ΔΙΔΑΧΕΣ 1 Ιούλ 2022 - 20:00

Κλητός ή εκλεκτός ;

Κλητός ή εκλεκτός ;
Χαίρεται.
Ιω. 1,12  ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
 
Στην εκκλησία στον “μεγάλο δείπνο ” σε καλεί ο  Χριστός  , έρχεσαι κάθεσαι 
Μπορεί να είσαι πατριάρχης ,επίσκοπος ,ιερέας , ψάλτης ,νεωκόρος  ,επίτροπος , ή ένας απλός  λαϊκός μέσα στην εκκλησία  .
 
Αλλά ….
 
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα  γίνεις “τέκνο θεού “ ,αδερφάκι του  Ιησού .
Εάν είτε ως  κληρικός ,είτε  ως μοναχός ,είτε ως  λαϊκός  ,πιστεύω ότι  μπαίνοντας και μένοντας σε μία εκκλησία  ή σε ένα μοναστήρι  και  προσφέροντας τις πολύτιμες      πιστεύω υπηρεσίες  μου , έγινα και “τέκνο Θεού “ είμαι  σε πλάνη   …
 
Και η συνέχεια μου θα είναι …
Ματθ. 22,12       καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη.
Η προυπόθεση  να  μπεις στην εκκλησία   και να  γίνεις  “τέκνο Θεού ” είναι  μία   
την  λέει    στην ίδια φράση ο Ιησούς  , ” τοις  πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ” να πιστέψεις εις το όνομα αυτού .
Αλλά τι σημαίνει αυτό το ” πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ” ;
 
 Όλα με την δική του δύναμη και συνεργία γίνονται εντός εκκλησίας και μόνο 
Αν αυτός μας εγκαταλείψει θα σκορπίσουμε  .
 
“ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει”
 
Σαν  σκόνη στον αέρα  θα  μας  διαλύσει ο σατανάς 
όποιος δεν έχει βαθιά χαραγμένη μέσα στην καρδιά του αυτή την πεποίθηση, δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα στην εκκλησία .
 
Ιω. 16,23    ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν.
 
Όποιος δεν ενεργεί ,δεν  υπάρχει “επ ονόματι του “ μέσα στην εκκλησία   θα διαλυθεί . 
 
ουκ. 14,24     Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.   
 
Αυτός που δέχθηκε  την κλήση μπήκε στην εκκλησία  και έκατσε  
Του δόθηκε η εξουσία 
Αν  την πετάξει και αρχίσει  να κάνει τα δικά του  ,δεν βλέπει τον Χριστό  
τότε επέλεξε  λάθος πνευματικό οδηγό ,αντί για τον Ιωάννη τον πρόδρομο  ,διάλεξε  τους γραμματείς και τους φαρισαίους ..
 
Εμπιστοσύνη στα Μυστήρια  και μόνο .
 
Αν δεν  κάτσω να ακούσω και να υπακούσω   ,στο μυστήριο της εξομολόγησης  τις οδηγίες   και  τι πρέπει να κάνω ,από τον  Χριστό  .
Αν δεν βλέπω τον Χριστό στην εξομολόγηση  ,με απόλυτη ΠΙΣΤΗ και ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
Πρέπει να προβληματιστώ ,ο οδηγός μου δεν μπορεί να μου δείξει τον  Χριστό ,όσο και αν μοιάζει για Χριστός…
Ματθ. 22,13       τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Το πρόβλημα  που  νομίζω  ότι έχουμε  αυτή την ώρα ως  “πλήρωμα ” της εκκλησίας .
 
Αυτοί που τώρα έχουμε πιάσει στασίδια  και  νοιώθουμε  σίγουροι ότι είμαστε  επίτιμοι προσκεκλημένοι του μεγάλου δείπνου .
Πιστεύουμε ότι  αυτά που προσφέραμε και προσφέρουμε στην εκκλησία  ,είναι αυτά που με κάνουν “από “κλητό”  σε ” εκλεκτό ”  .
Είμαστε  καλεσμένοι από τον Χριστό ,αλλά τά έργα μας ,η συμπεριφορά μας ,η στάση μας ,  δεν είναι αυτή που πρέπει γιατί  θεωρούμε τον εαυτό μας εκλεκτό .
Δεν  καταλαβαίνουμε ,δεν κατανοούμε ,δεν αποδεχόμαστε  συνειδητά μέσα στην ψυχή μας ,μέσα στην καρδιά μας  , ότι 
 
“Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.”
 
Έτσι δεν μπορώ να πάω  παραπέρα ,δεν μπορεί ο Χριστός να  με καθαρίσει ,να με φωτίσει ,να με  κάνει κατά Χάρη Θεό ,αν δεν  καταλάβω την διαφορά του εκλεκτού από τον κλητό .
Δεν μπορώ να τον “δω ” …
 
Λαός και κλήρος κολλήσαμε  δυτικούς ιούς  και τρόπους .
ψάχνουμε τον Χριστό  με δικούς μας  τρόπους  , κυνηγάμε  επώνυμους   πνευματικούς ,που καταλήγουν life coaches… 
 πάμε μόνο σε   πασίγνωστα vip  προσκυνήματα lycabetus  …
πάμε μόνο σε ομιλίες  και συνάξεις   γνωστών και επωνύμων  ομιλητών  
αλλά δεν πάμε στην  θεία λειτουργία  .
Δεν πάμε στα μυστήρια ….
Αντιδράμε  στις οδηγίες που παίρνουμε στην εξομολόγηση ,λες και μας μιλά ο  πνευματικός μας ,ενώ ακούμε την “πάσα ΑΛΗΘΕΙΑ “ εκείνη την ώρα .
 
Έτσι παραμένουμε κλητοί….
 
Ματθ. 20,16       Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση