, αφού ακούς τη Φωνή του καλού Ποιμένος.

Αν το έκαναν όλοι αυτό, κανένα θρασύδειλο δαιμόνιο δεν θα τολμούσε να απλώσει χέρι στην Εκκλησία, ενώ τώρα φωνάζοντας «άξιους» τούς ..ανάξιους ,να ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Δικαιοσύνη.

«Το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον» πνέει όταν θέλει, όσο θέλει και όπου θέλει. Δεν το βλέπουμε, γίνεται φανερά αντιληπτό εκ των αποτελεσμάτων της Ενέργειάς Του.

Να μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό! Μόνο οι πνευματικά τυφλοί δεν το αντιλαμβάνονται ,γι’ αυτό και παραχαράσσουν τις Εντολές μη δυνάμενοι να δουν τα καταστροφικά αποτελέσματα της ψευδοσυνόδου Κολυμπαρίου που υποκινείτο από πνεύμα δαιμονικό!

Αν ενεργούσε μέσω αυτών το Άγιο Πνεύμα, θα έλυνε προβλήματα και δεν θα δημιουργούσε περισσότερα.

Ούτε έχει ξανασυμβεί τέτοια ραγδαία πνευματική πτώση, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ας αναλογιστούν αυτοί που ερευνούν τις Γραφές γιατί ο Κύριος κάλεσε ορισμένους για να ποιμάνουν τους άλλους. Μην φανταστούμε βεβαίως ότι (εμείς) οι άλλοι είμαστε άμοιροι ευθυνών, γιατί έχει λεχθεί ότι «(…) ο μη γνους και αναξίως ποιήσας δαρήσεται  (…)»και αυτός.

«Διότι αθετεί τας Εντολάς του Κυρίου.»

Πού βάζετε τώρα τις κόκκινες γραμμές, πονηροί -δεύτεροι καταστροφείς ;Τίς είχατε βάλει στο κοινό ποτήριο. Τώρα ακούσαμε :

«…και στο κοινό ποτήριο να πάμε, ΕΜΕΙΣ δεν φεύγουμε από την εκκλησία». Αυτό ειπώθηκε από τον άλλοτε -κατά τον κόσμο- μαχητή της Ορθοδοξίας Βολουδάκη.

Διευρύνουν πάλι τις κόκκινες γραμμές, τίς πήγαν τώρα μέχρι το στόμα του αντιχρίστου.

Προσέξτε τους…γιατί είναι επικίνδυνοι! Ο λαός του Θεού ακολουθεί τις Εντολές Του. Οι πρόδρομοι του αντιχρίστου κάνουν το δικό τους θέλημα, καθ’υπαγόρευση του αρχηγού τους.

Φυλαχθείτε ,δεν θα σας σώσουν αυτοί.

Εθελοτυφλούν στο φρικτότερο όλων, ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Ας πείσουν το ποίμνιο ΕΠΡΑΚΤΑ ότι δεν είναι όμοιοί τους.

Ανήκουν στους «κατοίκους» της πόλης Βαβυλώνας και ας λένε ότι είναι Ορθόδοξοι.

Οι Ορθόδοξοι δε συναναστρέφονται με τους εχθρούς του Πατέρα τους, οι οποίοι έχουν ήδη προσκυνήσει τον αντίχριστο.

«ΕΒΓΑΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΤΗΝ».

ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ,ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ, ΟΣΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Έτσι μόνο θα ξεχωρίσει ο λαός του Θεού…Η ΗΡΑ ΑΠ’ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ!

Αν μείνετε μαζί τους θα καταστραφείτε και εσείς.

Αυτό ακριβώς είπε και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης :

«Πολλοί έγιναν αιρετικοί και χάθηκαν. Άλλοι έμειναν Ορθόδοξοι, αλλά επειδή είχαν εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς χάθηκαν και αυτοί.»

Ψάξτε να βρείτε τους ταπεινούς ποιμένες του Θεού, αυτούς που θέτουν το στήθος τους έμπροσθεν των… λύκων και αποδεικνύουν με αυτό ότι δεν είναι αυτόκλητοι, μισθωτοί.

Ας είμαστε ευγνώμονες στον Ιησού Χριστό που μακροθυμεί για τη Σωτηρία μας.

Σε Αυτόν ανήκει όλη η Δόξα, η Τιμή και η Ευχαριστία.

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος

twitter sharing button
email sharing button

Αφήστε μια απάντηση