Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 47ον & 48ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 47ον

 1. Κανένα πράγμα δε μας ελευθερώνει από το δαίμονα της πορνείας, όσο το να περιποιούμεθα τους ασθενείς στις ανάγκες τους…
 2. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους…
 3. Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και εάν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς.
 4. Θέλεις ν’ αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον; Απομακρύνσου απ’ αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδιά σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σ’ επιθυμούν; Ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν!…
 5. Ω, πόση γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση και πόσο ευφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή, μόνο όσοι καταγίνονται μ’ αυτά γνωρίζουν!..
 6. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, οι δε λόγοι όργανο του κόσμου τούτου. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους!…
 7. Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί ν’ αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιαίνει, εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και οι εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή, για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος!..
 8. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του σταυρού!…
 9. Όσοι ζουν κατά σάρκα, τα της σαρκός φρονουν και δεν μπορούν ν’ αρέσουν στο Θεό…

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 48ον

 1. Ο παλαιός, δηλαδή ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το γήινο φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού!…
 2. Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρρησία στην προσευχή!…
 3. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δε θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα!…
 4. Όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει, όπως αυτός που έχει οφθαλμούς. Έτσι κι εκείνος που βλέπει εσωτερικώς τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφά σ’ αυτά με ηδονή, δεν ερωτά γι’ αυτά τους άλλους!…
 5. Σ’ αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σ’ αυτόν τον κόσμο, όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δύοντας, ευρίσκεται στο μέσον των νεφελών των παθών; Και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά; Και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφεια; Και όποιος φρονεί τα ενάντια τούτων, αυτός ομοιάζει με λύκο, ο οποίος δεν περιπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό!…
 6. Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπαύουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.

Είθε ο Πανάγαθος Θεός να στηρίζει όλους τους Χριστιανούς εις την αγία Του διδασκαλία. Ω πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια νυν και αεί και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

“Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδία, δεν θα εισέλθετε εις τη Βασιλείαν των Ουρανών”, είπε ο Κύριος μας.

“Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δε θα ενστερνισθείτε τα διδάγματα μου”, θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αββά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, “όνειδος ανθρώπων και εξουδένωμα λαού”, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.

Η γη είναι ο τόπος της υπομονής στους πειρασμούς και τις θλίψεις. Εκείνος που φέρει τον σταυρό του με προθυμία και υπομονή σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και γογγυσμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του.

Όπως θα καταλάβεις όλα σχεδόν τα αποφθέγματα είναι πράξη και ζωή!…

Χρειάζεται να διαβάζεις 3-5 αποφθέγματα να τα κάνει πράξη και βίωμα εκείνη τη μέρα και την άλλη μέρα να προχωρήσει πιο κάτω!…

agiospatrokosmas.gr

Αφήστε μια απάντηση