ΔΙΔΑΧΕΣ 8 Ιούλ 2022 - 20:40

Είναι το tatoo αμαρτία ;

Είναι το tatoo αμαρτία ;
Χαίρεται.
Το tatoo είναι αμαρτία αλλά….
Λευ. 19,28         καὶ ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
Λευ. 19,28                Δεν θα κάμετε  τομές  στο σώμα σας, ούτε θα χαράξετε γράμματα στο δέρμα σας. Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας.
Ναι το tattoo είναι παράβαση του νόμου του ΘΕΟΥ .
Ο νόμος του Θεού το λέει ξεκάθαρα   στο ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ , ο ΘΕΟΣ απαγορεύει την δερματοστιξία  ,τα τατουάζγράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν”
 
Όσοι έκαναν  δηλαδή τατουάζ  είναι αμαρτωλοί  και  θα πάνε στην κόλαση ; 
 
Ναι θα πάνε ,αλλά  και μπορεί να μην πάνε ,αν κατανοήσουν   ότι όλοι είμαστε λίγο πολύ παραβάτες του νόμου του ΘΕΟΥ  .
Μία αμαρτία μόνο οδηγεί στην κόλαση και είναι  ασυγχώρητη , η αμετανόητη…
Αυτή που ο άνθρωπος  την έκανε  και επιμένει ότι έκανε το σωστό  ,ενώ μέσα του δεν νοιώθει καλά ,το κρύβει και  αυτοδικαιώνεται κολασμένος και  θεομάχος   ,ενάντιος στον ΘΕΟ .
 
Μόνο ο Ιησούς ως τέλειος άνθρωπος  τήρησε τον νόμο και δεν αμάρτησε. 
 
Όλοι εμείς ΟΛΟΙ  , έχει ο ΘΕΟΣ πολλά ραματα για την γούνα μας 
Αλλά έχει και έτοιμο  άπειρο ΕΛΕΟΣ ,έτοιμο  να μας συγχωρέσει  τα πάντα  ,ότι και αν  κάναμε  να το εξαλείψει και να μας καθαρίσει .
Με μία απλή προυπόθεση ,να μετανοιώσουμε  και αυτός θα τρέξει πρός τα εμάς 
Όπως έτρεξε στον “άσωτο “ και τον καταφίλησε ,χωρίς να του πει τίποτα   και ετοίμασε  γιορτή για την επιστροφή του .
Ο νόμος του ΘΕΟΥ και η χρησιμότητα του .
 Ο  νόμος του ΘΕΟΥ  περιέχει  και άλλες πολλές “δίκαιες”  από τον ΘΕΟ  εντολές  .
Εντολές  που  αν μπορούσα να τηρήσω θα με “δικαίωναν  “.
Εκτός της απαγόρευσης της  δερματοστιξίας , ο “νόμος ”  έχει και άλλες πολλές εντολές  
Εντολές  που καθημερινά καταπατούμε όλοι μας  και μπορεί να μην έχουμε κάνει ακόμα tatoo ..
“Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου”
 
Ρωμ. 7,6  ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος.
 
Έτσι πίστευαν και πιστεύουν οι Ιουδαίοι ,ειδικά οι γραμματείς  και  οι  Φαρισαίοι .
Ο “νόμος ”  και η τήρηση των τύπων του νόμου  ,ως  αυτοσκοπό  και προτεραιότητα .
Έβλεπαν το δέντρο και έχασαν το δάσος …
 
Με συνέπεια να μην “δούν “ τον νομοθέτη  Ιησού ,που τους  καλούσε να ξεφύγουν από την τυπική τήρηση του Σαββάτου ,του “νόμου ”  
που δεν μπορούσαν και αυτοί και εμείς  να ακολουθήσουμε ως άνθρωποι  αδύναμοι .
 
Το “Σάββατο”  πάνω από όλα…
 
Κάνοντας πολλά θαύματα το Σάββατο  ,ο Ιησούς  τους έλεγε  έμμεσα  ότι  , το ΕΛΕΟΣ του ΘΕΟΥ  και όχι ο τύπος ,η τυπολατρία ,η τήρηση του νόμου  θα τους σώσει 
Έτσι τους  έλεγε  ότι θέλει και αυτή να ανταποδίδουν το  ΕΛΕΟΣ  στον πλησίον , γιατί με αυτό θα σωθούν από τον ΘΕΟ  .
 
Ρωμ. 3,20          διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ ἐνώπιον αὐτοῦ· διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
Ρωμ. 3,20                 Διότι από τα έργα του Νομου δεν θα λάβη την δικαίωσιν και την σωτηρίαν ενώπιον του Θεού καμμία ανθρωπίνη ύπαρξις.
Επειδή δια μέσου του Νομου επιτυγχάνεται τούτο μόνον· να γνωρίση καλά ο άνθρωπος την αμαρτωλήν του κατάστασιν και την ενοχήν του.
διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
 
Επειδή δια μέσου του Νομου επιτυγχάνεται τούτο μόνον· να γνωρίση καλά ο άνθρωπος την αμαρτωλήν του κατάστασιν και την ενοχήν του.
Εκ των πραγμάτων και με αντίπαλο τον  παμπόνηρο ,πανούργο και πατέρα του ψεύδους   ,διάβολο ,σατανά και το στράτευμα του .
Εγώ  ο σαρκικός ,χοϊκός άνθρωπος είναι αδύνατο να τηρήσω τον “νόμο ”  και  να  δικαιωθώ  ,κάπου θα σκοντάψω   ,ερχεται ο Ιησούς να πεί .
 
Ματθ. 5,17        Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.
 
“ἀλλὰ πληρῶσαι.”
 
Η ολοκλήρωση ,η πλήρωση του νόμου ,από τον ίδιο τον νομοθέτη και Κύριο ,  είναι η παρακάτω φράση που επαναλαμβάνει  στην Καινή Διαθήκη ,στην “Νέα Συμφωνία” που κάνει  με όλους μας για να μας  σώσει από τον “πονηρό ” και να μας δικαιώσει  δίνοντας μας  “χάρη ” πριν την θανατική ποινή .
 
“Έλεον θέλω και ου θυσίαν”
Ναι το “tatoo ” είναι μία  αμαρτία μέσα στις  πολλές .
 
Είναι βάρος , είναι δαιμονική ενέργεια που σέρνω  πάνω μου  ,είναι ένας
“πειρασμός ” που τον κουβαλάω .,όπως κάθε αμετανόητη αμαρτία .
Είναι μια ακόμα υπακοή στον σατανά ,στην εντολή του να χαράξω  το σώμα  μου  ,ενάντια στον νόμο του ΘΕΟΥ  να μην το χαράξω .
Το σώμα που πρέπει να είναι  και να γίνει  ναός του Αγίου Πνεύματος , να κατοικήσει μέσα του η  “Βασιλεία των Ουρανών ” 
Όλα αυτά είναι η παράβαση του νόμου και η ἐπίγνωσις  της  ἁμαρτίας
 
Το κατάλαβα ; τo δέχθηκα;
είμαι ένας ακόμα παραβάτης του νόμου του ΘΕΟΥ ,όπως όλοι μας   ,άλλος εδώ και άλλος εκεί  ,κάπου μας έχει πιάσει ο πολυδύναμος “πονηρός ” .
“Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός”
 
Αλλά ………..
 
Ιω. 14,1             Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.
 
Επειδή είναι “μάγκας ” ο ΘΕΟΣ  ,μου έδειξε  τον “νόμο ” του ,για να  καταλάβω τι είναι αμαρτία, ήξερε πως ήταν και είναι αδύνατο να τον τηρήσω και να ξεφύγω από την αμαρτία .
Με άφησε και έπεσα ,από την άγνοια μου ,την περηφάνια μου, σε αβύσσους ,πηγάδια και λάκκους ,γέμισα tatoo .
ω. 12,32           κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
Ιω. 12,32                   Τουναντίον όμως εγώ, εάν υψωθώ επάνω στον σταυρόν και δια του σταυρού αναληφθώ στους ουρανούς, όλους τους καλοπροαιρέτους Ιουδαίους και Ελληνας θα ελκύσω προς τον ευατόν μου”.
 
Έγινε άνθρωπος  ,  σταυρώθηκε  για μένα  που είμαι γεμάτος “tatoo”  ,βουλιάζω  στην αμαρτία με  κοιτάει στα μάτια  και μου λέει   ;
 
“μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.”
Θέλεις να  έρθεις  μαζί μου ,πίσω μου , θέλεις να με ακολουθήσεις  ;
όπως είσαι , όποιος και αν είσαι ,όσο και “άνομος” και “αμαρτωλός”  αν είσαι ,δες τι είπε ένας ληστής και σώθηκε πρώτος,δες τι είπε ανάμεσα στους αμαρτωλούς που έτρωγε και έπινε μαζί τους ,απαντώντας στους “τυπολάτρες ” 
Ματθ. 9,13        πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
Ματθ. 9,13               Πηγαίνετε δε στους ερμηνευτάς των Γραφών, δια να μάθετε τι σημαίνει· ευσπλαγχνίαν θέλω και όχι τυπικήν θυσίαν.
Διότι εγώ δεν ήλθα να καλέσω εκείνους που νομίζουν τον ευατόν των δίκαιον, αλλά τους αμαρτωλούς, δια να τους οδηγήσω εις την μετάνοιαν και σωτηρίαν”.
“οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.”
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση