Υπάρχει μετάνοια στην κόλαση;

Υπάρχει όμως μετάνοια στην κόλασι;

Ναι. Μετάνοια υπάρχει και εις την κόλασι. Μεγαλυτέρα μετάνοια εις την κόλασι υπάρχει..

Η μεγαλύτερη μετάνοια εις την κόλασιν υπάρχει, αλλά δεν πιάνεται!

«Τώρα πέρασε ο καιρός, σαν να σου λέγει ο Θεός, τώρα δεν πιάνεται. Όταν ζούσες, τότε να μετανοούσες».
Η πιο φρικτή μετάνοια εκεί υπάρχει, αλλά δεν πιάνεται. Δεν την θεωρεί ο Θεός μετάνοια.

Έχει όμως αξία η προσευχή των άλλων. Όταν προσεύχεσαι για κάποιον, ο Θεός τον ελεεί.

Η Αγάπη του Θεού νικάται.
Ο Θεός δεν νικάται·
Η Αγάπη Του νικάται.

Διά τούτο χρειάζεται να ζητάμε έλεος, συγχώρησι. Ο Θεός θα μας τα δώσει όλα. Να επιμένομε.

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

=================================

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή, δηλαδή με ένα στοιχείο υλικό και με ένα πνευματικό, είναι και τούτος: όταν κυριεύεται από την αλαζονεία, να ταπεινώνεται από την ευτέλεια του φθαρτού σώματος, και όταν του έρχεται λογισμός εξευτελιστικός για τη θεόπλαστη φύση του, να ενθαρρύνεται από την ευγένεια της αθάνατης ψυχής του.

Ιερός Χρυσόστομος

Αφήστε μια απάντηση