ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΜΗΝΥΜΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΗΤΗ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΜΗΝΥΜΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΗΤΗ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ.

Αφήστε μια απάντηση