ΔΙΔΑΧΕΣ 10 Ιούλ 2022 - 20:05

Πως νικάω το “κακό ” .

Πως νικάω το “κακό ” .
Χαίρεται.
Ο ΘΕΟΣ  μας λέει στην Αγία Γραφή .
 
“το κακόν είναι εις την εξουσίαν σου και δύνασαι αν θέλης να το νικήσης”.
 
Και ποιός δεν θέλει να νικήσει το “κακό “ ,αλλά που το λέει ; 
 
Στον διάλογο με τον Καιν ,μετά την αδελφοκτονία που διέπραξε σκοτώνοντας τον αδελφό του Άβελ.
Ακόμα και αυτή την βαρύτατη αμαρτία μπορεί να ξεπλύνει από την συνείδηση του ανθρώπου ,αν θέλεις…
Συνείδηση που με τύπτει  και γεννά τις τύψεις , είναι το “κακό “ που  μπήκε μέσα μου και με  διαλύει .
Γεν. 4,7   ἥμαρτες; ἡσύχασον· πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ.
“Αλλά ησύχασε· το κακόν είναι εις την εξουσίαν σου και δύνασαι αν θέλης να το νικήσης”.
Πρώτα πρώτα δέξου  ότι  “ἥμαρτες “.
 
Όταν σου λέει ο ΘΕΟΣ  ότι  και αν έκανες   ,όποια αμαρτία και αν διέπραξες .
Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση  κάπου “ἥμαρτες ” δέξου το πρώτα μέσα σου .
Ειδικά όταν νοιώθεις  χάλια ,είναι η ένδειξη ότι είσαι  μέσα και κάτω από την αμαρτία .
Πρώτα   δέξου ότι αμάρτησες και  ησύχασε , γιατί αν θελήσεις σου δίνω την εξουσία  και την δύναμη να νικήσης αυτό το “κακό ” .
Να διώξεις την ταραχή που σου προκαλεί το  “κακό ” που διέπραξες και να κυριαρχήσεις πάνω του ,να το δαμάσεις .
 
Ο Κάιν το έριξε  στην τεχνολογική πρόοδο  για να “ξεπεράσει ” τον πόνο .
 
 Το “κακό ” δεν μπορεί να σε νικήσει ,να σε εξουσιάσει  αν το θελήσεις …
Γιατί ο  Κάιν όμως  δεν το θέλησε  και δεν μπόρεσε να το νικήσει ; 
Έμεινε ταραγμένος σε όλο του τον βίο .Δεν αποδέχτηκε το “ήμαρτες “ που του είπε ο ΘΕΟΣ .
Tech freak…
Το μόνο που τον ηρεμούσε εξωτερικά ,ήταν η τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη  και οι “μηχανές” που συνεχώς έφτιαχνε ,γιατί κάτι του έλειπε συνεχώς … 
Ενώ η γενιά του Άβελ ,αδιαφορούσε για την τεχνολογία .,ήξερε ότι 
“Οὐ γὰρ ἐχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν”
Η  μανία  για τεχνολογία και πρόοδο ,διασκεδάσεις και γλέντια  ,εξωτερική ομορφιά  
Αυτό ήταν και είναι η μόνη χαρά της γενιάς του Καιν  ,του Μusk του Gates και του Βασιλόπουλου …
Αρνούμενοι  την βοήθεια του ΘΕΟΥ ,αρνούμενοι ότι αμαρτάνουν ,ότι σφάλλουν και ´όλα με την επιστήμη θα τα λύσουν…
 
Γεν. 4,13  καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Κύριον τὸν Θεόν· μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με·
Γεν. 4,13                   Εκραξε τότε ο Καϊν απηλπισμένος και αναστατωμένος προς τον Θεόν· το έγκλημα και η ενόχη μου είναι μεγαλυτέρα από την θείαν συγγνώμην.
 
“μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με “
 
 
Βασιλιάς Μανασσῆς και Βασιλιάς Δαυίδ  έκαναν ότι δεν έκανε ο Κάιν  και νίκησαν το “κακό ” .
 
Ο Καιν δεν μπόρεσε να αποδεχθεί  ότι αμάρτησε   και δεν είναι “τέλειος ”  .
Αρνήθηκε ότι η χάρη του ΘΕΟΥ ,μπορούσε να τον σκεπάσει  και να νικήσει την θλίψη που τον βάρυνε .
Μόνο έτσι θα μπορούσε να ησυχάσει  ,μόνο έτσι θα νικούσε το “κακό “ .
Αν  δεχόταν και έλεγε  αυτό που λέει στην Προσευχή του ο  βασιλιάς Μανασσῆς
 
Ἡμάρτηκα, Κύριε, ἡμάρτηκα ….
 
