Αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πάντα .
Χαίρεται.
Αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πάντα  μέσα μου πρώτα και μετά στον κόσμο ολόκληρο
Θες να αλλάξεις τον κόσμο ,αυτό είναι το μόνο όπλο που αλλάζει πρώτα εσένα και μετά τον κόσμο..
Ο ΘΕΟΣ κρατά τον κόσμο όσο υπάρχει ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ΑΓΙΟΙ . 
 
Αποκ. 8,4           καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Αποκ. 8,4                  Και η ευωδία των θυμιαμάτων αυτών μαζή με τας προσευχάς των πιστών, που αγωνίζονται εις την γην, ανέβη από το χέρι του αγγέλου εμπρός στον Θεόν.
 
Μέρες “πονηρές “.
 
Από δόση σε δόση , στην επισιτιστική κρίση ,στο κύμα ακρίβειας ,με τα χρέη μας να φουσκώνουν  και ακόμα δεν είδαμε τίποτα 
Η κατοχή από τον “πονηρό “ τώρα ξεκίνησε .
Τι σημαίνει ημέρες πονηρές  και καιρούς πονηρούς   ; 
Σημαίνει ότι ο ΘΕΟΣ παίρνει την “χάρη “ του και μας αφήνει στις διαθέσεις του “πονηρού ” έτσι απλά  και μόνο ένα πράγμα θα με σώσει ,δεν υπάρχουν πλέον ΑΓΙΟΙ να με σώσουν  ,εκτός και αν γίνω ΕΓΩ …

“Ότι κάνεις μόνος σου” έλεγε ο π Μυτιληναίος σε ένα κήρυγμα του ,τώρα το κατάλαβα τι εννοούσε …
Αποσύρει τους ΑΓΙΟΥΣ του ,αυτούς που μπορούν να  αλλάξουν την ιστορία και την ροή της με την προσευχή τους .Όπως τον προφήτη Ηλία .
Σε  τέτοιες εποχές  είμαστε…  “πονηρές “ 
Αν δεν υπάρχουν ΑΓΙΟΙ να φυλάνε  την πατρίδα μου ,τον κόσμο  με την προσευχή τους , τότε μπαίνουμε ,μπήκαμε ήδη  σε μέρες πονηρές ,σε μέρες  Νώε 
 
Ματθ. 24,37       ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε.
Ματθ. 24,38       ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ
 
Η αδιάλειπτος προσευχή το  μεγάλο δώρο…
 
Είναι η  ιδιότητα  ,το χάρισμα  των ΑΓΙΩΝ  , των Θεούμενων ,των τελείων των ενωμένων μέσω της αδιάλειπτης προσευχής , με την πηγή της ΑΓΑΠΗΣ του ΦΩΤΟΣ 
 
Ματθ. 5,48        Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.
 
Το είπε και ο Ιησούς …
Ματθ. 26,41       γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
Αυτή είναι η ένωση  με τον ΘΕΟ  ,αυτή είναι ο φύλακας της ψυχής  ,η  στολή που δεν μπορεί να διαπεράσει κανένα βέλος του πονηρού . 
 
Γαλ. 3,27           ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.
 
Όταν λέω την ευχή  , κάθε “Κύριε Ιησού Χριστέ  ελέησον με “ ένα πράγμα κάνω  εκείνη την ώρα   , με κομποσκοίνι ή  χωρίς   
Ντύνομαι την αδιαπέραστη  ,ανίκητη πανοπλία   Χριστὸν ἐνεδύσασθε.”
Με κρύβει ,με προστατεύει από κάθε  βέλος  που  θα με δηλητηριάσει με  την 
 την καταστροφική του μανία .
 
Η “ευχή” με τυλίγει και με φυλάει  ,σαν μωρό  που αφήνεται  στην αγκαλιά του ΘΕΟΥ .
 
Σκεπάζει την καρδιά μου και όσους μπόρεσα να βάλω στην “καρδιά ”  μου  
Ώστε να μην την τρυπήσουν   ,μην  φτάσουν μέσα της οι λογισμοί απελπισίας , μίσους , κατάθλιψης ,φόβου ,ανασφάλειας  ,ταραχής  κ.α  
 που θα με οδηγήσουν  σώμα και ψυχή στην “καταστροφή ” στον θάνατο .

Οι πονηρές ημέρες με ένα τρόπο  δεν γίνονται θανατηφόρες ,δεν σκοτώνουν    ,με την σωστή φορεσιά ,ενδυμασία ….
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση