ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΒΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ.

Εκτακτη ἐκπομπή στήριξης τοῦ Γιώργου Παύλου*

*Παρασκευή 24 Ἰουνίου 2022 10:30 μ.μ.*

*Ὁ Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος διώκεται δικαστικά γιά τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα τήν παιδεία καί τήν Ἐλευθερία.*

*Ἀνάγκη ἐπείγουσα γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν καί τήν νομική στήριξη τοῦ Καθηγητοῦ Γιώργου Παύλου.*

*Ὁ Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος δικάζεται τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου 2022 στό ΣΤΕ (Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας)*

Ὁ *Γιῶργος Παῦλος* εἶναι γνωστός γιά τούς *διαρκεῖς Ἐθνικούς καί Δημοκρατικούς ἀγῶνες* του τόσο ὡς φοιτητής στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ὅσο καί ὡς καθηγητής στό ΔΠΘ προκειμένου:

1. Νά φύγει ἡ στρατιωτική Χούντα καί νά ἐπανέλθει ἡ Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα.

2. Νά ἀναχαιτιστεῖ ἡ Τουρκοποίηση τῆς Κύπρου Αἰγαίου καί Θράκης

3. Νά σταματήσει ὁ προπηλακισμός φοιτητῶν καί καθηγητῶν στό ΔΠΘ οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νά ὑποστηρίζουν τήν Ἀκαδημαϊκή Ἐλευθερία σκέψης καί λόγου, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου καί ὅλης της Ἑλλάδας.

3. Νά σταματήσει ἡ Ἰατρική τρομοκρατία καί ἡ ὑποχρεωτική ἰατρική δολοφονία τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Δημοκρατίας μέ ἐπικίνδυνα ἰατρικά σκευάσματα.

4. Νά ἐπανέλθει ἡ συνταγματικότητα καί νά πάψει ἡ Ἰσλαμοποίηση ὅλης τῆς Ἑλλάδος.

5. Νά σωθεῖ ἡ Μακεδονία καί νά σταματήσει ὁ διωγμός τῶν Ἑλλήνων τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑλλάδα.

6. Τέλος νά ἀρθεῖ ὁ ἐπικείμενος γεωγραφικός διαμελισμός καί ἡ γεωγραφική ἀλλά καί Δημογραφική κατάρρευση τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι σαφής ὁ πολιτικός χαρακτῆρας τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων πειθαρχικῆς δίωξης τοῦ Γιώργου Παύλου ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἔχει ἐδῶ καί χρόνια συνταξιοδοτηθεῖ.

*Τό πολιτικό κατεστημένο δέν ἀντέχει τόν Ἐθνικό ἀγῶνα τοῦ Γ. Παύλου ἐναντίον τῆς ἀντισυνταγματικότητας καί τῆς ἐπιβεβλημένης πολιτικῆς δικτατορίας πού ἐκδιώκει καί ἐξαφανίζει τούς Ἕλληνες τήν πίστη τους καί τόν πολιτισμό τους ἀπό τήν σύγχρονη καί ὑπό ξένη κατοχή τελοῦσα Ἑλλάδα.*

Πιό συγκεκριμένα:

Ὁ καθηγητής Γιῶργος Παῦλος τοῦ ΔΠΘ εἶχε ἀγωνιστεῖ πρίν 7 περίπου χρόνια γιά νά σταματήσει τήν βία καί τήν δίωξη τῆς ἐλευθεριας λόγου καί σκέψης στό ΔΠΘ. Ὁ ἴδιος ἀγωνίστηκε νά ἐπικρατήσει ἡ Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία. Ὅταν 30 ἡ καί περισσότεροι «φοιτητές» καί ἐξωτερικοί «συνεργάτες» των ἀσκοῦσαν ἄτυπη ἀστυνόμευση καί λειτουργοῦσαν ὑπό τήν ἀνοχή ἡ καί ἔμμεση ἐνθάρρυνση τῆς Διοίκηση ὡς «ΜΑΤ» ἐντός τοῦ πανεπιστημιακοῦ χώρου.

Οἱ φοιτητές αὐτοί ἔχοντα πάρει κατ’ οὐσίαν τό πράσινο φῶς ἀπό τήν διοίκηση τοῦ ΔΠΘ ἀσκοῦσαν πλήρη τρομοκράτηση γροθοκοπώντας δέρνοντας σύροντας στό ἔδαφος καί κλωτσῶντας κάποιον φοιτητή πού θά τολμοῦσε νά δηλώσει πώς πρέπει νά φυλάσσονται τά σύνορα ἡ πώς τό Αἰγαῖο καί τά νησιά του εἶναι Ἑλληνικό, ἡ ὅτι ἄλλο πού ἐνοχλοῦσε κάποιους πού ἀσκοῦσαν βία καί ἀστυνόμευση στό ΔΠΘ. Ἔτσι πολλοί φοιτητές πού τολμοῦσαν νά ἔχουν ἐθνική καί χριστιανική στάση ἐστάλησαν βαρειά τραυματισμένοι στό Νοσοκομεῖο.

Ὅταν ὁ καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος προσπάθησε νά συμβουλεύσει τούς ὑπεύθυνους εἴτε φοιτητές εἴτε μέλη τῆς Διοίκησης τοῦ Πανεπιστημίου πώς τίθεται σέ κίνδυνο ἡ ζωή φοιτητῶν καί ὅτι εἶναι ἀδιανόητο σέ ἕναν ἀκαδημαϊκό χῶρο, νά ἀσκεῖται ἀστυνόμευση καί νά διώκεται ἡ ἐλευθερία λόγου καί σκέψης μέ τήν ἀνοχή τῆς ἴδιας τῆς διοίκησης ἄρχισε ὁ ἐναντίον του διωγμός. Ἔτσι στοχοποιήθηκε ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένεια του, βανδαλίστηκε τό αὐτοκίνητο του καί τό γραφεῖο του, χωρίς οὐδεμία διάθεση προστασίας του ἀπό τήν Διοίκηση τοῦ ΔΠΘ.

Ἀντίθετα καί ἐντελῶς ἀντισυνταγματικά ἐπαύθη ἀπό τά ἀκαδημαϊκά καί ἐκπαιδευτικά του καθήκοντα καί ὑπέστη διωγμό ὑπό τήν ἀνοχή της Συγκλήτου μέ ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό τρόπο.

Ὅταν προσέφυγε στά διοικητικά δικαστήρια ἀδικαιώθη. Ὅμως οὔτε τότε συνετίστηκε ἡ Διοίκηση τοῦ ΔΠΘ καί συνέχισε τόν διωγμό του.

Μαχόμενος ὑπέρ τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Ἐλευθερίας, κατήγγειλε δημόσια τήν στάση τοῦ Πρύτανη καί τῶν στενῶν συνεργατῶν του ὡς διοικητικά ὑπεύθυνους γιά τήν πανεπιστημιακή βία.

Ἀκολούθως ἡ διοίκηση ἄσκησε ἐναντίον του ΕΔΕ καί ζήτησε τήν πειθαρχική του δίωξη.

Σήμερα καί μετά ἀπό 7 ὁλόκληρα χρόνια καί ἐνῶ ὁ Γιῶργος Παῦλος ἔχει συνταξιοδοτηθεῖ ξανά ἄνοιξε ἡ ὑπόθεση τῆς νομικῆς του δίωξης. Τήν ἐρχόμενη Δευτέρα τό ΣΤΕ καί σχεδόν ἀπροειδοποίητα ἐξαντλῶντας τά ὅρια τῆς τυπικῆς διαδικασίας ἐνεμέρωσης του δικάζει τήν πειθαρχική δίωξη του.

https://www.diktyoellinismou.gr/wp-content/uploads/2022/06/DIKTIO1-1.jpg

*Α)* -*ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Rumble* Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

https://rumble.com/user/Diktell21 *Β) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube-5*

Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

https://www.youtube.com/channel/UCRBsL1hgG_wEJ43XSKkCE1Q *Γ) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ facebook,*

Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

https://www.facebook.com/diktyoellinismou/?ref=page_internal *Δ) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Τwitch*

Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

https://www.twitch.tv/diktyoellinismou

Αφήστε μια απάντηση