Αλλά και ο Βασιλιάς προφήτης , “προφηταναξ ”  Δαυίδ νίκησε το “κακό “  με τον ίδιο τρόπο 
 
Β Βασ. 12,13    καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ Νάθαν· ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ
 
 
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα “
 
Αυτός είναι ο λόγος που ο ΘΕΟΣ δεν φανερώνει ,δεν πληροφορεί ,δεν  δείχνει σε όλους μας τις αμαρτίες μας .
Μας αφήνει  απλά  ως Κάιν ,ως Ιούδας να  υπάρχουμε ,δεν  μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας όπως είναι αδύναμος , ασθενής και αμαρτωλός .
Δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη του ΘΕΟΥ ,θα  διαλυθούμε όπως ο Κάιν .
Αν όμως μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος όπως ο Μανασσής ,όπως ο Δαυίδ ,τότε και μόνο τοτε  , μπορούμε να νικήσουμε το κακό .
Ρωμ. 5,20     οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις.
 
Πόσοι άραγε εντός  και εκτός εκκλησίας ,λαός και κλήρος  ,μπορούμε να σηκώσουμε το  ασήκωτο  “τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα”.
Αυτό που  έδειξε  ο ΘΕΟΣ στον Καιν ,αυτό που  δεν μπορούσε να καταλάβει  ο  μεγάλος αδελφός του ασώτου και δεν το σήκωσε..
Αυτό που είδαν και σήκωσαν ο Μανασσής , ο Δαυίδ .
Αυτό είναι η προυπόθεση  της πνευματικής προόδου , η αμαρτία που πλεονάζει, 
Μόνο η αποδοχή της φέρνει  ὑπερεπερίσσια  χάρις  
Αυτή  σκεπάζει ,καλύπτει ,εκδιώκει και νικάει το “κακό ” όπως το ΦΩΣ που εκδιώκει το σκότος .
 
“ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ” και νίκησες το κακό .
 
Πόσοι αμαρτωλοί  μπήκαν  και θα μπούν  , τους φανέρωσε ο ΘΕΟΣ  και σήκωσαν το “τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα”  που είναι η προυπόθεση σωτηρίας .
 Έκλαψαν κρυφά  ,το  σήκωσαν αυτό το βάρος με την χάρη του ΘΕΟΥ  ,θα το σηκώνουν ,μας προσπέρασαν  και θα μας προσπερνούν  .
Είναι  μέσα στην πλεονάζουσα “αμαρτία ” βουτηγμένοι ,το ξέρουν  ,το δέχτηκαν  ,το σήκωσαν  αυτό θέλει ο ΘΕΟΣ 
Πηγαίνουν για την νίκη  ,μέσα στην περίσσεια χάρη του ΘΕΟΥ αλλά δεν ξεχνούν την αμαρτία τους ” ή αμαρτία μου ενώπιον μου έστι διαπαντός.
 
Μας βλέπουν ,αλλά δεν τους βλέπουμε.
 
Αυτοί  είναι  ανάμεσα μας  ,αυτοί  είναι  που  μας βλέπουν ,αλλά δεν τους βλέπουμε Αυτοί που ντρέπονται για τις αμαρτίες τους ,αλλά δεν τους βαραίνει πια .
Αυτοί  που πιστεύουν  στην παντοδυναμία του ΘΕΟΥ ότι θα τους καθαρίσει ,θα τους ξεπλύνει  ” καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου”.
Αυτοί που λέει ο απόστολος Παύλος 
 
Α Κορ. 2,15        ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
Α Κορ. 2,15               Ο πνευματικός όμως άνθρωπος διακρίνει και εννοεί όλα, κάθε γεγονός και κάθε άνθρωπον, ενώ αυτός δεν είναι δυνατόν να κατανοηθή από κανένα κοσμικόν και ξένον προς τον Χριστόν άνθρωπον.
“επίγνωση της Αληθείας ” 
 Μπορώ να λάβω το δώρο  να δώ και να σηκώσω  την
“επίγνωση της Αληθείας “  να  δώ τα “εμά πταίσματα ” ; να φωνάξω 
“ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ”
Αυτή είναι η “βάση ”  που θα θέσει το κακόν είναι εις την εξουσίαν μου και θα δύναμαι αν θέλω να το νικήσω .
 
Έτσι νικάω  με την χάρη του ΘΕΟΥ το κακό  .
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση