Το δεύτερο βάπτισμα

Ο Κύριος συνέστησε το ιερό Μυστήριο της Μετανοίας ή Εξομολογήσεως, όταν μετά την Ανάστασή Του, φύσηξε πάνω στους Μαθητές την θεϊκή Του πνοή και τους είπε:

“Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν σε κάποιους αφήσετε τις αμαρτίες, έχουν αφεθεί σ’ αυτούς, αν σε κάποιους τις κρατάτε, έχουν κρατηθεί” (βλ. Ιω. κ’ 22-23).

Όταν ο εξομολόγος θέτει τα χέρια του στο κεφάλι του εξομογουμένου και διαβάζει την συγχωρητική ευχή, τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της Ιερωσύνης έρχεται και καθαρίζει την ψυχή. Η Εξομολόγηση είναι αναγκαία και τελείται όσο συχνά χρειάζεται.

Ονομάζεται δεύτερο βάπτισμα, διότι μας καθαρίζει απο την αμαρτία, όπως και το Άγιο Βάπτισμα, αλλά εκείνο δεν επαναλαμβάνεται.

Η Μετάνοια είναι το δικαίωμα που μας έδωσε ο Χριστός να διορθωνόμαστε και να γλιτώσουμε απο τις αιώνιες συνέπειες των αμαρτιών μας, ώστε να μην χάσουμε τον Παράδεισο.

Η Μετάνοια υπάρχει μόνο στον Χριστιανισμό και δη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι θρησκείες δεν έχουν μετάνοια, γιατί δεν έχουν αιώνια Βασιλεία!

================================

Ο διάβολος δεν μπορεί να γίνει για κανέναν άνθρωπο αιτία αμαρτίας, ωστόσο επιχειρεί να παρασύρει σ’ αυτήν, τους απρόσεκτους στις αδυναμίες τους, χρησιμοποιώντας άλλοτε τις φυσικές τους επιθυμίες και άλλοτε τα απαγορευμένα πάθη.

Μέγας Βασίλειος

================================

Ή σκέπη καί ή πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σέ όλους τούς ανθρώπους, τήν βλέπουν όμως όσοι καθάρισαν τόν εαυτό τους άπό τήν αμαρτία.

Άγιος Ισαάκ ό Σύρος

Αφήστε μια απάντηση