…οι μόνες διαφορές στον τρόπο ζωής του εγγάμου πιστού από εκείνον του μοναχού είναι…

Ὁ Θεός δέν ἒδωσε δύο Εὐαγγέλια, ἕνα γιά τούς ἐγγάμους καί ἂλλο γιά τούς Μοναχούς.

Τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό ἴδιο γιά ὅ λ ο υ ς.

Ὁ Ἃγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης σέ μιά ἀπό τίς Κατηχήσεις του γράφει ὅτι οἱ μόνες διαφορές στόν τρόπο ζωῆς τοῦ ἐγγάμου πιστοῦ ἀπό ἐκεῖνον τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ συζυγική σχέση καί ἡ κρεωφαγία.

Ὅλα τά ἂλλα, ὃπως

ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον,

ἡ πίστη καί ἐλπίδα στόν Θεό,

ἡ ὑπομονή στίς θλίψεις,

ἡ ταπεινοφροσύνη,

ἡ ἐλεημοσύνη,

ἡ προσευχή,

ἡ ἀνεξικακία,

ἡ μετάνοια,

ἡ νηστεία,

ἡ ἐγκράτεια κ.λ.π.,

εἶναι ἐντολές τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως,

μοναχούς καί λαϊκούς, πού ἐπιθυμοῦν τή σωτηρία τους…

~ Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτηςσελ, 252 . Έκδοση Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου

|από τον Γιάννη Τσιτλακίδη

amfoterodexios

Αφήστε μια απάντηση